ENERGIA+ Fachowiec 

 • Pomoc fachowców - to nawet do 4500 zł
  na naprawy w razie nagłych awarii*

 • Stały upust 3% 
  od ceny sprzedaży energii elektrycznej na 3 lata**

 • Możliwość zawarcia
  umowy on-line

Zobacz niżej Zawieram umowę

Możesz zawrzeć umowę online

Jeśli jesteś już Klientem Enei możesz w kilku krokach zawrzeć umowę online – dokładną instrukcję znajdziesz poniżej.

Zaloguj się do eBOK. Nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Przejdź do zakładki "OFERTA DLA CIEBIE" i wybierz wariant oferty.

Dokładnie zapoznaj się ze szczegółami oferty oraz wszystkimi dokumentami zanim klikniesz „Zawieram umowę”. W przypadku braku przycisku „Zawieram umowę” skontaktuj się z nami.

Na podany adres mailowy otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy.

Zaloguj się do Strefy Zakupów i kupuj setki produktów taniej. Nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

W ramach pakietu otrzymasz

Nawet do 4500 zł na naprawy*

Masz do dyspozycji nawet do 4500 zł brutto na pokrycie kosztów naprawy i pomoc fachowców w razie nagłych awarii. Usługa "Fachowiec" obowiązuje przez 3 lata. 

Stały upust od ceny sprzedaży energii przez 3 lata**

Upust w wysokości 3% od ceny sprzedaży energii elektrycznej wnikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzanej przez Prezesa URE przez cały czas trwania umowy.

Minimum formalności

Brak osobnej umowy. Korzystanie z usługi specjalisty w ramach zawartej umowy produktowej.

Oferta dedykowana do budynków mieszkalnych***

Miejscem świadczenia usługi Fachowca jest budynek lub lokal mieszkalny.

Tańsze zakupy w Strefie Zakupów

Zaloguj się do Strefy Zakupów i kupuj setki produktów taniej. Nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Możesz zawrzeć umowę on-line

Zawrzyj umowę na produkt ENERGIA+ Fachowiec on-line (na stronie ebok.enea.pl) bezpiecznie, wygodnie i bez wychodzenia z domu. 

Poznaj warianty ENERGIA+ Fachowiec

Wybierz Wariant I pomoc elektryka oraz technika urządzeń grzewczych i gazowych

Bezpieczeństwo w Twoim domu

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka oraz pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz awarii centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku
Wybierz Wariant II pomoc elektryka, technika urządzeń grzewczych i gazowych oraz serwisanta RTV/AGD

Miej swój sprzęt zawsze pod ochroną

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka, pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych oraz pomoc serwisanta RTV/AGD w razie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej, awarii centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych lub awarii sprzętu RTV/AGD
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku
Wybierz Wariant III pomoc elektryka, technika urządzeń grzewczych i gazowych, serwisanta RTV/AGD, hydraulika oraz szklarza

Kompleksowa ochrona w Twoim domu

Wariant obejmuje:

 • pomoc elektryka, pomoc technika instalacji grzewczych i gazowych oraz pomoc serwisanta RTV/AGD, hydraulika oraz szklarza w razie nieprzewidzianych awarii instalacji, sprzętu RTV/AGD oraz zdarzeń losowych, np. wichury, powodzi
 • trzy domowe interwencje fachowców w ciągu roku

O produkcie

ENERGIA+ Fachowiec to produkt skonstruowany dla tych, którzy najbardziej cenią sobie spokój i bezpieczeństwo, a do tego zawsze szukają najlepszej oferty.

W ramach wybranego wariantu oferty otrzymasz na 3 lata pomoc fachowców - daje to możliwość pokrycia realizacji Usługi „Fachowca” (np. elektryka, technika urządzeń grzewczych i gazowych, serwisanta RTV/AGD, hydraulika lub szklarza - w zależności od wybranego Wariantu) do kwoty 500 zł dla 1 zdarzenia, nie więcej jednak niż 1500 zł w odniesieniu do 3 zdarzeń w ciągu 12 miesięcy, co daje w sumie kwotę nawet 4500 zł w okresie obowiązywania Regulaminu Oferty. Za korzystanie z Usługi „Fachowiec” pobierana jest dodatkowo miesięczna opłata handlowa określona w Cenniku.

WAŻNE! Opłata handlowa za świadczenie Usługi „Fachowiec” w Wariancie I wyniesie 14,90 zł brutto/mies., w Wariancie II wyniesie 17,36 zł brutto/mies., w Wariancie III wyniesie 19,32 zł brutto/mies. Możesz mieć obniżoną o 5 zł brutto opłatę handlową w przypadku wyboru elektronicznej faktury (w Wariancie I będzie to kwota 9,90 zł brutto/mies., w Wariancie II kwota 12,36 zł brutto/mies., w Wariancie III kwota 14,32 zł brutto/mies.)

 

* Pomoc fachowców w zależności od wybranego wariantu oferty, o wartości nie wyższej niż 1500 zł brutto w odniesieniu do trzech zdarzeń w skali dwunastu kolejnych miesięcy. Szczegóły w Regulaminie Oferty ENERGIA+ Fachowiec dostępnym w zakładce Pliki do pobrania. 

** Zagwarantowany upust od ceny sprzedaży energii wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzanej przez Prezesa URE nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa URE (dostępnej na stronie enea.pl). Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest w zakładce Pliki do pobrania. Warunki uzyskania upustu, informacje o dodatkowej opłacie handlowej w związku z wyborem oferty ENERGIA+ Fachowiec oraz szczegóły znajdziesz w Regulaminie Oferty oraz Cenniku dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

*** Miejscem świadczenia Usługi „Fachowiec” jest budynek lub lokal mieszkalny, czyli znajdujące się w budynku mieszkalnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia, służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące odrębną nieruchomość albo będące przedmiotem własnościowego lub lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu. Dołączone do budynku pomieszczenie gospodarcze lub piwnica, a także garaż wolnostojący, podłączone do tego samego licznika (PPE) również objęte są serwisem. Garaż wolnostojący rozliczany na odrębnym liczniku nie może zostać objęty Ofertą ENERGIA+ Fachowiec ponieważ dla takiego obiektu nie będzie świadczona Usługa „Fachowiec”. Obiekty takie jak domki letniskowe, kempingi i ogródki działkowe nie mogą zostać objęte ochroną w ramach produktu ENERGIA+ Fachowiec. Są to obiekty rekreacyjne nie przeznaczone do celów mieszkaniowych.

Jak wezwać fachowca? Zadzwoń pod dedykowany numer Centrum Pomocy, podaj swoje dane wraz z informacją o charakterze awarii i umów wizytę.

Dla kogo?

 

Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi Klienci, jak i dotychczasowi Klienci indywidualni rozliczani w zespołach grup taryfowych G, przyłączeni do sieci Enea Operator. Za korzystanie z Usługi „Fachowiec” pobierana jest dodatkowo miesięczna opłata handlowa wskazana w Cenniku.

CENNIK OFERTY ENERGIA+ FACHOWIEC - 36 MIESIĘCY Z oferty można skorzystać od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. 
CENY ENERGII1zł / kWh
GRUPA TARYFOWACałodobowaDziennaNocna
G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,3598 zł 


G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby


0,4496 zł
0,2085 zł
G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę


0,5167 zł
0,2172 zł

1 Ceny energii ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy. Zmienione ceny uwzględniać będą przewidziany w Regulaminie oferty upust w wysokości 3% od cen w tej taryfie. Opłata handlowa pozostanie bez zmian.

CENNIK OFERTY ENERGIA+ FACHOWIEC - 36 MIESIĘCY Z oferty można skorzystać od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
CENY ENERGII1zł / kWh
GRUPA TARYFOWACałodobowaDziennaNocna
G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,3598 zł


G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby


0,4496 zł
0,2085 zł
G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę


0,5167 zł
0,2172 zł

1 Ceny energii ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy. Zmienione ceny uwzględniać będą przewidziany w Regulaminie oferty upust w wysokości 3% od cen w tej taryfie. Opłata handlowa pozostanie bez zmian.

CENNIK OFERTY ENERGIA+ FACHOWIEC - 36 MIESIĘCY Z oferty można skorzystać od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
CENY ENERGII1zł / kWh
GRUPA TARYFOWACałodobowaDziennaNocna
G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,3598 zł


G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby


0,4496 zł
0,2085 zł
G12w

taryfa, w której tańsze są nie tylko godziny poza szczytem, ale także weekendy i święta - bez względu na godzinę


0,5167 zł
0,2172 zł

1 Ceny energii ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy. Zmienione ceny uwzględniać będą przewidziany w Regulaminie Oferty upust w wysokości 3% od cen w tej taryfie. Opłata handlowa pozostanie bez zmian.

Na czym polega oferta ENERGIA+ Fachowiec?

W ramach pakietu możesz otrzymać pomoc fachowców w razie nagłej awarii oraz stały upust od ceny sprzedaży energii na 3 lata. Oznacza to, że Twoja cena ze energię elektryczną będzie niższa od ceny wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzanej przez Prezesa URE. Na fakturze oprócz rozliczenia Twojego zużycia energii (rozliczonego w cenie jednostkowej energii - zł/kWh) znajdzie się dodatkowo opłata handlowa za korzystanie z Usługi "Fachowiec" (rozliczana w stałej wysokości w okresach miesięcznych – zł/m-c). Miesięczna stawka tej opłaty wskazana jest w Cenniku. Upust od ceny sprzedaży energii nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, która wynika z taryf dystrybucyjnych zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Jaką będę miał zapewnioną ochronę?

Zakres ochrony jest uzależniony od wybranego wariantu. W każdym z wariantów pomoc obejmuje 3 zdarzenia ubezpieczeniowe w ciągu 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia - maksymalnie 500 zł brutto na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe (organizacja + koszt usługi + koszt części zamiennych). Maksymalnie 1500 zł brutto na rok.

Czy muszę podpisać osobne ubezpieczenie?

Oferta nie zawiera żadnych dodatkowych deklaracji w zakresie ubezpieczenia.

Jak wezwać fachowca?

Chcąc skorzystać z Usługi specjalisty Klient powinien skontaktować się z Centrum Pomocy, które czynne jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod dedykowanym numerem telefonu (22) 505 16 88

Interwencja specjalisty nie jest świadczona w dni ustawowo wolne od pracy.

Czy mogę skorzystać z innej oferty sprzedaży?

Tak. Każdy odbiorca energii ma prawo skorzystać z wyboru ofert dowolnej oferty oraz dowolnego sprzedawcy. Dodatkowo na rynku funkcjonują tzw. sprzedawcy z urzędu, którzy muszą każdemu zainteresowanemu konsumentowi zapewnić świadczenie usługi kompleksowej (dostawa i sprzedaż energii) i taka sprzedaż odbywa się w oparciu o Taryfę zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dla ENEA SA). Ważne, aby przed podjęciem wyboru zapoznać się ze szczegółami oferty i swoim prawami (Zbiór Praw Konsumenta znajdziesz TUTAJ)

Regulamin, Cenniki, Dokumenty dotyczące oferty ENERGIA+ Fachowiec

 • Pobierz — Regulamin Oferty ENERGIA+ Fachowiec
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant I (na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant II ( na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Cennik Oferty ENERGIA+ Fachowiec Wariant III (na okres 36 miesięcy)
 • Pobierz — Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G na rok 2021
 • Pobierz — Oświadczenie o wyborze wariantu usługi

Pozostałe dokumenty

 • Pobierz — Informacja o art. 5a. Prawo Energetyczne [Prawo do korzystania z usługi powszechnej]
 • Pobierz — Regulamin zawierania umów na odległość

Wzór umowy kompleksowej dla Klientów przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

 • Pobierz — Wzór umowy o świadczenie usługi kompleksowej (Energia elektryczna)
 • Pobierz — Ogólne warunki świadczenia Usługi kompleksowej energii elektrycznej dla Klientów będących konsumentami, z grup taryfowych G przyłączonych do sieci niskiego napięcia
 • Pobierz — Pouczenie o konsekwencjach wyboru przez Klienta sprzedawcy rezerwowego. Wybór sprzedawcy rezerwowego
 • Pobierz — Dodatkowe postanowienia dotyczące Klientów będących prosumentami
 • Pobierz — Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Porównanie Oferty do Taryfy sprzedawcy

Zobacz szczegóły 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Dodatkowe korzyści dla Klienta

----

pomoc fachowców w razie nagłej awarii

do 4500 zł na naprawy  (do 1500 zł rocznie)*

stały upust 3% od ceny sprzedaży energii przez 3 lata**

Ceny Energii

zł / kWh

Taryfa dla energii elektrycznej

ENERGIA+ Fachowiec

Pomoc fachowców i stały upust od ceny prądu!

GRUPA TARYFOWA

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

Całodobowa

Dzienna/
Szczytowa

Nocna/
Pozaszczytowa

G11

taryfa, w której bez względu na dzień tygodnia czy godzinę (w dzień oraz w nocy) obowiązuje cię ta sama cena za energię

0,3708 zł

0,3015 zł

 

 

 

 

0,3598 zł

0,2925 zł

 

 

 

 

G12

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,4635 zł

0,3768 zł

0,2149 zł

0,1747 zł

 

 

0,4496 zł

0,3655 zł

0,2085 zł

0,1695 zł

G12w

taryfa, w której cena za energię zmienia się w ciągu doby

 

 

0,5327 zł

0,4331 zł

0,2240 zł

0,1821 zł

 

 

0,5167 zł

0,4201 zł

0,2172 zł

0,1766 zł

Opłata handlowa faktura papierowa

0 zł/m-c

14,90 zł/m-c - Wariant I

17,36 zł/m-c - Wariant II

19,32 zł/m-c - Wariant III

12,11 zł/m-c - Wariant I

14,11 zł/m-c - Wariant II

15,71 zł/m-c - Wariant III

Opłata handlowa elektroniczna faktura

0 zł/m-c

9,90 zł/m-c - Wariant I

12,36 zł/m-c - Wariant II

14,32 zł/m-c - Wariant III

8,05 zł/m-c - Wariant I

10,05 zł/m-c - Wariant II

11,64 zł/m-c - Wariant III

Z oferty można skorzystać od 1.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie OSD. Stawki te są jednakowe niezależnie od wybranej przez Klienta oferty.

* Pomoc fachowców w zależności od wybranego wariantu produktu ENERGIA+ Fachowiec, o wartości nie wyższej niż 1500 zł brutto w odniesieniu do trzech zdarzeń w skali dwunastu kolejnych miesięcy. Szczegóły w Regulaminie Oferty ENERGIA+ Fachowiec dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

** Zagwarantowany upust od ceny sprzedaży energii wynikającej z aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzanej przez Prezesa URE nie obejmuje opłat za usługę dystrybucji energii, które wynikają z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Prezesa URE (dostępnej na stronie enea.pl). Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G dostępna jest w zakładce Pliki do pobrania. Warunki uzyskania upustu, informacje o dodatkowej opłacie handlowej w związku z wyborem oferty ENERGIA+ Fachowiec oraz szczegóły znajdziesz w Regulaminie Oferty oraz Cenniku dostępnym w zakładce Pliki do pobrania.

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - pobierz

 

Strefa Zakupów

Program lojalnościowy dla Klientów Enei.

Jesteś Klientem Enei.
Pierwszy krok do niezwykłych benefitów w Strefie Zakupów jest już za Tobą.

Zarejestruj się i kupuj z rabatami!
Po zarejestrowaniu się możesz kupować setki produktów w atrakcyjnych cenach.

 

Sprawdź aktualne rabaty

Specjalna Oferta
dla Klientów Enei

Jak skorzystać?

Pomoc specjalistów w razie nagłej awarii.

 1. Zrób to on-line przez konto w eBOK (ebok.enea.pl).
 2. W najbliższym Biurze Obsługi Klienta - pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości. 
 3. Zadzwoń na infolinię 611 111 111.

Sprawdź inne produkty

Enea  Smart

Podpisz umowę na prąd wraz z pakietem inteligentnych rozwiązań, który pozwoli Ci kontrolować zużycie energii oraz pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twojego domu.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fotowoltaika

Ty też wybierz fotowoltaikę od Enei dla domu i firmy! Umów się na darmową wycenę i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. 

Zobacz więcej

Potrzebujesz więcej informacji? 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!  

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

  Skontaktuj się z naszym konsultantem

611 111 111

(Opłata zgodnie z planem taryfowym dzwoniącego)

Infolinia czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00,

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.