Grupa Enea i H. Cegielski-Poznań rozpoczynają współpracę dotyczącą OZE. Jednym z projektów instalacja PV śledząca ruch słońca.  

Budowa stelaży do nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych podążających za słońcem, to jedno
z założeń listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Grupą Enea a H. Cegielski-Poznań. Współpraca zakłada również możliwość wykonania klasycznych konstrukcji wsporczych do paneli PV, a także wykorzystania nieruchomości należących do HCP pod kątem budowy farm fotowoltaicznych. Podpisanie dokumentu związane jest z realizacją Strategii Rozwoju Grupy Enea, która stawia nacisk na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym farm fotowoltaicznych.

Jednym z ważnych potencjalnych pól współpracy Grupy Enea i H. Cegielski-Poznań będzie przygotowani specjalnych stelaży pod nowoczesną instalację fotowoltaiczną, której panele podążają za słońcem. Dzięki temu maksymalizowane są zdolności produkcji energii elektrycznej. Nad autorskim rozwiązaniem tego typu pracuje spółka Enea Serwis, która nawiązała współpracę z młodym konstruktorem z Polski. Grupa Enea już sprawdza potencjał instalacji w warunkach rzeczywistych. Przy siedzibie Enei Serwis powstała prototypowa instalacja złożona z dwóch modułów, a pierwsze wyniki testów wskazują na odpowiednią efektywność instalacji.

Dynamiczny rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z głównych zadań Grupy Enea na najbliższe lata. Obecnie posiadamy projekty typu greenfield z wydanymi warunkami przyłączenia na 525 MW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset  MW zielonej energii. W 2024 r. będziemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniemi na budowę. To ogromny projekt inwestycyjny, który zakłada wykorzystanie posiadanych przez Grupę kompetencji w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Jestem przekonany, że współpraca z H. Cegielski-Poznań rozwinie się
i pozwoli wykorzystać potencjał jednej z najbardziej zasłużonych polskich firm produkcyjnych, która wywarła duży wpływ nie tylko na historię rozwoju polskiego przemysłu –
powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Enea jest zainteresowana możliwą realizacją przez HCP elementów oraz całych konstrukcji wsporczych na potrzeby realizacji farm fotowoltaicznych nie tylko w technologii nadążnej, ale również tradycyjnych, stacjonarnych konstrukcji wsporczych. Podpisany list intencyjny zakłada również współpracę poznańskich firm w zakresie wykorzystania potencjału nieruchomości należących do HCP do budowy instalacji fotowoltaicznych. Instalacje tego typu miałyby również być przystosowane do zapewnienia HCP autokonsumpcji energii powstałej ze słońca, co może wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji, a także pozwoli wypełniać coraz częściej oczekiwane ze strony kontrahentów warunki umów dotyczące tzw. kryteriów ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

wypowiedź HCP – powiedział Krzysztof Zalewski, prezes zarządu H. Cegielski-Poznań S.A.

Główną cechą tzw. instalacji nadążnej (tracker solarny) jest podążanie paneli fotowoltaicznych za pozornym ruchem słońca po niebie. Dzięki temu panele pozostają przez cały dzień w optymalnym położeniu w kierunku do słońca produkując energię elektryczną o wiele efektywniej, niż standardowe rozwiązania zainstalowane na nieruchomych stelażach. Przykładowo w czerwcu instalacja jest w stanie wykorzystać wczesne wschody słońca produkując do godz. 8 rano nawet sześć razy więcej energii niż zwykła instalacja PV. Jest to szczególnie pożądana cecha, gdyż zwiększa produkcję prądu w szczytach jego poboru, tj. w godzinach porannych i późno popołudniowych.

Konstrukcja jest w pełni skalowalna. Powstała z myślą o zastosowaniu w projektach wielkopowierzchniowych farmach PV, ale dzięki modułowej konstrukcji może być wykorzystywana na o wiele mniejszą skalę, również jako instalacja powstająca przykładowo na wolnym terenie przy przedsiębiorstwach. Można ją porównać do klocków, gdzie podstawowy element jest w pełni funkcjonalną całością mogącą łączyć się z kolejnymi klockami-modułami.

– Potencjał instalacji nadążnej jest bardzo duży. Poza standardowymi zastosowaniami chcemy zainteresować naszym produktem rolników i przedsiębiorstwa rolne. W Polsce tzw. agrofotowoltaika ma ogromny potencjał, który chcemy zagospodarować. Nasza instalacja to umożliwia, gdyż dzięki funkcji pozwalającej na zmianę położenia paneli możliwe staje się prowadzenie produkcji rolnej pod instalacją fotowoltaiczną. Zastosowań i możliwości jest wiele - chcemy je zbadać w kolejnych miesiącach we współpracy z partnerem rolnym i wybudować na bazie naszej instalacji testową, prototypową farmę agrofotowoltaiczną, tak aby na przykładzie móc pokazać zalety nowej technologii. Wpisuje się to w dążenie Grupy Enea do tworzenia tzw. nowych linii biznesowych – powiedział Sławomir Szczot, Enea Serwis.

Prototypowa instalacja nadążna Enei Serwis jest wyposażona w automatyczny system bezpieczeństwa, który odpowiednio układa panele w przypadku wystąpienia bardzo silnych wiatrów. Jest oparta na konstrukcji, którą można wbijać w grunt lub przykręcać do odpowiednich stóp fundamentowych. Umożliwia również montaż szerokiej gamy paneli fotowoltaicznych.

 

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Firma realizuje Strategię Rozwoju, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE. W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, firma chce wykorzystać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą ograniczały się do odtworzenia części mocy w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Konwencjonalne, niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE.

 

H. Cegielski-Poznań to firma założona w 1846 roku przez Hipolita Cegielskiego. W XIX wieku firma słynęła z produkcji maszyn parowych. W wieku XX rozwijano produkcję maszyn z napędem silnika diesla. Obecnie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. jest rozpoznawalną na całym świecie firmą oferującą zaawansowane technologicznie produkty z wielu branż, takich jak energetyka, transport, gaz i petrochemia, inżynieria środowiskowa oraz produkcja konstrukcji stalowych. H.Cegielski-Poznań S.A. od początków swojego istnienia oferowała innowacyjne rozwiązania technologiczne. Ta innowacja, w HCP stała się tradycją.

    

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.