Szukaj

Zakładana transformacja modelu biznesowego

Planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych i sprawdzonych technologiach. Wzrost mocy zainstalowanej w OZE odbywać się będzie poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów, a także przy współudziale partnerów biznesowych. Więcej na temat rozwoju zielonych mocy grupy znajduje się w sekcji poświęconej zielonym inwestycjom

Ze względu na zmiany w otoczeniu Grupy, jednym z głównych założeń naszej zaktualizowanej Strategii jest wydzielenie ze struktur aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji poświęconej ścieżce Grupy do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku

Zgodnie z zaktualizowaną strategią rozwoju Grupy, w kolejnych latach ENEA Operator będzie się koncentrować m.in. na przekształceniu swojej infrastruktury w tzw. inteligentną sieć (Smart Grid) oraz dostosowaniu sieci dystrybucyjnej do zmian powodowanych przez dynamiczny wzrost liczby i mocy źródeł rozproszonych, w szczególności poprzez przebudowę sieci pasywnej (jednokierunkowej) w aktywną (dwukierunkową). Umożliwi to świadczenie nowych usług przez użytkowników sieci elektroenergetycznej, w tym sprzedawców energii, ale także zwiększy niezawodność dostaw, m.in. ze względu na decentralizację systemu oraz zwiększone możliwości w zakresie magazynowania energii i zdalnego monitoringu sieci. Ważnymi kierunkami działań będą ponadto rozwój sieci dystrybucyjnej w celu zaspokojenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów, a także ograniczanie strat sieciowych.

Zgodnie z zaktualizowaną w grudniu 2021 r. strategią rozwoju, zamierzamy opracować i wdrożyć nowe linie biznesowe – nie tylko w oparciu o własne zasoby, ale także we współpracy z partnerami z innych branż. Podejmowane będą działania ukierunkowane na rozwój nowych pakietów produktowych i usługowych oraz wprowadzenie ich do oferty handlowej Grupy. Kluczową nową linią biznesową będą magazyny energii, jako technologia niezbędna dla zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego. Kolejne nowe linie biznesowe będą związane z zagospodarowaniem elementów po zużytych instalacjach OZE i magazynach energii. Zamierzamy także w jeszcze większym stopniu zaangażować się w zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z sektora przemysłowego, w tym m.in. z energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa – zarówno z jego bieżącej działalności, jak i z istniejących już składowisk. W planach znajduje się ponadto rozszerzenie oferty dla prosumentów, w tym współpraca z samorządami i ruchami miejskimi, a także udział w tworzeniu i zarządzaniu wyspami energetycznymi (klastrami energii).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.