Szukaj

Zielone inwestycje

Grupa Enea zamierza przeznaczyć w perspektywie 2023-2042 ponad 68 mld zł na inwestycje, z czego ok. 14 mld zł na projekty związane z OZE. Wśród nich:

 • farmy wiatrowe na morzu
 • farmy fotowoltaiczne
 • farmy wiatrowe na lądzie
 • magazyny energii

Farmy wiatrowe na morzu

Farmy morskie to najbardziej efektywny sposób wytwarzania zielonej energii. Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz TAURON Polska Energia w listopadzie 2021 r. połączyły siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Planujemy rozwijać cztery projekty na Bałtyku, zwiększając w ten sposób tempo transformacji energetycznej w kraju. Podpisane zostały warunkowe umowy sprzedaży udziałów w spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

 

Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na lądzie

Jedną z kluczowych ścieżek dojścia do neutralności klimatycznej jest rozwój odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach. Wzrost mocy zainstalowanych w OZE odbywać się będzie poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów i przy współudziale partnerów biznesowych. Nowe moce będziemy rozwijać w oparciu o nowe, ale zweryfikowane rynkowo technologie.

W 2021 r. Grupa przygotowała szereg projektów, które będą wdrażane już w 2022 r. Ich skala będzie rosła z roku na rok aby zapewnić wartość mocy zainstalowanych w tym segmencie na poziomie 4 GW w 2040 r.

 

Magazynowanie energii

Rozwój technologii i projektów magazynowania energii jest kluczowy dla rozwoju OZE. W pierwszej kolejności będą to magazyny dedykowane OSD, a także dopełniające już istniejące i budowane zielone instalacje wytwórcze. W przyszłości oferta będzie kierowana do odbiorców indywidualnych, a także przemysłu.

Budowa i zarządzanie magazynami energii dla podmiotów spoza Grupy będzie naszą specjalizacją Grupy i jednym z kluczowych kierunków rozwoju.

 

Gaz jako paliwo przejściowe

W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, chcemy wykorzystać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą ograniczały się do odtworzenia części mocy ok. 1,9 GW w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Konwencjonalne, niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE.

 

Inwestycje w obszarze dystrybucji

W zaktualizowanej strategii, w obszarze dystrybucji, Enea zakłada konieczność przygotowania OSD do zmieniającego się rynku energii. Stąd założenia inwestycji w ten obszar przeszło 42 mld zł w latach 2023-2042. Wyzwaniem najbliższych lat będzie rozwój inteligentnej sieci energetycznej. To inwestycja w poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie świadczenia nowych usług, zarówno przez dystrybutorów, jak i sprzedawców energii elektrycznej.

Wyzwaniem jest rozwój inteligentnej sieci energetycznej. To nie tylko zwiększenie efektywności, ale także możliwość tworzenia nowych usług zarówno przez dystrybutorów jak i sprzedawców energii elektrycznej. To szansa dla klientów na świadomie zarządzanie energią, w szczególności w kontekście dynamicznego rozwoju generacji rozproszonej – w tym prosumenckiej).

 

Sektor sprzedaży - zielone produkty

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy będzie wprowadzanie do oferty produktów multienergetycznych, nowoczesnej oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi. Grupa planuje rozwój obszaru handlu hurtowego i nowych linii biznesowych przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności obsługi klientów.

 

Ekosystem innowacji

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 r. przewiduje inicjatywy nakierowane na rozwój innowacji:

 • rozwój projektów w zakresie magazynowania energii i świadczenie usług na zewnątrz,
 • rozwój instalacji hybrydowych,
 • rozwój energetyki konwencjonalnej w oparciu o źródła niskoemisyjne,
 • rozwój inteligentnej sieci energetycznej,
 • rozwój elektromobilności,
 • cyfryzację, automatyzację i rozwój nowych technologii,
 • innowacyjne usługi dla Klientów,
 • nowoczesną komunikację i modele współpracy z Klientem.

 

W 2021 r. realizowaliśmy m.in. następujące programy badawczo-rozwojowe o potencjalnie istotnym znaczeniu dla gospodarki:

 • H2eBuffer – projekt naukowo-badawczy mający na celu stworzenie systemu magazynującego energię i stabilizującego sieć energetyczną przy wykorzystaniu zielonego wodoru wytworzonego z instalacji OZE. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński;
 • DRES2Market – projekt mający na celu opracowanie kompleksowego i opłacalnego podejścia w celu ułatwienia skutecznego udziału generacji rozproszonej opartej na energii odnawialnej na rynkach energii elektrycznej oraz umożliwienie świadczenia usług bilansowania i magazynowania zgodnie z kryteriami rynkowymi. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Instytut Energetyki w Warszawie oraz podmioty zagraniczne.
 • eNEURON – greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN – ogólnoeuropejski program, mający na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone zasoby energii i wiele nośników energii. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk oraz podmioty zagraniczne.

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.