Szukaj

O nas

Enea Trading jest spółką z Grupy Kapitałowej Enei. Posiada kompetencje w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2, węglem oraz biomasą. Enea Trading pozyskuje dla Grupy Enea energię elektryczną oraz podstawowe paliwa produkcyjne,a także zarządza portfelami Spółek Enea S.A., Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Enea Operator sp. z o. o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Opracowuje również strategię działań biznesowych na hurtowym rynku energii, pozostając wciąż aktywna na wielu rynkach branży energetycznej.

Bogusław Białowąs - Prezes Zarządu

Adam Sekściński -  Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Janusz Paruzel -  Członek Zarządu ds. Rozwoju

 

 

Wiktor Pabich - Przewodniczący Rady

Jerzy Antoni Gosiewski - Sekretarz Rady

Andrzej Duda - Członek Rady

Tomasz Kocent - Członek Rady

Tomasz Kulikowski - Członek Rady

 

 

Pion Handlu

Piotr Zając - Dyrektor

Do głównych zadań Dyrektora Pionu Handlu należy nadzór nad całokształtem działalności Departamentu Operacji Rynkowych oraz Biura Zarządzania Portfelem, Biura Zarządzania Portfelem Węgla i Biomasy, Biura Analiz, Biura Rynku SPOT i Biura Handlu Transakcjami Długoterminowymi, w szczególności:

 • współtworzenie strategii w obszarze handlu hurtowego energią elektryczną, świadectwami pochodzenia energii elektrycznej, uprawnieniami do emisji CO2 oraz paliwami produkcyjnym,

 • nadzór nad procesem opracowania i realizacji działań podejmowanych w zakresie analiz czynników rynkowych, prognoz cen oraz wariantów scenariuszowych dla obszaru handlu hurtowego,

 • koordynowanie prac związanych z prowadzeniem uzgodnień z firmami konsultingowymi w zakresie pozyskiwania długoterminowych ścieżek cen na hurtowym rynku energii elektrycznej, rynku świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego i paliw produkcyjnych,

 • nadzór nad procesem zarządzania operacyjnego i optymalizacji portfeli energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego dla obszaru handlu hurtowego,

 • zatwierdzanie długoterminowych i średnioterminowych planów służących do wyznaczania pozycji kontraktowych dla obsługiwanych spółek ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A.,

 • nadzór nad procesem wydawania i przekazywania mandatów do handlu hurtowego energią elektryczną, świadectwami pochodzenia energii elektrycznej, uprawnieniami do emisji CO2,

 • w zakresie zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz uprawnień do emisji CO2 oraz paliw i usług transportowych na potrzeby spółek ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A.:

 • koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów handlowych,

 • inicjowanie, koordynowanie prac związanych z opracowaniem strategii handlu,

 • monitorowanie realizacji strategii handlu,

 • współtworzenie założeń do budżetów podległych Departamentów i Biur.
   

Departament Finansów i Księgowości

Przemysław Łyczyński - Dyrektor

Do głównych zadań Dyrektora finansów i księgowości należy nadzór nad całokształtem działalności Departamentu, w szczególności:

 • planowanie, organizowanie i koordynacja wykonania zadań przez podległe komórki organizacyjne,

 • nadzór i udział w tworzeniu, monitorowaniu i analizie odchyleń budżetu, w tym planów ekonomiczno-finansowych lub inwestycyjnych,

 • nadzór nad procesem sporządzania raportów zarządczych i analiz dla Zarządu Spółki,

 • kreowanie i budowanie narzędzi raportowania zarządczego,

 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi oraz nadzór nad zawieraniem transakcji walutowych (terminowych i SPOT) na rynkach finansowych,

 • nadzór nad prowadzeniem rozliczeń ilościowych i wartościowych zakupu /sprzedaży energii, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia energii, gazu ziemnego,

 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych w Spółce,

 • opiniowanie umów związanych z obszarem działalności ENEA Trading pod względem finansowym,

 • udział w procesie optymalizacji źródeł finansowania działalności spółki oraz jej płynności, w szczególności  w zakresie funkcjonowania na rynku hurtowym,

 • współpraca z komitetami Grupy ENEA, audytorem oraz dostawcami zewnętrznych i wewnętrznych usług w zakresie finansów, podatków, obowiązków sprawozdawczych, IT (w szczególności systemów SAP i IFS) oraz polityki zakupowej Grupy ENEA,

 • udział w realizacji kluczowych projektów rozwojowych dla Spółki, powierzonych przez Zarząd ENEA Trading,

 • tworzenie założeń do budżetu Departamentu i monitorowanie jego wykonania.
   

Departament Operacji Rynkowych

Małgorzata Jędrychowska - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Operacji Rynkowych należy:

 • planowanie, organizowanie i koordynacja wykonania zadań przez podległe komórki organizacyjne,

 • nadzór i udział w tworzeniu, monitorowaniu i analizie odchyleń budżetu, w tym planów  ekonomiczno-finansowych lub inwestycyjnych,

 • nadzór nad procesem sporządzania raportów zarządczych i analiz dla Zarządu Spółki,

 • kreowanie i budowanie narzędzi raportowania zarządczego,

 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi oraz nadzór nad zawieraniem transakcji walutowych (terminowych i SPOT) na rynkach finansowych,

 • nadzór nad prowadzeniem rozliczeń ilościowych i wartościowych zakupu /sprzedaży energii, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia energii, gazu ziemnego,

 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych w Spółce,

 • opiniowanie umów związanych z obszarem działalności ENEA Trading pod względem finansowym,

 • udział w procesie optymalizacji źródeł finansowania działalności spółki oraz jej płynności, w szczególności  w zakresie funkcjonowania na rynku hurtowym,

 • współpraca z komitetami Grupy ENEA, audytorem oraz dostawcami zewnętrznych i wewnętrznych usług w zakresie finansów, podatków, obowiązków sprawozdawczych, IT (w szczególności systemów SAP i IFS) oraz polityki zakupowej Grupy ENEA,

 • udział w realizacji kluczowych projektów rozwojowych dla Spółki, powierzonych przez Zarząd ENEA Trading,

 • tworzenie założeń do budżetu Departamentu i monitorowanie jego wykonania.

 


Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.