Szukaj

Emisje i ślad węglowy

W 2023 r. w Grupie Enea podjęliśmy działania, aby kompleksowo zinwentaryzować i zaraportować pełne dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych zgodnie ze standardem GHG Protocol1). Zgromadziliśmy i zaraportowaliśmy dane Zakresów 1 i 2 oraz wybrane kategorie Zakresu 3. W niektórych spółkach Grupy Enea inwentaryzacja danych za 2023 r. polegała na powiększeniu zakresu i poziomu obliczeń emisji ekwiwalentu CO2 w porównaniu z poprzednimi latami oraz na bardziej szczegółowym uwzględnieniu danych z łańcucha dostaw.

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Enea w 2023 r.

SpółkaZakres 1
[w tonach CO2e]
Zakres 2
metoda location-based
[w tonach CO2e]
Zakres 2
metoda market-based
[w tonach CO2e]
Zakres 3
[w tonach CO2e]
Enea Operator7 79326 32526 3941 491 413
Enea Pomiary233122855 270
Enea Serwis1 3018736664 776
Enea Elektrownia Połaniec5 060 62211 8711 5671 742 179
Enea Bioenergia2 22039939931 911
Enea Wytwarzanie12 798 2434952 691 476
Enea Trading53662 381
Enea Trading53662 381
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej13 98051406 534
Enea Ciepło – Centrala16 3344 6764 5453 284
Enea Ciepło – Centrala16 3344 6764 5453 284
Enea Ciepło – Oddział Białystok219 85244107 454
Miejska Energetyka Cieplna Piła91 375Brak danychBrak danych13 558
Grupa Kapitałowa LW Bogdanka49 6881) 250 2891) 250 2891) 19 803 6101)
Enea InnowacjeBrak danychBrak danychBrak danych187
Enea Nowa Energia3121 032972106 354
Enea Centrum1811 1521 152670 412
Enea Oświetlenie196150747
Enea Logistyka189193193457
Enea ELKOGAZ22Brak danychBrak danych14
Enea Power&Gas Trading18Brak danychBrak danych5
Enea SA431 7951 78211
PRO-WIND04332186
PV Tykocin088Brak danych
PV Genowefa0107 Brak danych
Łącznie18 262 655299 608288 10626 681 518
Łącznie (bez GK LW Bogdanka)1)18 212 96749 31937 8176 877 909

1) Informacje na temat wielkości emisji Grupy Kapitałowej LW Bogdanka zostały obliczone przez spółkę indywidualnie i przekazane do zestawienia. Dane przekazane przez Grupę Kapitałową LW Bogdanka nie podlegały weryfikacji pod względem przepływów między spółkami Grupy Kapitałowej Enea. Dane reprezentują emisje GK LW Bogdanka.

Emisje biogenicznego CO2 w Grupie Enea w 2023 r.

SpółkaEmisja biogenicznego CO2 [w tonach]
Enea Elektrownia Połaniec2 758 647
Grupa Kapitałowa LW Bogdanka2021)
Enea Ciepło – Oddział Białystok434 953
Enea Nowa Energia5 786
Łącznie3 199 588
Łącznie (bez GK LW Bogdanka)3 199 386

1) Informacje na temat Wielkości emisji Grupy Kapitałowej LW Bogdanka zostały obliczone przez spółkę indywidualnie i przekazane do zestawienia. Dane przekazane przez Grupę Kapitałową LW Bogdanka SA nie podlegały weryfikacji pod względem przepływów między spółkami Grupy Kapitałowej Enea. Dane reprezentują emisje GK LW Bogdanka.

Emisje CO2 z poszczególnych jednostek wytwórczych Grupy Enea

 Emisja CO2 [Mg]
pochodząca z produkcji energii elektrycznej
Produkcja energii elektrycznej
brutto [MWh]
Wskaźnik emisji [kg/MWh]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
 
 2022 r.11 876 117,013 818 432,1859,4
 2023 r.8 946 398,010 221 560,0875,2
Zmiana % -24,7%-26,0%1,8%
Elektrownia Kozienice blok 11
 
 2022 r.3 664 595,04 764 590,2769,0
 2023 r.3 849 918,04 969 081,0774,8
Zmiana % 5,1%4,3%0,8%
Enea Elektrownia Połaniec
 
 2022 r.7 088 659,09 223 962,8768,5
 2023 r.5 053 883,07 316 463,8690,8
Zmiana % -28,7%-20,7%-10,1%
Elektrociepłownia Białystok1)
 
 2022 r.255 232,0470 410,3165,5
 2023 r.219 879,0440 251,8153,9
Zmiana % -13,9%-6,4%-7,0%
Ciepłownia Zachód Białystok
 
 2022 r.12 851,0  
 2023 r.16 223,0  
Zmiana % 26,2%--
MEC Piła1)
 
 2022 r.41 667,055 359,4157,9
 2023 r.49 225,0115 232,4153,8
Zmiana % 18,1%108,2%-2,6%

1) Wskaźnik emisyjności przeliczony jest do łącznej produkcji brutto energii elektrycznej oraz produkcji brutto ciepła.

Jednostkowa emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii elektrycznej [kg/MWh]1)202120222023
Łączna intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy Enea764793768

1) Iloraz emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub jednocześnie energię elektryczną i nieznaczne ilości ciepła, gdyż dla drugiego typu instalacji rozdzielenie emisji związanych z produkcją poszczególnych rodzajów energii nie jest możliwe. W przypadku spółek MEC Piła i Enea Ciepło zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie emisji CO2 bezpośrednio związanych z produkcją energii elektrycznej, tj. nie obejmują emisji związanych z produkcją energii cieplnej. Jednostkowa emisja dla lat 2020 i 2021 została skorygowana względem wcześniej publikowanych wartości dzięki dostępowi do bardziej precyzyjnych danych dla MEC Piła i Enei Ciepło.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.