Szukaj

Raportowanie ESG

W 2012 roku Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania CSR i opublikowała, pierwszy w branży, "Raport CSR Grupy Kapitałowej ENEA za 2011 rok" przyjmując roczny cykl raportowania. Odtąd, Grupa kontynuuje nieprzerwanie dane pozafinansowe z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

2007-2009

Zanim Enea rozpoczęła raportowanie zgodnie ze standardem GRI opublikowany został „Przegląd zaangażowania społecznego ENEA S.A. w latach 2007 – 2009 – Blisko społeczności", który prezentuje szerokiemu gronu odbiorców działania społeczne Enea SA.

2011

W 2012 roku Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania CSR i opublikowała, pierwszy w branży, "Raport CSR Grupy Kapitałowej ENEA za 2011 rok" przyjmując roczny cykl raportowania. Odtąd, Grupa kontynuuje nieprzerwanie dane pozafinansowe z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

ZOBACZ WIĘCEJ (Wersja polska)

ZOBACZ WIĘCEJ(Wersja angielska)

2012

Dla wygody naszych Interesariuszy, większej dostępności oraz zgodnie z proekologicznym podejściem "Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2012 rok" był pierwszym raportem opublikowanym wyłącznie online, w postaci interaktywnej platformy. To również jeden z dwóch w tym czasie w Polsce, który został przygotowany zgodnie z ogłoszonymi w maju 2013 w Amsterdamie, najnowszymi wówczas, międzynarodowymi wytycznymi raportowania CSR: GRI G4 (poziom aplikacji „Core”).

ZOBACZ WIĘCEJ

2013

Raport CSR Grupy Kapitałowej ENEA za 2013 rok" jest kontynuacją takiego podejścia i raz wybranej formy (online). Daje ona możliwość porównywania wskaźników z tymi z poprzednich raportów, gdy będzie ona zachowana przez kolejne lata.

ZOBACZ WIĘCEJ

2014

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENEA za 2014 rok” został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji Core.

ZOBACZ WIĘCEJ

2015

Piątemu Raportowi Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea towarzyszy animacja przedstawiająca kompletny, już po przejęciu w 2015 roku przez Grupę Enea kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., łańcuch dostaw, który został uzupełniony o ostatnie ogniwo – wydobycie.

ZOBACZ WIĘCEJ

2016

Raport opisuje podejmowane na przestrzeni 2016 roku, działania i inicjatywy, które wynikają z celów strategicznych Grupy Enea. Przedstawia też dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ na środowisko oraz wskaźniki mówiące o skali i charakterze tego wpływu, informacje o relacji pracodawca-pracownicy oraz wdrażane zmiany systemowe, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji naszych Klientów.

ZOBACZ WIĘCEJ

2017

Siódmy raport zrównoważonego rozwoju jest dostępny jedynie w wersji elektronicznej. Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi najnowszej wersji międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI Standards, na poziomie aplikacji CORE i prezentuje on wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy, do której w marcu 2017 roku dołączyła nowa spółka z Obszaru Wytwarzanie: Enea Połaniec i obejmuje  okres od 1 stycznia 2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

2018

8 raport zrównoważonego rozwoju  jest on dostępny tylko w wersji online. Raport po raz pierwszy odnosi realizowane przez Eneę projekty do 5 zobowiązań, które podjęła na rzecz realizacji 17 SDGs Agendy 2030 ONZ: nr 4 „Dobra jakość edukacji”, nr 5 „Równość płci”, nr 7 „Czysta i dostępna energia”, nr 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca” i nr 11 „Zrównoważone miasta i społeczności".

ZOBACZ WIĘCEJ

2019

9. raport zrównoważonego rozwoju Grupy Enea został opublikowany 12 sierpnia 2020 roku. Raport jest podsumowaniem działań na rzecz równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym i bezpieczeństwem energetycznym, zwiększaniem jakości życia oraz dbałością o środowisko. Publikacja, przygotowana zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania niefinansowego GRI Standards, jest dostępna wyłącznie w wersji online, co wynika z troski Grupy o środowisko naturalne.

ZOBACZ WIĘCEJ

2020

Z końcem maja 2021 roku Grupa Enea opublikowała pierwszy raport ESG za 2020 rok, przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI Standards, w którym kompleksowo zostały przedstawione działania w sferze ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialnego zarządzania podejmowane w 2020 r. Raport prezentuje nie tylko osiągnięte wyniki, ale także zobowiązania Grupy na przyszłość, m.in. w zakresie transformacji w kierunku koncernu zeroemisyjnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

2021

Z końcem maja 2022 roku został opublikowany „Raport ESG Grupy ENEA za 2021 rok”, który jest nie tylko sprawozdaniem z już osiągniętych rezultatów jej wysiłków, ale także informacją o planowanych przedsięwzięciach strategicznych oraz przyjętych celach krótko-, średnio- i długoterminowych. W raporcie znajdują się m.in. wieloletnie harmonogramy: ograniczenia emisji CO2 do zera oraz zmian w strukturze wytwarzania energii. Inne ważne przejawy transparentności komunikacji Grupy Enea z otoczeniem to znaczące poszerzenie sekcji poświęconej zarządzaniu ryzykami związanymi ze zmianami klimatu, prezentacja analizy szans klimatycznych czy rozpoczęcie raportowania danych o pośrednich energetycznych emisjach gazów cieplarnianych (tzw. Zakres 2).

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.