Szukaj

L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Roboty remontowo - konserwacyjne na Składowisku Mieszanki Popiołowo-Żużlowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w latach 2023-2025KZP-EK.2112.1.20221664190000
2Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja części wylotowej Elektrowni Wodnej KoszyceOAZ.OWH-J-MPO.2113.17.20221661248800
3Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Modernizacja dźwigu Q-7,5 T w bud. IOS w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1661328000
4Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową.026/EW11/20221661238000
5Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR w EW ŻurOAZ.OWHK-MD.2111.10.20221660903200
6Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku administracyjno-warsztatowego GorzówOAZ.OWH-P-GN.2113.18.20221661162400
7Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa tokarki CNC typ XYZ Proturn RLX 555X3000KZP-WnJ.2110.6.20221660723200
8Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Badanie płyt katalitycznych dla instalacji SCR w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2022-2024KZP-EK.2111.10.20221660734000
9Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wciągarek elektrycznychEPS/ZO/4500/FZ/016/221660651200
10Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„USUNIĘCIE OSADÓW Z KOMÓR WODY SUROWEJ BLOKU NR 11 W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., W ŚWIERŻACH GÓRNYCH, W LATACH 2022÷2024”KZP-JR.2111.6.20221660820400
11Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem pomieszczenia biurowego wraz z mediami dla ekspedytorów dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1660773600
12Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa części do samochodów ciężarowych, osobowych oraz maszyn budowlanych” 1660946400
13Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja automatyki DCS na bloku nr 7 i 9 w zakresie części obiektowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o."KZP-KS.2113.9.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1661248800
14Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja budynku BUT – modernizacja dachu i elewacji” w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych, w ramach proj. inw. Id I9040M0223KZP-JR.2113.8.20221661511600
15Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywne dostawy paliwa płynnego w postaci oleju napędowego ON do stacji paliw znajdującej się na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.”1660600800
16Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja zamocowań głównych rurociągów bloku nr 7 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w roku 2023KZP-EK.2113.9.20221661464800
17Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż mikrosfer z popiołów lotnych – kod odpadu 10 01 81 dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1660309200
18Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przetarg na dostawę wciągarki kablowej dla Enea Serwis sp. z o.o. Rejon Piła02/EW13/2022 1660809600
19Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja rozdzielnic 6kV P7 i P9 - wymiana wyłączników w rozdzielnicach 6kV P7 i 6kV P9 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. Id I9007M0008 i Id I9009M0006KZP-JR.2113.7.20221662548400
20Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja systemu sterowania SCADA w zakresie komunikacji pomiędzy węzłami systemu”KZP-KS.2113.7.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1660644000
L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Udostępnienie Zamawiającemu Platformy Zakupowej dla celów prowadzenia Postępowań i Aukcji oraz udzielenie Licencji w celu korzystania z tej Platformy - zapytanie o informację cenową1660125600
2Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Zabudowa nowego dźwigu w budynku TP w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. Id I9040N0128 KZP-JR.2113.9.20221659697200
3Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN6A/B  - zapytanie o informację cenową1660204800
4Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacje, przeglądy, badania transformatorów i urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże GórneKZP-EK.2113.8.2022
5Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Remont klimatyzacji nastawni blokowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/26/07/20221660118400
6Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Energetyka dla pracowników Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2112.17.20221659952800
7Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU BIUROWEGO I SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO ENEA SERWIS SP. Z O.O. ODDZIAŁ PÓŁNOC REJON PIŁA 1659081600
8Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont cykliczny elewacji i ściany oporowej EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2111.5.20221659603600
9Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/U/206/221659952800
10Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Pomiar, dostawa i montaż mebli na wymiar” 1659081600
11Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Dostawa wraz z montażem przepływomierzy elektromagnetycznych w pompowni PB1”KZP-KS.2111.2.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1658872800
12Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja instalacji c.o.  w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/EB/RB/226/221658908800
13Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Kart Informacyjnych dla projektów PVOAZ.ORR.2112.15.20221658829600
14Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa oraz montaż moskitier okiennych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1659081600
15Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Regeneracja podzespołów do pojazdów samochodowych i maszyn budowalnych (alternatory, rozruszniki, przekładnie kierownicze, pompy wtryskowe i wspomagające, turbosprężarki, kompresory klimatyzacji, siłowniki hydrauliczne) do Enea Bioenergia sp. z o.o.” 1658149200
16Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia0005/EW20/20221658476800
17Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowania w 2022 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 24) dla Enea Bioenergia sp. z.o.o.Badanie rynku 1658494800
18Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2022 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku – kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82Badanie rynku 1658494800
19Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie na Platformie Integrującej w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu Wizyjnego, Systemu Awizacji- wstępne konsultacje rynkowe1657630800
20Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dobudowanie dwóch pól rozdzielnicy znajdującej się na GPZ Dygowo OAZ.OWW-PR.2113.17.20221658397600
21Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych spycharek gąsienicowych wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym” 1658149200
22Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Opracowanie projektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych dla zabudowy kontenera typu „Biurowy” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”1658304000
23Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU1657836000
24Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Przegląd rowerów wraz z wymianą uszkodzonych części dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Przegląd rowerów wraz z wymianą uszkodzonych części dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1657872000
25Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Utrzymanie budynków, budowli, sieci, instalacji oraz centralnego odkurzania w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy  - zapytanie o informację cenową1657612800
26Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.73.20221657612800
27Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa dwóch zestawów modułów pomiarowych i modułów do lokalizacji awarii w liniach kablowych średniego oraz niskiego napięcia, zabudowa modułów na samochodach Zamawiającego.010/EW11/20221657695600
28Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1657717200
29Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym do Enea Bioenergia sp. z o.o.1654866000
30Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.
31Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do koparki przeładunkowej Sennebogen 821”1657890000
32Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa silników elektrycznych KZP-SZ.2110.46.20221657868400
33Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079KZP-AS.2113.8.20221657796400
34Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/03/221659427200
35Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków profilaktycznych” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku 1657278000
36Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym”1657285200
37Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu –Pojazdy, sprzęt specjalistyczny- Minikoparki wraz z wyposażeniem 2 szt.27/EW22/20221657008900
38Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa wapna hydratyzowanego do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/260/MW/D/04/221658390400
39Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja awaryjnego układu zasilania (z agregatu) w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/154/221658390400
40Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Jednorazowa dostawa środków czystości EPS/ZO/4500/FZ/015/221656592200
41Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową.009/EW21/20221656576900
42Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-09/2022/ECS  Zakup i dostawa samochoduZR-09/2022/ECS  Zakup i dostawa samochodu1657616400
43Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV PłotyOAZ.OWH-P-GN.2113.15.20221656669600
44Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80.1656939600
45Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku - Żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), powstających wskutek spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku – kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 – Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym).1656939600
46Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 241656939600
47Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja armatury Welland & Tuxhorn oraz zaworów trójdrożnych regeneracji wysokoprężnej wraz z układami sterowań bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.7.20221657231200
48Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup elementów aparatury armatury odcinającej i zabezpieczeń elektrycznychEPS/PO/4500/FZ/014/221656417600
49Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Dostawy oleju napędowego do zbiornikaZR-07/2022/ECS  dostawy oleju napędowego do zbiornika1658008800
50Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-08/2022/ECS  Zakup pojazduZR-08/2022/ECS zakup pojazdu1658008800
51Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regulatory hydrauliczne KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2113.13.20221656324000
52Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa preparatów wspomagających procesy technologiczne i uzupełniających składniki mineralneOAZ.OWB.PH.2110.10.20221656064800
53Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla projektów PVOAZ.ORR.2112.14.20221655978400
54Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie przeglądu oraz ewentualnych napraw dwóch analizatorów typu Eltra CS 580, dostawa materiałów i odczynników chemicznych używanych przy wykonywaniu analiz na analizatorze Eltra CS 580” 1656316800
55Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zakup i montaż kontenera typu „Biurowy” wraz z wyposażeniem dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1656316800
56Enea S.A.Badanie rynku - realizacja procesów sprzedażowych100622-13332821655762340
57Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Świadczenie usług dla EPSEPS/ZO/4500/FZ/013/221656936000
58Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja zasuw jazu EW DobrzycaOAZ.OWH-J-MO.2113.10.20221656925200
59Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie usług w zakresie Utrzymanie urządzeń dźwigowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy  - zapytanie o informację cenową1656057600
60Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie usług w zakresie utrzymania budynków, budowli, sieci i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy - zapytanie o informację cenową1656057600
61Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.7.20221655935200
62Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Zaprojektowanie dostawa, montaż i uruchomienie dwóch młynów przystosowanych do rozdrabniania paliwa biomasowego w Enea Elektrownia Połaniec S. A.- wstępne konsultacje rynkowe1654866000
63Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa zestawu powietrza uszczelniającego 3HTW20 (IOS III) w ENEA Wytwarzanie sp. o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.8.20221656021600
64Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa podestu ruchomego oraz samochodu ciężarowego0003/EW20/20221655971200
65Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Jednorazowa dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.1655384400
66Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Sprzedaż i dostawa oleju napędowego do zbiornikaZR-07/2022/ECS1654851600
67Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup auta osobowegoZR-08/2022/ECS1655197200
68Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Awaryjne hydrodynamiczne mycie koszy obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła OP-650 typ BD 26-1800, AP-1650 typ BD 28-1800 oraz HLD 10 i HLD 20 kotła nr 11 typ LCVZQ 34.7/2200 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”KZP-AS.2111.3.20221655118000
69Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowego klasy VAN OAZ.OAA.WW.2110.11.20221654855200
70Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regeneracja siłowników aparatu kierowniczego OAZ.OWH.K.MM.2111.4.20221655114400
71Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.1655125200
72Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV DarżynoOAZ.OWW-PR.2113.14.20221656658800
73Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO KZP-SZ.2110.39.20221654812000
74Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.0002/EW20/20221655280900
75Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Zakup kontenera typu „Biurowy’’ wraz z wyposażeniem dla Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku 1654848000
76Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 07/EW22/20221654599600
77Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1PNR 06/EW22/20221654599600
78Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym do Enea Bioenergia sp. z o.o.1654866000
79Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 05/EW22/20221654599600
80Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1P.NR 04/EW22/20221654599600
81Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 03/EW22/20221654599600
82Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1P NR 02/EW22/20221654599600
83Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
-= (Uzupełnij) Skrócona nazwa postępowania =-ZR-06/2022/ECS - wynik postępowania1656280800
84Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku 1654675200
85Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie spalin emitowanych z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny na terenie Elektrowni Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec”Badanie rynku 1654250400
86Enea S.A.Remont silników 6 kV oraz silników 0,4 kV w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.7.20221654599600
87Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-06/2022/ECSZR-06/2022/ECS1653469200
88Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa krzeseł”Badanie rynku 1654070400
89Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont drenażu OAZ.OWH-J.MO.2113.9.20221654074000
90Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.59.20221653948000
91Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową.0011/EW11/20221654498800
92Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układu ASTKZ EW SmukałaOAZ.OWH-K-KK.2113.8.20221653386400
93Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV KrzęcinOAZ.ORP-MM.2113.11.20221656064800
94Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-06/2022/ECS  Zakup i dostawa dwóch pojazdówZR-06/2022/ECS1653296400
95Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyzy obudowy budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/05/05/20221653897600
96Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch stacji ładowaniaOAZ.ORR.AM.2113.6.20221655197200
97Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem mobilnego przesiewacza.Badanie rynku.1653397200
98Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie popiołu z biomasy o kodzie odpadu 10 01 03 z terenu Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/EB/U/138/221653552000
99Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa transformatora o mocy 50/25/25 MVA, typu TWAR3C 50000/20 PN rezerwowego dla potrzeb własnych bloków energetycznych 500 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.6.2022 1655809200
100Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Pobranie próbek i wyznaczenie na podstawie podsiadanej przez Zamawiającego „Instrukcji średniej gęstości objętościowej i wilgotności naturalnej mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu: 10 01 80) magazynowanej w kwaterach w obrębie składowiska odpadów paleniskowych „Pióry” w celu weryfikacji ilości zmagazynowanych odpadów w jednostce masy [Mg]” średniej gęstości objętościowej i średniej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego wraz z wilgotnością naturalną magazynowanej na kwaterze 4N mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu: 10 01 80).Badanie rynku 1653602400
101Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyzy fundamentów młynów nr 3 i 4 bloku nr 6 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/05/05/20221652824800
102Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pełnej analizy fizykochemicznej odpadu o kodzie 10 01 80 (mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych)”.Badanie rynku 1653429600
103Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa ciągnikaOAZ.OWH.K.MM.2110.8.20221652778000
104Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa soków owocowychEPS/ZO/4500/FZ/012/221652097600
105Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Zabudowa instalacji połączenia kolektora pary technologicznej bloków nr 1÷10 z kolektorem parowym bloku nr 11 wraz z koniecznymi obiektami i instalacjami na podstawie koncepcji technologicznej”KZP-AM.2113.4.20221653300000
106Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykoszenie skarp i rowów na składowisku Pióry i Magazynie TurskoBadanie rynku 1651842000
107Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII”Badanie rynku 1652706000
108Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przegląd hydrozespołów w EW Kamienna, EW BledzewOAZ.OWH-P-GN.2112.11.20221652259600
109Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1650373200
110Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa elektromagnesu separatora S9 typu SNK 18.18 EX-3D w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.5.20221650538800
111Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV oraz Systemu Awizacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1655676000
112Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.36.20221650405600
113Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup materiałów elektrotechnicznych do zabezpieczeń instalacyjnychEPS/PO/4500/FZ/009/221650542400
114Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup wyżarzarki EPS/ZO/4500/FZ/006/221650456000
115Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa węzła kompaktowego w celu montażu w budynku A przy ul. Chrobrego Ciołkowskiego/Plażowej.OZ/261/EB/D/94/221650618000
116Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU1656576000
117Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup wózków platformowych”EPS/ZO/4500/FZ/008/221649937600
118Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa systemu do laserowego osiowania wałówEPS/ZO/4500/FZ/005/221649937600
119Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego, dla Enea Bioenergia Sp. z o.o.Badanie rynku 1649854800
120Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec w okresie 12 miesięcy’’ - zapytanie o informację cenową1649714400
121Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie zasobników węgla kotła K7OZ/261/KD/U/101/221652090400
122Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa defektoskopuEPS/ZO/4500/FZ/007/221649678400
123Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1649250000
124Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch samochodów osobowych klasy VANOAZ.OAA.WW.2110.6.20221652263200
125Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji „Remont umocnień brzegowych dolnego stanowiska EW Kamienna ”OAZ.OWH-P-GN.2112.10.20221649754000
126Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa węży hydraulicznych i końcówek do ich zakuwania. 1649768400
127Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układów napędowych i sterowania zasuw oraz uszczelnień jazu EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.7.20221651226400
128Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja rozdzielni 3kV KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.4.20221650016800
129Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa środków czystości do Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648591200
130Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja rurociągów żużla w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ”KZP-AM.2113.2.20221649325600
131Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
ŚWIERŻE GÓRNE_„Wykonanie modernizacji mostu skośnego bl. 8x200 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079_KZP-AS.2113.3.2022KZP-AS.2113.3.20221649934000
132Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla ENEA Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.5.20221649930400
133Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz usuwania usterek i awarii urządzeń dźwigowych znajdujących się w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/BA/U/90/221651046400
134Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa materiału inertnego – piasku do złoża kotłów fluidalnych BEB 105OZ/261/MW/D/77/221650960000
135Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa śruby wygarniającej do wygarniaczy EENA70AF101, EENA71AF101 – szt. 1 do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/D/80/221649836800
136Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa środków czystości do Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648162800
137Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa soków owocowych dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648076400
138Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Rewitalizacja pomieszczeń w JastrowiuOAZ.OAA.PB.2113.3.20221649754000
139Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana wyłączników blokowych w EW KoronowoOAZ.OWH-K-MD.2111.3.20221649152800
140Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-05/2022/ECS Zakup i dostawa wywrotki IIZR-05/2022/ECS1648116000
141Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych firm Wilo i Grundfos OZ/261/MW/D/86/221650448800
142Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa wózka Dolly dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1647471600
143Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Badanie rynku: Dostawa zakrętarki udarowej z możliwością wiercenia do prac kolejowych1647950400
144Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa obciążników do badań suwnicy Q160/50T Blok 11KZP-SD.2110.17.20221648198800
145Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa ekranów komory paleniskowej dla kotłów Bloków nr 1, 4 i 5KZP-SD.2110.18.20221647385200
146Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wywóz popiołu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok na składowisko w SowlanachOZ/261/BA/U/36/221649232000
147Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy ciepłomierzy ultradźwiękowych w 2022 r.OZ/261/MWI/D/70/221648026000
148Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie remontu komina żelbetowego nr 31/07/03/20221647954000
149Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Badanie rynku: Dostawa materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zadania1647432000
150Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów elektrycznych OZ/261/KD/D/12/221647248400
151Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie układów magazynowania chemikaliów i układów regeneracji ciągów SUW2 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/RB/514/211648717200
152Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa III pakietu katalizatora SCR dla K-7 do Enea Ciepło sp. z o.o. OZ/261/KD/D/492/211647255600
153Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa węzłów kompaktowych w celach montaży w budynkach przy ul. Chrobrego 3b, 3c, 3d, 3e, 5e i 5f.OZ/261/EB/D/30/221646992800
154Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług serwisowych w zakresie elektrycznymOZ/261/MJ/U/512/211647248400
155Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie piasków ze złóż fluidalnych pochodzących ze spalania biomasy w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/U/31/221648713600
156Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie rurociągu obejściowego zasuw rozruchowych na bloku nr 2 i 3 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/RB/510/211646388000
157Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Badania rurociągów pary świeżej 3R302 oraz 0R302 zlokalizowanych w obrębie bloku nr 3 na potrzeby rewizji wew. UDT. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/U/498/211646989200
158Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Automatycznej Linii Próbopobiernia i Przygotowania Próbek Biomasy Wikpol ALPPB-12NR.04.16B02S1646308800
159Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN9A/B w Enea Elektrownia Połaniec S. A. - zapytanie o informację cenową1647990000
160Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - kod odpadu 10 01 801647007200
161Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 19 szt. foteli operatorskich” - zapytanie o informację cenową 1646661600
162Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Enea Bioenergia Sp. z o.o. - badanie rynku1646056800
163Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie kompleksowej obsługi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - zapytanie o informację cenową1646402400
164Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa układu zasilania gwarantowanego pompy ONG8 w pompowni mazutu nr 2KZP-EK.2113.3.20221646136000
165Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie pomiarów grubości ścianek oraz wymiana rur komory paleniskowej kotłów OP-650 nr 1, 4 i 5 w 2022 rokuKZP-EK.2111.1.20221646913600
166Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja układu tłoczonego pomp wody chłodzącej PC1 i PC3 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AM.2113.1.20221646996400
167Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup materiałów elektrotechnicznych do zabezpieczeń instalacyjnych dla Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. EPS/PO/4500/FZ/002/221646658000
168Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Odbiór odpadów wytworzonych przez Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. EPS/PO/4500/FZ/001/221646312400
169Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów dodatkowych do spawania.EPS/ZO/4500/FZ/003/221646305200
170Enea S.A.Badanie rynku1646434740
171Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup pojazdu - wywrotkiZR-04/2022/ECS1646348400
172Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układów napędowych i sterowania zasuw oraz uszczelnień jazu EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.2.20221645786800
173Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowegoZR-03/2022/ECS1646262000
174Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres wrzesień 2022 – wrzesień 2023OAZ.OWB.PH.2110.3.20221647255600
175Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa koparko - ładowarkiZR-02/2022/ECS1646866800
176Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku administracyjno-warsztatowego GorzówOAZ.OWH-P-GN.2113.5.20221657879200
177Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres maj 2022 – wrzesień 2022OAZ.OWB.PH.2110.1.20221646996400
178Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie Zabezpieczeń technicznych Zapory Pieczyska - KoronowoOAZ.OWH-K.JH.2113.34.20211647252000
179Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup dwóch pojazdówZR-01/2022/ECS1646089200

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.