Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia „Kozienice” z siedzibą w Świerżach Górnych na podstawie ustawy z dnia 05.02.1993 r. o przekształceniu własnościowych niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz ustawy z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Elektrownia „Kozienice” Spółka Akcyjna sporządzony został dnia 24.09.1996 r.

 

W dniu 25.05.2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział KRS, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, polegającego na zmianie dotychczasowej nazwy i adresu Spółki na Enea Wytwarzanie Spółka Akcyjna, Świerże Górne, 26-900 Kozienice.

W dniu 31.12.2014 r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o przekształceniu Spółki Enea Wytwarzanie Spółka Akcyjna w Spółkę Enea Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

W związku ze zmianą właściwości miejscowej wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnie właściwym Sądem Rejestrowym do prowadzenia wpisów do rejestru przedsiębiorców dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, Umowy Spółki oraz Kodeksu Grupy ENEA oraz Aktów pochodnych Grupy ENEA.


Aktualna nazwa i adres Spółki:
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice

KRS: 0000536267, NIP: 8120005470, REGON: 670908367

Struktura organizacyjna

Przedmiot działalności

Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny ale koncesja zezwala również na wytwarzanie energii elektrycznej w procesie współspalania węgla kamiennego i biomasy.

Koncesje ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. :

 

 1. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej Nr WEE/115/2526/W/1/2/2001/MS z dnia 21 marca 2001r. z późniejszymi zmianami.

             Koncesja obowiązuje do dnia 31.12.2030r.

 

 1. Koncesja na wytwarzanie ciepłaNr WCC/256/1271/U/OT-4/98/JG z dnia 12 października 1998r. z późniejszymi zmianami.

             Koncesja obowiązuje do dnia 31.12.2025r.

 1. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepłaNr PCC/269/1271/U/OT-4/98 z dnia 12 października 1998r. z późniejszymi zmianami .

             Koncesja obowiązuje do dnia 31.12.2025r.

 1. Koncesja na obrót energią elektrycznąNr OEE/702/1271/W/2/2012/KL z dnia 21 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami.

              Koncesja obowiązuje do dnia 31.12.2030r.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 

1. Zgromadzenie Wspólników Enea Wytwarzanie sp. z o.o.:

Zgromadzenie Wspólników stanowi Spółka Enea S.A. jako jedyny udziałowiec Enei Wytwarzanie sp. z o.o.

 

2. Rada Nadzorcza Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - skład osobowy:

 1. Pan Marcin Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Pan Zbigniew Banaszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 3. Pan Cezary Falkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 4. Pan Grzegorz Paluszak – Członek Rady Nadzorczej
 5. Pan Marcin Wasiłek – Członek Rady Nadzorczej
 6. Pan Marcin Baranowski – Członek Rady Nadzorczej
 7. Pan Mariusz Opiński – Członek Rady Nadzorczej

 

3. Zarząd Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - skład osobowy:

Piotr Andrusiewicz – Prezes Zarządu,

Jacek Janas – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,

Michał Kopyś – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,

Robert Witek – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Transformacji Energetycznej ,

Sławomir Zielony – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych.

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Enei Wytwarzanie sp. z o.o. wynosi 2.046.049.500,00 złotych i dzieli się na 20.460.495 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy. Udziały Spółki są równe i niepodzielne.

Jedynym Udziałowcem Enei Wytwarzanie sp. z o.o. jest Spółka Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Majątek

Wartość majątku Enei Wytwarzanie sp. z o.o. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., tj. na dzień bilansowy wynosi: 8.474.915 tys. zł, z tego: aktywa trwałe 4.658.817 tys. zł, a aktywa obrotowe 3.816.098 tys. zł.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Enei Wytwarzanie sp. z o.o. sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Sprawy przesyłane na adres Spółki są rejestrowane przez Kancelarię Ogólną, a następnie przekazywane do sekretariatów Członków Zarządu (zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji) lub do właściwych komórek organizacyjnych Spółki. Realizowane są także sprawy wpływające do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również telefonicznie. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dniach i godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informację o numerach telefonów i adresach e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych można uzyskać pod numerem tel. (48) 614 24 14.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Enei Wytwarzanie sp. z o.o. wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo Pełnomocnika/-ów na podstawie stosownego pełnomocnictwa wydanego przez Spółkę.

Komunikaty i ogłoszenia

 

 

Autor dokumentu: system

24-05-2024Publikacja dokumentu
06-05-2024Publikacja dokumentu
16-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
11-04-2024Publikacja dokumentu
04-04-2024Publikacja dokumentu
26-03-2024Publikacja dokumentu
15-03-2024Publikacja dokumentu
29-01-2024Publikacja dokumentu
29-01-2024Publikacja dokumentu
11-12-2023Publikacja dokumentu
11-12-2023Publikacja dokumentu
07-12-2023Publikacja dokumentu
16-10-2023Publikacja dokumentu
16-10-2023Publikacja dokumentu
23-03-2023Publikacja dokumentu
08-03-2023Publikacja dokumentu
08-03-2023Publikacja dokumentu
01-03-2023Publikacja dokumentu
01-03-2023Publikacja dokumentu
01-03-2023Publikacja dokumentu
01-03-2023Publikacja dokumentu
01-03-2023Publikacja dokumentu
13-01-2023Publikacja dokumentu
12-01-2023Publikacja dokumentu
15-12-2022Publikacja dokumentu
15-12-2022Publikacja dokumentu
28-11-2022Publikacja dokumentu
28-11-2022Publikacja dokumentu
25-11-2022Publikacja dokumentu
24-11-2022Publikacja dokumentu
17-10-2022Publikacja dokumentu
30-06-2022Publikacja dokumentu
30-06-2022Publikacja dokumentu
30-06-2022Publikacja dokumentu
29-06-2022Publikacja dokumentu
26-04-2022Publikacja dokumentu
25-04-2022Publikacja dokumentu
25-04-2022Publikacja dokumentu
21-04-2022Publikacja dokumentu
18-03-2022Publikacja dokumentu
23-02-2022Publikacja dokumentu
15-10-2021Publikacja dokumentu
15-10-2021Publikacja dokumentu
06-09-2021Publikacja dokumentu
10-06-2021Publikacja dokumentu
06-05-2021Publikacja dokumentu
15-12-2020Publikacja dokumentu
06-11-2020Publikacja dokumentu
06-11-2020Publikacja dokumentu
06-11-2020Publikacja dokumentu
06-11-2020Publikacja dokumentu
01-10-2020Publikacja dokumentu
26-08-2020Publikacja dokumentu
25-08-2020Publikacja dokumentu
25-08-2020Publikacja dokumentu
24-08-2020Publikacja dokumentu
17-08-2020Publikacja dokumentu
12-08-2020Publikacja dokumentu
06-02-2020Publikacja dokumentu
03-10-2019Publikacja dokumentu
26-09-2019Publikacja dokumentu
01-07-2019Publikacja dokumentu
01-07-2019Publikacja dokumentu
18-06-2019Publikacja dokumentu
17-06-2019Publikacja dokumentu
08-01-2019Publikacja dokumentu
31-08-2018Publikacja dokumentu
24-08-2018Publikacja dokumentu
20-07-2018Publikacja dokumentu
29-06-2018Publikacja dokumentu
22-06-2018Publikacja dokumentu
22-06-2018Publikacja dokumentu
06-06-2018Publikacja dokumentu
05-06-2018Publikacja dokumentu
05-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
15-05-2018Publikacja dokumentu
09-05-2018Publikacja dokumentu
07-05-2018Publikacja dokumentu
19-03-2018Publikacja dokumentu
19-03-2018Publikacja dokumentu
26-02-2018Publikacja dokumentu
16-02-2018Publikacja dokumentu
02-02-2018Publikacja dokumentu
02-02-2018Publikacja dokumentu
16-01-2018Publikacja dokumentu
16-01-2018Publikacja dokumentu
14-12-2017Publikacja dokumentu
08-11-2016Publikacja dokumentu
07-11-2016Publikacja dokumentu
17-08-2016Publikacja dokumentu
12-08-2016Publikacja dokumentu
06-07-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
08-12-2015Publikacja dokumentu
08-12-2015Publikacja dokumentu
07-12-2015Publikacja dokumentu
09-09-2015Utworzenie dokumentu
Informacje o dokumencie
Utworzył:system,  data: 09-09-2015
Opublikował:Sebastian Petrus,  data: 07-12-2015
Ostatnio modyfikował:Mateusz Barycki,  data: 24-05-2024

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.