Szukaj

Jak zmienia się ENEA

Wiarygodne i efektywne dostosowanie funkcjonowania Grupy Kapitałowej ENEA do wyzwań, przed którymi stoi polski sektor energetyczny, będzie możliwe dzięki realizacji ogłoszonej w grudniu 2021 r. Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r. Nadrzędnym celem sformułowanym w tym dokumencie jest Zielona zmiana, rozumiana jako zrównoważona transformacja Grupy budująca wzrost jej wartości, przy założeniu długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

 

Nasza strategia

Dowiedz się więcej o Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r.

Pobierz prezentację

 

Nowa strategia redefiniuje misję i wizję Grupy:

  • Misja

    SzczegółyPoznaj szczegóły
  • Wizja

    SzczegółyPoznaj szczegóły

Enea, racjonalnie i efektywnie realizując transformację polskiej energetyki, dostarcza niezawodne produkty i usługi dla klientów, budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnie wyznawanych wartościach.

Enea jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług wyznaczając nowe trendy podczas transformacji energetycznej.

 

 

1Wzrost zainstalowanych mocy w OZE (brutto) liczony względem roku 2020, ale bez Zielonego Bloku ENEA Elektrownia Połaniec. Wzrosty mocy w OZE nie uwzględniają magazynów energii.

2Bez mocy wytwórczych zasilanych węglem kamiennym (bez Zielonego Bloku ENEA Elektrownia Połaniec).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.