Szanowni Państwo,

Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o wydaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ 11/2023 z 28 grudnia 2023 r., która uprawdopodobniła stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na: (1) pomijaniu w wybranych materiałach reklamowych i działaniach marketingowych kierowanych do konsumentów informacji o opłacie handlowej oraz (2) podawaniu w wybranych materiałach reklamowych i działaniach marketingowych kierowanych do konsumentów informacji o opłacie handlowej w sposób niewskazujący, że stanowi ona należną przedsiębiorcy nową, obligatoryjną, cykliczną opłatę w zamian za gwarancję stałej ceny energii elektrycznej.

W ramach zobowiązania Enea S.A. przyzna rekompensatę konsumentom, którzy:

1. w okresie od 1 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. (włącznie) zawarli z Enea S.A. umowę na sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o ofertę z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej (dalej: „Umowa Rynkowa”),

oraz

2. w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. (włącznie) złożyli skargę/reklamację na zawartą z Enea S.A. Umowę Rynkową, która nie została uznana (dotyczy to skarg/reklamacji przesłanych do Enea S.A. i/lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i/lub Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i/lub rzecznika konsumentów).

Rekompensata obejmuje zwrot uiszczonych na podstawie Umowy Rynkowej opłat handlowych, a w przypadku konsumentów, których Umowa Rynkowa wciąż obowiązuje – rezygnację z pobierania opłat handlowych w następnych okresach rozliczeniowych obowiązującej Umowy Rynkowej przy jednoczesnej dalszej sprzedaży energii elektrycznej na podstawie Umowy Rynkowej po cenach energii elektrycznej określonych w dotychczas obowiązującej ofercie z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej, do końca okresu obowiązywania Umowy Rynkowej.

W celu otrzymania opisanej powyżej rekompensaty niezbędne jest złożenie wniosku. Treść formularza wniosku, z którego mogą skorzystać konsumenci, jest udostępniona do pobrania pod niniejszym oświadczaniem.

W celu uzyskania rekompensaty należy w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania indywidualnego powiadomienia złożyć wypełniony formularz z dopiskiem „Zwrot opłaty handlowej” w następujący sposób:

  1. poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (kanał dostępny dla klientów Enea S.A.) lub
  2. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Enea S.A., lista placówek dostępna pod adresem: https://www.enea.pl/bip/dane-teleadresowe/biura-obslugi-klienta
  3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: rekompensata-uokik@enea.pl lub
  4. pisemnie na adres: Enea S.A., Górecka 1, 60-201 Poznań.

Zwrot zostanie wykonany w przeciągu maksymalnie 2 miesięcy od daty otrzymania przez Enea S.A. wypełnionego wniosku.

Dodatkowa rekompensata – Kod Rabatowy do „Strefy Zakupów” Enei o wartości 550 zł.

Ponadto Enea S.A. przyznała jednorazowo konsumentom, którzy są uprawnieni do ww. rekompensaty oraz w dacie uprawomocnienia się decyzji zobowiązującej są stroną umowy na sprzedaż energii elektrycznej z Enea S.A. dodatkową rekompensatę – Kod Rabatowy do Strefy Zakupów o wartości 550 zł. Kod Rabatowy ten zostanie przyznany uprawnionym konsumentom w sposób automatyczny (nie trzeba składać w tym zakresie wniosków).

Konsumenci uprawnieni do otrzymania rekompensaty oraz konsumenci uprawnieni do otrzymania rekompensaty i dodatkowo Kodu Rabatowego zostaną powiadomieni o tym fakcie przez Spółkę w drodze komunikacji indywidualnej.

Pełna treść decyzji znajduje się pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf. Decyzja jest prawomocna.

Jednocześnie przypominamy, że Enea S.A. nie wysyła żadnych linków do płatności, ani żądań elektronicznych potwierdzeń danych osobowych. Komunikacja w zakresie zwrotu uiszczonych opłat handlowych odbywa się wyłącznie w sposób opisany powyżej. W przypadku otrzymania korespondencji budzącej wątpliwości w zakresie nadawcy albo treści, prosimy o nieotwieranie jej i kontakt z Infolinią Enea S.A.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00, pod numerem telefonu: 61 11 11 155.

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

 

  • Pobierz — Formularz wniosku o rekompensatę

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.