W ramach pakietu zyskujesz

Ty też wybierz fotowoltaikę od Enei dla domu i firmy!

Szukasz pewnych rozwiązań do domu? Sprawdź, co zyskasz dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych.

Bezpłatna konsultacja i wycena

Chcesz się upewnić, czy fotowoltaika jest dla Ciebie? Nasz Partner pomoże Ci w wyborze najlepszego rozwiązania. Przygotuje wycenę, którą można przeprowadzić także on-line.

Pewność inwestycji

Doboru i montażu paneli słonecznych dokona nasz sprawdzony Partner posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku, który w swoich instalacjach wykorzystuje komponenty wyłącznie renomowanych dostawców.

Obniżenie rachunków

Sprawdzony sprzedawca usług fotowoltaicznych to pewność, że Twoje rachunki za prąd będą niższe. Samodzielnie produkujesz energię i chronisz swój budżet przed zmianami cen prądu.

Korzystne formy finansowania, ulgi podatkowe i dotacje

Jako klient indywidualny możesz także skorzystać z ulgi podatkowej nawet do 17 000 zł, jak również z dotacji w ramach programu „Mój Prąd”. W razie potrzeby nasz Partner pomoże Ci w uzyskaniu kredytu na zakup instalacji fotowoltaicznej z dopasowanymi formami kredytowania.

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Nasz Partner wykorzystuje komponenty najwyższej jakości i zapewnia profesjonalny montaż. Dlatego wiemy, że fotowoltaika będzie Ci służyła przez lata. Dodatkowo w ramach współpracy zyskujesz również obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną świadczoną przez naszego Partnera.

Energia przyjazna środowisku

Fotowoltaika to nie tylko oszczędności dla portfela, ale i oszczędne podejście do zasobów planety. Wybierając rozwiązania od Enei, wybierasz czystą energię, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Pobierz poradnik -
dowiedz się więcej
o fotowoltaice!

Chcesz dowiedzieć się więcej o panelach fotowoltaicznych? Pobierz poradnik i uzyskaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Pobierz plik

Dla kogo? 

Dla Ciebie – jeśli szukasz sprawdzonych i pewnych rozwiązań fotowoltaicznych do domu, które pomogą Ci obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej. Dzięki wysokiej jakości komponentów i profesjonalnej obsłudze możesz cieszyć się energią ze słońca i niższymi rachunkami przez wiele lat – a przy okazji pomagasz środowisku. Instalacje fotowoltaiczne osiągają żywotność nawet do 30 lat.
Dzięki temu zapewniasz sobie i swoim najbliższym stabilne i darmowe źródło energii.
Inwestycja pozwala na osiągnięcie większej swobody i niezależności energetycznej.

Zamów bezpłatną wycenę instalacji on-line. Wpisz "online" w pole „Dodatkowe informacje dla naszych specjalistów”, a cały proces doboru i zamówienia instalacji załatwimy zdalnie przez internet, bez konieczności spotkania. Realny będzie tylko montaż oraz Twoje oszczędności.

Dowiedz się od czego zacząć. Zamów bezpłatną konsultację!

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie lub chcesz umówić się na darmową wycenę on-line?
Wypełnij formularz poniżej lub zadzwoń pod numer infolinii!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Inwestycja dla:

Dane kontaktowe

* - pole niezbędne w celu realizacji zgłoszenia

Dane kontaktowe

* - pole niezbędne w celu realizacji zgłoszenia

Miejsce planowanej inwestycji *  (zaznacz wybrane pole)

* - pole niezbędne w celu realizacji zgłoszenia

Adres miejsca planowanej inwestycji

* - pole niezbędne w celu realizacji zgłoszenia

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

ZUŻYCIE ENERGII

Wybierz rodzaj dachu *  (zaznacz wybrane pole)

* - pole niezbędne w celu realizacji zgłoszenia

Wybierz rodzaj poszycia dachowego *  (zaznacz wybrane pole)

* - pole niezbędne w celu realizacji zgłoszenia

Kiedy możemy się z Państwem skontaktować? *  (wybierz godzinę)

* - pole niezbędne w celu realizacji zgłoszenia

*

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się w wybranych przez Ciebie godzinach

Coś poszło nie tak

Prosimy spróbować ponownie później

Infolinia

 611 111 111

(Opłata zgodnie z planem taryfowym dzwoniącego)

Infolinia czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00

To bardzo proste!

Wypełnij formularz kontaktowy  

Umów się na bezpłatny audyt fotowoltaiczny możliwy także online 

Podejmij decyzję 

Zyskaj niezależność przy mądrym wsparciu ekspertów – czerp z energii słońca i doświadczenia Enei!

JAK TO DZIAŁA?  

  1. Korzystasz z bezpłatnej konsultacji, możliwej także on-line, otrzymując wsparcie w zakresie pozyskania środków na inwestycję.
  2. Nasz Partner przeprowadza bezpłatny audyt fotowoltaiczny. Po pozytywnej weryfikacji i doborze optymalnego rozwiązania podpisujesz umowę na montaż paneli. Jeśli zachodzi taka potrzeba udzieli pomocy w pozyskiwaniu finansowania na pokrycie kosztów całej inwestycji (przygotowanie dokumentów, wsparcie w rozmowach z instytucjami finansującymi).
  3. Po zakończeniu prac montażowych nasz Partner zgłosi Twoją instalację do sieci OSD a my przygotujemy umowę. Nasz Partner pomoże Ci w przygotowaniu Wniosku dotyczącego dotacji z programu „Mój Prąd”.
  4. W zależności od mocy instalacji możesz odebrać nawet do 70% lub 80% energii zmagazynowanej w sieci w okresie 12 miesięcy od jej wprowadzenia do sieci.

Dowiedz się więcej 

Co to jest elektrownia słoneczna/fotowoltaiczna? 

Elektrownia słoneczna jest to zespół odpowiednio dobranych urzadzeń odpowiedzialnych za przekształcenie energii promieniowania słonecznego (zaliczanej do odnawialnych źródeł energii) w energię elektryczną.

Ile zaoszczędzę na instalacji?

Warunkiem generowania znaczących oszczędności jest właściwe dobranie instalacji w kontekście dwóch podstawowych parametrów tj.: zapotrzebowanie na energię i techniczne możliwości montażowe na terenie nieruchomości. 

Celem uzyskania bezpłatnej prognozy oszczędności oraz analizy opłacalności inwestycji polecamy wypełnienie powyższego formularza kontaktowego, na postawie którego nasz partner przeprowadzi bezpłatny audyt fotowoltaiczny. Nasz partner dysponuje kompleksową ofertą dotyczącą instalacji fotowoltaicznych, w ramach której możesz zamienić część swojego dotychczasowego rachunku za prąd na własną elektrownię słoneczną. 

Czy w zimę również będę produkował energię?

Tak, jednak produkcja z instalacji fotowoltaicznej w okresie zimowym jest mniejsza ze względu na ograniczony czas promieniowania słonecznego. Warto zwrócić uwagę, że nie stanowi to problemu dla właściciela instalacji, ponieważ rozliczenie za produkcję energii przez Prosumenta odbywa się w ciągu pełnego roku. Tym samym dobrze zaprojektowana instalacja pokryje zimowe zapotrzebowanie na energię z wyprodukowanej latem nadwyżki. 

Gdzie mogę zainstalować elektrownię słoneczną?

Instalacja może być zainstalowana zarówno na dachu budynku, jak i na ziemi.

Jak skorzystać z dotacji „Mój Prąd 3.0”?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił trzecią edycję programu „Mój Prąd”. Program finansowany jest ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – mogą skorzystać z dofinansowania po spełnieniu poniższych warunków:

1) kwota dotacji: do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.;
3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projekt zakończony oznacza:
- za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach (lub równorzędnych dokumentach księgowych) przedstawionych do wniosku o dofinansowanie - dokonano ostatecznej zapłaty,
- wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione;
4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;
5) warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW;
6) nie wymaga się zabezpieczenia dofinansowania;
7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
9) nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe;
10) moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym;
11) inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji;
12) projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM);
13) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;
14) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Jak odliczyć zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej od podstawy podatku (ulga podatkowa do 17 000 zł)?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego koszty zakupu i montażu instalacji PV. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy poniesiono pierwszy wydatek. Co ważne, podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 17% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej 17%/32% lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Przykład: Łączny koszt inwestycji wyniósł 40 000 zł. Klient rozlicza się według stawki podatkowej 17%. Od podstawy podatku może odliczyć całą wartość inwestycji, co zmniejszy podatek o kwotę 6 800 zł (17% z wartości inwestycji równej 40 000 zł).

Sprawdź inne produkty

Piece akumulacyjne - Energooszczędny sposób na ogrzanie pomieszczeń w Twoim domu lub mieszkaniu.

Piece akumulacyjne

Wygodne, łatwe w instalacji i energooszczędne ogrzewanie wnętrz!

Zobacz więcej
Pompy ciepła - Energooszczędne rozwiązania grzewcze.

Pompy ciepła

Ekologiczne i nowoczesne rozwiązania grzewcze dla Twojego domu.

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!  

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.