Nota prawna

 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest Enea SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Poznań – Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000012483, REGON: 630139960, NIP 777-00-20-640, Kapitał zakładowy: 529 731 093 zł, Kapitał wpłacony: 529 731 093 zł.  
 2. Enea SA dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym były kompletne, rzetelne i aktualne. W przypadku zauważenia błędu lub niezgodności prosimy o kontakt z administratorem serwisu na adres: webmaster@enea.pl  
 3. Enea SA nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronach internetowych serwisu lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te informacje.
 4. Ceny podane w niniejszym serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Enea SA, w tym jakichkolwiek roszczeń o zawarcie lub wykonanie umowy.
 5. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy cenami produktów i usług zawartymi na stronach internetowych Grupy Enea, a cenami w taryfie, obowiązują ceny określone w aktualnej taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 6. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy cenami produktów i usług zawartych na stronach internetowych Grupy Enea, a cenami produktów i usług nie taryfowych (produktów własnych Enea), obowiązują ceny określone w aktualnym cenniku Enea SA.    
 7. Struktura serwisu internetowego oraz zawarte na niej materiały chronione są prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części materiałów zamieszczonych w serwisie bez zgody Enea SA jest zabronione.    
 8. Materiały zawarte na niniejszej stronie można kopiować, przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko na własny użytek. Enea SA nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych serwisach internetowych.
 9. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów zawartych na niniejszym serwisie internetowym, wymaga uzyskania pisemnej zgody Enea SA Poprzez użycie materiałów w celach komercyjnych rozumie się jakiekolwiek rozpowszechnianie w formie papierowej lub elektronicznej np. kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, prezentowanie materiałów z niniejszego serwisu w całości lub części.    
 10. Enea SA nie wyraża zgody na prezentowanie niniejszego serwisu internetowego na innych serwisach internetowych.
 11. Enea SA oraz Administrator serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone na innych stronach internetowych umieszczone pod linkami odwołującymi się do tych stron oraz nie gwarantuje aktualności materiałów zamieszczonych na tych stronach.  

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.