Szukaj

Laboratorium Wzorcujące Wydziału Pomiarów

Laboratorium Wzorcujące Wydziału Pomiarów:

Wydział Pomiarów ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi nadzór metrologiczny nad aparaturą kontrolno–pomiarową w Spółce oraz stale rozwijające się laboratoria: badawcze i wzorcujące.

Działalność Wydziału rozpoczęła się 1 lipca 1977r., kiedy powołano Oddział Aparatury Pomiarowej. Na mocy decyzji Dyrektora Elektrowni Kozienice z 1 października 1979r., przekształcono go w Wydział Aparatury Pomiarowej. Decyzją Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., w dniu 1 listopada 2015r. zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Pomiarów.

Działalność laboratoriów Wydziału Pomiarów, działających w strukturach ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., to kontynuacja i rozwijanie bogatych i długoletnich doświadczeń w eksploatacji i nadzorowaniu metrologicznym aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemów pomiarowych stosowych w Elektrowni. Szczególny akcent kładziemy na prowadzenie wzorcowań, sprawdzeń i badań. Działamy w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ciągłe doskonalenie jego skuteczności jest dla nas podstawą.

Polityka Jakości pozostaje w ścisłym związku z globalną polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Laboratorium Wzorcujące Wydziału Pomiarów posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji AP nr 147 od 16.01.2013r.. W dniu 27.11.2015r. rozszerzono zakres akredytacji o wzorcowania wag. W ramach akredytacji świadczymy wzorcowania w następujących dziedzinach:

- wielkości elektryczne DC i m. cz. (7.01 Napięcie, prąd (DC)),

- wielkości elektryczne DC i m. cz. (7.02 Napięcie , prąd (AC)),

- Ciśnienie i próżnia (17.01 Ciśnienie),

- Temperatura (19.01 Termometria elektryczna),

- Masa (15.01 Wagi).

Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronie internetowej PCA:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20147,plik.html

 W związku z prowadzoną działalnością, każdy Klient Laboratorium Wzorcującego Wydziału Pomiarów ma prawo zgłosić skargę pisemnie, mailowo lub telefonicznie do Kierownika Laboratoriów pod numer 48 48 614-19-41.

Standardowy czas na rozpatrzenie skargi to 21 dni. Jednak laboratorium zastrzega sobie, że w indywidualnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Klient ma prawo w każdym momencie skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Kierownikiem Laboratoriów, aby uzyskać informację na jakim etapie rozpatrywania skargi jest laboratorium.

Po zakończeniu procesu analizy Klient jest bezzwłocznie informowany drogą pisemną przez laboratorium o jej uznaniu i proponowanych działaniach naprawczych lub o jej odrzuceniu.

LABORATORIUM WZORCUJĄCE nr akredytacji AP 147

Cennik obowiązujący od 01.04.2021r.

WZORCOWANIE W ZAKRESIE AKREDYTACJI:

Typ przyrządu

Zakres pomiarowy

Ilość punktów

Cena netto

Dodatkowy punkt w zakresie

Wielkości elektryczne (DC)

Mierniki napięcia cyfrowe

10mV÷1000V

wg EURAMET cg-15 Ver. 3.0

za zakres
50zł

10 zł

Mierniki prądu cyfrowe

1mA÷3Awg EURAMET cg-15 Ver. 3.0

za zakres
50zł

10 zł

Wielkości elektryczne (AC)

Mierniki napięcia cyfrowe

 100mV÷750V

wg EURAMET cg-15 Ver. 3.0

za zakres 50zł

10 zł

Mierniki prądu cyfrowe

100mA÷1Awg EURAMET cg-15 Ver. 3.0

za zakres 50zł

10 zł

Ciśnienie dla klasy 1,0 i gorszej

Ciśnieniomierze sprężynowe ,
przetworniki ciśnienia

(-0,1÷30)MPa

5

za zakres 80zł

20 zł

Ciśnienie dla klasy 0,25÷0,6
Ciśnieniomierze sprężynowe,
przetworniki ciśnienia
(-0,1÷30)MPa5

za zakres 150zł

20 zł

Ciśnienie dla klasy lepszej niż 0,25

Ciśnieniomierze sprężynowe,
przetworniki ciśnienia

(-0,1÷30)MPa

10

za zakres 400zł

30 zł

Temperatura

Czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych i nieszlachetnych (typ S,K,J).

(200÷600)°C

1

70zł

60 zł

Czujniki termometrów rezystancyjnych

(-20÷150)°C

1

70zł

60 zł

Masa

Wagi nieautomatyczne elektroniczne

10 do 300 kg

5

200zł

20 zł

Wagi nieautomatyczne elektroniczne

300 do 10 000 kg

5

1000zł

50 zł

Wagi nieautomatyczne elektroniczne (w tym np. wagi samochodowe, wagi zbiornikowe)

do 100 000 kg

5

 3900zł

390 zł

Wagi nieautomatyczne elektroniczne (wzorcowanie statyczne wag kolejowych)

do 100 000 kg

2

3900zł

390 zł

Wagi automatyczne przenośnikowe

porcja materiału

1

2800zł

280 zł

Wagi automatyczne wagonowe (wzorcowanie dynamiczne wag kolejowych)

do 100 000 kg

-

6800zł

-

Wystawienie duplikatu świadectwa wzorcowania koszt 50zł.

Ceny za wzorcowanie poza zakresem akredytacji według powyższego cennika z upustem cenowym 30%.

Dla usługi wzorcowania wag indywidualne ustalenia dotyczące kosztów dodatkowych w tym wynajęcia i transportu wzorców masy, wagonowych wzorców masy.

Cennik podaje ceny jednostkowe, przy zamówieniu wzorcowania dla przynajmniej trzech przyrządów istnieje możliwość negocjacji cen (w zakresie do 20%).

WYPOŻYCZALNIA WZORCÓW MASY:

Wypożyczalnia umieszczona jest w Rejestrze Wypożyczalni Dużych Wzorców Masy Głównego Urzędu Miar.

 

Wzorzec masy kl. M1

Ilość

Łączna masa

Cena szt/dobę

25 kg

20 szt

500 kg

5zł

500 kg

10 szt5 000 kg

25zł

1000 kg

38 szt

38 000 kg

40zł

2000 kg

29 szt58 000 kg

90zł

2000 kg
Wagonowy wzorzec masy z napędem* (max. obciążenie do 30 000 kg)

2 szt

4000 kg

1500zł

2000 kg
Wagonowy wzorzec masy z napędem* (max. obciążenie do 50 000 kg)
1 szt2000 kg

2500zł

*Wagonowy wzorzec masy z napędem zasilanym agregatem prądotwórczym

Transport i obsługa wzorców masy: 4,0 PLN/km + do uzgodnienia dodatkowe koszty związane z postojem samochodu, koszty delegacji, koszty zużycia paliwa do agregatu itp.

Klient ponosi odpowiedzialność materialną za użyczone wzorce.

W przypadku zwrotu zabrudzonych/ uszkodzonych wzorców Klient zostanie obciążony kosztami czyszczenia (10zł/szt.) i/lub naprawy.

Szczegółowe warunki dotyczące usługi uzyskają Państwo podczas rozmowy telefonicznej.

Podane ceny są cenami netto.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.