Szukaj

Laboratorium Wzorcujące Wydziału Pomiarów

Laboratorium Wzorcujące Wydziału Pomiarów:

Wydział Pomiarów ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi nadzór metrologiczny nad aparaturą kontrolno–pomiarową w Spółce oraz stale rozwijające się laboratoria: badawcze i wzorcujące.

Działalność Wydziału rozpoczęła się 1 lipca 1977r., kiedy powołano Oddział Aparatury Pomiarowej. Na mocy decyzji Dyrektora Elektrowni Kozienice z 1 października 1979r., przekształcono go w Wydział Aparatury Pomiarowej. Decyzją Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., w dniu 1 listopada 2015r. zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Pomiarów.

Działalność laboratoriów Wydziału Pomiarów, działających w strukturach ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., to kontynuacja i rozwijanie bogatych i długoletnich doświadczeń w eksploatacji i nadzorowaniu metrologicznym aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemów pomiarowych stosowych w Elektrowni. Szczególny akcent kładziemy na prowadzenie wzorcowań, sprawdzeń i badań. Działamy w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ciągłe doskonalenie jego skuteczności jest dla nas podstawą.

Polityka Jakości pozostaje w ścisłym związku z globalną polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Laboratorium Wzorcujące Wydziału Pomiarów posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji AP nr 147 od 16.01.2013r. W dniu 27.11.2015r. rozszerzono zakres akredytacji o wzorcowania wag. W ramach akredytacji świadczymy wzorcowania w następujących dziedzinach:

7.01. napięcie DC,

7.02 prąd DC,

7.03. napięcie AC,

7.04 prąd AC,

15.01 masa (wagi),

17.01 ciśnienie,

19.01 temperatura (termometria elektryczna).

Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronie internetowej PCA:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20147,plik.html

W związku z prowadzoną działalnością, każdy Klient Laboratorium Wzorcującego Wydziału Pomiarów ma prawo zgłosić skargę pisemnie, mailowo lub telefonicznie do Kierownika Laboratoriów pod numer 48 48 614-19-41.

Standardowy czas na rozpatrzenie skargi to 21 dni. Jednak laboratorium zastrzega sobie, że w indywidualnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Klient ma prawo w każdym momencie skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Kierownikiem Laboratoriów, aby uzyskać informację na jakim etapie rozpatrywania skargi jest laboratorium.

Po zakończeniu procesu analizy Klient jest bezzwłocznie informowany drogą pisemną przez laboratorium o jej uznaniu i proponowanych działaniach naprawczych lub o jej odrzuceniu.

 

LABORATORIUM WZORCUJĄCE nr akredytacji AP 147

Wzorcowania przyrządów są realizowane w oparciu o standardowe procedury wzorcowania. Wskaż zakresy i punkty pomiarowe, a my przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.

Cennik Laboratorium Wzorcującego Wydziału Pomiarów dostępny jest na życzenie Klienta. Zachęcamy do kontaktu.

 

WYPOŻYCZALNIA WZORCÓW MASY:

Wypożyczalnia wzorców masy prowadzona przez Wydział Pomiarów umieszczona jest w Rejestrze Wypożyczalni Dużych Wzorców Masy Głównego Urzędu Miar.

Cennik Wypożyczalni wzorców masy dostępny jest na życzenie Klienta. Zachęcamy do kontaktu.

Certyfikat AP

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.