Szukaj

Enea S.A.

Enea S.A. zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm na terenie całego kraju. Ma ok. 2,4 mln Klientów. Od 2008 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG30, skupiającego największe spółki na parkiecie. Jest wiodącą spółką Grupy Enea – jednej z największych grup energetycznych w Polsce.

 

Zarząd

 

Mirosław kowalik – prezes zarządu enea s.a.

Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu

Piotr adamczak – wiceprezes zarządu ds. handlowych enea s,a,

Piotr Adamczak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych