Szukaj

W drodze do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r.

Plany rozwoju Grupy wpisują się w założenia zmian polskiego sektora energetycznego oraz w ramy regulacji Unii Europejskiej.

Prognozy nowej GK Enea - moce zainstalowane

Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego oraz planami klimatycznymi Unii Europejskiej, planujemy osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Szczegółowy harmonogram zostanie zaktualizowany po przedstawieniu nowej bądź zmodyfikowanej koncepcji rządowej dotyczącej wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych.

Szacowana emisja CO2

Szacowana emisja CO2

Dla lat 2020-2023 przestawiono wartości z wykonania (emisja CO₂ bezpośrednio związana z produkcją energii elektrycznej), a od 2024 r. podano wartości szacowane, przy założeniu wydzielenia aktywów węglowych z Grupy Enea.

Realizacja strategii pozwoli nam na stopniowe ograniczanie emisji CO₂, a tym samym zmniejszanie wskaźnika jednostkowej emisji wyrażanego w kg CO₂/MWh.

Infografika planu do 2050 - net zero zielone liście rok 2050

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.