Strefa Seniora

Nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych

Biuro Administracji Funduszem Świadczeń Socjalnych informuje, że od 11 maja 2018 r. w Enei Wytwarzanie obowiązuje nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z którym emeryci i renciści mogą korzystać z następujących świadczeń:

1. Dofinansowanie wypoczynku w zakładowych ośrodkach wypoczynkowych (do 14 dni w roku)

2. Dofinansowanie pobytu uprawnionych pracowników, emerytów i rencistów w sanatoriach lub korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych

3. Dofinansowanie zakupionych przez uprawnionych pracowników, emerytów i rencistów biletów do kina, teatru, filharmonii, opery, operetki, a także na wystawy, koncerty i inne imprezy artystyczne, sportowe, kulturalne i oświatowe

4. Dofinansowanie udziału pracowników, emerytów i rencistów oraz ich dzieci w wycieczkach organizowanych przez uprawnione podmioty

5. Dofinansowanie zapomóg i pożyczek mieszkaniowych

Szczegółowych informacji dotyczących świadczeń socjalnych udzielają pracownicy biura pod nr tel.: (48) 614-10-62, (48) 611-58-21, (48) 614-18-93.

Opieka medyczna w LUX MED dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści Enei Wytwarzanie oraz członkowie ich rodzin, którzy są zainteresowani  dodatkową opieką medyczną świadczoną przez LUX MED, mogą otrzymać szczegółowe informacje oraz złożyć oświadczenia przystąpienia do programu dodatkowej opieki medycznej w następujących punktach:

  1. Świerże Górne – budynek administracyjny, pok. nr 12, nr tel. (48) 611-53-01
  2. Białystok – budynek administracyjny, pok. nr 209, nr tel. (85) 654-95-32
  3. Koronowo – budynek administracyjny, pok. nr 211, nr tel. (52) 382-58-21

Druki oświadczeń dostępne są w ww. punktach. Istnieje możliwość przesłania oświadczeń drogą elektroniczną – wystarczy zadzwonić pod podane wyżej numery telefonów.

Emeryci i renciści mogą przystąpić do pakietu podstawowego, rozszerzonego lub rodzinnego.

Po złożeniu oświadczenia pakiety obowiązywać będą od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Dodatkowo, w przypadku przystąpienia do pakietu rozszerzonego lub rodzinnego, emeryt lub rencista zobowiązany jest do dokonywania odpowiednich, comiesięcznych opłat.

W przypadku braku uiszczenia opłaty, pakiety zostaną zamknięte z końcem kolejnego miesiąca, uniemożliwiając korzystanie z dodatkowej opieki medycznej.

Informacje o placówkach, w których realizowane będą usługi w ramach poszczególnych pakietów można uzyskać pod nr tel. infolinii LUX MED: (22) 332-28-88.

Pielgrzymka elektryków, energetyków i elektroników na Jasną Górę

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Enei Wytwarzanie organizuje pielgrzymkę elektryków, energetyków i elektroników na Jasną Górę w terminie 18-19 sierpnia. Zapisy prowadzone są do 30 czerwca. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: (48) 614-14-93 lub (48) 614-14-94.

Rezerwacja miejsc w domu wypoczynkowym "Świetlik" w Dziwnówku

Emeryci i renciści Enei Wytwarzanie oraz członkowie ich rodzin, którzy są zainteresowani  pobytem w domu wypoczynkowym „Świetlik” w Dziwnówku, mogą dokonywać rezerwacji miejsc pod nr tel. 603-032-858.

Skierowania na pobyt w domu wypoczynkowym wydawane są w pokoju nr 104 w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Enei Wytwarzanie w Świerżach Górnych, nr tel. (48) 614-13-89.

Godziny kursowania autobusów wahadłowych

Godziny kursowania autobusów wahadłowych na trasie Enea Wytwarzanie (Świerże Górne) – Kozienice – Enea Wytwarzanie (Świerże Górne):

Enea Wytwarzanie (Świerże Górne) – Kozienice:

Godz.: 8:30, 10:30, 12:30, 18:30, 19:30

Kozienice – Enea Wytwarzanie (Świerże Górne):

Godz.: 9:00, 11:00, 17:30, 19:00

Darmowe bilety do wypożyczenia na czas przejazdu na trasie Kozienice – Enea Wytwarzanie (Świerże Górne) – Kozienice dla emerytowanych Pracowników Spółki znajdują się w Hotelu Energetyk przy ul. Warszawskiej 20 w Kozienicach.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.