Szanowni Klienci,

Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „Enea”) informuje o wydaniu w dniu 28 grudnia 2023 r. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ 12/2023 (dalej jako: „Decyzja”) dostępnej pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf. W Decyzji tej Prezes UOKiK uznał wybrane postanowienia wzorców umów stosowanych przez Eneę za niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania w umowach z konsumentami. Decyzja jest prawomocna.

Oznacza to, że wskazane w Decyzji postanowienia dotyczące naliczania opłaty jednorazowej za rozwiązanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej w okresie jej obowiązywania (dalej jako: „OPR”) są bezskuteczne i Enea nie będzie ich stosować.

Skutek ten powstaje z mocy prawa i nie wymaga dodatkowych działań.

Powyższe oświadczenie Enea nie wpływa na prawa i obowiązki wynikające z innych postanowień zawartej z nami umowy.

Rekompensata

Informujemy również, że w odniesieniu do klientów, którzy zawarli z Eneą umowy na podstawie wzorców wymienionych w Decyzji, spółka podjęła decyzję o:

 1. odstąpieniu z dniem 25 lutego 2022 r. od naliczania i dochodzenia opłaty jednorazowej za wcześniejsze rozwiązanie umowy przez konsumentów,
 2. zwrocie (w sposób automatyczny) uiszczonych przez konsumentów opłat OPR oraz przyznaniu dodatkowo klientom z tej grupy, którzy w dacie uprawomocnienia się Decyzji (tj. w dniu 6 lutego 2024 r.) będą stroną umów na sprzedaż energii elektrycznej (lub umów kompleksowych) zawartych z Eneą, jednorazowej rekompensaty w postaci Kodu Rabatowego do „Strefy Zakupów” Enei o wartości 550 zł,
 3. przyznaniu klientom, którzy w dacie uprawomocnienia się Decyzji (tj. w dniu 6 lutego 2024 r.) będą stroną umów na sprzedaż energii elektrycznej (lub umów kompleksowych) zawartych z Eneą oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup klientów:
  1. Enea prowadziła wobec nich windykację należności z tytułu niezapłaconych opłat OPR, w tym procesy sądowe i egzekucję komorniczą, a którzy opłat tych na skutek windykacji nie uiścili,
  2. złożyli w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2022 r. (włącznie) nieuznaną reklamację dotyczącą OPR, ale OPR nie zapłacili,
  3. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. (włącznie) złożyli (po raz pierwszy) nieuznaną reklamację dotyczącą umów z gwarancją stałej ceny, w zakresie innym niż OPR,
  jednorazowej rekompensaty w postaci Kodu Rabatowego do „Strefy Zakupów” Enei o wartości 550 zł.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje na temat przysługujących konkretnym klientom rekompensat zostaną skierowane do nich w ramach korespondencji indywidualnej.

Informacje dodatkowe

„Strefa Zakupów” jest dostępna pod adresem https://strefa.enea.pl/

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00, pod numerem telefonu: 61 11 11 155.

Jednocześnie przypominamy, że Enea nie wysyła żadnych linków do płatności, ani żądań elektronicznych potwierdzeń danych osobowych.

W przypadku otrzymania korespondencji budzącej wątpliwości w zakresie nadawcy albo treści, prosimy o nieotwieranie jej i kontakt z Infolinią Enei pod podanym wyżej numerem telefonu.

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.