Informujemy, że w 2019 roku nastąpiła zmiana w instrukcji dla kajakarzy i wioślarzy. Obecnie kajakarze i wioślarze powinni przed progiem płynąć przy prawym brzegu Wisły, dopłynąć przed progiem i kamienną ostrogą do z daleka widocznej sztucznie usypanej piaszczystej wydmy (na zdjęciach oznaczonej czerwonymi strzałkami) i przenieść przez nią swoje jednostki. Wydma ta liczy kilka metrów długości i kończy się po drugiej stronie progu.

Informacja dla turystów wodnych zamierzających pokonać próg podpiętrzający na wysokości Elektrowni Kozienice. Tymczasowy próg stabilizujący poziom wody, zlokalizowany na lewym brzegu Wisły (na 425,95 km jej drogi żeglownej), w okolicy miejscowości Świerże Górne, służy zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia Elektrowni Kozienice w wodę. Enea Wytwarzanie chce zabezpieczyć jej pracę i tym samym utrzymywać swoje zaangażowanie w stabilizowanie systemu elektroenergetycznego kraju w okresach szczytowego zużycia energii.

Próg nie jest wyposażony w śluzę. Prace przy jego budowie trwają, a szlak wodny na Wiśle w tym miejscu jest zamknięty. Pokonanie progu przez kajakarzy, żeglarzy i motorowodniaków możliwe jest dzięki uruchomieniu przez Elektrownię Kozienice przenoski kajakowej oraz przystani pływającej wraz z dźwigiem służącym do przeniesienia większych łodzi nad progiem.

 

Szczegóły na tablicach informacyjnych:

Zapraszamy również do zapoznania się z przewodnikiem:

Oświadczenie korzystającego z przenoski: