Przedstawiciele Grupy Enea na Forum Energetyki Rozproszonej.

 

Enea Serwis wybudowała na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy znamionowej 420 kW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi.

Elektrownia składa się z dwóch części: wolnostojącej o mocy elektrycznej 404,24 kW, złożonej z dwóch pól 1 304 modułów fotowoltaicznych (powierzchnia zabudowy wynosi 5 402,60 m2) oraz zainstalowanej na dachu budynku administracyjnego o mocy elektrycznej 18,60 kW, złożonej z 60 modułów, ustawionych na dziesięciu tzw. stołach (powierzchnia zabudowy wynosi 524 m2). Zastosowano moduły fotowoltaiczne firmy Aleo Solar o mocy jednostkowej 310 W, z 21-letnią gwarancją producenta. Sercem elektrowni są falowniki austriackiej firmy Fronius. Jak już pisaliśmy w ubiegłym roku, przedsięwzięcie to jest efektem przetargu wygranego przez Eneę Serwis.

Zakres robót obejmował również modernizację pól istniejącej stacji elektroenergetycznej średniego napięcia (SN), dostawę i montaż stacji elektroenergetycznej niskiego napięcia na średnie (nn/SN) z transformatorem o mocy znamionowej 630 kVA, urządzeń monitoringu wizyjnego (CCTV), oświetlenia, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) i wykonanie instalacji sanitarnych oraz integrację systemu sterowania elektrowni z funkcjonującym już na terenie szpitala zaawansowanym technicznie systemem BMS.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej była sporym wyzwaniem dla uczestniczącego w niej młodego zespołu pracowników Oddziału Zachód. Mam na uwadze nie tylko innowacyjny charakter samej inwestycji, lecz także szereg zadań natury technicznej i technologicznej, które należało zrealizować – podkreślił Artur Pożarycki, dyrektor Oddziału Zachód Enei Serwis. – Konieczne było m.in. wykonanie adaptacji projektu wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę – ze względu na zastosowanie modułów o zwiększonej mocy jednostkowej oraz dla uniknięcia zacienień. Dużym wyzwaniem było również wykonanie robót

ziemnych związanych z przygotowaniem terenu – głównie ze względu na lokalizację elektrowni na skarpie o dużym kącie nachylenia, a później wykonanie montażu konstrukcji wsporczej, w tym palowania słupów konstrukcyjnych z wykorzystaniem specjalnego kafara – dodał dyrektor Pożarycki.

W projekt zaangażowani byli pracownicy dwóch jednostek organizacyjnych Oddziału Zachód: Rejonu Szczecin i Rejonu Gorzów, co pozwoliło na optymalne wykorzystanie posiadanych przez nich kompetencji. Kluczowe role w tym zadaniu przypadły kadrze inżynieryjno-technicznej Oddziału, której przedstawiciele pełnili funkcję kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych, czy inżyniera budowy. To głównie dzięki ich zaangażowaniu możliwe było przekazanie wykonanej instalacji w terminie.

Nasi elektromonterzy mieli możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia przy budowie instalacji fotowoltaicznych u boku doświadczonego partnera – podwykonawcy części robót montażowych. Zaowocuje to w przyszłości możliwością samodzielnego wykonywania tego rodzaju prac. Zespół elektromonterów Rejonu Szczecin w ubiegłym roku brał udział w szkoleniu dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych – podsumował Sławomir Szczot, wiceprezes Enei Serwis ds. rozwoju. 

    Informacja

    Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.