Szukaj

Zakładana transformacja modelu biznesowego

Planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Wzrost mocy zainstalowanej w OZE będzie się odbywać poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów (zwłaszcza na terenach wiejskich), a także przy współudziale partnerów biznesowych. Równolegle kontynuowane są działania w kierunku wydzielenia ze struktur Grupy aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych do NABE. Jednocześnie, w początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, zamierzamy wykorzystywać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą ograniczały się do odtworzenia części mocy wytwórczych (ok. 1,9 GW) w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Niskoemisyjne źródła konwencjonalne będą stabilizowały rozwijające się OZE.

W 2022 r. ENEA Operator prowadziła szereg inwestycji wpisujących się we wskazane wyżej działania strategiczne, czyli mające na celu zapewnienie na obszarze jej działania ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych (tutaj m.in. budowa i modernizacja linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych, a także automatyzacja sieci), osiągnięcie standardu smart grid (tutaj m.in. instalowanie u odbiorców końcowych nowoczesnych liczników zdalnego odczytu, zgodnie z wymogami Prawa energetycznego) oraz zmianę funkcjonowania jako OSD. Wspomnianą zmianę wymusza m.in. szybki wzrost liczby rozproszonych instalacji wytwórczych, nowe obowiązki w zakresie wspierania rozwoju lokalnych rynków energii oraz pojawienie się społeczności energetycznych (klastry i spółdzielnie energetyczne, lokalne obszary bilansowania, właściciele magazynów energii, pojazdów elektrycznych i stacji ich ładowania).

Realizowana strategia rozwoju zakłada uruchomienie nowych linii biznesowych – nie tylko w oparciu o własne zasoby, ale także we współpracy z partnerami z innych branż. Podejmowane są działania ukierunkowane na rozwój nowych pakietów produktowych i usługowych oraz wprowadzenie ich do oferty handlowej Grupy. Kluczową nową linią biznesową będą magazyny energii, jako technologia niezbędna dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kolejne nowe linie biznesowe będą związane z zagospodarowaniem elementów po zużytych instalacjach OZE i magazynach energii. Zamierzamy także w jeszcze większym stopniu zaangażować się w zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z sektora przemysłowego, w tym m.in. z energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa – zarówno z jego bieżącej działalności, jak i z istniejących już składowisk. W planach znajduje się ponadto rozszerzenie oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii). W sferze naszych zainteresowań znajdują się także projekty budowy instalacji w technologii SMR (małe modułowe reaktory jądrowe) oraz MMR (mikro modułowe reaktory jądrowe).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.