ENERGIA+ Fachowiec 

 • Stały upust 3% 
  od ceny sprzedaży energii elektrycznej na 3 lata*

 • Pomoc fachowców - to nawet do 4500 zł
  na naprawy w razie nagłych awarii**

 • Karta Podarunkowa 50 zł do Allegro
  za zawarcie umowy online - przez eBOK***

Zobacz niżej

Możesz zawrzeć umowę online

Jeśli jesteś już Klientem Enei możesz w kilku krokach zawrzeć umowę online – dokładną instrukcję znajdziesz poniżej.

Zaloguj się do eBOK. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Przejdź do zakładki "OFERTA DLA CIEBIE" i wybierz produkt.

Dokładnie zapoznaj się ze szczegółami oferty oraz wszystkimi dokumentami zanim klikniesz „Zawieram umowę”. W przypadku braku przycisku „Zawieram umowę” skontaktuj się z nami.

Na podany adres mailowy otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy.

Odbierz Kartę Podarunkową 50 zł do Allegro***.

W ramach pakietu otrzymasz

Stały upust od ceny sprzedaży energii przez 3 lata*

Upust w wysokości 3% od ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzanej przez Prezesa URE przez cały czas trwania umowy.

Nawet do 4500 zł na naprawy**

Masz do dyspozycji nawet do 4500 zł brutto na pokrycie kosztów naprawy i pomoc fachowców w razie nagłych awarii. Usługa "Fachowiec" obowiązuje przez 3 lata. 

Karta 50 do Allegro za zawarcie umowy online***

Karta Podarunkowa jest ważna do 11.02.2023 i upoważnia Cię do zrealizowania jednej lub kilku transakcji, aż do wyczerpania limitu w wysokości 50 zł. Warunkiem otrzymania Karty Podarunkowej jest zawarcie umowy ENERGIA+ Fachowiec online - przez eBOK (ebok.enea.pl).

Notes albo kosmetyczka za zawarcie umowy w BOK***

Warunkiem otrzymania notesu albo kosmetyczki jest zawarcie umowy ENERGIA+ Fachowiec w Biurze Obsługi Klienta.

Notes za zawarcie umowy przez Infolinię***

Warunkiem otrzymania notesu jest zawarcie umowy ENERGIA+ Fachowiec za pośrednictwem Infolinii  (numer 611 111 111).

Oferta dedykowana do budynków mieszkalnych****

Miejscem świadczenia Usługi "Fachowiec" jest budynek lub lokal mieszkalny.

Taniej z e-fakturą

Przy wyborze elektronicznej faktury stawka dodatkowej opłaty handlowej z tytułu Usługi „Fachowiec” zostanie obniżona. Aby skorzystać z obniżonej opłaty handlowej należy aktywować elektroniczną fakturę. Informacje o wysokości dodatkowej opłaty dostępne są poniżej.

WAŻNE! Przeczytaj dodatkowe informacje o ofercie

Zobacz szczegóły 

Wybrany wariant daje możliwość skorzystania przez 3 lata z pomocy fachowców i pokrycia realizacji Usługi „Fachowiec” (np. elektryk, technik urządzeń grzewczych i gazowych, serwisant RTV/AGD, hydraulik lub szklarz - w zależności od wybranego Wariantu) do kwoty 500 zł dla 1 zdarzenia, nie więcej jednak niż 1500 zł w odniesieniu do 3 zdarzeń w ciągu 12 miesięcy, co daje w sumie kwotę nawet 4500 zł w okresie obowiązywania Regulaminu Oferty. Za korzystanie z Usługi „Fachowiec” pobierana jest dodatkowo miesięczna opłata handlowa określona w Cenniku.

WAŻNE! Opłata handlowa za świadczenie Usługi „Fachowiec” w Wariancie I wyniesie 17,60 zł brutto/mies., w Wariancie II wyniesie 20,10 zł brutto/mies., w Wariancie III wyniesie 22,10 zł brutto/mies. Możesz mieć obniżoną opłatę handlową w przypadku wyboru elektronicznej faktury (w Wariancie I będzie to kwota 12,60 zł brutto/mies., w Wariancie II kwota 15,10 zł brutto/mies., w Wariancie III kwota 17,10 zł brutto/mies.)

W związku z czasową obniżką stawki podatku VAT z 23% do 5% stawki opłaty handlowej w okresie do 31.10.2022 r. będą niższe.

* Zagwarantowany upust od ceny sprzedaży energii wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzanej przez Prezesa URE nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa URE (dostępnej na stronie enea.pl). Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest w zakładce Pliki do pobrania. Warunki uzyskania upustu, informacje o dodatkowej opłacie handlowej w związku z wyborem oferty ENERGIA+ Fachowiec oraz szczegóły znajdziesz w Regulaminie Oferty oraz Cenniku dostępnym w Biurach Obsługi Klienta Enei oraz w zakładce Pliki do pobrania.

** Pomoc fachowców w zależności od wybranego wariantu oferty, o wartości nie wyższej niż 1500 zł brutto w odniesieniu do trzech zdarzeń w skali dwunastu kolejnych miesięcy. Szczegóły w Regulaminie Oferty ENERGIA+ Fachowiec dostępnym w Biurach Obsługi Klienta Enei oraz w zakładce Pliki do pobrania. 

*** Karta Podarunkowa o wartości 50 zł do serwisu allegro.pl przysługuje Klientowi, który zawarł umowę online - przez eBOK w ramach oferty ENERGIA+ Fachowiec w okresie od 01.09.2022 do 16.10.2022 lub do wyczerpania zapasów Kart Podarunkowych (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Karta Podarunkowa ważna jest do dnia 11.02.2023 r. Regulamin Kart Podarunkowych Allegro znajduje się na stronie allegro.pl/regulaminy/regulamin kart podarunkowych allegro 4GDAboO2OFR. Za zawarcie umowy w ramach oferty ENERGIA+ Fachowiec w Biurze Obsługi Klienta Enei Klientowi przysługuje kosmetyczka albo notes (według wyboru). Za zawarcie umowy w ramach oferty ENERGIA+ Fachowiec za pośrednictwem Infolinii dzwoniąc (numer 611 111 111) Klientowi przysługuje notes. Sprzedaż premiowa w Biurach Obsługi Klienta Enei oraz w kanale telefonicznym (numer 611 111 111) trwa w okresie od 01.09.2022 do 16.10.2022 lub do wyczerpania zapasów kosmetyczek albo notesów (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

**** Miejscem świadczenia Usługi „Fachowiec” jest budynek lub lokal mieszkalny, czyli znajdujące się w budynku mieszkalnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia, służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące odrębną nieruchomość albo będące przedmiotem własnościowego lub lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu. Dołączone do budynku pomieszczenie gospodarcze lub piwnica, a także garaż wolnostojący, podłączone do tego samego licznika (PPE) również objęte są serwisem. Garaż wolnostojący rozliczany na odrębnym liczniku nie może zostać objęty Ofertą ENERGIA+ Fachowiec ponieważ dla takiego obiektu nie będzie świadczona Usługa „Fachowiec”. Obiekty takie jak domki letniskowe, kempingi i ogródki działkowe nie mogą zostać objęte ochroną w ramach produktu ENERGIA+ Fachowiec. Są to obiekty rekreacyjne nie przeznaczone do celów mieszkaniowych.

Jak wezwać fachowca? Zadzwoń pod dedykowany numer Centrum Pomocy, podaj swoje dane wraz z informacją o charakterze awarii i umów wizytę.

Dla kogo?

 

Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi Klienci, jak i dotychczasowi Klienci indywidualni rozliczani w zespołach grup taryfowych G, przyłączeni do sieci Enea Operator. Za korzystanie z Usługi „Fachowiec” pobierana jest dodatkowo miesięczna opłata handlowa wskazana w Cenniku.

Za zawarcie umowy odbierz Kartę Podarunkową do Allegro, notes albo kosmetyczkę 

Za zawarcie umowy przez eBOK w ramach oferty ENERGIA+ Fachowiec w okresie od 01.09.2022 do 16.10.2022 lub do wyczerpania zapasów (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej), przysługuje Karta Podarunkowa o wartości 50 zł do serwisu allegro.pl. Karta Podarunkowa ważna jest do dnia 11.02.2023 r. Regulamin Kart Podarunkowych Allegro znajduje się na stronie allegro.pl/regulaminy/regulamin kart podarunkowych allegro 4GDAboO2OFR.

Za zawarcie umowy w ramach oferty ENERGIA+ Fachowiec w Biurze Obsługi Klienta Enei  Klientowi przysługuje kosmetyczka albo notes (według wyboru). Za zawarcie umowy w ramach oferty ENERGIA+ Fachowiec za pośrednictwem Infolinii (numer 611 111 111) Klientowi przysługuje notes. Sprzedaż premiowa w Biurach Obsługi Klienta Enei oraz w kanale telefonicznym (numer 611 111 111) trwa w okresie od 01.09.2022 do 16.10.2022 lub do wyczerpania zapasów kosmetyczek albo notesów (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Przechodzę do eBOK

Poznaj warianty ENERGIA+ Fachowiec

Wybierz Wariant I pomoc elektryka oraz technika urządzeń grzewczych i gazowych

Bezpieczeństwo w Twoim domu

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka oraz pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz awarii centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku
Wybierz Wariant II pomoc elektryka, technika urządzeń grzewczych i gazowych oraz serwisanta RTV/AGD

Miej swój sprzęt zawsze pod ochroną

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka, pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych oraz pomoc serwisanta RTV/AGD w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej, awarii centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych lub awarii sprzętu RTV/AGD
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku
Wybierz Wariant III pomoc elektryka, technika urządzeń grzewczych i gazowych, serwisanta RTV/AGD, hydraulika oraz szklarza

Kompleksowa ochrona w Twoim domu

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka, pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych oraz pomoc serwisanta RTV/AGD, hydraulika oraz szklarza w razie nieprzewidzianych awarii instalacji, sprzętu RTV/AGD oraz zdarzeń losowych, np. wichury, powodzi
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku

Ceny energii i stawki opłat w okresie do 31.10.2022

Zobacz szczegóły 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

stały upust 3% od ceny sprzedaży energii przez 3 lata*
pomoc fachowców 

do 4500 zł na naprawy w razie awarii (do 1500 zł rocznie)**

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Stały upust od ceny prądu i pomoc fachowców!

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,4297 zł

0,4092 zł

 

 

 

 

0,4167 zł

0,3969 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,5383 zł

0,5127 zł

0,2468 zł

0,2350 zł

 

 

0,5222 zł

0,4973 zł

0,2394 zł

0,2280 zł

G12w

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,6195 zł

0,5900 zł

0,2577 zł

0,2454 zł

 

 

0,6009 zł

0,5723 zł

0,2499 zł

0,2380 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

15,03 zł/m-c - Wariant I

17,16 zł/m-c - Wariant II

18,87 zł/m-c - Wariant III

14,31 zł/m-c - Wariant I

16,34 zł/m-c - Wariant II

17,97 zł/m-c - Wariant III

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

10,75 zł/m-c - Wariant I

12,89 zł/m-c - Wariant II

14,60 zł/m-c - Wariant III

10,24 zł/m-c - Wariant I

12,28 zł/m-c - Wariant II

13,90 zł/m-c - Wariant III

Z oferty można skorzystać od 01.09.2022 r. do 31.10.2022 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny energii elektrycznej uwzględniają czasowe zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej w okresie do dnia 31 października 2022 roku. 
Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat uwzględniają obniżoną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 5% w okresie do dnia 31 października 2022 roku.

* Zagwarantowany upust od ceny sprzedaży energii wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzanej przez Prezesa URE nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa URE (dostępnej na stronie enea.pl). Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest w zakładce Pliki do pobrania. Warunki uzyskania upustu, informacje o dodatkowej opłacie handlowej w związku z wyborem oferty ENERGIA+ Fachowiec oraz szczegóły znajdziesz w Regulaminie Oferty oraz Cenniku dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

** Pomoc fachowców w zależności od wybranego wariantu produktu ENERGIA+ Fachowiec, o wartości nie wyższej niż 1500 zł brutto w odniesieniu do trzech zdarzeń w skali dwunastu kolejnych miesięcy. Szczegóły w Regulaminie Oferty ENERGIA+ Fachowiec dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2022 rok - pobierz

 

Ceny energii i stawki opłat w okresie od 01.11.2022

Zobacz szczegóły 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

stały upust 3% od ceny sprzedaży energii przez 3 lata*
pomoc fachowców 
do 4500 zł na naprawy w razie awarii (do 1500 zł rocznie)**

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Stały upust od ceny prądu i pomoc fachowców!

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,5095 zł

0,4092 zł

 

 

 

 

0,4942 zł

0,4018 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,6368 zł

0,5127 zł

0,2952 zł

0,2350 zł

 

 

0,6177 zł

0,5022 zł

0,2863 zł

0,2328 zł

G12w

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,7319 zł

0,5900 zł

0,3080 zł

0,2454 zł

 

 

0,7100 zł

0,5772 zł

0,2988 zł

0,2429 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

17,60 zł/m-c - Wariant I

20,10 zł/m-c - Wariant II

22,10 zł/m-c - Wariant III

14,31 zł/m-c - Wariant I

16,34 zł/m-c - Wariant II

17,97 zł/m-c - Wariant III

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

12,60 zł/m-c - Wariant I

15,10 zł/m-c - Wariant II

17,10 zł/m-c - Wariant III

10,24 zł/m-c - Wariant I

12,28 zł/m-c - Wariant II

13,90 zł/m-c - Wariant III

Z oferty można skorzystać od 01.09.2022 r. do 31.10.2022 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat uwzględniają stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % oraz stawkę podatku akcyzowego w wysokości 5,00 zł/MWh.

* Zagwarantowany upust od ceny sprzedaży energii wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzanej przez Prezesa URE nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa URE (dostępnej na stronie enea.pl). Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest w zakładce Pliki do pobrania. Warunki uzyskania upustu, informacje o dodatkowej opłacie handlowej w związku z wyborem oferty ENERGIA+ Fachowiec oraz szczegóły znajdziesz w Regulaminie Oferty oraz Cenniku dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

** Pomoc fachowców w zależności od wybranego wariantu produktu ENERGIA+ Fachowiec, o wartości nie wyższej niż 1500 zł brutto w odniesieniu do trzech zdarzeń w skali dwunastu kolejnych miesięcy. Szczegóły w Regulaminie Oferty ENERGIA+ Fachowiec dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej na 2022 rok - pobierz

 

 

Dodatkowe informacje

Na czym polega oferta ENERGIA+ Fachowiec?

W ramach pakietu możesz otrzymać pomoc fachowców w razie nagłej awarii oraz stały upust od ceny sprzedaży energii na 3 lata. Oznacza to, że Twoja cena ze energię elektryczną będzie niższa od ceny wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzanej przez Prezesa URE. Na fakturze oprócz rozliczenia Twojego zużycia energii (rozliczonego w cenie jednostkowej energii - zł/kWh) znajdzie się dodatkowo opłata handlowa za korzystanie z Usługi "Fachowiec" (rozliczana w stałej wysokości w okresach miesięcznych – zł/m-c). Miesięczna stawka tej opłaty wskazana jest w Cenniku. Upust od ceny sprzedaży energii nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, która wynika z taryf dystrybucyjnych zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Jaką będę miał zapewnioną ochronę?

Zakres ochrony jest uzależniony od wybranego wariantu. W każdym z wariantów pomoc obejmuje 3 zdarzenia ubezpieczeniowe w ciągu 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia - maksymalnie 500 zł brutto na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe (organizacja + koszt usługi + koszt części zamiennych). Maksymalnie 1500 zł brutto na rok.

Czy muszę podpisać osobne ubezpieczenie?

Oferta nie zawiera żadnych dodatkowych deklaracji w zakresie ubezpieczenia.

Jak wezwać fachowca?

Chcąc skorzystać z Usługi specjalisty Klient powinien skontaktować się z Centrum Pomocy, które czynne jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod dedykowanym numerem telefonu (22) 505 16 88

Interwencja specjalisty nie jest świadczona w dni ustawowo wolne od pracy.

Czy mogę skorzystać z innej oferty sprzedaży?

Tak. Każdy odbiorca energii ma prawo skorzystać z wyboru ofert dowolnej oferty oraz dowolnego sprzedawcy. Dodatkowo na rynku funkcjonują tzw. sprzedawcy z urzędu, którzy muszą każdemu zainteresowanemu konsumentowi zapewnić świadczenie usługi kompleksowej (dostawa i sprzedaż energii) i taka sprzedaż odbywa się w oparciu o Taryfę zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dla ENEA SA). Ważne, aby przed podjęciem wyboru zapoznać się ze szczegółami oferty i swoim prawami (Zbiór Praw Konsumenta znajdziesz TUTAJ)

Regulamin, Cenniki, Dokumenty dotyczące oferty ENERGIA+ Fachowiec

 • Pobierz — Regulamin Oferty ENERGIA+ Fachowiec
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant I (na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant II ( na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant III (na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2022 (obowiązująca od 02.03.2022)
 • Pobierz — Oświadczenie o wyborze wariantu usługi

Pozostałe dokumenty

 • Pobierz — Regulamin sprzedaży premiowej „Karta podarunkowa 50 zł do Allegro”
 • Pobierz — Regulamin sprzedaży premiowej 
 • Pobierz — Informacja o art. 5a. Prawo Energetyczne [Prawo do korzystania z usługi powszechnej]
 • Pobierz — Regulamin zawierania umów na odległość

Wzór umowy kompleksowej dla Klientów przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

 • Pobierz — Wzór umowy o świadczenie usługi kompleksowej (Energia elektryczna)
 • Pobierz — Ogólne warunki świadczenia Usługi kompleksowej energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami, z grup taryfowych G przyłączonych do sieci niskiego napięcia
 • Pobierz — Pouczenie o konsekwencjach wyboru przez Klienta sprzedawcy rezerwowego. Wybór sprzedawcy rezerwowego
 • Pobierz — Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Strefa Zakupów

Program dla Klientów Enei.

Jesteś Klientem Enei.
Pierwszy krok do Strefy Zakupów jest już za Tobą.

Zarejestruj się
Po zarejestrowaniu się możesz kupować setki różnych produktów.

 

Sprawdź pełną ofertę

Oferta
dla Klientów Enei

Jak skorzystać?

Pomoc specjalistów w razie nagłej awarii.

 1. Zrób to online przez konto w eBOK (ebok.enea.pl).
 2. W najbliższym Biurze Obsługi Klienta - pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości. 
 3. Zadzwoń na infolinię 611 111 111.

Sprawdź inne produkty

Enea  Smart

Podpisz umowę na prąd wraz z pakietem inteligentnych rozwiązań, który pozwoli Ci kontrolować zużycie energii oraz pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twojego domu.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fachowiec
z Cennikiem EKO

Chcesz więcej? Możesz być EKO również w ramach produktu ENERGIA+ Fachowiec z Cennikiem EKO

Zobacz więcej

Potrzebujesz więcej informacji? 

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

  Skontaktuj się z naszym konsultantem

611 111 111

(Opłata zgodnie z planem taryfowym dzwoniącego)

Infolinia czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00,

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!

Potwierdź temat kontaktu z konsultatem
*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.