Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla Klientów Enea Pomiary sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Enea Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58 (dalej: Administrator).

We wszystkich sprawach, związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Enea Pomiary sp. z o.o. e-mailowo: epo.iod@enea.pl.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowego, przez czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres gwarancyjny i okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Ma Pani / Pan prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.  

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (epo.iod@enea.pl).

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani / Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

Administrator może ujawnić Pani / Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych podmiotom Grupy Enea, dostawcom usług lub produktów, działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom, świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów.

Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla Kontrahentów Enea Pomiary sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Enea Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58 (dalej: Administrator).

We wszystkich sprawach, związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Enea Pomiary sp. z o.o. e-mailowo: epo.iod@enea.pl.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowego, przez czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres gwarancyjny i okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Posiada Pani / Pan prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań, przesłane Inspektorowi Ochrony Danych, na wskazany adres e-mail: epo.iod@enea.pl.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani / Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

Administrator może ujawnić Pani / Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych podmiotom Grupy Enea, dostawcom usług lub produktów, działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pani / Pana danych osobowych, przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 

Obowiązek informacyjny dla osób prowadzących korespondencję z Enea Pomiary sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Enea Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58 (dalej: Administrator).

We wszystkich sprawach, związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Enea Pomiary sp. z o.o. e-mailowo: epo.iod@enea.pl.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji, dotyczącej relacji biznesowej, udzielenia odpowiedzi na pytania, zgłoszenia, w tym za pomocą poczty elektronicznej i / lub drogą telefoniczną.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - wyrażonej zgody i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obsługa zgłoszonego wniosku.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Może Pani / Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną i / lub telefoniczną, a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji, a po jej ustaniu do 2 lat od ostatniego kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji.

Ma Pani / Pan prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.  

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (epo.iod@enea.pl).

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Pani / Pana, narusza przepisy RODO.

Administrator może ujawnić Pani / Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych podmiotom Grupy Enea, dostawcom usług lub produktów, działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów.

Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.