Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności

Zgadzam się
background

Fundacja Enea

5 lat społecznie
i odpowiedzialnie

Fundacja w liczbach

czyli co udało się zrealizować w ciągu ostatnich pięciu lat

Fundacja w liczbach

Kim Jesteśmy?

"Fundacja Enea to nasza odpowiedźna oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnych. Dostarczając energię elektryczną naszym klientom, nie zapominamy o wspieraniu inicjatyw prospołecznych i pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna."

"Fundacja Enea to nasza odpowiedźna oczekiwania
i potrzeby społeczności lokalnych. Dostarczając energię elektryczną
naszym klientom, nie zapominamy o wspieraniu inicjatyw
prospołecznych i pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna. To wielka
odpowiedzialność, ale i satysfakcja z działania na rzecz naszych
lokalnych środowisk, naszych małych ojczyzn."

- Mirosław Kowalik, prezes Enei

Pomagamy

„Wspólnie z władzami gmin, których mieszkańcy stracili dobytek życia w wyniku nawałnic w 2017 roku, wypracowaliśmy sposób pomocy i przekazywania środków lokalnym społecznościom”

„Wielu mieszkańców rejonów poszkodowanych w wyniku nawałnic
w 2017 roku, naszych klientów, straciło dobytek całego życia.
Rozmawialiśmy z władzami najbardziej poszkodowanych gmin,
wspólnie wypracowaliśmy szczegóły dotyczące pomocy
i przekazywania środków, ponieważ zależało nam i chcieliśmy
w najlepszy sposób pomóc lokalnym społecznościom”

– Aneta Sztyber, członek zarządu Fundacji Enea

Edukujemy młodzież

„Inwestujemy w młodzież, która jest niezwykle kreatywna, chce się rozwijać, a swoim entuzjazmem i działaniami może inspirować innych do podejmowania ciekawych inicjatyw”

„Nasi stypendyści udowadniają, że młodzież jest niezwykle kreatywna,
chce się rozwijać, a swoim entuzjazmem i działaniami może inspirować
innych do podejmowania ciekawych inicjatyw. Są to świetnie
zapowiadający się sportowcy, utalentowani artyści oraz zdolni
i pracowici przyszli naukowcy. Mimo młodego wieku mają plan
na swoją przyszłość i wiedzą, w jakim kierunku chcą się dalej rozwijać.
Cieszymy się, że nasz program może im w tym pomóc”

– Joanna Sobótka-Klimczak, członek zarządu Fundacji Enea

Działamy na rzecz
bezpieczeństwa lokalnych
społeczności

„Seniorom najbardziej potrzeba wiedzy praktycznej. Trzeba im pokazać konkretny przykład, np. jak zachować się w sytuacji, gdy pseudosprzedawcapod presją podsuwa im do podpisu umowę w ich domu."

„Seniorom najbardziej potrzeba wiedzy praktycznej. Trzeba im pokazać
konkretny przykład, np. jak zachować się w sytuacji, gdy
pseudosprzedawca w ich domu i pod presją podsuwa im do podpisu
umowę. Myślę, że każda osoba, która wychodzi z naszych warsztatów,
na pewno będzie wiedzieć, jak się zachować i nie dać się nabrać na
nieuczciwe praktyki sprzedawców”

– Tomasz Wojciechowski, koordynator ds. obsługi
klientów Enei Centrum

Angażujemy się społecznie

„«Nie taki prąd straszny» to program, w którym wolontariusze Grupy Enea uczą najmłodszych, jakie są źródła pozyskiwania energii, jak oszczędzać energię oraz jak bezpiecznie się z nią obchodzić."

„Program edukacyjny «Nie taki prąd straszny» cieszy się od lat dużym
zainteresowaniem. Na przestrzeni lat obserwujemy bardzo obiecujący
trend wśród dzieci i młodzieży – wzrost świadomości ekologicznej oraz
troski o zasoby energetyczne Ziemi. Wolontariusze Grupy Enea uczą
najmłodszych, jakie są źródła pozyskiwania energii, jak energię chronić
i oszczędzać oraz jak bezpiecznie się z nią obchodzić.
Jesteśmy przekonani, że nasze działania, poszerzając wiedzę
najmłodszych, przekładają się na wzrost ich bezpieczeństwa”

– Agata Goor, koordynator w Biurze CSR,
koordynator wolontariatu pracowniczego w Grupie Enea

Blisko społeczności lokalnych,
ich potrzeb i oczekiwań

to motto, którym się kierujemy:

Pięć lat wspólnych
inicjatyw prospołecznych
oraz działań na rzecz
integracji i zaangażowania
ludzi w działąnia dla
wspólnego dobra

Jesteśmy
odpowiedzialni

Grupa Enea swoje odpowiedzialne społecznie działania opiera przede wszystkim na współpracy z lokalnymi społecznościami. W ciągu pięciu lat działania Fundacja zrealizowała setki inicjatyw i projektów dla blisko 120 tys. beneficjentów. Fundacja każdego roku prowadzi własne projekty prospołeczne i wspiera setki akcji, których inicjatorami są podmioty użyteczności publicznej działające w obszarach: edukacji dzieci i młodzieży, promocji sportu i zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, kultury oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja Enea, działając w imieniu całej Grupy, przekazała prawie milion złotych dla jedenastu gmin poszkodowanych w nawałnicach, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Pieniądze zostały przekazane na cele wskazane przez samorządy, m.in. na remonty i odbudowę infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej, np. szkół, świetlic, parków, placów zabaw, zniszczonych w wyniku nawałnic. Środki od Fundacji Enea pomogły również w sfinansowaniu akcji edukacyjnych oraz wyjazdów dzieci w ramach tzw. zielonej szkoły. Pieniądze trafiły też do lokalnych ochotniczych straży pożarnych.

prawie

1 mln zł

wsparcia dla gmin poszkodowanych
w 2017 r. w wyniku nawałnic

315

zrealizowanych
projektów prospołecznych

ponad

5 mln zł

przeznaczonych na darowizny

Edukacja

Enea Akademia Talentów – to program stypendialny i grantowy, który powstał z myślą o zdolnej młodzieży wyróżniającej się ponadprzeciętnymi wynikami w sporcie, nauce i sztuce. W jego ramach Fundacja Enea przekazuje indywidualne stypendia w wysokości 3 tys. zł. Ciekawe szkolne projekty edukacyjne wspiera natomiast grantami w wysokości 10 tys. zł.

Enea Akademia Sportu – to program, który promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Projekt prowadzony jest w Grupie Enea od 2010 r. i z roku na rok coraz szybciej się rozwija. Łącznie na obszarze działania Grupy Enea pod okiem trenerów w bezpłatnych zajęciach sportowych bierze udział już ponad 3100 dzieci z 73 szkół.

Wsparcie szkół patronackich – Fundacja Enea jest aktywnie zaangażowana w program Grupy Enea wspierający szkolnictwo branżowe i rozwój kadr przyszłych energetyków.

Dobra Energia ponad Granicami – to projekt, który ma na celu wsparcie i zachęcenie rodziców dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie do wyboru polskich szkół oraz nauki języka polskiego, polskiej historii, kultury oraz kultywowania tradycji zachowujących więź z ojczyzną.

40

stypendystów

18

wszystkich projektów
edukacyjnych

300 tyś. zł

na rozwój młodych talentów

ponad

3 100

dzieci z 73 szkół bierze aktywny
udział w bezpłatnych zajęciach
sporotwych

ponad

100

uczestników akcji
"Dobra energia ponad granicami"

Bezpieczeństwo

Energię mamy we krwi – to program społeczny pod honorowym patronatem prezesa zarządu Enei. W 2018 r. zorganizowaliśmy pięć dni donacji, dzięki którym zebrano ponad 100 litrów krwi przy współudziale regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w miastach, w których Grupa Enea prowadzi swoją działalność.

Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie – to rozpoczęty w 2018 r. program edukacyjny dla seniorów. Przez osiem miesięcy zorganizowano dziesięć spotkań, na których seniorzy dowiedzieli się, jak bezpiecznie poruszać się w gąszczu zapisów umów handlowych, jak zachować się w czasie spotkania z odwiedzającym dom przedstawicielem handlowym oraz jakie praktyki stosują nieuczciwi sprzedawcy.

Misja profilaktyka. Razem pokonamy czerniaka – to badania dla pracowników, które umożliwiły diagnozowanie niebezpiecznych znamion i pieprzyków za pomocą specjalistycznego sprzętu. W 2018 r. badaniu poddało się ponad 270 pracowników naszej Grupy.

Wsparcie osób potrzebujących – Fundacja Enea została powołana również po to, by w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych i losowych) stanowić wsparcie dla potrzebujących pracowników Grupy.

10

warsztatów
każdego roku

1 000

przeszkolonych seniorów
w 2018 r.

140

lirów oddanej krwi w ramach akcji
"Energię mamy we krwi"

270

przebadanych pracowników
w projekcie "Misja profilaktyka.
Razem pokonamy czerniaka."

zaangażowanie

Wolontariat akcyjny – W ramach wolontariatu akcyjnego organizowane są akcje dobroczynne: zbiórki koleżeńskie na rzecz potrzebujących, remonty, spotkania z osobami potrzebującymi. Wolontariusze wspierają osoby potrzebujące oraz pomagają zwierzętom. Przez osiem lat wolontariatu pracowniczego w Grupie Enea, w ciągu ponad 7075 godzin, Fundacja zrealizowała setki działań dla 119 385 beneficjentów. Tylko w 2018 r. w akcje charytatywne zaangażowało się 173 pracowników.

Wolontariat kompetencyjny – To wolontariat kompetencyjny jest fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Pracownicy od lat obecni są w szkołach i przedszkolach, prowadząc lekcje o bezpiecznym obchodzeniu się z prądem i o jego oszczędzaniu w ramach projektu edukacyjnego „Nie taki prąd straszny”. Jednocześnie pracownicy Grupy Enea umiejący udzielać pierwszej pomocy działają w zespołach ratowniczych, ucząc dzieci, młodzież i dorosłych tej bardzo ważnej umiejętności. Ta inicjatywa edukacyjna powstała wśród energetyków z Enei na co dzień pracujących przy liniach energetycznych. Muszą oni posiadać umiejętności ratownika medycznego, by w razie wypadku pomóc poszkodowanemu, zanim dotrze do niego karetka.

Potęga poMocy – to program grantowy, w ramach którego Fundacja Enea udziela grantów na realizację pomysłów i przedsięwzięć społecznie pożytecznych, zgłaszanych przez pracowników Grupy Enea. Już ponad sto osób wzięło udział w 21 projektach w tym programie.

Biegamy – Zbieramy – Pomagamy – to charytatywny program, w ramach którego pokonane przez pracowników Grupy Enea podczas zawodów sportowych kilometry Fundacja Enea zamienia na pieniądze, a pozyskane w ten sposób środki przeznacza na organizację sportowych wydarzeń dla dzieci i młodzieży. Tylko w 2018 r. pracownicy Grupy Enea wystartowali blisko 400 razy w 177 zawodach biegowych i zebrali w ten sposób 24 tys. zł.

120 tyś.

beneficjentów skorzystało
z naszego wsparcia, projektów
i akcji

1,5 tyś.

osób skorzystało w 2018 r.
z ponad 600 szkoleń
w ramach wolontariatu
kompetecyjnego Grupy Eenea

44 tyś.

tyle środków "wybiegali"
pracownicy Grupy Enea w ramach
akcji "Biegamy - Zbieramy -
Pomagamy"

Dokumenty i informacje

Materiały do pobrania

Informacja o darowiznach otrzymanych przez Fundację Enea w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019.
Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w art. 18 ust. 1e* Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2473 ze zmianami), Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1 podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w okresie 1.01.2019–31.12.2019 oraz celu, na który zostały przeznaczone:
I. Ogólna kwota otrzymanych darowizn: 1 816 467,42 zł (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 42/100) II. Darowizny otrzymane od osób fizycznych w kwocie 34 839,24 zł oraz przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 457,70 zł. III. Wykaz darowizn (finansowe i rzeczowe) otrzymanych przez Fundację Enea od osób prawnych:

Lp. Nazwa (firmy) darczyńcy Siedziba darczyńcy Kwota
Darowizny finansowe
1 Enea S.A. ul. Górecka 1
61-201 Poznań
600 000,00 zł
2 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Streszyńska 58
60-479 Poznań
500 000,00 zł
3 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice
408 500,00 zł
4 Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawada 26
28-230 Połaniec
200 000,00 zł
5 Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin
50 000,00 zł
6 Enea Pomiary Sp. z o.o. ul. Streszyńska 58
60-479 Poznań
19 170,48 zł
7 Enea Trading Sp. z o.o. Świerze Górne
26-900 Kozienice
1 500,00 zł
 • III. Cele, na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny:
 • 1. Działalność charytatywna;
 • 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 • 3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • 4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • 6. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • 7. Ochrona i promocja zdrowia;
 • 8. Działalność charytatywno-opiekuńcza;
 • 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • 10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • 11. Ratownictwo i ochrona ludności.

„*” 18 ust. 1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani:

1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł;

2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł”

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Wsparcie zostaje przyznane zgodnie z "Regulaminem udzielania wsparcia przez Fundację ENEA".

W celu zaaplikowania o wsparcie Fundacji Enea należy wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy nie dotyczy osób fizycznych.

"* " - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Google Polityka Prywatności oraz Warunki Świadczenia Usług uwzględnione."

Wystąpił problem z wysłaniem formularza.

Podane dane są niepoprawne. Sprawdź wprowadzone dane i wyślij ponownie formularz.

Spróbuj Ponownie

Dziękujemy za wypełnienie
formularza kontaktowego.

W niedługim czasie nasz konsultant skontaktuje się z Tobą na podany w zgłoszeniu numer telefonu.

Kontakt

Kontakt

Fundacja Enea, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Góreckiej 1 (60-201 Poznań) wpisana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505487, NIP: 7792421429, REGON: 302710647.

*Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

*
*
*
*
Zaznacz oświadczenie.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Google Polityka Prywatności oraz Warunki Świadczenia Usług uwzględnione."

Informujemy, że:

1. [dane administratora danych]
Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000505487, NIP: 7792421429 (dalej: Fundacja Enea) – dane kontaktowe: adres e-mail: fundacja@fundacja.enea.pl.

2. [cel i podstawy przetwarzania danych]
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia aplikacji i udzielenia na nią odpowiedzi oraz prowadzenia korespondencji, tj. w celu udzielania informacji oraz kontaktu na życzenie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO.

3. Podanie przez Pana/Panią następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu e-mail,

jest warunkiem rozpatrzenia aplikacji i udzielenia na nią odpowiedzi oraz prowadzenia korespondencji. Jest Pan/Pani zobowiązany(-a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie aplikacji bez rozpoznania. Podanie danej osobowej w postaci numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest warunkiem rozpatrzenia aplikacji i udzielenia na nią odpowiedzi ani prowadzenia korespondencji.

4. [odbiorcy danych]
Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych Enea Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań (dalej: Enea Centrum), jako dostawcy usług dla Fundacji Enea w zakresie usług IT oraz finansowo-księgowych, a także wyrazić zgodę na ich dalsze powierzenie przez Enea Centrum do przetwarzania dostawcom usług dla Enea Centrum, w zakresie niezbędnym do wykonania dla Fundacji Enea usług IT oraz finansowo-księgowych. Zgodnie z zawartymi z tym podmiotem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych Administrator wymaga zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora, a dalsze powierzenie tych danych do przetwarzania wymaga zgody Administratora.

5. [okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania danych przez Administratora.

6. [Pana/Pani prawa]
Posiada Pan/Pani prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b ) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c ) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e ) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji/kontakt

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi na adres e-mail: fundacja@fundacja.enea.pl

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. [przekazywanie do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej]
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. [automatyczne podejmowanie decyzji]
Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Akcja nie jest już aktywna.

Zapraszamy do udziału w innych akcjach.

Zespół ENEA

Wystąpił problem z wysłaniem formularza.

Podane dane są niepoprawne. Sprawdź wprowadzone dane i wyślij ponownie formularz.

Spróbuj Ponownie

Dziękujemy za wypełnienie
formularza kontaktowego.

W niedługim czasie nasz konsultant skontaktuje się z Tobą na podany w zgłoszeniu numer telefonu.

Aktualności

Przepraszamy, Serwis chwilowo niedostępny ...

O nas
ENERGIA+ dla domu
ENERGIA+ dla firmy
Grupa Enea
© Copyright 2020 Grupa Enea. Wszelkie prawa zastrzeżone.