Informacja dla turystów wodnych zamierzających pokonać próg podpiętrzający na wysokości Elektrowni Kozienice. Tymczasowy próg stabilizujący poziom wody, zlokalizowany na lewym brzegu Wisły (na 425,95 km jej drogi żeglownej), w okolicy miejscowości Świerże Górne, służy zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia Elektrowni Kozienice w wodę. Enea Wytwarzanie chce zabezpieczyć jej pracę i tym samym utrzymywać swoje zaangażowanie w stabilizowanie systemu elektroenergetycznego kraju w okresach szczytowego zużycia energii.

Próg nie jest wyposażony w śluzę. Prace przy jego budowie trwają, a szlak wodny na Wiśle w tym miejscu jest zamknięty. Pokonanie progu przez kajakarzy, żeglarzy i motorowodniaków możliwe jest dzięki uruchomieniu przez Elektrownię Kozienice przenoski kajakowej oraz przystani pływającej wraz z dźwigiem służącym do przeniesienia większych łodzi nad progiem.

 

Szczegóły na tablicach informacyjnych:

Zapraszamy również do zapoznania się z przewodnikiem:

Oświadczenie korzystającego z przenoski: