ENERGIA+ Fachowiec 

 • Pomoc fachowców - to nawet do 1500 zł brutto w ciągu roku na naprawy w razie nagłych awarii

 • Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową

 • Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei*

Zobacz niżej

Cechy oferty

Pomoc fachowców

Jeden telefon pod dedykowany numer Centrum Pomocy wystarczy, by zgłosić awarię. Fachowiec przyjedzie i usunie ją bezpłatnie! Sprawdź poniżej, co obejmują poszczególne Warianty.

Nawet do 1500 zł w ciągu roku na naprawy w razie nagłych awarii

Możliwość pokrycia realizacji Usługi „Fachowca” (np. elektryka, technika urządzeń grzewczych i gazowych, serwisanta RTV/AGD, hydraulika lub szklarza - w zależności od wybranego Wariantu) do kwoty 500 zł dla 1 zdarzenia, nie więcej jednak niż 1500 zł w odniesieniu do 3 zdarzeń w ciągu 12 miesięcy, co daje w sumie kwotę nawet 4500 zł brutto w okresie obowiązywania Regulaminu Oferty.

Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową

Za korzystanie z Usługi „Fachowiec” pobierana jest dodatkowa miesięczna opłata handlowa określona w Cenniku.

Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei*

Otrzymasz energię w cenie niższej od ceny energii elektrycznej wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G, zatwierdzanej przez Prezesa URE. 

Oferta dedykowana do budynków mieszkalnych**

Miejscem świadczenia Usługi "Fachowiec" jest budynek lub lokal mieszkalny.

Możesz zawrzeć umowę online

Zawrzyj umowę na produkt ENERGIA+ Fachowiec online (na stronie ebok.enea.pl) bezpiecznie, wygodnie i bez wychodzenia z domu. 

WAŻNE! Przeczytaj dodatkowe informacje o ofercie

Zobacz szczegóły 

Wybrany wariant daje możliwość skorzystania przez 3 lata z pomocy fachowców i pokrycia realizacji Usługi „Fachowiec” (np. elektryk, technik urządzeń grzewczych i gazowych, serwisant RTV/AGD, hydraulik lub szklarz - w zależności od wybranego Wariantu) do kwoty 500 zł dla 1 zdarzenia, nie więcej jednak niż 1500 zł w odniesieniu do 3 zdarzeń w ciągu 12 miesięcy, co daje w sumie kwotę nawet 4500 zł w okresie obowiązywania Regulaminu Oferty.

Za korzystanie z Usługi „Fachowiec” pobierana jest dodatkowa miesięczna opłata handlowa określona w Cenniku, która w Wariancie I wyniesie 17,60 zł brutto/mies., w Wariancie II wyniesie 20,10 zł brutto/mies., w Wariancie III wyniesie 22,10 zł brutto/mies. W przypadku wyboru elektronicznej faktury opłata handlowa w Wariancie I wyniesie 12,60 zł brutto/mies., w Wariancie II - 15,10 zł brutto/mies., w Wariancie III - 17,10 zł brutto/mies.

* Cena energii niższa od ceny energii wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G, zatwierdzanej przez Prezesa URE, nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa URE (dostępnej na stronie enea.pl). Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest w zakładce Pliki do pobrania. Szczegóły dotyczące cen energii, dodatkowej opłaty handlowej oraz warunków korzystania z Oferty ENERGIA+ Fachowiec znajdziesz w Regulaminie Oferty oraz Cenniku, dostępnych w Biurach Obsługi Klienta Enei oraz w zakładce Pliki do pobrania. W przypadku gdy z przepisów prawa ograniczających wysokość cen energii elektrycznej wynikać będzie, że w rozliczeniach z Klientem stosuje się inne ceny, niż wynikające z Cennika, Sprzedawca w okresie wskazanym w tych przepisach będzie stosował ceny wynikające z mocy prawa.

** Miejscem świadczenia Usługi „Fachowiec” jest budynek lub lokal mieszkalny, czyli znajdujące się w budynku mieszkalnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia, służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące odrębną nieruchomość albo będące przedmiotem własnościowego lub lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu. Dołączone do budynku pomieszczenie gospodarcze lub piwnica, a także garaż wolnostojący, podłączone do tego samego licznika (PPE) również objęte są serwisem. Garaż wolnostojący rozliczany na odrębnym liczniku nie może zostać objęty Ofertą ENERGIA+ Fachowiec ponieważ dla takiego obiektu nie będzie świadczona Usługa „Fachowiec”. Obiekty takie jak domki letniskowe, kempingi i ogródki działkowe nie mogą zostać objęte ochroną w ramach produktu ENERGIA+ Fachowiec. Są to obiekty rekreacyjne nie przeznaczone do celów mieszkaniowych.

Jak wezwać fachowca? Zadzwoń pod dedykowany numer Centrum Pomocy, podaj swoje dane wraz z informacją o charakterze awarii i umów wizytę.

Dla kogo?

 

Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi Klienci, jak i dotychczasowi Klienci indywidualni rozliczani w zespołach grup taryfowych G, przyłączeni do sieci Enea Operator. Za korzystanie z Usługi „Fachowiec” pobierana jest dodatkowa miesięczna opłata handlowa wskazana w Cenniku.

Możesz zawrzeć umowę online

Jeśli jesteś już Klientem Enei możesz w kilku krokach zawrzeć umowę online – dokładną instrukcję znajdziesz poniżej.

Zaloguj się do eBOK. Nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Przejdź do zakładki "AKTUALNA OFERTA" i wybierz produkt.

Dokładnie zapoznaj się ze szczegółami oferty oraz wszystkimi dokumentami zanim klikniesz „Zawieram umowę”. W przypadku braku przycisku „Zawieram umowę” skontaktuj się z nami.

Na podany adres mailowy otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy. 

Poznaj warianty ENERGIA+ Fachowiec

Wybierz Wariant I pomoc elektryka oraz technika urządzeń grzewczych i gazowych

Bezpieczeństwo w Twoim domu

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka oraz pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz awarii centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku
Wybierz Wariant II pomoc elektryka, technika urządzeń grzewczych i gazowych oraz serwisanta RTV/AGD

Miej swój sprzęt zawsze pod ochroną

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka, pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych oraz pomoc serwisanta RTV/AGD w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej, awarii centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych lub awarii sprzętu RTV/AGD
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku
Wybierz Wariant III pomoc elektryka, technika urządzeń grzewczych i gazowych, serwisanta RTV/AGD, hydraulika oraz szklarza

Kompleksowa ochrona w Twoim domu

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka, pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych oraz pomoc serwisanta RTV/AGD, hydraulika oraz szklarza w razie nieprzewidzianych awarii instalacji, sprzętu RTV/AGD oraz zdarzeń losowych, np. wichury, powodzi
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku

Tabela nr 1. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej

Zobacz szczegóły 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Cechy oferty

----

pomoc fachowców
do 1500 zł rocznie na naprawy w razie nagłych awarii
cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei*

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Pomoc fachowców w razie nagłych awarii!

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

1,3059 zł

1,0617 zł

 

 

 

 

1,2669 zł

1,0300 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

1,6342 zł

1,3286 zł

0,7525 zł

0,6118 zł

 

 

1,5853 zł

1,2889 zł

0,7301 zł

0,5936 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

1,8797 zł

1,5282 zł

0,7856 zł

0,6387 zł

 

 

1,8235 zł

1,4825 zł

0,7622 zł

0,6197 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

17,60 zł/m-c - Wariant I

20,10 zł/m-c - Wariant II

22,10 zł/m-c - Wariant III

14,31 zł/m-c - Wariant I

16,34 zł/m-c - Wariant II

17,97 zł/m-c - Wariant III

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

12,60 zł/m-c - Wariant I

15,10 zł/m-c - Wariant II

17,10 zł/m-c - Wariant III

10,24 zł/m-c - Wariant I

12,28 zł/m-c - Wariant II

13,90 zł/m-c - Wariant III

Oferta ważna od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

Ceny netto energii elektrycznej podane w Tabeli nr 1. zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł/MWh. Ceny brutto energii elektrycznej oraz stawki brutto opłaty handlowej podane w Tabeli nr 1. zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Pomoc fachowców w zależności od wybranego wariantu produktu ENERGIA+ Fachowiec, o wartości nie wyższej niż 1500 zł brutto w odniesieniu do trzech zdarzeń w skali dwunastu kolejnych miesięcy. Szczegóły w Regulaminie Oferty ENERGIA+ Fachowiec dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

* Cena energii niższa od ceny energii wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G, zatwierdzanej przez Prezesa URE, nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa URE (dostępnej na stronie enea.pl). Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest w zakładce Pliki do pobrania. Szczegóły dotyczące cen energii, dodatkowej opłaty handlowej oraz warunków korzystania z Oferty ENERGIA+ Fachowiec znajdziesz w Regulaminie Oferty oraz Cenniku, dostępnych w zakładce Pliki do pobrania. W przypadku gdy z przepisów prawa ograniczających wysokość cen energii elektrycznej wynikać będzie, że w rozliczeniach z Klientem, stosuje się inne ceny, niż wynikające z Cennika, Sprzedawca w okresie wskazanym w tych przepisach będzie stosował ceny wynikające z mocy prawa.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2023 rok - pobierz

 

Tabela nr 2. Ceny energii elektrycznej stosowane do limitu zużycia energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej, w 2023 r.

Zobacz szczegóły 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, w 2023 r. dla energii zakupionej w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym lub pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza do limitów zużycia wskazanych w zakładce "Limity zużycia energii" stosowane będą ceny energii elektrycznej wynikające z art. 6. ust.1 tej Ustawy określone w Tabeli nr 2. 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Cechy oferty

----

pomoc fachowców 
do 1500 zł rocznie na naprawy w razie nagłych awarii

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Pomoc fachowców!

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,5095 zł

0,4142 zł

 

 

 

 

0,5092 zł

0,4140 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,6368 zł

0,5177 zł

0,2952 zł

0,2400 zł

 

 

0,6063 zł

0,4929 zł

0,3398 zł

0,2763 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

0,7319 zł

0,5950 zł

0,3080 zł

0,2504 zł

 

 

0,6180 zł

0,5024 zł

0,4002 zł

0,3254 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

17,60 zł/m-c - Wariant I

20,10 zł/m-c - Wariant II

22,10 zł/m-c - Wariant III

14,31 zł/m-c - Wariant I

16,34 zł/m-c - Wariant II

17,97 zł/m-c - Wariant III

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

12,60 zł/m-c - Wariant I

15,10 zł/m-c - Wariant II

17,10 zł/m-c - Wariant III

10,24 zł/m-c - Wariant I

12,28 zł/m-c - Wariant II

13,90 zł/m-c - Wariant III

Oferta ważna od 19.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny netto energii elektrycznej podane w Tabeli nr 2. zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł/MWh. Ceny brutto energii elektrycznej oraz stawki brutto opłaty handlowej podane w Tabeli nr 2. zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Pomoc fachowców w zależności od wybranego wariantu produktu ENERGIA+ Fachowiec, o wartości nie wyższej niż 1500 zł brutto w odniesieniu do trzech zdarzeń w skali dwunastu kolejnych miesięcy. Szczegóły w Regulaminie Oferty ENERGIA+ Fachowiec dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2023 rok - pobierz
 

Tabela nr 3. Ceny energii elektrycznej stosowane powyżej limitu zużycia energii elektrycznej oraz stawki opłaty handlowej, w 2023 r.

Zobacz szczegóły 

Powyżej limitów zużycia wskazanych w zakładce "Limity zużycia energii" oraz dla całej energii elektrycznej w przypadku Klientów, do których limity nie będą miały zastosowania, w 2023 roku stosowane będą ceny wynikające z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, wskazane w Tabeli nr 3.

 

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Cechy oferty

----

pomoc fachowców 
do 1500 zł rocznie na naprawy w razie nagłych awarii

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Pomoc fachowców!

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

 

 

0,8585 zł

0,6980 zł

0,8585 zł

0,6980 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

17,60 zł/m-c - Wariant I

20,10 zł/m-c - Wariant II

22,10 zł/m-c - Wariant III

14,31 zł/m-c - Wariant I

16,34 zł/m-c - Wariant II

17,97 zł/m-c - Wariant III

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

12,60 zł/m-c - Wariant I

15,10 zł/m-c - Wariant II

17,10 zł/m-c - Wariant III

10,24 zł/m-c - Wariant I

12,28 zł/m-c - Wariant II

13,90 zł/m-c - Wariant III

Oferta ważna od 19.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny netto energii elektrycznej podane w Tabeli nr 3. zawierają podatek akcyzowy w wysokości 5,00 zł/MWh. Ceny brutto energii elektrycznej oraz stawki brutto opłaty handlowej podane w Tabeli nr 3. zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku Klientów z grupy taryfowej G12 i G12w, jeżeli średnia cena energii w danym miesiącu wynikająca z Tabeli nr 1, rozumiana jako średnia cena wszystkich stref ważona ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu, będzie niższa niż cena wynikająca z Tabeli nr 3, stosowane będą ceny wynikające z Tabeli nr 1.

Pomoc fachowców w zależności od wybranego wariantu produktu ENERGIA+ Fachowiec, o wartości nie wyższej niż 1500 zł brutto w odniesieniu do trzech zdarzeń w skali dwunastu kolejnych miesięcy. Szczegóły w Regulaminie Oferty ENERGIA+ Fachowiec dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2023 rok - pobierz
 

Limity zużycia energii

Zobacz szczegóły 

1. Dla Klienta dokonującego zakupu energii w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym lub pomieszczeniach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, limit uprawniający do stosowania w 2023 r. cen, o których mowa w Tabeli nr 3. wynosi 3 MWh w punkcie poboru energii albo:

 1. 3,6 MWh – w przypadku Klienta, o którym mowa wyżej, posiadającego w dniu 18 października 2022 r., orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu 18 października 2022 r., orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   
 2. 4 MWh w przypadku:
 • Klienta, o którym mowa wyżej,  posiadającego w dniu 18 października 2022 r., Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • Klienta, o którym mowa wyżej, prowadzącego, w dniu 18 października 2022 r., gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, nieprowadzącego innego rodzaju działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;

w punkcie poboru energii, jeżeli Klient, o którym mowa w lit. a. i b.  złożył, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (dalej Ustawa), oświadczenie stanowiące podstawę do uwzględnienia przez Sprzedawcę w rozliczeniach zwiększonego limitu.

2. W przypadku zmiany w 2023 r. odbiorcy uprawnionego, w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy (dalej: odbiorca uprawniony), pobierającego energię elektryczną z punktu poboru energii, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w tym punkcie poboru energii w 2023 r.

3. W przypadku rozpoczęcia korzystania przez odbiorcę uprawnionego z nowego punktu poboru energii w 2023 r. przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się proporcjonalnie liczbę dni wykorzystywania tego punktu poboru w 2023 r.

4. W przypadku skorzystania w 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w 2023 r.

5. W przypadku gdy Klient, o którym mowa w pkt. 1. lit a. i b. spełnił przesłanki, o których mowa w pkt. 1. lit a. i b. powyżej w trakcie 2023 r. i złożył  oświadczenie uprawniające do stosowania podwyższonych limitów:

 • w terminie wynikającym z Ustawy, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 1. lit a. i b. stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki;
 • po terminie wynikającym z Ustawy, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 1. lit a. i b., stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Dodatkowe informacje

Na czym polega oferta ENERGIA+ Fachowiec?

W ramach pakietu możesz otrzymać pomoc fachowców w razie nagłej awarii oraz cenę energii niższą od Taryfy Enei. Oznacza to, że Twoja cena ze energię elektryczną będzie niższa od ceny wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Na fakturze oprócz rozliczenia Twojego zużycia energii (rozliczonego w cenie jednostkowej energii - zł/kWh) znajdzie się dodatkowa miesięczna opłata handlowa za korzystanie z Usługi "Fachowiec" (rozliczana w stałej wysokości w okresach miesięcznych – zł/m-c). Miesięczna stawka tej opłaty wskazana jest w Cenniku. Niższa cena sprzedaży energii nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z taryf dystrybucyjnych zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

W przypadku gdy z przepisów prawa ograniczających wysokość cen energii elektrycznej wynikać będzie, że w rozliczeniach z Klientem, stosuje się inne ceny, niż wynikające z Cennika, Sprzedawca w okresie wskazanym w tych przepisach będzie stosował ceny wynikające z mocy prawa.

Jaką będę miał zapewnioną ochronę?

Zakres ochrony jest uzależniony od wybranego wariantu. W każdym z wariantów pomoc obejmuje 3 zdarzenia ubezpieczeniowe w ciągu 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia - maksymalnie 500 zł brutto na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe (organizacja + koszt usługi + koszt części zamiennych). Maksymalnie 1500 zł brutto na rok.

Czy muszę podpisać osobne ubezpieczenie?

Oferta nie zawiera żadnych dodatkowych deklaracji w zakresie ubezpieczenia.

Jak wezwać fachowca?

Chcąc skorzystać z Usługi specjalisty Klient powinien skontaktować się z Centrum Pomocy, które czynne jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod dedykowanym numerem telefonu (22) 505 16 88

Interwencja specjalisty nie jest świadczona w dni ustawowo wolne od pracy.

Czy mogę skorzystać z innej oferty sprzedaży?

Tak. Każdy odbiorca energii ma prawo skorzystać z wyboru ofert dowolnej oferty oraz dowolnego sprzedawcy. Dodatkowo na rynku funkcjonują tzw. sprzedawcy z urzędu, którzy muszą każdemu zainteresowanemu konsumentowi zapewnić świadczenie usługi kompleksowej (dostawa i sprzedaż energii) i taka sprzedaż odbywa się w oparciu o Taryfę zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dla ENEA SA). Ważne, aby przed podjęciem wyboru zapoznać się ze szczegółami oferty i swoim prawami (Zbiór Praw Konsumenta znajdziesz TUTAJ)

Regulamin, Cenniki, Dokumenty dotyczące oferty ENERGIA+ Fachowiec

 • Pobierz — Regulamin Oferty ENERGIA+ Fachowiec
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant I (na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant II ( na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant III (na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2023
 • Pobierz — Oświadczenie o wyborze wariantu usługi

Pozostałe dokumenty

 • Pobierz — Informacja o art. 5a. Prawo Energetyczne [Prawo do korzystania z usługi powszechnej]
 • Pobierz — Regulamin zawierania umów na odległość

Wzór umowy kompleksowej dla Klientów przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

 • Pobierz — Wzór umowy o świadczenie usługi kompleksowej (Energia elektryczna)
 • Pobierz — Ogólne warunki świadczenia Usługi kompleksowej energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami, z grup taryfowych G przyłączonych do sieci niskiego napięcia
 • Pobierz — Pouczenie o konsekwencjach wyboru przez Klienta sprzedawcy rezerwowego. Wybór sprzedawcy rezerwowego
 • Pobierz — Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Jak skorzystać?

Pomoc specjalistów w razie nagłej awarii.

 1. Zrób to online przez konto w eBOK (ebok.enea.pl).
 2. W najbliższym Biurze Obsługi Klienta - pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości. 
 3. Zadzwoń na infolinię 611 111 111.

Sprawdź inne produkty

ENERGIA+ Pomoc IT

Wybierz umowę na prąd z nielimitowaną pomocą informatyka dla domu. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową. 

Zobacz więcej

Enea  Smart

Odkryj zalety inteligentnych rozwiązań Enea Smart w połączeniu z energią elektryczną. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową.

Zobacz więcej

Potrzebujesz więcej informacji? 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!

* Potwierdź temat kontaktu z konsultatem
*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

  Skontaktuj się z naszym konsultantem

611 111 111

(Opłata zgodnie z planem taryfowym dzwoniącego)

Infolinia czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00,

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!

* Potwierdź temat kontaktu z konsultatem
*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.