•      •    


  •     

Zobacz niżej

Szanowni klienci,

dzięki rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, zastosujemy obniżkę kwoty rachunku za energię w wysokości 125,34 zł.

Aby uzyskać obniżkę, wystarczyło do 15 grudnia 2023 r. spełnić jeden z poniżych warunków. 

Jeżeli otrzymałeś, a nie spełniłeś żadnego z poniższych warunków do zastosowania obniżki, to w 2024 roku, po przeprowadzeniu weryfikacji, powiększymy Twój rachunek o kwotę w wysokości 125,34 zł. 

Warunki pozwalające na zastosowanie obniżki
rachunku za prąd w wysokości 125,34 zł, to:

Wyrażenie zgody na otrzymywania faktury za energię w formie elektronicznej

poprzez konto w eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta). Aktywacja e-faktury jest możliwa wyłącznie w eBOK (ebok.enea.pl).

Zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności swoich danych w Enei

(PESEL, nr telefonu, adres email).

Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji

dotyczących produktów i usług świadczonych przez Eneę.

Posiadanie statusu prosumenta energii odnawialnej

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5 proc.

w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r.  w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022.

Złożenie oświadczenia w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej

(gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).

Jeśli jesteś prosumentem lub otrzymujesz e-faktury za energię elektryczną lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez Eneę lub złożyłeś oświadczenie w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej to obniżka rachunku za energię elektryczną nastąpi automatycznie i nie wymaga podejmowania żadnych działań. 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.