Szukaj

Ochrona przyrody i krajobrazu

Dbamy, aby prowadzona przez nas działalność nie zakłócała funkcjonowania ekosystemów, a także by nie zmniejszała bogactwa gatunków roślin i zwierząt ani walorów krajobrazu. W razie potrzeby przywracamy właściwy stan siedlisk przyrodniczych oraz pozostałych składników przyrody.

Ściśle przestrzegamy zapisów Ustawy o ochronie przyrody oraz innych przepisów i decyzji administracyjnych nakładających na nas obowiązki w zakresie ochrony procesów ekologicznych i różnorodności biologicznej. Wynikające stąd działania to m.in.: stały nadzór przyrodniczy na terenie Elektrowni Kozienice oraz w jej sąsiedztwie, umożliwiający m.in. zabezpieczanie stwierdzonych stanowisk roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową, wieloletni monitoring wpływu elektrowni wiatrowych na populacje ptaków i nietoperzy, tworzenie na rzekach przepławek – konstrukcji umożliwiających swobodną migrację ryb.

W latach 2019-2020 zakończono szczegółowe badania wpływu naszych farm wiatrowych na ptaki i nietoperze. Nie wykazały one niekorzystnego wpływu na populacje tych zwierząt.

Część naszych zakładów jest zlokalizowana na terenach objętych obszarową ochroną przyrody. Elektrownia Kozienice przylega do dwóch obszarów Natura 2000, Dolina Środkowej Wisły i Ostoja Kozienicka oraz do Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wiele z naszych elektrowni wodnych jest zlokalizowanych na obszarach chronionych (np. Drawieński Park Narodowy, obszary chronionego krajobrazu w dolinach Gwdy, Wdy oraz Brdy). Ponadto, ok. 5% terenów górniczych należących do Lubelskiego Węgla „Bogdanka” jest objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie i obszar specjalnej ochrony ptaków Polesie). Dzięki odpowiednim sposobom gospodarowania nie wpływamy negatywnie na przyrodę żadnego ze wspomnianych obszarów.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.