Porozumienie o współpracy w zakresie elektromobilności między Spółkami Skarbu Państwa podpisane.

Enea Serwis, Kolejowe Zakłady Łączności, Grupa LOTOS, Poczta Polska i Telewizja Polska 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisały porozumienia dotyczące wspólnych działań na rzecz rozwoju elektromobilności. W uroczystości wzięli udział: minister energii – Krzysztof Tchórzewski oraz wiceministrowie: energii – Michał Kurtyka, inwestycji i rozwoju – Andżelika Możdżanowska, infrastruktury – Marek Chodkiewicz, a także prezesi: Grupy LOTOS – Mateusz A. Bonca, TVP SA – Jacek Kurski, Poczty Polskiej – Przemysław Sypniewski, Enea Serwis – Sławomir Bielecki, PKP Informatyka – Tomasz Miszczuk oraz Kolejowych Zakładów Łączności – Krzysztof Magierowski.

Celem podpisanych dokumentów jest rozwój elektromobilności i zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami w tym zakresie. Spółki będą się wzajemnie wspierać w działaniach na rzecz zwiększania efektywności swoich flot pojazdów, poprzez wprowadzanie samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi oraz stworzenia dla nich infrastruktury.

Jak zapewnił minister energii Krzysztof Tchórzewski rozwój elektromobilności jest jednym z priorytetów Ministerstwa od pierwszych dni powołania resortu.  Jest on szansą na wzmocnienie polskiego przemysłu motoryzacyjnego, jak również na wzrost konkurencyjności rodzimego sektora energii. Ponadto szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza i redukcji hałasu w miastach, ale również do zmniejszenia uzależnienia naszego kraju od importu ropy naftowej – podkreślił.  Cieszę, że w ten program, tak skutecznie pilotowany przez wiceministra Michała Kurtykę, aktywnie włączają się również inne ministerstwa oraz Spółki Skarbu Państwa. W związku z tym zaangażowaniem mam już nie nadzieję, a pewność, że ten najnowocześniejszy na świecie rodzaj transportu zostanie w Polsce już wkrótce wdrożony na szeroką skalę – ocenił.

Podpisane dziś porozumienia otwierają możliwość zwiększenia zaangażowania oraz zacieśnienia współpracy polskich firm w segmencie transportu zeroemisyjnego co może przyczynić się do zaistnienia efektu synergii i pomóc w stworzeniu rozwiązań konkurencyjnych wobec zagranicznych produktów. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że to polska gospodarka, to polscy przedsiębiorcy mogą być nie tylko europejskimi, ale nawet światowymi liderami technologicznymi jak chociażby w obszarze produkcji i sprzedaży autobusów elektrycznych czy w produkcji dronów – powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju, Andżelika Możdżanowska.

Enea Serwis i Kolejowe Zakłady Łączności 14 listopada 2017 r. sygnowały list intencyjny, który w konsekwencji doprowadził do podpisania umowy o współpracy. Dokument zakłada kooperację w zakresie dystrybucji i montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz szkoleń dla pracowników.

– Inwestycja w elektromobilność, wpisuje się w strategiczne plany rozwojowe zarówno naszego kraju, jak i Enei. Jesteśmy innowacyjną firmą, dlatego stawiamy na najnowocześniejsze rozwiązania i oferujemy je naszym Klientom. Enea bierze aktywny udział w działaniach na rzecz rozwoju i budowy infrastruktury e-mobility w Polsce. Elektromobilność to bowiem jeden z obszarów, który będzie miał wpływ na przyszły kształt rynku energii elektrycznej –  zaznaczył Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Jesteśmy przekonani, że nasza wzajemna współpraca zapewni znaczny wzrost dostępności punktów ładowania, co wpisuje się w krajowy program elektromobilności.   Chcemy by w przyszłości kierowcy korzystający z aut elektrycznych na terenie działania Enei Operator mogli przejechać głównymi szlakami komunikacyjnymi korzystając z infrastruktury opartej o dostarczone przez KZŁ i Eneę Serwis  punkty ładowania – zadeklarował Sławomir Szczot, wiceprezes ds. rozwoju w Enei Serwis.

 KZŁ Bydgoszcz to innowacyjna firma, posiadająca wieloletnie doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, systemów łączności dyspozytorskiej, systemów biletowych i parkingowych. W ostatnim czasie zaprojektowaliśmy i rozpoczęliśmy produkcję stacji ładowania pojazdów elektrycznych ecoMOTO w wersji naściennej i wolnostojącej. Liczymy na to, że współpraca z takim partnerem jak Enea Serwis przyczyni się do szybkiego rozwoju punktów ładowania w myśl wdrażanej przez rząd polityki elektromobilności – stwierdził Krzysztof Magierowski, Prezes Zarządu KZŁ Bydgoszcz.

Fakt, że Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy  spółka Grupy PKP Informatyka aktywnie włączają się w proces rozwijania elektromobilności w Polsce jest czymś oczywistym. Kolej od początku swojego istnienia była synonimem nowoczesności, a wraz z elektryfikacją kolei, stała się ekologicznym środkiem transportu. Ufam, że potencjał i doświadczenie KZŁ Bydgoszcz oraz PKP Informatyka zostanie wykorzystany w trwającej już elektromobilnej rewolucji – dodał prezes PKP Informatyka, Tomasz Miszczuk.

List intencyjny między Grupą LOTOS a Telewizją Polską zakłada wypracowanie modelu biznesowego, który pozwoli na zbudowanie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych wykorzystywanych przez TVP. Firmy planują również wprowadzenie wspólnych zasad promowania i komercyjnego wykorzystania infrastruktury dla użytkowników pojazdów elektrycznych.

 Telewizja Polska od samego początku uważnie śledzi rozwój polskich technologii, kibicując im i dając szerokie wsparcie informacyjnie na swoich antenach. Rozwój elektromobilności, to krok w kierunku lepszej  przyszłości dla naszego kraju, nas samych i naszych dzieci. Widząc potencjał przedsięwzięcia oraz głęboką potrzebę zmian, umożliwiających poprawę jakości powietrza oraz redukcji hałasu, szczególnie w aglomeracjach miejskich, z dumą włączamy się w ten prekursorski i wyjątkowy projekt. Chcemy pokazać, że można, że warto oraz zachęcić swoim przykładem innych. To zaszczyt móc wziąć udział w tak ważnym i innowacyjnym procesie – skomentował Prezes TVP Jacek Kurski.

– Grupa LOTOS w ramach swojej strategii do roku 2022, jako jeden z priorytetów, wskazała rozwój innowacyjnych projektów dotyczących transportu niskoemisyjnego i paliw alternatywnych. Mamy ambitny plan uzyskania pozycji krajowego lidera we wdrażaniu paliw nowej generacji. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić pilotażowy projekt ładowania pojazdów elektrycznych na trasie Trójmiasto-Warszawa, przy autostradach A1 i A2. Zainicjowana dziś współpraca z Pocztą Polską oraz Telewizją Polską służyć ma poszukiwaniu synergii biznesowych wspierających rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce – mówił Mateusz A. Bonca, p.o. prezesa Grupy LOTOS S.A. – Warto pamiętać, że paliwa alternatywne to także wodór, CNG i LNG, dlatego LOTOS pracuje równolegle nad projektem oczyszczania, tankowania, dystrybucji i sprzedaży wodoru wysokiej jakości przeznaczonego dla komunikacji miejskiej w Gdyni czy Wejherowie. Oprócz tego, razem z PGNiG, Gaz-Systemem i Remontowa LNG Systems współpracujemy w trzech niezależnych projektach służących większemu wykorzystaniu LNG w żegludze morskiej na Bałtyku.

List intencyjny między Grupą LOTOS a Pocztą Polską zakłada natomiast prowadzenie przez LOTOS badań służących poprawie efektywności floty pojazdów poprzez wprowadzenie do niej samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi. Współpraca zakłada również rozwój urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji tego typu pojazdów.

 Poczta Polska to nie tylko firma zajmująca się usługami pocztowymi i kurierskimi, to także przedsiębiorstwo z misją, zaangażowane we współpracę na rzecz rozwoju państwa oraz ważnych rządowych inicjatyw. Jako firma obecna w Polsce od 460 lat patrzy perspektywicznie w przyszłość i nie tylko dostosowuje się do zmian technologicznych, ale także podchodzi do tematów takich, jak elektromobilność innowacyjnie. Chce być w ten sposób obecna w gronie kreatorów tych zmian w naszym kraju – zapewnił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Niewiele podmiotów wykorzystuje rozwiązania logistyczne czy informatyczne w skali porównywalnej z Pocztą Polską. Mamy ponad 7,5 tys. placówek, jesteśmy obecni w każdej gminie, nawet tam, gdzie nie ma innych instytucji państwowych. Jako Operator Wyznaczony Poczta Polska chce nie tylko dostarczać przesyłki, ale także dbać o czyste środowisko, dlatego wspólnie z Lotosem będziemy współpracować na rzecz rozwoju elektromobilności – poinformował prezes Zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.