Szukaj

Finansowanie inwestycji

Nakłady inwestycyjne na lata 2023-2042 we wszystkich obszarach działalności Grupy ENEA są szacowane na ponad 68 mld zł.

  (1) Ok. 0,03% w strukturze nakładów na źródła odnawialne będzie przeznaczone na elektrownie wodne; w wyniku zaokrągleń suma udziałów nakładów na poszczególne technologie może różnić się od 100%.

 

Planowane inwestycje będą mogły być finansowane zarówno środkami własnymi Grupy ENEA, jak i kapitałem pozyskanym przez spółki Grupy ze źródeł zewnętrznych, przy zachowaniu bezpiecznej wartości wskaźnika długu netto do EBITDA. Istotnym źródłem finansowania będą zwrotne i bezzwrotne środki publiczne, zarówno unijne, jak i krajowe:

  • Polityka Spójności,
  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
  • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
  • ReactEU,
  • fundusze wspierające transformację systemu energetycznego w Polsce, takie jak Fundusz Modernizacyjny na lata 2021-2030 i Fundusz Transformacji Energetyki,
  • pozostałe instrumenty (np. programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki Wspólnej Polityki Rolnej).

Zgodnie z obecnym projektem Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska, wsparcie publiczne środkami unijnymi i krajowymi jednostek wytwórczych zasilanych gazem ziemnym będzie możliwe jedynie w perspektywie krótkoterminowej, dodatkowo przy znaczącym ograniczeniu zakresu kosztów kwalifikowanych do dofinansowania.

Finansowanie projektów OZE

Zakładamy, że ok. 50% inwestycji w OZE będzie finansowanych z wykorzystaniem struktury joint-venture, a 50% na bilansie Grupy ENEA (poza projektami offshore, które będą w całości realizowane w formule joint-venture).

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.