Szukaj

Członkostwo w organizacjach

Spółki Grupy ENEA są aktywnymi członkami różnorodnych organizacji, dla których działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią ważny cel statutowy. W ich ramach m.in. inicjują i propagują postęp techniczny w przemyśle elektroenergetycznym, uczestniczą w konsultacjach projektowanych regulacji prawnych, współtworzą analizy i publikacje, wymieniają się z informacjami i doświadczeniami oraz współorganizują wydarzenia.

 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Związek Pracodawców Energetyki Polskiej
 • Towarzystwo Obrotu Energią
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego
 • Polski Komitet Energii Elektrycznej
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetyki
 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Stowarzyszenia Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych STELEN
 • Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • United Nations Global Compact Network Poland
 • Liga Ochrony Przyrody
 • European Energy Forum
 • The Union of the Electricity Industry (Eurelectric)
 • European Biomass Association (AEBIOM)
 • European Distribution System Operators for Smart Grids
 • European Federation of Energy Traders
 • Coal Industry Advisory Board
 • EU DSO Entity
 • Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski
 • EURACOAL

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.