Szukaj

Zrównoważona gospodarka zasobami

 

Surowce energetyczne

Produkując energię elektryczną i cieplną zużywamy znaczące ilości surowców energetycznych, zarówno nieodnawialnych (węgiel kamienny, gaz, oleje opałowe), jak i odnawialnych (biomasa).

ENEA Elektrownia Połaniec oraz ENEA Ciepło – Oddział Białystok spalają jedynie biomasę uznaną za spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju zapisane w dyrektywie RED II.

 

Typ paliwa

Ilość

[tys.ton]

Węgiel kamienny

10 985

Biomasa

1 894

Olej opałowy (ciężki)1)

15

Olej opałowy (lekki)2)

71

Gaz [tys. Nm3]3), 4)

                    13 843 

1 Paliwo rozpałkowe w blokach 1-10 Elektrowni Kozienice i 1-7 Elektrowni Połaniec.

2 Paliwo rozpałkowe w bloku 11 Elektrowni Kozienice, 9 Elektrowni Połaniec oraz MEC Piła (kotłownia KO Staszyce, w której jest możliwość zasilania paliwem gazowym i olejem opałowym).

3 Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła.

4 Używany do produkcji ciepła w Ciepłowni „Zachód”.

 

Woda

Woda jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej. Wykorzystujemy ją m.in. w układach chłodzenia elektrowni w Kozienicach i Połańcu. Stosujemy szereg rozwiązań technologicznych, które pozwalają nam zwracać ją do rzeki Wisły z zachowaniem ilości i jakości. W odniesieniu do gospodarowania wodą nasze spółki rozwijają rozwiązania wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Przykładem dobrej praktyki są tutaj działania realizowane w związku z wydobyciem węgla, takie jak wykorzystanie wód dołowych do celów przeciwpożarowych i technologicznych.

 

Pobór wody [Ml]1) 2)

2020

2021

2022

Łączny pobór wody przez spółki GK ENEA

2 521 563

3 582 082

2 942 127

  1. 1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia wody (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).
  2. 2) 99% poboru wody przez Elektrownię Kozienice i Elektrownię Połaniec stanowi pobór zwrotny wody z Wisły na cele chłodnicze.

 

Odpady

 

Wygenerowane odpady [Mg]1)

2020

2021

2022

Całkowita waga wygenerowanych w GK ENEA odpadów:

6 328 559

5 973 745

6 028 435

w tym odpady niebezpieczne

833

976

951

w tym odpady inne niż niebezpieczne

6 327 726

5 972 769

6 027 484

1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.