Szukaj

Jak zarządzamy wpływem na środowisko

Wytwarzanie i dostarczanie Klientom energii elektrycznej oraz ciepła w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodny z przepisami jest dla nas jednym z głównych priorytetów. Dążymy również do racjonalnego zarządzania zasobami przyrody, a także do zachowania różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych w swoim otoczeniu.

W Grupie funkcjonuje szereg polityk i procedur odnoszących się do kwestii środowiskowych. W Kodeksie Etyki Grupy ENEA zapisano m.in., że Grupa:

 • pracując nad nowymi usługami i produktami bierze pod uwagę czynniki środowiskowe,
 • inwestuje w rozwiązania spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska,
 • pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • w sposób racjonalny korzysta z energii i zasobów naturalnych oraz dąży do zmniejszania ilości powstających odpadów i zanieczyszczeń,
 • inicjuje i aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej,
 • zapobiega wystąpieniu awarii zagrażających środowisku.

Dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne uwzględnia również Kodeks Etyki GK LW Bogdanka oraz Polityka Compliance Grupy ENEA, która nakazuje nam m.in.:

 • działania minimalizujące emisję zanieczyszczeń i gwarantujące rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy a środowiskiem naturalnym,
 • prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku,
 • wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 • współpracę z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.

 

Więcej na temat ryzyk środowiskowych, w tym ryzyk związanych ze zmianami klimatu, a także sposobów zarządzania nimi.

Dowiedz się więcej

 

Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych

Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA zawiera zasadę uwzględniania przy wyborze dostawców produktów i usług kryteriów pozacenowych, w tym aspektów środowiskowych, takich jak efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert są jednak określane indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego, a wybrane aspekty środowiskowe są ich częścią tylko wtedy, gdy zostaną uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, umowy ze wszystkimi dostawcami zawierają zobowiązanie do przestrzegania postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, w którym zapisano oczekiwania m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.