Enea Serwis wybuduje elektrownię fotowoltaiczną w Szczecinie.

Po miejskich ładowarkach pojazdów elektrycznych, zaprojektowanych i wybudowanych dla Miasta Szczecin przyszedł czas na fotowoltaikę. Enea Serwis wybuduje w Szczecinie elektrownię fotowoltaiczną o mocy znamionowej 420 kW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi. Spółka wygrała przetarg ogłoszony przez inwestora - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Zakończenie realizacji całości przedsięwzięcia przewidywane jest na wrzesień b.r.  

W postępowaniu przeprowadzonym przez inwestora w trybie przetargu nieograniczonego udział wzięły dwie firmy, najlepszą ofertę przygotował Oddział Zachód Enea Serwis. Spółka dostarczy poszczególne elementy, wykona prace ziemne związane z uformowaniem terenu, prace montażowe i uruchomi elektrownię fotowoltaiczną. Elektrownia składała się będzie z dwóch części: wolnostojącej o mocy elektrycznej 404,24 kW złożonej z dwóch pól modułów fotowoltaicznych o łącznej ilości  1 304 szt. (powierzchnia zabudowy wyniesie 5 402,60 m2) oraz zainstalowanej na dachu budynku administracyjnego  o mocy elektrycznej 18,60 kW, złożonej z 60 szt. modułów, ustawionych na 10 tzw. stołach (powierzchnia zabudowy w tym przypadku wyniesie 524,00 m2). Zakres robót objętych umową przewiduje również modernizację pól istniejącej stacji elektroenergetycznej SN, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznej nn/SN z transformatorem o mocy znamionowej 630 kVA, monitoringu CCTV, AKPiA, a także  wykonanie instalacji sanitarnych.    

-Świadczenie kompleksowych usług związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych stanowi istotny element strategii Spółki. Warto też podkreślić, iż niezależnie od oczekiwanych efektów biznesowych udział naszych pracowników w tego rodzaju innowacyjnych przedsięwzięciach pozwala w znakomity sposób podnosić kwalifikacje i kompetencje, sprzyja również budowie pasji zawodowych, niezależnie od zajmowanego stanowiska, inżyniera czy elektromontera - mówi Sławomir Bielecki, prezes Enei Serwis.

-Za nami wybór dostawców podstawowych elementów elektrowni. Jedne z najlepszych dostępnych obecnie na rynku modułów fotowoltaicznych dostarczy bezpośrednio niemiecki producent, firma ALEO. Będą to moduły fotowoltaiczne typu S19 HE o mocy znamionowej 310W każdy, charakteryzujące się sprawnością w standardowych warunkach testowych tzw. STC na poziomie 18,9%, na które producent udzielił gwarancji jakości wynoszącej 22 lat. Zastosowane zostaną falowniki produkcji Fronius, firmy o światowej renomie. Konstrukcje wsporcze z kolei dostarczy polski producent- firma REMOR, mająca swój zakład produkcyjny w Reczu. Współpraca z ww. partnerami zapewni spełnienie podstawowych wymogów inwestora, szczególnie w kontekście niezawodności i utrzymania parametrów technicznych elektrowni w czasie- podkreśla Artur Pożarycki, dyrektor Oddziału Zachód Enei Serwis.   

Przed pracownikami szczecińskiej jednostki Enea Serwis zatem nowe wyzwania.  Życzmy im powodzenia!

Artur Pożarycki

 

    Informacja

    Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.