Szukaj

Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA obowiązujący w Grupie ENEA określa podstawowe oczekiwania Grupy ENEA względem kontrahentów dotyczące zgodności ich działań z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, standardami rynkowymi oraz etycznymi.

Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA odzwierciedla przyjęte przez Grupę ENEA fundamentalne wartości i zasady postępowania. Określone w Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA zasady ujęte zostały w broszurze informacyjnej. 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.