Szukaj

Usługi

Liczniki energii elektrycznej

 

Jedną z głównych działalności Enei Pomiary sp. z o. o. jest naprawa oraz legalizacja liczników energii elektrycznej czynnej oraz sprawdzenia liczników energii elektrycznej biernej.

Świadczymy usługi w zakresie napraw
i legalizacji wszystkich typów indukcyjnych liczników energii elektrycznej oraz parametryzacji i legalizacji specjalistycznych, elektronicznych liczników energii elektrycznej.

Legalizację liczników wykonujemy w upoważnionej, decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie, siedzibie w Poznaniu. Posiadamy nowoczesne urządzenia obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę, na których możemy legalizować liczniki wszystkich typów klasy dokładności
0,2 i niższej.

Naprawy liczników wykonujemy w wyspecjalizowanych warsztatach znajdujących się w Poznaniu, Maszewie i Zielonej Górze, gdzie przy udziale doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Enea Pomiary zajmuje się również obsługą magazynów licznikowych na terenie Enea Operator sp. z o. o. oraz logistyką liczników energii elektrycznej dla Grupy Enea. Oprócz wymienionych wyżej, proponujemy Państwu również inne usługi, związane z licznikami energii elektrycznej:

 1. fachowy dobór urządzeń,

 2. profesjonalne doradztwo w zakresie instalacji elektrycznej,

 3. pośrednictwo w uzgodnieniach z zakładem energetycznym,

 4. ekspertyzy metrologiczne i metrologiczno-diagnostyczne (mechanoskopijne) liczników energii elektrycznej,

 5. badania laboratoryjne liczników energii elektrycznej.

Głównymi odbiorcami naszych usług są Enea Operator sp. z o.o. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Północ. Świadczymy również usługi dla zainteresowanych podmiotów oraz osób prywatnych.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się poprzez adres e-mail: enea.pomiary@enea.pl

Laboratorium

Laboratorium dielektryczne

W styczniu 2013 r. uruchomione zostało Laboratorium dielektryczne. Laboratorium to zajmuje się badaniem ochronnego sprzętu dielektrycznego oraz sprzętu do prac pod napięciem. Laboratorium dielektryczne jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w kraju. Od lipca 2013 r. uruchomiliśmy stanowisko badań sprzętu do prac pod napięciem.

Sprzęt ochronny badany jest zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta co do jego czasookresu pracy oraz czasookresu badań. Naszym celem jest zadowolenie Klienta jak również bezpieczeństwo osób używających badany sprzęt.

Badane przez nas rodzaje sprzętu:

- rękawice,

- półbuty,

- kalosze,

- drążki izolacyjne,

- wskaźniki napięcia,

- uzgadniacze faz,

- uziemiacze ochronne,

- kleszcze izolacyjne,

- chwytaki manewrowe,

- sprzęt do prac pod napięciem (sprzęt do czyszczenia na sucho, sprzęt do czyszczenia
z nawilżaniem, sprzęt do nasycania głowic, sprzęt do dokręcania połączeń, nożyce do bezpiecznego cięcia kabli, izolowana praska do zaciskania końcówek kablowych).

Laboratorium Pomiarowe Enea

Laboratorium Pomiarowe Enea powstało w 2005 r. W kwietniu 2006 r. otrzymaliśmy certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego nr AP 095 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W zakresie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji zajmujemy się:

- wzorcowaniem liczników energii elektrycznej czynnej i biernej jedno- i trójfazowych,

- wzorcowaniem urządzeń do sprawdzania i legalizacji liczników energii elektrycznej.

Zakres pomiarowy i zdolność pomiarowa zgodnie z zakresem akredytacji - patrz załącznik

Certyfikat akredytacji

Poza wzorcowaniami laboratorium zajmuje się wykonywaniem ekspertyz metrologiczno-diagnostycznych (mechanoskopijnych) oraz badań liczników energii elektrycznej. Wzorcowania, ekspertyzy oraz badania liczników energii elektrycznej wykonywane są w siedzibie laboratorium przy użyciu komparatora K2006. Natomiast wzorcowania urządzeń do sprawdzania i legalizacji liczników wykonywane są u klienta
w miejscu zainstalowania urządzenia. Wzorcowanie wykonywane jest przy użyciu komparatora K2006 firmy.

Odczyty liczników

 

Jedną z podstawowych działalności usługowych Enei Pomiary sp. z o. o. są odczyty liczników energii elektrycznej. Początkowo (2002 r.) działanie firmy ograniczało się jedynie do świadczenia usługi odczytowej dla firmy Enea Operator sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz. Każde następne lata niosły za sobą poszerzanie obszarów odczytowych, a w niektórych latach także wyjście poza główną specjalizację poprzez odczyty liczników zużycia gazu. Firma przez wiele lat zajmowała się także wydrukiem i dostarczaniem faktur za energię elektryczną dla klientów indywidualnych.

Obecnie Enea Pomiary sp. z o. o. świadczy usługę odczytów liczników energii elektrycznej na całym obszarze objętym dystrybucją Grupy Enea. Do jej realizacji zatrudnia ok. 400 osobową grupę kontrolerów poboru energii.
W ścisłej współpracy z Enea Operator sp. z o. o. wdrażamy i stosujemy nowe technologie pozwalające na elektroniczny zapis odczytów liczników energii elektrycznej z jednoczesną analizą „zużycia prądu” bezpośredniou Klienta oraz możliwością zdalnego i bieżącego korygowania tzw. „tras odczytowych”. Usprawnia to i normalizuje cykle odczytowe u poszczególnych Klientów.

Wymiany legalizacyjne

Enea Pomiary sp. z o. o. specjalizuje się w technicznej obsłudze układów pomiarowo-rozliczeniowych, obejmując swoimi usługami
w szczególności obszar Enea. Świadczymy kompleksowe usługi serwisów technicznych
w układach pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej bezpośrednich, półpośrednich i pośrednich. W skład powyższej usługi wchodzą takie czynności, jak:

 • sprawdzenia działania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej,

 • wymiany legalizacyjne i awaryjne liczników energii elektrycznej,

 • wyłączenia i załączenia windykacyjne,

 • plombowania układów pomiarowo-rozliczeniowych,

 • zabudowy nowych układów pomiarowo-rozliczeniowych,

 • przebudowy elementów układów pomiarowo-rozliczeniowych ze względu
  na zmiany warunków dostawy energii elektrycznej,

 • sprawdzenia i wymiany urządzeń i układów sterujących licznikami energii elektrycznej.

Przekładniki prądowe

Laboratorium w 2015 r. rozszerzyło zakres świadczonych usług o wzorcowanie przekładników prądowych niskiego napięcia. Otrzymaliśmy również w tej dziedzinie certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego nr AP 095 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Wzorcowanie przekładników wykonywane jest za pomocą zestawu pomiarowego, w skład zestawu wchodzą:

- mostek do pomiaru błędów przekładników,

- przekładnik prądowy wzorcowy,

- obciążenie przekładników prądowych,

- źródło prądu probierczego z regulacją automatyczną, w skład którego wchodzą transformatory prądowe.

Zdolność pomiarowa CMC Laboratorium wynosi:

- przekładniki prądowe -0,01%, 0,6 min

- przekładniki prądowe do specjalnych zastosowań - 0,050%, 3,3 min

Zakres pomiarowy:

- znamionowy prąd pierwotny z zakresu od 0,5A do 5000 A,

- znamionowy prąd wtórny 5A,

- obciążenie 2,5 VA.

Wykrywanie i likwidacja nielegalnego poboru energii elektrycznej

Od 2004 r. Enea Pomiary sp. z o. o. zajmuje się wykrywaniem
i likwidacją nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz nadużyć taryfowych u odbiorców energii elektrycznej. Ustalamy, czy miało miejsce pobieranie energii bez zawarcia umowy, albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego, a także, czy wystąpiła ingerencja w układ pomiarowy. Sporządzamy protokoły
z dokonanych kontroli.

Nasze zespoły pracowników specjalizujących się w wykrywaniu nielegalnych poborów energii charakteryzują się dużym doświadczeniem
z kilkunastoletnią praktyką w elektroenergetyce. Posiadane umiejętności wspierane są przez najnowsze systemy lokalizacji tras przewodów, reflektometry dla torów teleenergetycznych i analizatory jakości parametrów elektrycznych.

Każdego roku przeprowadzamy kilkadziesiąt tysięcy kontroli. Do realizacji tej usługi zaangażowanych jest ponad 30 osób, tworzących kilkanaście zespołów kontrolnych. Wykryliśmy ponad 6 tys. przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej od 2004 r. Każdego roku wykrywanych jest ok. 1000 takich przypadków.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się poprzez adres e-mail: enea.pomiary@enea.pl

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.