Poznaj usługi Archiwum ENEA Wytwarzanie

Informacje ogólne

Zarządzana przez Eneę Wytwarzanie Elektrownia w Świerżach Górnych k. Kozienic posiada długoletnią historię sięgającą lat 60 XX wieku.

Trwającemu od momentu powstania rozwojowi Elektrowni towarzyszy nieustanne podnoszenie kultury organizacyjnej oraz postęp technologiczny w każdym obszarze jej działania, również w zakresie postępowania z dokumentacją.

Początki wykazu spisów zdawczo – odbiorczych akt Elektrowni sięgają lat 90 XX wieku – przełom w archiwizacji w zakresie jej ewidencjonowania oraz porządkowania.

Od 2008 r. posiadamy bezdziennikowy system kancelaryjny oraz opracowane we własnym zakresie normatywny kancelaryjno – archiwalne.

W 2013 r. w ramach dotychczasowych struktur Spółki powstał Wydział Zarządzania Dokumentacją, do którego przeniesiono cały zasób archiwalny.

W tym samym czasie oddano do użytkowania nowoczesny Budynek Archiwum wyposażony w 20 tysięcy metrów bieżących półek na dokumentację i odpowiednie warunki jej przechowywania.

Mając na uwadze długoletnią historię Elektrowni jako państwowej jednostki organizacyjnej oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją, wspomagane wieloletnią współpracą z Archiwum Państwowym, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności archiwalnej na rzecz innych podmiotów.

Z dniem 15 listopada 2019 r. ENEA Wytwarzanie sp.  z o. o. została  wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych nr 66 prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, co pozwala na wykorzystanie naszego potencjału i prowadzenie działalności w zakresie przechowywania dokumentacji na rzecz innych podmiotów.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferujemy wsparcie w zakresie zarządzania dokumentacją, a także wywiązania się z nałożonego na Pracodawców obowiązku dostosowania warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 

Jako profesjonalny przechowawca:

 • posiadamy bazę organizacyjno-techniczną,
 • zatrudniamy osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową do obsługi dokumentacji.

W naszym Archiwum dokumentacja przechowywana jest na przesuwnych regałach kompaktowych, w pomieszczeniach wyposażonych w system monitoringu, automatyczną klimatyzację, zabezpieczenia przeciwpożarowe z systemem sygnalizacyjno-alarmowym oraz zabezpieczenia przed włamaniem.

Obsługę dokumentacji zapewnia zespół wykwalifikowanych pracowników z wieloletnią praktyką zawodową w dziedzinie archiwizacji, regularnie podnoszących swoje kompetencje m.in. poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

 

Zakres usług

Oferujemy wsparcie w zakresie zarządzania dokumentacją oraz świadczymy kompleksowe i profesjonalne usługi archiwalne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

 • Doradztwo i wsparcie w zakresie archiwizacji
 • Porządkowanie dokumentacji
 • Rejestracja dokumentacji
 • Przechowywanie dokumentacji
 • Szybkie udostępnianie  i wypożyczanie dokumentacji
 • Sporządzanie odwzorowania cyfrowego, odpisów oraz kopii
 • Wysyłanie dokumentacji
 • Bezpieczne brakowanie  i niszczenie dokumentacji
 • Wycofanie dokumentacji
 • Fumigacja dokumentacji

 

Oferujemy nieocenione korzyści dla Państwa jednostki organizacyjnej

 • Dbałość o dobry stan dokumentacji pracowniczej
 • Zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych dokumentacji wytworzonej w postaci papierowej
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez okres przewidziany przepisami prawa
 • Zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności dokumentacji
 • Zapewnienie ochrony danych osobowych
 • Zapewnienie w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja, odpowiedniej temperatury i wilgotności

 

Regulamin usług

Regulamin Świadczenia usług przechowywania dokumentacji pracowniczej                    Pobierz


Referencje

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. świadczy usługi archiwalne z zachowaniem najwyższych standardów jakości, o czym stanowią referencje wystawione przez naszych klientów:

 

Cennik usług

Wysokość opłat za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji nie może przekroczyć  maksymalnych stawek określonych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 51.o ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj.:

 • Kopia świadectwa pracy -17 zł
 • Kopia, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł
 • Kopia każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 4 zł
 • Odpis świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 35 zł
 • Odpis inny niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę - 8 zł
 • Odpis skrócony wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł
 • Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

Opłaty za usługi świadczone dla jednostki organizacyjnej w ramach zawartej umowy określone są
w Cenniku usług archiwalnych stanowiącym każdorazowo załącznik do umowy.

 

 

Terminy realizacji usług

 

Usługa

Termin złożenia dyspozycji

Termin realizacji

Udostępnianie oryginału dokumentacji
w siedzibie Przechowawcy lub wypożyczanie poza lokal Archiwum
(§ 7 ust. 2 lit. c)

Zlecenie przekazane w danym dniu do godziny 10:00
(maksymalnie 10 teczek osobowych)

D*+1

Zlecenie przekazane w danym dniu po godzinie 10:00
(maksymalnie 10 teczek osobowych)

D*+2

Sporządzanie kopii dokumentacji

(§ 7 ust. 2 lit. d)

Zlecenie przekazane w danym dniu do godziny 10:00
(maksymalnie 3 teczki osobowe)

D*+1

Zlecenie przekazane w danym dniu po godzinie 10:00
(maksymalnie 10 teczek osobowych)

D*+2

Skanowanie dokumentacji

(§ 7 ust. 2 lit. e)

Zlecenie przekazane w danym dniu do godziny 10:00
(maksymalnie 3 teczki osobowe)

D*

Zlecenie przekazane w danym dniu po godzinie 10:00
(maksymalnie 10 teczek osobowych)

D*+1

 

*D – bieżący dzień roboczy

Powyżej zakładanego wolumenu (czyli 3 lub 10 teczek) terminy realizacji usługi zostaną uzgodnione indywidualnie.

Formularze

Spis zdawczo – odbiorczy akt   Pobierz

 

Wniosek o skorzystanie z akt   Pobierz

 

Dane kontaktowe

 

Wydział Zarządzania Dokumentacją

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1

26 - 900 Kozienice

 

Telefon: 48 614 16 55 lub 48 614 15 32

e-mail: ewsa.archiwum@enea.pl

 

Godziny otwarcia:
Przyjmowanie interesantów odbywa się

w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.

 

Lokalizacja

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.