Enea Serwis stawia na rozwój kompetencji

Pracownicy Enei Serwis ciągle zwiększają swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i kończąc nowe kierunki studiów. Nowe umiejętności pozwalają im jeszcze lepiej i skuteczniej działać na ciągle zmieniającym się rynku. Zarząd spółki inicjuje i wspiera te działania.

Blisko połowa Pracowników Enei Serwis w ostatnich dwóch latach skorzystała z różnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Na ten cel przeznaczono ponad 71 tys. złotych. Dodatkowo ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskano ponad 53 tys. zł.

Dwanaście osób spośród kadry kierowniczej i Pracowników wsparcia podjęło studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w takich obszarach zarządzania i ekonomii jak: controlling, ekonomia i rachunkowość, zarządzanie kapitałem ludzkim, psychologia działań menedżerskich oraz na kierunkach zawodowych jak: elektrotechnika i elektroenergetyka.

Pracownicy wszystkich szczebli skorzystali z różnych form doskonalenia zawodowego. I tak, pięćdziesięciu ośmiu uzyskało uprawnienia do pracy na wysokościach, a dwudziestu ukończyło szkolenie uprawniające do prac pod napięciem. Szesnastu uzyskało prawo jazdy w kategoriach niezbędnych do wykonywania usług remontowych i przyłączeniowych, a trzydziestu dwóch, dzięki szkoleniom, ma już uprawnienia do obsługi sprzętu specjalistycznego: koparek, podnośników koszowych, czy pilarek.

Nowoczesne rozwiązania techniczne w obszarze sieci energetycznych wymagają ciągłego doskonalenia. Dlatego dwóch Pracowników wzięło udział w szkoleniu dotyczącym badań i pomiarów kabli niskiego i średniego napięcia, które odbyło się w Niemczech. Trzy osoby wzięły udział w szkoleniu z technik lokalizacji i obsługi systemu pomiarowego Compact. Przeszkoliliśmy także dwanaście osób w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych. To odpowiedź na pojawiające się nowe usługi oferowane przez naszą Grupę.

– Mamy ambitne plany na ten rok. Chcemy, aby kolejni Pracownicy uzyskali nowe kompetencje zawodowe, w tym z zakresu montażu i serwisowania stacji ładowania samochodów i autobusów elektrycznych – powiedział Piotr Bogusławski, wiceprezes Enei Serwis ds. pracowniczych.

 

    Informacja

    Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.