•      •    


  •     

Zobacz niżej

Szanowni klienci,

dzięki rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, zastosujemy obniżkę kwoty rachunku za energię w wysokości 125,34 zł.

Poniżej podajemy sześć warunków, których spełnienie pozwala na skorzystanie z obniżki opłat za zużywaną energię. Aby uzyskać obniżkę, wystarczy spełnić tylko jeden z nich. Czynności, o których mowa poniżej należy zrealizować najpóźniej do 15 grudnia 2023 r.

Warunki pozwalające na zastosowanie obniżki
rachunku za prąd w wysokości 125,34 zł, to:

Wyrażenie zgody na otrzymywania faktury za energię w formie elektronicznej

poprzez konto w eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta). Aktywacja e-faktury jest możliwa wyłącznie w eBOK (ebok.enea.pl).

Zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności swoich danych w Enei

(PESEL, nr telefonu, adres email).

Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji

dotyczących produktów i usług świadczonych przez Eneę.

Posiadanie statusu prosumenta energii odnawialnej

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5 proc.

w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r.  w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022.

Złożenie oświadczenia w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej

(gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).

Jeśli jesteś prosumentem lub otrzymujesz e-faktury za energię elektryczną lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez Eneę lub złożyłeś oświadczenie w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej to obniżka rachunku za energię elektryczną nastąpi automatycznie i nie wymaga podejmowania żadnych działań. 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Jednym z warunków zastosowania wyżej wymienionej obniżki rachunku jest posiadanie konta w eBOK (Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta) oraz wyrażenie zgody na otrzymywania faktury za energie w formie elektronicznej (e-faktura).

Założenie konta w eBOK jest niezwykle proste i szybkie, a daje wymierne korzyści takie jak:
- wgląd w swoje faktury i dokumenty przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,
- powiadomienia o fakturach ze zbliżającym się terminem płatności,
- możliwość wygodnej, szybkiej i bezpiecznej zapłaty za rachunek.

W związku z tym serdecznie zachęcamy do założenia konta w eBOK. Ponadto, w  trosce o środowisko naturalne, zachęcamy także do wyrażenia poprzez eBOK zgody na otrzymywanie elektronicznej faktury

Zobacz jakie to proste

1


Przygotuj umowę lub fakturę, wejdź na ebok.enea.pl i wypełnij formularz.

 

2


Potwierdź swój adres e-mail klikając w link aktywacyjny.

 

3


Zaloguj się i ustaw e-fakturę oraz powiadomienia, dzięki temu będziesz mógł w pełni korzystać z eBOK.

 

Przejdź do eBOK

eBOK i e-faktura

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.