Polityka Zrównoważonego Marketingu Bezpośredniego Enei S.A.

Mając na uwadze fakt, że dane osobowe stanowią jedno z najważniejszych dóbr osobistych oraz mając świadomość wpływu działań marketingowych na Klientów:

 • prowadzimy działalność marketingową z dbałością o interes Klientów, z zachowaniem dobrych obyczajów i zasad konkurencji,
 • respektujemy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO1,
 • budujemy pozytywne relacje z Klientami zmierzające do zwiększania zaufania względem Enei.

Przygotowując i prowadząc działania marketingowe:

 • dokładamy starań, aby planować oraz realizować je w sposób odpowiedzialny
  i z umiarem;
 • dbamy o to, aby treści naszych materiałów marketingowych były oparte
  na prawdziwych informacjach oraz przedstawiały cechy i właściwości produktów i usług w sposób czytelny, rzetelny i obiektywny;
 • zwracamy uwagę, aby komunikaty skierowane do Klientów
  były w pełni zrozumiałe oraz nie zawierały jakichkolwiek treści naruszających dobra osobiste, elementów przemocy, nienawiści, obraźliwego zachowania oraz jakichkolwiek przejawów łamania praw człowieka.

W ramach prowadzonych działań marketingowych kontaktujemy się z klientami w oparciu o uzasadniony interes Enei wynikający z RODO. W przypadku kanału telefonicznego lub elektronicznego kontakt jest uzależniony od wyrażonych przez Klienta zgód.  W ramach prowadzonych działań marketingowych kontaktujemy się różnymi kanałami, w szczególności:

 • przez kontakt telefoniczny;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • poprzez wiadomości MMS/SMS;

respektując jednocześnie zgłoszone przez Klientów sprzeciwy na przetwarzanie danych do celów marketingowych.  Klient może także wycofać  zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail lub telefoniczny marketing bezpośredni. Sprzeciw oraz wycofanie zgód Klient może zgłosić  kontaktując się z Eneą.

Dokładamy wszelkich starań, aby zasady i wartości ujęte w niniejszej Polityce były respektowane i przestrzegane w codziennej działalności Enei.

 

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.