Szukaj

L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Naprawa łożyska prowadzącego Elektrowni Wodnej Smukała (zapas)OAZ.OWH.K.MM.2111.19.20231697187600
2Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Wynajem mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym do Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku1696510800
3Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.9.20231696975200
4Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Diagnostyka, badanie techniczne/rejestracyjne pojazdów do 3,5 tony” Badanie rynku1696586400
5Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń przeciwpożarowych w ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok” w latach 2024 – 2026OZ/261/KD/U/189/231697184000
6Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup agregatu do obróbki oleju transformatorowego KZP-SD.2110.86.20231696924800
7Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu-Pojazdy, sprzęt specjalistyczny- Minikoparka wraz z przyczepą z rampą najazdową/ zjazdową przystosowaną do przewozu minikoparki, dla Enea Serwis sp. z .o.o. Oddział Zachód, Rejon Gorzów. 45/EW22/20231696580100
8Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej do Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1696406400
9Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa wapna hydratyzowanego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/D/06/231698220800
10Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont szandorów wlotu wieży zasuw Zapora PieczyskaOAZ.OWH.K.MM.2111.20.20231696240800
11Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja palników i pyłoprzewodów podczas postoju bloku nr 5 w 2024 r.”KZP-KS.2113.7.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1696500000
12Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
System do wizualizacji i zarządzania technicznymi systemami ochrony: CCTV, SSWiN na FW i PV Darżyno, za pomocą aplikacji umożliwiającej integrację i wizualizację systemów bezpieczeństwa dla Wydziału Farm Wiatrowych i Fotowoltaicznych w Enea Nowa EnergiaOAZ.OWW.JL.2113.11.20231696233600
L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków profilaktycznych dla pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”KZP-IP.2112.28.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1695819600
2Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa części ciśnieniowej dla modernizacji kotła Bloku nr 10 w 2024r.KZP-SD.2110.84.20231695888000
3Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa i montaż mebli oraz dostawa krzeseł i foteli biurowych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1695812400
4Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Legalizacja ponowna 10 sztuk liczników energii elektrycznej znajdujących się na Farmie Wiatrowej Baczyna oraz 2 sztuk liczników znajdujących się na Farmie Wiatrowej DarżynoOAZ.OWW.RK.2112.30.20231695333600
5Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SOLI TRÓJSODOWEJKZP-SZ.2110.63.20231695366000
6Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowej naczepy samowyładowczej typu „wywrotka” do Enea Bioenergia sp. z.o.o. Badanie rynku 1695024000
7Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Przebudowa drogi i placu manewrowego przy budynku D w Enea Ciepło sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok wraz z infrastrukturą techniczną. OZ/261/MW/RB/249/231695888000
8Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Badania rurociągów pary świeżej 1R302 oraz 0R302 zlokalizowanych w obrębie bloku nr 1 na potrzeby rewizji wew. UDT w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/JM/U/255/231695722400
9Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem pomieszczenia biurowego wraz z mediami dla ekspedytorów w miejscowości Łęg 28-230 Połaniec dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1695628800
10Enea Elektrownia Połaniec S.A.Kompleksowa usługa ochrony mienia, terenów i obiektów w Enea Elektrownia Połaniec S.A1694556000
11Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodów osobowych klasy D PremiumKZP-SD.2110.82.20231695369600
12Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa urządzeń i urządzeń do klimatyzacji samochodowej” do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1695628800
13Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie i dostawa kompletów lemieszy, ślizgów wraz ze śrubami mocującymi oraz zębów do łyżek maszyn należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku 1695646800
14Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 7 sztuk rowerów” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1695034800
15Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa kawy ziarnistej dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1694782800
16Enea Elektrownia Połaniec S.A."Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy’’ - zapytanie o informację cenową1694599200
17Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zaworówKZP-SD.2110.81.20231695110400
18Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa worków typu Big-Bag”. dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1695110400
19Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport kiszonki z kukurydzy od Gospodarstwo Rolne K. Warszawska - Lipienica 17, 86-182 Świekatowo do Elektrowni Biogazowej LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.31.20231695286800
20Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych z logo dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” - badanie rynkuBADANIE RYNKU 1694178000
21Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy urządzeń automatyki do węzłów cieplnych do Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/EB/D/262/231694599200
22Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wężownic spiralnychKZP-SD.2110.77.20231694419200
23Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie drenażu pionowego zapory w PieczyskachOAZ.OWI.LI.2111.18.20231695204000
24Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Usługa doradcy do spraw przewozu materiałów niebezpiecznych” do Enea Bioenergia.BADANIE RYNKU 1694505600
25Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne dla zadania PV Jastrowie II o łącznej mocy 8MW02/08/EW17/20231694077200
26Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa paneli fotowoltaicznych dla zadania PV Jastrowie II o łącznej mocy 8MW03/08/EW17/20231694077200
27Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa falowników dla zadania PV Jastrowie II o łącznej mocy 8MW01/08/EW17/20231694077200
28Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie tymczasowych dróg technologicznych oraz remontów placów wykonanych z płyt betonowych”Badanie rynku 1693814400
29Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa ciekłego azotu oraz gazów technicznych dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1694073600
30Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Sprzedaż odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w 2024 r. w postaci olejów przepracowanych: kod odpadu 13 02 08* oraz 13 01 10* "Badanie rynku1693918800
31Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w 2024"Badanie Rynku 1693918800
32Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych i urządzeń z podziałem na zadania” Badanie rynku 1693987200
33Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarek łyżkowych VOLVO L120G,L150H i chwytakowych VOLVO L180EHL”1694782800
34Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarki łyżkowej Doosan DL420-5, koparki kołowej Doosan DX170W-5 oraz koparki gąsienicowej Doosan DX380LC-5”1694782800
35Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa części do samochodów ciężarowych, osobowych oraz maszyn budowlanych"Badanie rynku 1693479600
36Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Przegląd serwisowy stacji osuszania sprężonego powietrza instalacji SCR kotłów K1÷K2 i K4÷K8 oraz naprawa i serwis osuszaczy sprężonego powietrza sterowniczego kotła bl. nr 9 i 10 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych, w latach 2023÷2025” KZP-JR.2111.10.20231693911600
37Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla warsztatu z podziałem na zadania” do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1693555200
38Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa kosiarki bijakowej (na młotki) do ciągnika Case Farmer 95A dla Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku 1693468800
39Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Kompleksowa dostawa 1 sztuki konstrukcji stalowej dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” Badanie rynku 1693382400
40Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport kiszonki z kukurydzy od Gospodarstwo Rolne K. Warszawska - Lipienica 17, 86-182 Świekatowo do Elektrowni Biogazowej LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.28.20231693299600
41Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa Doradcy Technicznego do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyboru Wykonawcy projektu Modernizacji Biogazowni Gorzesław w formule „zaprojektuj i wybudujOAZ.OWB.PH.2112.25.20231693213200
42Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie aktualizacji projektu „Ogólnoelektrowniany kolektor pary 0,5M Pa bloków 1-10, Etap II - bloki 500 MW”KZP-WnJ.2113.2.20231692864000
43Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie analiz możliwości magazynowania paliw produkcyjnych oraz różnic magazynowych w źródłach wytwórczych Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok i Ciepłownia „Zachód”.OZ/261/EB/U/251/231692957600
44Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków 1,2,3 przy ul. Klepackiej na osiedlu Starosielce Płd. W Białymstoku.OZ/261/EB/RB/254/231693908000
45Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Obsługa i nadzór nad urządzeniami i układami odpopielania w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział ElektrociepłowniaOZ/261/MW/U/233/231693382400
46Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/U/250/231692871200
47Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa węży hydraulicznych i końcówek do ich zakuwania.Badanie rynku 1692968400
48Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego – wywrotki w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy Prawo o ruchu drogowymOZ/261/EB/D/239/231692698400
49Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o.1692622800
50Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Organizacja spotkania z okazji Dnia Energetyka dla pracowników ENEA Nowa Energia sp. z o.o. w dniu 23.09.2023 r.OAZ.OAA.PB.2112.27.20231692262800
51Enea Elektrownia Połaniec S.A.Przystosowanie młynów węglowych MKM - 33 do rozdrabniania paliwa biomasowego w Enea Elektrownia Połaniec S.A - zapytanie o informację cenową1693224000
52Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 600 sztuk klocków hamulcowych typ W14 do lokomotyw TEM2 dla Enea Bioenergia Sp. z o.o.” Badanie rynku 1691618400
53Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja oświetlenia budynku wózkowni w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”KZP-AM.2113.3.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1693476000
54Enea S.A.Badanie rynku "Obsługa reklamowa ENEA S.A."1691964000
55Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WĘGLA AKTYWNEGO ECODEX C-502-HKZP-SZ.2110.54.20231692169200
56Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykoszenie skarp i rowów na składowisku Pióry i Magazynie TurskoBadanie rynku 1680267600
57Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja instalacji wentylacyjnej na II piętrze budynku „D” na terenie Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/RB/227/231692691200
58Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa wysokoparametrowego preizolowanego przyłącza sieci cieplnej do budynku ozn. nr 24 przy ul. Węglowej 8OZ/261/KD/RB/232/231692174600
59Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ1 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/04/231693468800
60Enea Centrum
Sp. z o.o.
Potwierdzanie tożsamości Klientów za pomocą elektronicznego dowodu osobistegoBadanie rynku1691359200
61Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Regeneracja podzespołów do pojazdów samochodowych i maszyn budowalnych do Enea Bioenergia sp. z o.o.” Badanie rynku 1691672400
62Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Świadczenie Usług Asysty Technicznej asysty technicznej (ATiK) do oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcyKZP-MB.2112.8.20231691478900
63Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa mas jonitowych do Elektrociepłowni BiałystokOZ/261/MJ/D/182/231691143200
64Enea Centrum
Sp. z o.o.
Kompleksowa obsługa wydruku masowego dokumentacji wychodzącej dla GK EneaBadanie rynku1690840800
65Enea Centrum
Sp. z o.o.
Potwierdzanie tożsamości Klientów za pomocą mojeIDBadanie rynku1691099940
66Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Remont elewacji budynku biurowo-socjalnego przy ul. Bitwy Białostockiej 14 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/MW/RB/207/231691136000
67Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji systemów technicznej ochrony mienia: systemu telewizji przemysłowej CCTV, systemu kontroli dostępu ACC oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w zespole budynków Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku, zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 25, 27, Augustowskiej 6 oraz Ciepłowni Zachód przy ul. Starosielce 2/1OZ/261/BA/RB/208/231692777600
68Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres wrzesień 2023 – sierpień 2024 OAZ.OWB.PH.2110.11.20231691398800
69Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rur i elementów rurociągówKZP-SD.2110.60.20231690876800
70Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.61.20231691481600
71Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku administracyjno – biurowym ENEA Nowa Energia sp. z o.o oraz EW KoronowoOAZ.OAA.PB.2112.20.20231692266400
72Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa zakiszania i transportu wysłodków buraczanych z kampanii buraczanej 2023/2024 dla Enea Nowa Energia sp. z o.o. - Biogazownia LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.21.20231691053200
73Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII” - Badanie Rynku.Badanie rynku1690808400
74Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów geodezyjnych polegających na inwentaryzacji placów magazynowych biomasy do Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1690203600
75Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”Badanie rynku1690203600
76Enea Serwis
Sp. z o.o.
Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym z gotowych modułowych obiektów kontenerowych dostarczonych przez Zamawiającego wraz z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu.05-EW12-20231691413200
77Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wywóz nieczystości płynnych z szamb, zbiornika na odcieki ze Składowiska Mieszanki Popiołowo-Żużlowej i nastawni kolejowej EKm na Zakładową Oczyszczalnię Ścieków Sanitarnych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2112.4.20231690282800
78Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę dla instalacji  PV Lubno III OAZ.OWW.PR.2112.18.20231691668800
79Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie projektu rewitalizacji pomieszczeń budynku administracyjno – biurowego Enea Nowa Energia sp. z o.o. Biuro JastrowieOAZ.OAA.PB.2112.17.20231691744400
80Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja przenośnika taśmowego T18 oraz Ładowarko-Zwałowarki Kołowo Szynowej (ŁZKS nr1) w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.6.20231690369200
81Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków profilaktycznych”Badanie rynku1689937200
82Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Energetyka dla pracowników ENEA Nowa Energia sp. z o.o. w dniu 23.09.2023 r.OAZ.OAA.PB.2112.18.20231689930000
83Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie projektu odtworzenia układu uzupełniania wody powrotnej w Elektrowni Kozienice NGT.SB.221.3.5.20231689937200
84Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Modyfikacja układu sprężonego powietrza w Elektrowni Kozienice - dokumentacja NGT.SB.221.4.8.20231690801200
85Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów osiadania reperów kontrolnych zlokalizowanych w obrębie Składowiska Odpadów Paleniskowych Pióry”.Badanie rynku1689944400
86Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie piaskowników przy korycie Brdy w KoronowieOAZ.OWI.LI.2111.15.20231689670800
87Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie drenażu pionowego zapory w PieczyskachOAZ.OWI.LI.2111.16.20231692183600
88Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Pobór i przygotowanie próbek laboratoryjnych z eksploatacji: węgla kamiennego, żużlu i popiołu lotnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/198/231690531200
89Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiaru hałasu przenikającego z instalacji do środowiska w porze dziennej i nocnej dla Instalacji do składowania odpadów paleniskowych „Pióry” i Magazynu gipsu Tursko”Badanie rynku1689080400
90Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki z lawetą01-EW12-20231689598800
91Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa wciągarki kablowej dla Enea Serwis sp. z o.o. Rejon Szczecin02-EW12-20231689598800
92Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów PV – umowa ramowa dla inwestycji na terenie całego kraju w ilości 50 szt.OAZ.ORP-JM.2112.15.20231689318000
93Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla Enea Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Transport 20230001-EW20-20231689152400
94Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do koparki przeładunkowej Sennebogen 821” Badanie rynku1688940000
95Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa preparatów wspomagających procesy technologiczne i uzupełniających składniki mineralne Biogazowni Liszkowo w 2023 r.OAZ.OWB.PH.2110.10.20231688558400
96Enea Elektrownia Połaniec S.A."Kompleksowa usługa ochrony mienia, terenów i obiektów w Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1688464800
97Enea Trading
Sp. z o.o.
Postępowanie zakupowe usługi przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa1687946400
98Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Malowanie konstrukcji jazuOAZ.OWH.K.AP.2111.13.20231688374800
99Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja systemu kontroli dostępu w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/171/231692608400
100Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przetarg na dostawę minikoparki wraz z lawetą dla Enea Serwis Rejon PiłaEW13-20231688544000
101Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa koszy grzewczych do Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza typu BD22/1600 kotłów K-7 i K-8 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.  OZ/261/KD/D/185/231688542200
102Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wulkanizacja opon w pojazdach i maszynach budowlanych należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie Rynku. Badanie rynku1688076000
103Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Spycharka DRESSTA TD-25S - remont/wymiana podwozia oraz osprzętu lemiesza” - Badanie Rynku. Badanie rynku1688335200
104Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Przebudowa zewnętrznej instalacji ciepłowniczej potrzeb własnych obiektów nawęglania na odcinku od Tr-4 do W-43 i W-44 na terenie Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/RB/188/231688378400
105Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywne dostawy paliwa płynnego w postaci oleju napędowego ON do stacji paliw znajdującej się na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.” - Badanie Rynku. Badanie rynku1688335200
106Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie czyszczenia oraz monitoringu drenażu poziomego budynku głównego bloków 200 MW NGB.SK.221.3.1.20231687777200
107Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO TECHNICZNEGO GAT. I, 33% WP. NA 100% AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.44.20231687503600
108Enea Elektrownia Połaniec S.A."Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1686909600
109Enea Elektrownia Połaniec S.A.Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1676034000
110Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach bazy składowiska Pióry” Badanie Rynku 1687179600
111Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów do przenośników taśmowychKZP-SD.2110.48.20231687766400
112Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU (ŁUGU SODOWEGO) 100% AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.43.20231687244400
113Enea Elektrownia Połaniec S.A.Malowanie hali w budynku F11/07/06/20231687262400
114Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Świadczenie czynności kompleksowej diagnostyki i naprawy samochodów ciężarowych oraz naczep samowyładowczych dla Enea Bioenergia Sp. z.o.o. Badanie rynku1686866400
115Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa używanych lokomotyw spalinowych typu TEM2-SM48 do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1686747600
116Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/U/164/231686736800
117Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie popiołu z biomasy o kodzie odpadu 10 01 03 odebranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci wilgotnejOZ/260/MW/U/03/231690790400
118Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont stropu zamka wodnego w EW KoronowoOAZ.OWI.LI.2111.11.20231686571200
119Enea Serwis
Sp. z o.o.
Rozbudowa budynku garażowego Enea Serwis sp. z o.o. Odział Centrum Rejon Gniezno006-ew11-20231688022000
120Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Prace naprawczo – remontowe elementów maszyn i pojazdów” dla Enea Bioenergia Sp. z.o.o. Badanie rynku1686747600
121Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja układów olejowych turbozespołu Bloku nr 9KZP-PT.2113.4.20231686556800
122Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dzierżawa używanych lokomotyw spalinowych” Badanie rynku 1686315600
123Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana uszczelnień dławic wału H-1 i H-2 EW GródekOAZ.OWH.K.JK.2111.8.20231685966400
124Enea Elektrownia Połaniec S.A."Kompleksowa usługa ochrony mienia, terenów i obiektów w Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1685700000
125Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie przeglądu oraz ewentualnych napraw dwóch analizatorów typu Eltra CS 580”. dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1685916000
126Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Odbiór ścieków ze zbiorników gromadzących nieczystości płynne kanalizacji sanitarnej” do Enea Bioenergia sp. z o.o Badanie rynku1684828800
127Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Świadczenie czynności kompleksowej diagnostyki i naprawy samochodów ciężarowych oraz naczep samowyładowczych dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1685534400
128Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem sprzętu ciężkiego dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie Rynku. Badanie rynku1685534400
129Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 33% kwasu solnego do ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/D/132/231685347200
130Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych z terenu działania Enea Ciepło sp. z o. o. w 2023 i 2024 roku.OZ/261/EB/U/125/231684749600
131Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń dla bocznicy kolejowej do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1684965600
132Enea Centrum
Sp. z o.o.
Składanie podpisów elektronicznych w procesie zawarcia umowy i ich automatyczna weryfikacjaBadanie rynku 1686088800
133Enea Centrum
Sp. z o.o.
Potwierdzanie tożsamości klientów za pomocą mojeIDBadanie rynku 1686088800
134Enea Centrum
Sp. z o.o.
Potwierdzanie tożsamości klientów za pomocą elektronicznego dowodu osobistegoBadanie rynku 1686088800
135Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie iniekcji komór turbinowych OAZ.OWH-P-GN.2111.14.20231685005200
136Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wyłącznik blokowy H-2 ŻurOAZ.OWHK-MD.2111.7.20231684918800
137Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Pobór materiału i wykonania pełnej analizy fizykochemicznej odpadu o kodzie 10 01 80 (mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych)” Badanie rynku 1685451600
138Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów stężenia pyłu emitowanego z 5 emitorów (odpylni) znajdujących się na instalacji do magazynowania, transportu i przygotowania biomasy leśnej i agro wraz z ich opracowaniem w postaci Raportu” Badanie rynku1684965600
139Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regeneracja siłowników H-1 EW KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2111.9.20231685091600
140Enea Serwis
Sp. z o.o.
Remont pokrycia dachowego w siedzibie ENEA Serwis sp. z o.o. Gronówko 30 - budynek A22-EW14-20231684828800
141Enea Elektrownia Połaniec S.A."Dostawa modułów katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin bloków energetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1684994400
142Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.40.20231685001600
143Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowania w 2023 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80 dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1684242000
144Enea Elektrownia Połaniec S.A."Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy’’ - zapytanie o informację cenową1684497600
145Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.9.20231684832400
146Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowej naczepy samowyładowczej typu „wywrotka” do Enea Bioenergia sp. z.o.o.” Badanie rynku1685484000
147Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
sprzedaż odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1684360800
148Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV JastrowieOAZ.OWH-J-MR.2113.9.20231684400400
149Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przeprowadzenie procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001 wraz z przeprowadzeniem dwóch Audytów w nadzorze” Badanie rynku1684490400
150Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont zasuw i mechanizmów jazu SamociążekOAZ.OWH.K.MM.2111.12.20231683882000
151Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja awaryjnego zasilania serwerowni zapory i wieży zasuw Zapory PieczyskaOAZ.OWH-K-KK.2113.8.20231684314000
152Enea Elektrownia Połaniec S.A."Wykonanie usług w zakresie kontroli parametrów biomasy dostarczanej na teren Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1684130400
153Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa wciągarki kablowej z osprzętem dla Enea Serwis sp. z o.o. Oddział Centrum Rejon Gniezno004-EW11-20231684393200
154Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont lewego kanału upustu jałowego i kanału roboczego EW Trzebiatów IOAZ.OWH-P-GN.2113.10.20231683795600
155Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ASTKZ zapora Pieczyska OAZ.OWH-K-KK.2113.7.20231684314000
156Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont umocnień brzegowych Elektrowni Wodnej PtuszaOAZ.OWH-J-MO.2113.2.20231685016000
157Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO HCL GAT. II, O STĘŻENIU MIN. 29%KZP-SZ.2110.34.20231683615600
158Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż odpadu o kodzie 16 01 03 zużyte opony wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1683205200
159Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.38.20231683187200
160Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37 DO 40%KZP-SZ.2110.33.20231683183600
161Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów i urządzeń spalinowych z podziałem na zadania” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1683324000
162Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Pomiar ruchu wieży względem fundamentu na FW Bardy-Dygowo OAZ.OWW.KW.2112.8.20231683187200
163Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja zasuw wlotowych EW BledzewOAZ.OWH-P-GN.2113.5.20231683187200
164Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów PVOAZ.ORP-JM.2112.12.20231683550800
165Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Rozdzielnica DC potrzeb własnych Żur oraz wymiana prostownika 24V DC + 220V DC ŻurOAZ.OWH-K-JK.2113.4.20231683795600
166Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa łożyskKZP-ŁA.2110.13.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1683189000
167Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy miejskiej sieci cieplnej w kierunku osiedla Zawady przy ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku wraz ze studium wykonalnościOZ/261/MW/U/100/231683615600
168Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa i uruchomienie kontenerowej wytwornicy pary o mocy nie mniejszej niż 1200 kWOZ/261/MW/D/199/231688457600
169Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa dysz do palników pyłowychKZP-SD.2110.35.20231682582400
170Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Udrożnienie koryta Martwej Brdy – wycinka drzew rosnących w korycie i na brzegach koryta oraz usunięcie powalonych drzew i tam bobrowychOAZ.OWI.LI.2111.5.20231683277200
171Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Sterowanie wody H-1 i H2 EW KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2113.6.20231682326800
172Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 600 sztuk klocków hamulcowych typ W14 do lokomotyw TEM2 dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”. Badanie rynku1682496000
173Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Kompleksowa dostawa 1 sztuki garażu dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1682496000
174Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przegląd hydrozespołów w EW Kamienna, EW BledzewOAZ.OWH-P-GN.2112.9.20231682067600
175Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Telemechanika rozdzielni 110 kV w elektrowni KoronowoOAZ.OWH-MD.2113.3.20231682499600
176Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont UOC H-1, H-2, H-3 EW GródekOAZ.OWH.K.MM.2111.6.20231681941600
177Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja systemu prowadnic kablowych do wózków wygarniających pod zasobnikiem WW4KZP-AM.2113.2.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1683799200
178Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW: MODUŁÓW POMIAROWYCH I MODUŁÓW DO LOKALIZACJI AWARII W LINIACH KABLOWYCH ŚREDNIEGO ORAZ NISKIEGO NAPIĘCIA, ZABUDOWA MODUŁÓW NA SAMOCHODACH ZAMAWIAJĄCEGO.003-EW11-20231681801200
179Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja zasobnika wywrotnicy wagonowej nr 2 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.3.20231682074800
180Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/U/78/231681898400
181Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Kompleksowa organizacja sceny głównej podczas Dnia Energetyka-Pożegnania Lata 2023”KZP-IP.2112.13.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1681812000
182Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WĘGLA AKTYWNEGO O GRAN. 0,6 DO 1,7 MMKZP-SZ.2110.28.20231681455600
183Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa filtrów do maszyn i samochodów ciężarowych” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1681423200
184Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie usługi litrażowania maszyn i pojazdów będących własnością Enea Bioenergia Sp. z o.o. Badanie rynku1680696000
185Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.6.20231681286400
186Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie spalin emitowanych z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny na terenie Elektrowni Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec” Badanie rynku1680040800
187Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa soków owocowych” Badanie rynku 1679914800
188Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków czystości dla Pracowników Enea Bioenergia sp. z o.o.”. Badanie rynku1679914800
189Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2023 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 24). Badanie rynku 1691499600
190Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Remont podpór estakady popiołowej etap 4 oraz wieży reflektorowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2111.2.20231680087600
191Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych. Badanie rynku1680008400
192Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych dla kotła Bloku nr 9 w 2023r.KZP-SD.2100.2.20231681284600
193Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Ochrona obiektów Prefabet i PolimexOAZ.OAA.PB.2112.11.20231679306400
194Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.22.20231679562000
195Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków na komary i kleszcze” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1678921200
196Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowego KZP-SD.2110.21.20231679302800
197Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji zabudowy nowych odcięć na rurociągach wody chłodzącej bloków 200 MW w Elektrowni KozieniceNGT.SB.221.3.1.20231680260400
198Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego bądź umowy najmu długoterminowego na okres 36 miesięcy dla dwóch samochodów służbowych klasy D premiumOF.JA.01.20231679313600
199Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.1.20231679047200
200Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyzy dot. potencjalnej kwalifikacji stanowisk pracy w Spółce do „Wykazu stanowisk pracy w Enea Bioenergia sp. z o.o., na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z Ustawą o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r.” Badanie rynku1679043600
201Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup mączki kamienia wapiennego wraz z transportemKZP-WnJ.2100.9.20221680679800
202Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Moduły systemu sterowania i nadzoruOZ/261/BA/D/25/231679302800
203Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie osadnika ścieków deszczowo-przemysłowych w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/MW/RB/46/231679562000
204Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie iniekcji komór turbinowych OAZ.OWH-P-GN.2111.4.20231679306400
205Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Uzyskania dostępu do portalu informacji prawnej w zakresie ochrony środowiska wraz z możliwością porad eksperckich”Badanie rynku1678284000
206Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres sierpień 2023 r. - sierpień 2024 r. OAZ.OWB.PH.2110.3.20231678780800
207Enea Centrum
Sp. z o.o.
Zapytanie o informację cenową - Elektroniczna Platforma Zakupowa na potrzeby Spółek Grupy EneaBadanie rynku1679050800
208Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie kompleksowego serwisu z przeglądami co 6 miesięcy ( odgrzybianie i konserwacja) klimatyzatorów stacjonarnych- ściennych oraz przenośnych”.Badanie Rynku 1679061600
209Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Wykonanie, dostawa i wymiana zbiornika spustów 9ZS1 dla kotła bloku nr 9”KZP-AM.2113.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1678964400
210Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa armatury przemysłowejKZP-SD.2110.16.20231678438800
211Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja absorbera i kanału wlotowego instalacji odsiarczania spalin IOS I”KZP-KS.2113.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1678878000
212Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Kompleksowe wykonanie przeglądu zawiesi, lin oraz wciągów”Badanie rynku1679061600
213Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Kompleksowa dostawa 3 sztuk garaży dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku1678266000
214Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przebudowa systemu drenażowego zapory i remont konstrukcji upustu dennego stopnia wodnego Żur OAZ.OWI.LI.2111.1.20231678442400
215Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Opracowanie projektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych dla posadowienia 3 sztuk garaży typu blaszak o wymiarach 6 m długości x 7 m szerokości, 5 m długości x 3 m szerokości oraz 7 m długości x 5 m szerokości dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1678093200
216Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do pojazdów Iveco będących własnością Enea Bioenergia sp. z.o.o.”Badanie rynku1677852000
217Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamierzenia pn. „Remont umocnień brzegowych dolnego i górnego stanowiska Elektrowni Wodnej Bledzew” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robótOAZ.OWH-P-GN.2112.6.20231678183200
218Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamówienia obejmującego „Projekt remontu elewacji budynku EW Trzebiatów 1 oraz gospodarczego i boksu odpadowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robótOAZ.OWH-P-GN.2112.5.20231679648400
219Enea Elektrownia Połaniec S.A.Bieżące utrzymanie w czystości eksploatowanych obiektów, urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S. A. w okresie 12 miesięcy- zapytanie o informację cenową1677160800
220Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku1678093200
221Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie ocen stanu technicznego obiektów budowlanych i hydrotechnicznych w latach 2023-2027OAZ.OWI.LI.2111.3.20231678356000
222Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa oraz rozładunek nowych i nieużywanych płyt żelbetowych pełnych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1677661200
223Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa kamienia drogowego - tłucznia dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”.Badanie rynku1677574800
224Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont betonów stopnia wodnego Tryszczyn – etap 2OAZ.OWI.LI.2111.3.20231677578400
225Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCHKZP-SZ.2110.8.20231676934000
226Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa nowych oraz odbiór i utylizacja zużytych żywic jonowymiennychKZP-SZ.2110.7.20231677052800
227Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków chwastobójczych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1676365200
228Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa węży gumowych do przesyłu wody i sprężonego powietrzaBadanie rynku1676883600
229Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa sieci cieplnej magistralnej od punktu A do komory cieplnej AK-310 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Suraskiej nr 6 i 2 oraz rozbiórkę istniejącej sieci cieplnej – I etapOZ/260/MW/RB/01/231678784400
230Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja układu filtrującego odwróconej osmozy na stacji DEMI e ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SZ.2113.1.20231676361600
231Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Realizacja projektu wydzielenia pomieszczenia biurowego i aneksu kuchennego w biurowcu Enea Nowa EnergiaOAZ.OAA.PB.2113.1.20231679047200
232Enea Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie przewiertów sterowanych dla budowy kablowego przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV do hali magazynowo produkcyjnej w Sierakowie przy ul. Poznańskiej.3-EW14-20231676451600
233Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla bocznicy kolejowej.Badanie rynku1676847600
234Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja Biogazowni GorzesławOAZ.ORR-OWB.2113.22.20221680854400
235Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 16 01 03 - Zużyte oponyBadanie rynku1675897200
236Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa druków dzienników i książek, wg załączonych wzorów dla Enea Bioenergia sp. z o.o." - Badanie rynkuBadanie rynku1676242800
237Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie ekspertyzy obudowy budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S. A. - zapytanie o informację cenową1675256400
238Enea Elektrownia Połaniec S.A.Udostępnienie Zamawiającemu Platformy Zakupowej dla celów prowadzenia Postępowań i Aukcji oraz udzielenie Licencji w celu korzystania z tej Platformy - zapytanie o informację cenową1660125600
239Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„ Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego Klasy D ” - Badanie rynkuBadanie rynku1675810800
240Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosku ws. oceny wodnoprawnej dla EW KoronowoOAZ.OWI.LI.2112.1.20231676019600
241Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie usuwania usterek i bieżących napraw obiektów budowlanych i budowli na terenie Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r.OZ/261/MW/U/08/231676365200
242Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów PVOAZ.ORP-JM.2112.3.20231677452400
243Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sprzedaży w 2023 r. gipsu jako produktu ubocznego" - Badanie rynkuBadanie rynku1675432800
244Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dobudowa boksu do istniejących boksów z bloczków betonowych w systemie „LEGO” dla Enea Bioenergia sp. z o.o." - Badanie rynkuBadanie rynku1675069200
245Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Wykonanie remontów planowych wywrotnic wagonowych WW1, WW2 i WW3 wraz z przenośnikami taśmowymi T1a, T1b, T3a, T3b oraz Ładowarko-Zwałowarek ŁZKS-1 i ŁZKS-2” KZP-AM.2111.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1675681200
246Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od BK-241 przy ul. Solidarności do komory BK-9/1 przy ul. Antoniukowskiej i od komory BK-24/5 do komory BK-9/3 przy ul. Antoniukowskiej wraz z przyłączami do bud. przy ul. Wierzbowej 3A, Antoniukowskiej 23, 21, 19, 19A, 17, 17A, 17B, 15, 15A, 15B, 11A, 9, Broniewskiego 1, 1A w Białymstoku.OZ/260/MW/RB/15/221677574800
247Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do ładowarek należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675378800
248Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Automatycznej Linii Próbopobiernia i Przygotowania Próbek Biomasy Wikpol ALPPB-12NR.04.16B02S1646308800
249Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Prace remontowe na układach chemoodpornych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2023-2025”kZP-AS.2111.1.20231674820800
250Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Przekładki kabli stanowiących kolizje dla BGP a potrzebnych do funkcjonowania dla pozostałej części elektrowni - projektNGE.DK.221.3.1.20231675771200
251Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po budowie sieci ciepłowniczych w pasie drogowym i dojazdach po przekopach związanych z budową, wymianą lub awarią sieci cieplnychOZ/261/MW/U/423/221675760400
252Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Modyfikacja układu mazutu - projektowanieNGT.SB.221.3.1.20231675173600
253Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 10 szt. foteli biurowych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675155600
254Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zadania” do Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675069200
255Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w 2023"Badanie Rynku 1674514800
256Enea Elektrownia Połaniec S.A.Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1676034000
257Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy w 2023r. EPS/ZO/4500/FZ/024/221674219600
258Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.1.20231674721800
259Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”OAZ.ORR-OWB.2112.46.20221676278800
260Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych firm Wilo i GrundfosOZ/261/MWI/D/80/231680775200
261Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Świadczenie czynności kompleksowej diagnostyki i naprawy samochodów ciężarowych oraz naczep samowyładowczych Badanie rynku1673305200
262Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Analiza akustyczna na Składowisku odpadów paleniskowych Pióry”Badanie rynku1673218800
263Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
KZP-SJ.2110.103.2022, Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:KZP-SJ.2110.103.20221674637200
264Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sprzedaż odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w postaci olejów przepracowanych: kod odpadu 13 02 08* ”Badanie rynku1672927200
265Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa koszy zimnego końca ZK do obrotowych podgrzewaczy powietrza BD-26-1800 kotła bloku nr 7KZP-WnJ.2110.9.20221672736400
266Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO GNRFZE 315L/3, 220V, 380A, 75kW, S1KZP-SZ.2110.96.20221673337600
267Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w 2023 roku - zapytanie o informację cenową1672236000
268Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wymiana kabli 6kV z rozdz. 6kV P9 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.17.20221673956800
269Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Ochrona obiektów Prefabet i PolimexOAZ.OAA.PB.2112.43.20221672210800
270Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni LiszkowoOAZ.OWB.PH.2110.26.20221674036000
271Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem pojazdu osobowego Klasy D – dedykowany dla Prezesa Zarządu Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1672927200
272Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Y700H 4.75KZP-SZ.2110.94.20221672214400
273Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie i montaż klatki na butle z tlenem technicznym dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1672354800
274Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup kontenerów socjalno-biurowych”EPS/ZO/4500/FZ/022/221671800400
275Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Jednorazowa dostawa środków czystości EPS/ZO/4500/FZ/015/221656592200
276Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup ukosowarek do rurEPS/PO/4500/FZ/021/221671541200
277Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie napraw, remontów i dostaw części do 2 szt. ładowarek łyżkowych Caterpillar 962M oraz wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów” - Badanie rynkuBadanie rynku1674774000
278Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego bądź najmu długoterminowego na okres 36 miesięcy dla dwóch samochodów służbowych marki VW model ARTEON klasy D Premium NO.JA.2604.12.20221671710400
279Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji modyfikacji układu mazutu Bloków 200MWe i 500 MWeNGT.SB.221.3.1.20221671796800
280Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
"Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów spalin na SCR na bloku nr 7"KZP-AM.2112.8.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1671102000
281Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
"Kompleksowa obsługa serwisowa aparatury pomiarów emisji zanieczyszczeń spalin firmy SICK na obiektach Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w latach 2023, 2024 i 2025"KZP-AM.2112.6.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1670410800
282Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowego kontenera do przyczepy hakowej PRONAR T185” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.  - Badanie rynkuBadanie rynku1671058740
283Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów elektrochemicznych (pH, O2, SiO2, przewodność) na bloku nr 7 w 2023 r. w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.16.20221670932800
284Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1670626740
285Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport wywaru do Biogazowni LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.36.20221670925600
286Enea Centrum
Sp. z o.o.
Dostawy, montażu i wdrożenia systemu do wsparcia obsługi klientów.Badanie rynku1670922000
287Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowej naczepy samowyładowczej typu „wywrotka” do Enea Bioenergia sp. z.o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1669762800
288Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Serwis systemów sygnalizacji pożaru, systemów gaszenia, systemów oddymiania i systemu różnicowania ciśnień w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2112.6.20221670587200
289Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa operatorska Biogazowni Gorzesław w 2023 r.OAZ.OWB.PH.2112.37.20221670583600
290Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO TECHNICZNEGO GAT. I, 33% WP. NA 100%, AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.88.20221670572800
291Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2023 roku odpadu o kodzie 10 01 99 – Inne niewymienione odpady (z czyszczenia kotła fluidalnego) wytworzone przez Enea Elektrownia Połaniec S.A.Badanie Rynku 1670335200
292Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Kompleksowe przeglądy serwisowo-konserwacyjne instalacji mgłowej nawęglania zewnętrznego bloków 200 MW oraz 500 MW”KZP-KS.2112.19.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1670799600
293Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHEMIKALIÓW DO UZDATNIANIA WODY CHŁODZĄCEJ BLOKU 11KZP-SZ.2110.86.20221670400000
294Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU (ŁUGU SODOWEGO) 100%, AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.87.20221670313600
295Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy przepustnic i napędów do Enea Ciepło Sp. z.o.o.OZ/261/MWI/D/401/221670583600
296Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Obsługa biotechnologiczna Biogazowni Liszkowo w 2023 r.OAZ.OWB.PH.2112.35.20221670324400
297Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siarczanu żelazowego PIX112 i PIX 113 dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z transportemKZP-SD.2100.4.20221671525000
298Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
 „Sukcesywna dostawa płynu-wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu w spalinach samochodów z silnikami Diesla (AdBlue) wyposażonych w katalizatory z systemem SCR (Selective Catalitic Reduction).” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - badanie rynkuBadanie rynku1669762800
299Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy zaworów kulowychOZ/261/BA/D/386/221669885200
300Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37-40%KZP-SZ.2110.82.20221669190400
301Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa przyrządu do pomiaru odległości wewnętrznych płaszczyzn kół zestawów kołowych do Enea Bioenergia sp. z o.o." - badanie rynkuBadanie rynku1669118400
302Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa gazów technicznychEPS/ZO/4500/FZ/019/221668776400
303Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup 2 sztuk samochodów używanych”EPS/ZO/4500/FZ/018/221669640400
304Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do pojazdów Iveco będących własnością Enea Bioenergia sp. z.o.o.” badanie rynkuBadanie rynku1669330800
305Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODORU SPRĘŻONEGO TECHNICZNEGOKZP-SZ.2110.81.20221669017600
306Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądu i legalizacji gaśnic dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” Badanie rynku1669107600
307Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn.: Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MWOAZ.ORP.MM.2112.33.20221670580000
308Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa kwasu solnego i soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.3.20221669710600
309Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych kotła Bloku nr 2 i 7KZP-SD.2110.133.20221669021200
310Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA PODCHLORYNU SODUKZP-SZ.2110.80.20221671091200
311Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wody amoniakalnej wraz z transportemKZP-WnJ.2100.8.20221669105800
312Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy piasku i żwiru na potrzeby realizacji planu Inwestycji i Remontów OZ/261/KD/D/354/221668074400
313Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont kanału wlotowego prawego upustu jałowego EW Trzebiatów I oraz remont umocnień tamy rozdzielczej (grobli) pomiędzy jazem a Elektrownią Wodną Trzebiatów IIOAZ.OWH-P-GN.2111.13.20221667991600
314Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MW.01/10/EW17/20221668078000
315Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA ELEMENTÓW MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0057/EW12/20221667473200
316Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zamocowań typu LISEGA dla potrzeb modernizacji zamocowań głównych rurociągów parowych Bloku nr 7 w 2023r.KZP-SD.2110.127.20221667379600
317Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych spycharek gąsienicowych wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym” Badanie rynku1666702800
318Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem 2 sztuk spycharek gąsienicowych wraz z serwisem” do Enea Bioenergia sp. z o.o. - badanie rynkuBadanie rynku1666648800
319Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa środka przeciwpieniącego KURITA FC6167KZP-SZ.2110.77.20221667203200
320Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wapna hydratyzowanego CI 90-S luzem wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.2.20221668501000
321Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.12.20221666954800
322Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie produktu poreakcyjnego tzw. PPR-u z instalacji odsiarczania spalin w ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok w 2023 r.OZ/260/MW/U/08/221667466000
323Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.14.20221666861200
324Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.6.20221664355600
325Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wymiana podzespołów przekładni młynowej – KAU 203-19,8 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.13.20221666695600
326Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie badań i oznaczeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w latach 2023 - 2024OZ/261/BA/U/324/221667466000
327Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dostępu do oprogramowania do zarządzania stacjami ładowania wraz z jego wdrożeniemOAZ.ORP-AM.2110.19.20221666774800
328Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/09/221666771200
329Enea Ciepło
Sp. z o.o.
„Dostawa 50% roztworu wodorotlenku sodowego do ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok”.OZ/261/MJ/D/129/231685001600
330Enea Elektrownia Połaniec S.A.„Dostawa i rozładunek wody amoniakalnej o stężeniu 24% ± 0,9% na potrzeby Enea Elektrownia Połaniec S.A. na okres 12 miesięcy- wstępne konsultacje rynkowe1665493200
331Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.1.20221667464200
332Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 33% kwasu solnego do ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MWI/D/318/221666087200
333Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch samochodów osobowych dla handlowcówOAZ.OAA.WW.2110.21.20221665741600
334Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa technicznego roztworu mocznika o stężeniu 40% do ENEA Ciepło Sp. z o.o., Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/D/301/221668070800
335Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Pobór i przygotowanie próbek z dostaw paliw stałych: węgla kamiennego i biomasy w okresie: 01.01.2023 r. ÷ 31.12.2024 r. w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/BA/U/292/221666252800
336Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Usługa doradcy do spraw przewozu materiałów niebezpiecznychBadanie rynku1665612000
337Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 24% wody amoniakalnej do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MW/D/309/221668078000
338Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.110.20221664956800
339Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wężownic spiralnychKZP-SD.2110.107.20221664784000
340Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.12.20221664535600
341Enea Elektrownia Połaniec S.A.Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1665147600
342Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów geodezyjnych polegających na inwentaryzacji placów magazynowych biomasy” do Enea Bioenergia sp. z o.o.BADANIE RYNKU 1665957600
343Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez ENEA Bioenergia sp. z o.o. w obiektach administracyjno-socjalnych o powierzchni do 1600 m2”. ”BADANIE RYNKU 1664316000
344Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”1666011600
345Enea Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie robót budowalnych polegających na modernizacji oświetlenia bloku energetycznego nr 3 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.01/09/EW17/20221664532900
346Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa piasku jako materiału złoża do kotła fluidalnego’’ - zapytanie o informację cenową1664283600
347Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy gadżetów firmowych z logo spółki do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1663711200
348Enea S.A.Drukowania oraz dystrybucji materiałów firmowychBadanie rynku1663279200
349Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.6.20221664355600
350Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wciągarek elektrycznychEPS/ZO/4500/FZ/017/221664798400
351Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie drenażu pionowego zapory w PieczyskachOAZ.OWZ.DD.2112.23.20221664532000
352Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup materiałów promocyjnych z logo EneaOAZ.OAK.MM.2110.17.20221665396000
353Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń oraz hali maszyn w budynku elektrowni SmukałaOAZ.OWZ.LI.2111.12.20221664791200
354Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1663711200
355Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont łożysk HZ-3 EW GródekOAZ.OWH.K.AP.2111.8.20221663664400
356Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Naprawa umocnienia brzegu z płyt betonowych oraz rozbiórka budynku sterowni pochylni dla tratewOAZ.OWZ.LI.2111.9.20221663232400
357Enea S.A.Wstępne Konsultacje Rynkowe w przedmiocie ”Usługa doradcza oraz usługa wdrożeniowa w zakresie zapewnienia zgodności raportowania z wymogami Taksonomii UE”Wstępne Konsultacje Rynkowe1662645600
358Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Projekt remontu umocnień brzegowych Elektrowni Wodnej PtuszaOAZ.OWH-J-MO.2112.21.20221663668000
359Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa i montaż mebli” dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie Rynku 1663106400
360Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCHKZP-SZ.2110.59.20221662966000
361Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Prace naprawczo-remontowe elementów maszyn i pojazdów” dla Enea Bioenergia Sp. z.o.o"1662674400
362Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarek łyżkowych VOLVO L120G,L150H i chwytakowych VOLVO L180EHL”1663279200
363Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0047/EW12/20221662638400
364Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizację instalacji wentylacji pomieszczenia dmuchaw powietrza utleniającego w budynku urządzeń elektrycznych IOS III w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2113.10.20221663326000
365Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia0006/EW20/20221662710400
366Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0056/EW12/20221663840800
367Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont dachu (EW Żur) i (EW Gródek)OAZ.OWH-K-JK.2111.7.20221663142400
368Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do spychacza Dressta TD-25S”1663279200
369Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa zakiszania i transportu wysłodków buraczanych z kampanii buraczanej 2022/2023 dla Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OWB.PH.2112.7.20221662627600
370Enea Serwis
Sp. z o.o.
Rozbudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą w m. Żary w ramach zadania "Modernizacja stacji WN/SN Żary - Zakładowa.53/EW14/20221663228800
371Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wymiana kotłów węglowych WRm 40 nr K4 i WRp 40 nr K5 na kotły zasilane olejem i gazem wraz z instalacją magazynowania i doprowadzenia paliw w Ciepłowni „Zachód” w BiałymstokuOZ/260/MW/RB/06/221664438400
372Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wymiana kotłów węglowych WRm 40 nr K4 i WRp 40 nr K5 na kotły zasilane olejem i gazem wraz z instalacją magazynowania i doprowadzenia paliw w Ciepłowni „Zachód” w BiałymstokuOZ/260/MW/RB/06/221665734400
373Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarki łyżkowej Doosan DL420-5, koparki kołowej Doosan DX170W-5 oraz koparki gąsienicowej Doosan DX380LC-5”1663279200
374Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie i dostawa kompletów lemieszy, ślizgów wraz ze śrubami mocującymi oraz zębów do łyżek maszyn należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.”1662674400
375Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siłowników regulacyjnych dla UAR poziomów, ciśnień i przepływów na bloku 9KZP-WnJ.2110.7.20221661932800
376Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont cykliczny elewacji i ściany oporowej EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2111.11.20221662541200
377Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Pomiary przemieszczeń budowli hydrotechnicznych w latach 2022-2026OAZ.OWZ.LI.2112.18.20221661940000
378Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa ciekłego azotu oraz gazów technicznych dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1661983200
379Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 750 sztuk worków kontenerowych typu Big-Bag typ C oraz 1500 sztuk worków kontenerowych typu Big-Bag typ B” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1661983200
380Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o.1661724000
381Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy - wstępne konsultacje rynkowe1660827600
382Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja części wylotowej Elektrowni Wodnej KoszyceOAZ.OWH-J-MPO.2113.17.20221661421600
383Enea Elektrownia Połaniec S.A.Modernizacja dźwigu Q-7,5 T w bud. IOS w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1661328000
384Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową.026/EW11/20221661238000
385Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR w EW ŻurOAZ.OWHK-MD.2111.10.20221660903200
386Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku administracyjno-warsztatowego GorzówOAZ.OWH-P-GN.2113.18.20221661335200
387Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa tokarki CNC typ XYZ Proturn RLX 555X3000KZP-WnJ.2110.6.20221660723200
388Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Badanie płyt katalitycznych dla instalacji SCR w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2022-2024KZP-EK.2111.10.20221660734000
389Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wciągarek elektrycznychEPS/ZO/4500/FZ/016/221660651200
390Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem pomieszczenia biurowego wraz z mediami dla ekspedytorów dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1660773600
391Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa części do samochodów ciężarowych, osobowych oraz maszyn budowlanych” 1660946400
392Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywne dostawy paliwa płynnego w postaci oleju napędowego ON do stacji paliw znajdującej się na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.”1660600800
393Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż mikrosfer z popiołów lotnych – kod odpadu 10 01 81 dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1660309200
394Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przetarg na dostawę wciągarki kablowej dla Enea Serwis sp. z o.o. Rejon Piła02/EW13/2022 1660809600
395Enea Elektrownia Połaniec S.A.Udostępnienie Zamawiającemu Platformy Zakupowej dla celów prowadzenia Postępowań i Aukcji oraz udzielenie Licencji w celu korzystania z tej Platformy - zapytanie o informację cenową1660125600
396Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN6A/B  - zapytanie o informację cenową1660204800
397Enea Elektrownia Połaniec S.A.Remont klimatyzacji nastawni blokowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/26/07/20221660118400
398Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Energetyka dla pracowników Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2112.17.20221659952800
399Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU BIUROWEGO I SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO ENEA SERWIS SP. Z O.O. ODDZIAŁ PÓŁNOC REJON PIŁA 1659081600
400Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont cykliczny elewacji i ściany oporowej EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2111.5.20221659603600
401Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Pomiar, dostawa i montaż mebli na wymiar” 1659081600
402Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Kart Informacyjnych dla projektów PVOAZ.ORR.2112.15.20221658829600
403Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa oraz montaż moskitier okiennych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1659081600
404Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Regeneracja podzespołów do pojazdów samochodowych i maszyn budowalnych (alternatory, rozruszniki, przekładnie kierownicze, pompy wtryskowe i wspomagające, turbosprężarki, kompresory klimatyzacji, siłowniki hydrauliczne) do Enea Bioenergia sp. z o.o.” 1658149200
405Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia0005/EW20/20221658476800
406Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowania w 2022 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 24) dla Enea Bioenergia sp. z.o.o.Badanie rynku 1658494800
407Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2022 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku – kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82Badanie rynku 1658494800
408Enea Elektrownia Połaniec S.A.Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie na Platformie Integrującej w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu Wizyjnego, Systemu Awizacji- wstępne konsultacje rynkowe1657630800
409Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dobudowanie dwóch pól rozdzielnicy znajdującej się na GPZ Dygowo OAZ.OWW-PR.2113.17.20221658397600
410Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych spycharek gąsienicowych wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym” 1658149200
411Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Opracowanie projektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych dla zabudowy kontenera typu „Biurowy” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”1658304000
412Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU1657836000
413Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Przegląd rowerów wraz z wymianą uszkodzonych części dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Przegląd rowerów wraz z wymianą uszkodzonych części dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1657872000
414Enea Elektrownia Połaniec S.A.Utrzymanie budynków, budowli, sieci, instalacji oraz centralnego odkurzania w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy  - zapytanie o informację cenową1657612800
415Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.73.20221657612800
416Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa dwóch zestawów modułów pomiarowych i modułów do lokalizacji awarii w liniach kablowych średniego oraz niskiego napięcia, zabudowa modułów na samochodach Zamawiającego.010/EW11/20221657695600
417Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1657717200
418Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym do Enea Bioenergia sp. z o.o.1654866000
419Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.
420Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do koparki przeładunkowej Sennebogen 821”1657890000
421Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa silników elektrycznych KZP-SZ.2110.46.20221657868400
422Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079KZP-AS.2113.8.20221657796400
423Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/03/221659427200
424Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków profilaktycznych” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku 1657278000
425Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym”1657285200
426Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu –Pojazdy, sprzęt specjalistyczny- Minikoparki wraz z wyposażeniem 2 szt.27/EW22/20221657008900
427Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie żużlu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. OZ/261/MJ/U/150/231685440800
428Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja awaryjnego układu zasilania (z agregatu) w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/154/221658390400
429Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Jednorazowa dostawa środków czystości EPS/ZO/4500/FZ/023/221671629400
430Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową.009/EW21/20221656576900
431Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-09/2022/ECS  Zakup i dostawa samochoduZR-09/2022/ECS  Zakup i dostawa samochodu1657616400
432Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV PłotyOAZ.OWH-P-GN.2113.15.20221656669600
433Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80.1656939600
434Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku - Żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), powstających wskutek spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku – kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 – Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym).1656939600
435Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 241656939600
436Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja armatury Welland & Tuxhorn oraz zaworów trójdrożnych regeneracji wysokoprężnej wraz z układami sterowań bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.7.20221657231200
437Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup elementów aparatury armatury odcinającej i zabezpieczeń elektrycznychEPS/PO/4500/FZ/014/221656417600
438Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Dostawy oleju napędowego do zbiornikaZR-07/2022/ECS  dostawy oleju napędowego do zbiornika1658008800
439Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-08/2022/ECS  Zakup pojazduZR-08/2022/ECS zakup pojazdu1658008800
440Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa dla Enea Serwis carportów.9/RS/20221666252800
441Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regulatory hydrauliczne KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2113.13.20221656324000
442Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa preparatów wspomagających procesy technologiczne i uzupełniających składniki mineralneOAZ.OWB.PH.2110.10.20221656064800
443Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla projektów PVOAZ.ORR.2112.14.20221655978400
444Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie przeglądu oraz ewentualnych napraw dwóch analizatorów typu Eltra CS 580, dostawa materiałów i odczynników chemicznych używanych przy wykonywaniu analiz na analizatorze Eltra CS 580” 1656316800
445Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zakup i montaż kontenera typu „Biurowy” wraz z wyposażeniem dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1656316800
446Enea S.A.Badanie rynku - realizacja procesów sprzedażowych100622-13332821655762340
447Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Świadczenie usług dla EPSEPS/ZO/4500/FZ/013/221656936000
448Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja zasuw jazu EW DobrzycaOAZ.OWH-J-MO.2113.10.20221656925200
449Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie usług w zakresie Utrzymanie urządzeń dźwigowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy  - zapytanie o informację cenową1656057600
450Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie usług w zakresie utrzymania budynków, budowli, sieci i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy - zapytanie o informację cenową1656057600
451Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.7.20221655935200
452Enea Elektrownia Połaniec S.A.Zaprojektowanie dostawa, montaż i uruchomienie dwóch młynów przystosowanych do rozdrabniania paliwa biomasowego w Enea Elektrownia Połaniec S. A.- wstępne konsultacje rynkowe1654866000
453Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa zestawu powietrza uszczelniającego 3HTW20 (IOS III) w ENEA Wytwarzanie sp. o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.8.20221656021600
454Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa podestu ruchomego oraz samochodu ciężarowego0003/EW20/20221655971200
455Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Jednorazowa dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.1655384400
456Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Sprzedaż i dostawa oleju napędowego do zbiornikaZR-07/2022/ECS1654851600
457Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup auta osobowegoZR-08/2022/ECS1655197200
458Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Awaryjne hydrodynamiczne mycie koszy obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła OP-650 typ BD 26-1800, AP-1650 typ BD 28-1800 oraz HLD 10 i HLD 20 kotła nr 11 typ LCVZQ 34.7/2200 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”KZP-AS.2111.3.20221655118000
459Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowego klasy VAN OAZ.OAA.WW.2110.11.20221654855200
460Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regeneracja siłowników aparatu kierowniczego OAZ.OWH.K.MM.2111.4.20221655114400
461Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.1655125200
462Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV DarżynoOAZ.OWW-PR.2113.14.20221656658800
463Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO KZP-SZ.2110.39.20221654812000
464Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.0002/EW20/20221655280900
465Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Zakup kontenera typu „Biurowy’’ wraz z wyposażeniem dla Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku 1654848000
466Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 07/EW22/20221654599600
467Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1PNR 06/EW22/20221654599600
468Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym do Enea Bioenergia sp. z o.o.1654866000
469Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 05/EW22/20221654599600
470Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1P.NR 04/EW22/20221654599600
471Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 03/EW22/20221654599600
472Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1P NR 02/EW22/20221654599600
473Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
-= (Uzupełnij) Skrócona nazwa postępowania =-ZR-06/2022/ECS - wynik postępowania1656280800
474Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku 1654675200
475Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie spalin emitowanych z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny na terenie Elektrowni Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec”Badanie rynku 1654250400
476Enea S.A.Remont silników 6 kV oraz silników 0,4 kV w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.7.20221654599600
477Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-06/2022/ECSZR-06/2022/ECS1653469200
478Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa krzeseł”Badanie rynku 1654070400
479Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont drenażu OAZ.OWH-J.MO.2113.9.20221654074000
480Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.59.20221653948000
481Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową.0011/EW11/20221654498800
482Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układu ASTKZ EW SmukałaOAZ.OWH-K-KK.2113.8.20221653386400
483Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV KrzęcinOAZ.ORP-MM.2113.11.20221656064800
484Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-06/2022/ECS  Zakup i dostawa dwóch pojazdówZR-06/2022/ECS1653296400
485Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie ekspertyzy obudowy budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/05/05/20221653897600
486Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch stacji ładowaniaOAZ.ORR.AM.2113.6.20221655197200
487Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem mobilnego przesiewacza.Badanie rynku.1653397200
488Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa transformatora o mocy 50/25/25 MVA, typu TWAR3C 50000/20 PN rezerwowego dla potrzeb własnych bloków energetycznych 500 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.6.2022 1655809200
489Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Pobranie próbek i wyznaczenie na podstawie podsiadanej przez Zamawiającego „Instrukcji średniej gęstości objętościowej i wilgotności naturalnej mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu: 10 01 80) magazynowanej w kwaterach w obrębie składowiska odpadów paleniskowych „Pióry” w celu weryfikacji ilości zmagazynowanych odpadów w jednostce masy [Mg]” średniej gęstości objętościowej i średniej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego wraz z wilgotnością naturalną magazynowanej na kwaterze 4N mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu: 10 01 80).Badanie rynku 1653602400
490Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie ekspertyzy fundamentów młynów nr 3 i 4 bloku nr 6 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/05/05/20221652824800
491Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pełnej analizy fizykochemicznej odpadu o kodzie 10 01 80 (mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych)”.Badanie rynku 1653429600
492Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa ciągnikaOAZ.OWH.K.MM.2110.8.20221652778000
493Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa soków owocowychEPS/ZO/4500/FZ/012/221652097600
494Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Zabudowa instalacji połączenia kolektora pary technologicznej bloków nr 1÷10 z kolektorem parowym bloku nr 11 wraz z koniecznymi obiektami i instalacjami na podstawie koncepcji technologicznej”KZP-AM.2113.4.20221653300000
495Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykoszenie skarp i rowów na składowisku Pióry i Magazynie TurskoBadanie rynku 1651842000
496Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII”Badanie rynku 1652706000
497Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przegląd hydrozespołów w EW Kamienna, EW BledzewOAZ.OWH-P-GN.2112.11.20221652259600
498Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1650373200
499Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa elektromagnesu separatora S9 typu SNK 18.18 EX-3D w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.5.20221650538800
500Enea Elektrownia Połaniec S.A.Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV oraz Systemu Awizacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1655676000
501Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.36.20221650405600
502Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup materiałów elektrotechnicznych do zabezpieczeń instalacyjnychEPS/PO/4500/FZ/009/221650542400
503Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup wyżarzarki EPS/ZO/4500/FZ/006/221650456000
504Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU1656576000
505Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup wózków platformowych”EPS/ZO/4500/FZ/008/221649937600
506Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa systemu do laserowego osiowania wałówEPS/ZO/4500/FZ/005/221649937600
507Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego, dla Enea Bioenergia Sp. z o.o.Badanie rynku 1649854800
508Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec w okresie 12 miesięcy’’ - zapytanie o informację cenową1649714400
509Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie zasobników węgla kotła K7OZ/261/KD/U/101/221652090400
510Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa defektoskopuEPS/ZO/4500/FZ/007/221649678400
511Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1649250000
512Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch samochodów osobowych klasy VANOAZ.OAA.WW.2110.6.20221652263200
513Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji „Remont umocnień brzegowych dolnego stanowiska EW Kamienna ”OAZ.OWH-P-GN.2112.10.20221649754000
514Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa węży hydraulicznych i końcówek do ich zakuwania. 1649768400
515Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układów napędowych i sterowania zasuw oraz uszczelnień jazu EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.7.20221651226400
516Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja rozdzielni 3kV KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.4.20221650016800
517Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa środków czystości do Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648591200
518Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja rurociągów żużla w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ”KZP-AM.2113.2.20221649325600
519Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
ŚWIERŻE GÓRNE_„Wykonanie modernizacji mostu skośnego bl. 8x200 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079_KZP-AS.2113.3.2022KZP-AS.2113.3.20221649934000
520Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla ENEA Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.5.20221649930400
521Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz usuwania usterek i awarii urządzeń dźwigowych znajdujących się w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/BA/U/90/221651046400
522Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa śruby wygarniającej do wygarniaczy EENA70AF101, EENA71AF101 – szt. 1 do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/D/80/221649836800
523Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa środków czystości do Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648162800
524Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa soków owocowych dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648076400
525Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Rewitalizacja pomieszczeń w JastrowiuOAZ.OAA.PB.2113.3.20221649754000
526Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana wyłączników blokowych w EW KoronowoOAZ.OWH-K-MD.2111.3.20221649152800
527Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-05/2022/ECS Zakup i dostawa wywrotki IIZR-05/2022/ECS1648116000
528Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych firm Wilo i Grundfos OZ/261/MW/D/86/221650448800
529Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa wózka Dolly dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1647471600
530Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Badanie rynku: Dostawa zakrętarki udarowej z możliwością wiercenia do prac kolejowych1647950400
531Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa obciążników do badań suwnicy Q160/50T Blok 11KZP-SD.2110.17.20221648198800
532Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa ekranów komory paleniskowej dla kotłów Bloków nr 1, 4 i 5KZP-SD.2110.18.20221647385200
533Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wywóz popiołu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok na składowisko w SowlanachOZ/261/BA/U/36/221649232000
534Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie żużlu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MJ/U/03/231676890800
535Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie remontu komina żelbetowego nr 31/07/03/20221647954000
536Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Badanie rynku: Dostawa materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zadania1647432000
537Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów elektrycznych OZ/261/KD/D/12/221647248400
538Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie układów magazynowania chemikaliów i układów regeneracji ciągów SUW2 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/RB/514/211648717200
539Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa III pakietu katalizatora SCR dla K-7 do Enea Ciepło sp. z o.o. OZ/261/KD/D/492/211647255600
540Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług serwisowych w zakresie mechanicznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii, wykonywaniu prac systematycznych i konserwacyjnych oraz prowadzeniu gospodarki materiałowej w obszarze gospodarki oświetleniowej i odgromowej w latach 2023-2025 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłowni BiałystokOZ/261/MWI/U/117/231684828800
541Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Badania rurociągów pary świeżej 3R302 oraz 0R302 zlokalizowanych w obrębie bloku nr 3 na potrzeby rewizji wew. UDT. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/U/498/211646989200
542Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Automatycznej Linii Próbopobiernia i Przygotowania Próbek Biomasy Wikpol ALPPB-12NR.04.16B02S1646308800
543Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN9A/B w Enea Elektrownia Połaniec S. A. - zapytanie o informację cenową1647990000
544Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - kod odpadu 10 01 801647007200
545Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 19 szt. foteli operatorskich” - zapytanie o informację cenową 1646661600
546Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Enea Bioenergia Sp. z o.o. - badanie rynku1646056800
547Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie kompleksowej obsługi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - zapytanie o informację cenową1646402400
548Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa układu zasilania gwarantowanego pompy ONG8 w pompowni mazutu nr 2KZP-EK.2113.3.20221646136000
549Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie pomiarów grubości ścianek oraz wymiana rur komory paleniskowej kotłów OP-650 nr 1, 4 i 5 w 2022 rokuKZP-EK.2111.1.20221646913600
550Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja układu tłoczonego pomp wody chłodzącej PC1 i PC3 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AM.2113.1.20221646996400
551Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup materiałów elektrotechnicznych do zabezpieczeń instalacyjnych dla Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. EPS/PO/4500/FZ/002/221646658000
552Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Odbiór odpadów wytworzonych przez Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. EPS/PO/4500/FZ/001/221646312400
553Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów dodatkowych do spawania.EPS/ZO/4500/FZ/003/221646305200
554Enea S.A.Badanie rynku1646434740
555Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup pojazdu - wywrotkiZR-04/2022/ECS1646348400
556Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układów napędowych i sterowania zasuw oraz uszczelnień jazu EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.2.20221645786800
557Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowegoZR-03/2022/ECS1646262000
558Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres wrzesień 2022 – wrzesień 2023OAZ.OWB.PH.2110.3.20221647255600
559Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa koparko - ładowarkiZR-02/2022/ECS1646866800
560Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku administracyjno-warsztatowego GorzówOAZ.OWH-P-GN.2113.5.20221657879200
561Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres maj 2022 – wrzesień 2022OAZ.OWB.PH.2110.1.20221646996400
562Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie Zabezpieczeń technicznych Zapory Pieczyska - KoronowoOAZ.OWH-K.JH.2113.34.20211647252000
563Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup dwóch pojazdówZR-01/2022/ECS1646089200

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.