Reorganizacja segmentu OZE w GK ENEA

„Zarząd Spółki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536267 („Spółka Dzielona”), informuje o zamiarze podziału Spółki Dzielonej polegającego na przeniesieniu części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę ENEA NOWA ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-603), przy ul. Kaszubskiej numer 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000812626 („Spółka Przejmująca”).

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) na warunkach określonych w Planie podziału przyjętym w dniu 25.08.2020 r. przez Zarządy Spółek Przejmującej i Dzielonej.

Zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. Plan podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Dzielonej.”

 

Plan podziału udostępniony jest pod linkiem:

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.