Szukaj

L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla Enea Nowa energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.6.20231680598800
2Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie spalin emitowanych z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny na terenie Elektrowni Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec” Badanie rynku1680040800
3Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa soków owocowych” Badanie rynku 1679914800
4Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków czystości dla Pracowników Enea Bioenergia sp. z o.o.”. Badanie rynku1679914800
5Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykoszenie skarp i rowów na składowisku Pióry i Magazynie TurskoBadanie rynku 1680267600
6Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Remont podpór estakady popiołowej etap 4 oraz wieży reflektorowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2111.2.20231680087600
7Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych. Badanie rynku1680008400
8Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu elektrycznego wraz z dostawą i montażem stacji ładowania typu „wallbox” dla Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok .OZ/261/EB/D/62/231679907600
9Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych dla kotła Bloku nr 9 w 2023r.KZP-SD.2100.2.20231681284600
10Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.22.20231679562000
11Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji zabudowy nowych odcięć na rurociągach wody chłodzącej bloków 200 MW w Elektrowni KozieniceNGT.SB.221.3.1.20231680260400
12Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych, w zakresie modernizacji chodników oraz dróg", w ramach proj. inw. Id I9040M0133KZP-JR.2113.1.20231679659200
13Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup mączki kamienia wapiennego wraz z transportemKZP-WnJ.2100.9.20221680679800
14Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie osadnika ścieków deszczowo-przemysłowych w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/MW/RB/46/231679562000
15Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Pomiary rezystancji izolacji i badanie ochrony p.porażeniowej instalacji i urządzeń 0,4 kV bl. 1-11 oraz obiektów pozablokowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Pomiary instalacji odgromowej w zakresie bl.1-11 oraz obiektów pozablokowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Pomiary oświetlenia awaryjnego w zakresie bl.1-11 oraz obiektów pozablokowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Pomiary obiektów i stref zagrożonych wybuchem w zakresie bl.1-11 oraz obiektów pozablokowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”KZP-KS.2111.3.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1679655600
16Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„OKRESOWY POMIAR PRZEMIESZCZEŃ OBIEKTÓW ELEKTROWNI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., W ŚWIERŻACH GÓRNYCH, W LATACH 2023÷2025”KZP-JR.2111.5.20231679572800
17Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamówienia obejmującego „Projekt remontu elewacji budynku EW Trzebiatów 1 oraz gospodarczego i boksu odpadowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robótOAZ.OWH-P-GN.2112.5.20231679648400
L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Ochrona obiektów Prefabet i PolimexOAZ.OAA.PB.2112.11.20231679306400
2Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków na komary i kleszcze” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1678921200
3Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowego KZP-SD.2110.21.20231679302800
4Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 4 szt. samochodów elektrycznych (BEV) na potrzeby służb technicznych (3 kombivany brygadowe i 1 osobowy).OZ/261/EB/D/48/231679392800
5Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego bądź umowy najmu długoterminowego na okres 36 miesięcy dla dwóch samochodów służbowych klasy D premiumOF.JA.01.20231679313600
6Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.1.20231679047200
7Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyzy dot. potencjalnej kwalifikacji stanowisk pracy w Spółce do „Wykazu stanowisk pracy w Enea Bioenergia sp. z o.o., na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z Ustawą o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r.” Badanie rynku1679043600
8Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Moduły systemu sterowania i nadzoruOZ/261/BA/D/25/231679302800
9Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie iniekcji komór turbinowych OAZ.OWH-P-GN.2111.4.20231679306400
10Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Uzyskania dostępu do portalu informacji prawnej w zakresie ochrony środowiska wraz z możliwością porad eksperckich”Badanie rynku1678284000
11Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres sierpień 2023 r. - sierpień 2024 r. OAZ.OWB.PH.2110.3.20231678780800
12Enea Centrum
Sp. z o.o.
Zapytanie o informację cenową - Elektroniczna Platforma Zakupowa na potrzeby Spółek Grupy EneaBadanie rynku1679050800
13Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie kompleksowego serwisu z przeglądami co 6 miesięcy ( odgrzybianie i konserwacja) klimatyzatorów stacjonarnych- ściennych oraz przenośnych”.Badanie Rynku 1679061600
14Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Wykonanie, dostawa i wymiana zbiornika spustów 9ZS1 dla kotła bloku nr 9”KZP-AM.2113.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1678964400
15Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa armatury przemysłowejKZP-SD.2110.16.20231678438800
16Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja absorbera i kanału wlotowego instalacji odsiarczania spalin IOS I”KZP-KS.2113.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1678878000
17Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Kompleksowe wykonanie przeglądu zawiesi, lin oraz wciągów”Badanie rynku1679061600
18Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Kompleksowa dostawa 3 sztuk garaży dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku1678266000
19Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Remont ściany z pustaków szklanych na zbiornikach retencyjnych ZR 1÷3 – Etap II w zakresie wymiany pustaków szklanych na zbiornikach retencyjnych ZR 2÷3, na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych”KZP-JR.2111.4.20231678968000
20Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przebudowa systemu drenażowego zapory i remont konstrukcji upustu dennego stopnia wodnego Żur OAZ.OWI.LI.2111.1.20231678442400
21Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Opracowanie projektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych dla posadowienia 3 sztuk garaży typu blaszak o wymiarach 6 m długości x 7 m szerokości, 5 m długości x 3 m szerokości oraz 7 m długości x 5 m szerokości dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1678093200
22Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do pojazdów Iveco będących własnością Enea Bioenergia sp. z.o.o.”Badanie rynku1677852000
23Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamierzenia pn. „Remont umocnień brzegowych dolnego i górnego stanowiska Elektrowni Wodnej Bledzew” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robótOAZ.OWH-P-GN.2112.6.20231678183200
24Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Bieżące utrzymanie w czystości eksploatowanych obiektów, urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S. A. w okresie 12 miesięcy- zapytanie o informację cenową1677160800
25Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku1678093200
26Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie ocen stanu technicznego obiektów budowlanych i hydrotechnicznych w latach 2023-2027OAZ.OWI.LI.2111.3.20231678356000
27Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa oraz rozładunek nowych i nieużywanych płyt żelbetowych pełnych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1677661200
28Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa kamienia drogowego - tłucznia dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”.Badanie rynku1677574800
29Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont betonów stopnia wodnego Tryszczyn – etap 2OAZ.OWI.LI.2111.3.20231677578400
30Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCHKZP-SZ.2110.8.20231676934000
31Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa nowych oraz odbiór i utylizacja zużytych żywic jonowymiennychKZP-SZ.2110.7.20231677052800
32Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków chwastobójczych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1676365200
33Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa węży gumowych do przesyłu wody i sprężonego powietrzaBadanie rynku1676883600
34Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa sieci cieplnej magistralnej od punktu A do komory cieplnej AK-310 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Suraskiej nr 6 i 2 oraz rozbiórkę istniejącej sieci cieplnej – I etapOZ/260/MW/RB/01/231678784400
35Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja układu filtrującego odwróconej osmozy na stacji DEMI e ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SZ.2113.1.20231676361600
36Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Realizacja projektu wydzielenia pomieszczenia biurowego i aneksu kuchennego w biurowcu Enea Nowa EnergiaOAZ.OAA.PB.2113.1.20231679047200
37Enea Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie przewiertów sterowanych dla budowy kablowego przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV do hali magazynowo produkcyjnej w Sierakowie przy ul. Poznańskiej.3-EW14-20231676451600
38Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla bocznicy kolejowej.Badanie rynku1676847600
39Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja Biogazowni GorzesławOAZ.ORR-OWB.2113.22.20221677578400
40Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 16 01 03 - Zużyte oponyBadanie rynku1675897200
41Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa druków dzienników i książek, wg załączonych wzorów dla Enea Bioenergia sp. z o.o." - Badanie rynkuBadanie rynku1676242800
42Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyzy obudowy budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S. A. - zapytanie o informację cenową1675256400
43Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Udostępnienie Zamawiającemu Platformy Zakupowej dla celów prowadzenia Postępowań i Aukcji oraz udzielenie Licencji w celu korzystania z tej Platformy - zapytanie o informację cenową1660125600
44Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„ Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego Klasy D ” - Badanie rynkuBadanie rynku1675810800
45Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosku ws. oceny wodnoprawnej dla EW KoronowoOAZ.OWI.LI.2112.1.20231676019600
46Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie usuwania usterek i bieżących napraw obiektów budowlanych i budowli na terenie Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r.OZ/261/MW/U/08/231676365200
47Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów PVOAZ.ORP-JM.2112.3.20231677452400
48Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sprzedaży w 2023 r. gipsu jako produktu ubocznego" - Badanie rynkuBadanie rynku1675432800
49Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dobudowa boksu do istniejących boksów z bloczków betonowych w systemie „LEGO” dla Enea Bioenergia sp. z o.o." - Badanie rynkuBadanie rynku1675069200
50Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Wykonanie remontów planowych wywrotnic wagonowych WW1, WW2 i WW3 wraz z przenośnikami taśmowymi T1a, T1b, T3a, T3b oraz Ładowarko-Zwałowarek ŁZKS-1 i ŁZKS-2” KZP-AM.2111.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1675681200
51Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od BK-241 przy ul. Solidarności do komory BK-9/1 przy ul. Antoniukowskiej i od komory BK-24/5 do komory BK-9/3 przy ul. Antoniukowskiej wraz z przyłączami do bud. przy ul. Wierzbowej 3A, Antoniukowskiej 23, 21, 19, 19A, 17, 17A, 17B, 15, 15A, 15B, 11A, 9, Broniewskiego 1, 1A w Białymstoku.OZ/260/MW/RB/15/221677574800
52Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do ładowarek należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675378800
53Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Automatycznej Linii Próbopobiernia i Przygotowania Próbek Biomasy Wikpol ALPPB-12NR.04.16B02S1646308800
54Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Prace remontowe na układach chemoodpornych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2023-2025”kZP-AS.2111.1.20231674820800
55Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Przekładki kabli stanowiących kolizje dla BGP a potrzebnych do funkcjonowania dla pozostałej części elektrowni - projektNGE.DK.221.3.1.20231675771200
56Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po budowie sieci ciepłowniczych w pasie drogowym i dojazdach po przekopach związanych z budową, wymianą lub awarią sieci cieplnychOZ/261/MW/U/423/221675760400
57Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Modyfikacja układu mazutu - projektowanieNGT.SB.221.3.1.20231675173600
58Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 10 szt. foteli biurowych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675155600
59Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zadania” do Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675069200
60Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w 2023"Badanie Rynku 1674514800
61Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1676034000
62Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy w 2023r. EPS/ZO/4500/FZ/024/221674219600
63Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.1.20231674721800
64Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”OAZ.ORR-OWB.2112.46.20221676278800
65Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy ciepłomierzy ultradźwiękowych w 2023OZ/261/MWI/D/20/231676977200
66Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Świadczenie czynności kompleksowej diagnostyki i naprawy samochodów ciężarowych oraz naczep samowyładowczych Badanie rynku1673305200
67Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Analiza akustyczna na Składowisku odpadów paleniskowych Pióry”Badanie rynku1673218800
68Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
KZP-SJ.2110.103.2022, Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:KZP-SJ.2110.103.20221674637200
69Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sprzedaż odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w postaci olejów przepracowanych: kod odpadu 13 02 08* ”Badanie rynku1672927200
70Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa koszy zimnego końca ZK do obrotowych podgrzewaczy powietrza BD-26-1800 kotła bloku nr 7KZP-WnJ.2110.9.20221672736400
71Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO GNRFZE 315L/3, 220V, 380A, 75kW, S1KZP-SZ.2110.96.20221673337600
72Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Dostawa kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w 2023 roku - zapytanie o informację cenową1672236000
73Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wymiana kabli 6kV z rozdz. 6kV P9 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.17.20221673956800
74Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Ochrona obiektów Prefabet i PolimexOAZ.OAA.PB.2112.43.20221672210800
75Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni LiszkowoOAZ.OWB.PH.2110.26.20221674036000
76Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem pojazdu osobowego Klasy D – dedykowany dla Prezesa Zarządu Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1672927200
77Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Y700H 4.75KZP-SZ.2110.94.20221672214400
78Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie i montaż klatki na butle z tlenem technicznym dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1672354800
79Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup kontenerów socjalno-biurowych”EPS/ZO/4500/FZ/022/221671800400
80Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Jednorazowa dostawa środków czystości EPS/ZO/4500/FZ/015/221656592200
81Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup ukosowarek do rurEPS/PO/4500/FZ/021/221671541200
82Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie napraw, remontów i dostaw części do 2 szt. ładowarek łyżkowych Caterpillar 962M oraz wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów” - Badanie rynkuBadanie rynku1674774000
83Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego bądź najmu długoterminowego na okres 36 miesięcy dla dwóch samochodów służbowych marki VW model ARTEON klasy D Premium NO.JA.2604.12.20221671710400
84Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji modyfikacji układu mazutu Bloków 200MWe i 500 MWeNGT.SB.221.3.1.20221671796800
85Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
"Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów spalin na SCR na bloku nr 7"KZP-AM.2112.8.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1671102000
86Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
"Kompleksowa obsługa serwisowa aparatury pomiarów emisji zanieczyszczeń spalin firmy SICK na obiektach Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w latach 2023, 2024 i 2025"KZP-AM.2112.6.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1670410800
87Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowego kontenera do przyczepy hakowej PRONAR T185” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.  - Badanie rynkuBadanie rynku1671058740
88Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów elektrochemicznych (pH, O2, SiO2, przewodność) na bloku nr 7 w 2023 r. w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.16.20221670932800
89Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1670626740
90Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport wywaru do Biogazowni LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.36.20221670925600
91Enea Centrum
Sp. z o.o.
Dostawy, montażu i wdrożenia systemu do wsparcia obsługi klientów.Badanie rynku1670922000
92Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowej naczepy samowyładowczej typu „wywrotka” do Enea Bioenergia sp. z.o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1669762800
93Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Serwis systemów sygnalizacji pożaru, systemów gaszenia, systemów oddymiania i systemu różnicowania ciśnień w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2112.6.20221670587200
94Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa operatorska Biogazowni Gorzesław w 2023 r.OAZ.OWB.PH.2112.37.20221670583600
95Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO TECHNICZNEGO GAT. I, 33% WP. NA 100%, AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.88.20221670572800
96Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2023 roku odpadu o kodzie 10 01 99 – Inne niewymienione odpady (z czyszczenia kotła fluidalnego) wytworzone przez Enea Elektrownia Połaniec S.A.Badanie Rynku 1670335200
97Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Kompleksowe przeglądy serwisowo-konserwacyjne instalacji mgłowej nawęglania zewnętrznego bloków 200 MW oraz 500 MW”KZP-KS.2112.19.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1670799600
98Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHEMIKALIÓW DO UZDATNIANIA WODY CHŁODZĄCEJ BLOKU 11KZP-SZ.2110.86.20221670400000
99Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU (ŁUGU SODOWEGO) 100%, AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.87.20221670313600
100Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy przepustnic i napędów do Enea Ciepło Sp. z.o.o.OZ/261/MWI/D/401/221670583600
101Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Obsługa biotechnologiczna Biogazowni Liszkowo w 2023 r.OAZ.OWB.PH.2112.35.20221670324400
102Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siarczanu żelazowego PIX112 i PIX 113 dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z transportemKZP-SD.2100.4.20221671525000
103Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
 „Sukcesywna dostawa płynu-wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu w spalinach samochodów z silnikami Diesla (AdBlue) wyposażonych w katalizatory z systemem SCR (Selective Catalitic Reduction).” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - badanie rynkuBadanie rynku1669762800
104Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy zaworów kulowychOZ/261/BA/D/386/221669885200
105Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37-40%KZP-SZ.2110.82.20221669190400
106Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa przyrządu do pomiaru odległości wewnętrznych płaszczyzn kół zestawów kołowych do Enea Bioenergia sp. z o.o." - badanie rynkuBadanie rynku1669118400
107Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa gazów technicznychEPS/ZO/4500/FZ/019/221668776400
108Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup 2 sztuk samochodów używanych”EPS/ZO/4500/FZ/018/221669640400
109Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do pojazdów Iveco będących własnością Enea Bioenergia sp. z.o.o.” badanie rynkuBadanie rynku1669330800
110Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODORU SPRĘŻONEGO TECHNICZNEGOKZP-SZ.2110.81.20221669017600
111Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądu i legalizacji gaśnic dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” Badanie rynku1669107600
112Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn.: Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MWOAZ.ORP.MM.2112.33.20221670580000
113Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa kwasu solnego i soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.3.20221669710600
114Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych kotła Bloku nr 2 i 7KZP-SD.2110.133.20221669021200
115Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA PODCHLORYNU SODUKZP-SZ.2110.80.20221671091200
116Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wody amoniakalnej wraz z transportemKZP-WnJ.2100.8.20221669105800
117Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy piasku i żwiru na potrzeby realizacji planu Inwestycji i Remontów OZ/261/KD/D/354/221668074400
118Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont kanału wlotowego prawego upustu jałowego EW Trzebiatów I oraz remont umocnień tamy rozdzielczej (grobli) pomiędzy jazem a Elektrownią Wodną Trzebiatów IIOAZ.OWH-P-GN.2111.13.20221667991600
119Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MW.01/10/EW17/20221668078000
120Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA ELEMENTÓW MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0057/EW12/20221667473200
121Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zamocowań typu LISEGA dla potrzeb modernizacji zamocowań głównych rurociągów parowych Bloku nr 7 w 2023r.KZP-SD.2110.127.20221667379600
122Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych spycharek gąsienicowych wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym” Badanie rynku1666702800
123Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem 2 sztuk spycharek gąsienicowych wraz z serwisem” do Enea Bioenergia sp. z o.o. - badanie rynkuBadanie rynku1666648800
124Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa środka przeciwpieniącego KURITA FC6167KZP-SZ.2110.77.20221667203200
125Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wapna hydratyzowanego CI 90-S luzem wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.2.20221668501000
126Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.12.20221666954800
127Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie produktu poreakcyjnego tzw. PPR-u z instalacji odsiarczania spalin w ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok w 2023 r.OZ/260/MW/U/08/221667466000
128Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.14.20221666861200
129Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.6.20221664355600
130Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wymiana podzespołów przekładni młynowej – KAU 203-19,8 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.13.20221666695600
131Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie badań i oznaczeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w latach 2023 - 2024OZ/261/BA/U/324/221667466000
132Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dostępu do oprogramowania do zarządzania stacjami ładowania wraz z jego wdrożeniemOAZ.ORP-AM.2110.19.20221666774800
133Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/09/221666771200
134Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja fundamentu oraz misy olejowej transformatora blokowego TB3 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MJ/U/425/221677063600
135Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
„Dostawa i rozładunek wody amoniakalnej o stężeniu 24% ± 0,9% na potrzeby Enea Elektrownia Połaniec S.A. na okres 12 miesięcy- wstępne konsultacje rynkowe1665493200
136Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.1.20221667464200
137Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 33% kwasu solnego do ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MWI/D/318/221666087200
138Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch samochodów osobowych dla handlowcówOAZ.OAA.WW.2110.21.20221665741600
139Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa technicznego roztworu mocznika o stężeniu 40% do ENEA Ciepło Sp. z o.o., Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/D/301/221668070800
140Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Pobór i przygotowanie próbek z dostaw paliw stałych: węgla kamiennego i biomasy w okresie: 01.01.2023 r. ÷ 31.12.2024 r. w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/BA/U/292/221666252800
141Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Usługa doradcy do spraw przewozu materiałów niebezpiecznychBadanie rynku1665612000
142Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 24% wody amoniakalnej do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MW/D/309/221668078000
143Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.110.20221664956800
144Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wężownic spiralnychKZP-SD.2110.107.20221664784000
145Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.12.20221664535600
146Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1665147600
147Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów geodezyjnych polegających na inwentaryzacji placów magazynowych biomasy” do Enea Bioenergia sp. z o.o.BADANIE RYNKU 1665957600
148Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez ENEA Bioenergia sp. z o.o. w obiektach administracyjno-socjalnych o powierzchni do 1600 m2”. ”BADANIE RYNKU 1664316000
149Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”1666011600
150Enea Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie robót budowalnych polegających na modernizacji oświetlenia bloku energetycznego nr 3 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.01/09/EW17/20221664532900
151Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Dostawa piasku jako materiału złoża do kotła fluidalnego’’ - zapytanie o informację cenową1664283600
152Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy gadżetów firmowych z logo spółki do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1663711200
153Enea S.A.Drukowania oraz dystrybucji materiałów firmowychBadanie rynku1663279200
154Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.6.20221664355600
155Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wciągarek elektrycznychEPS/ZO/4500/FZ/017/221664798400
156Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie drenażu pionowego zapory w PieczyskachOAZ.OWZ.DD.2112.23.20221664532000
157Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup materiałów promocyjnych z logo EneaOAZ.OAK.MM.2110.17.20221665396000
158Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń oraz hali maszyn w budynku elektrowni SmukałaOAZ.OWZ.LI.2111.12.20221664791200
159Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1663711200
160Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont łożysk HZ-3 EW GródekOAZ.OWH.K.AP.2111.8.20221663664400
161Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Naprawa umocnienia brzegu z płyt betonowych oraz rozbiórka budynku sterowni pochylni dla tratewOAZ.OWZ.LI.2111.9.20221663232400
162Enea S.A.Wstępne Konsultacje Rynkowe w przedmiocie ”Usługa doradcza oraz usługa wdrożeniowa w zakresie zapewnienia zgodności raportowania z wymogami Taksonomii UE”Wstępne Konsultacje Rynkowe1662645600
163Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Projekt remontu umocnień brzegowych Elektrowni Wodnej PtuszaOAZ.OWH-J-MO.2112.21.20221663668000
164Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa i montaż mebli” dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie Rynku 1663106400
165Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCHKZP-SZ.2110.59.20221662966000
166Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Prace naprawczo-remontowe elementów maszyn i pojazdów” dla Enea Bioenergia Sp. z.o.o"1662674400
167Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarek łyżkowych VOLVO L120G,L150H i chwytakowych VOLVO L180EHL”1663279200
168Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0047/EW12/20221662638400
169Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizację instalacji wentylacji pomieszczenia dmuchaw powietrza utleniającego w budynku urządzeń elektrycznych IOS III w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2113.10.20221663326000
170Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia0006/EW20/20221662710400
171Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0056/EW12/20221663840800
172Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont dachu (EW Żur) i (EW Gródek)OAZ.OWH-K-JK.2111.7.20221663142400
173Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do spychacza Dressta TD-25S”1663279200
174Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa zakiszania i transportu wysłodków buraczanych z kampanii buraczanej 2022/2023 dla Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OWB.PH.2112.7.20221662627600
175Enea Serwis
Sp. z o.o.
Rozbudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą w m. Żary w ramach zadania "Modernizacja stacji WN/SN Żary - Zakładowa.53/EW14/20221663228800
176Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wymiana kotłów węglowych WRm 40 nr K4 i WRp 40 nr K5 na kotły zasilane olejem i gazem wraz z instalacją magazynowania i doprowadzenia paliw w Ciepłowni „Zachód” w BiałymstokuOZ/260/MW/RB/06/221664438400
177Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wymiana kotłów węglowych WRm 40 nr K4 i WRp 40 nr K5 na kotły zasilane olejem i gazem wraz z instalacją magazynowania i doprowadzenia paliw w Ciepłowni „Zachód” w BiałymstokuOZ/260/MW/RB/06/221665734400
178Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarki łyżkowej Doosan DL420-5, koparki kołowej Doosan DX170W-5 oraz koparki gąsienicowej Doosan DX380LC-5”1663279200
179Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie i dostawa kompletów lemieszy, ślizgów wraz ze śrubami mocującymi oraz zębów do łyżek maszyn należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.”1662674400
180Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siłowników regulacyjnych dla UAR poziomów, ciśnień i przepływów na bloku 9KZP-WnJ.2110.7.20221661932800
181Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont cykliczny elewacji i ściany oporowej EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2111.11.20221662541200
182Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Pomiary przemieszczeń budowli hydrotechnicznych w latach 2022-2026OAZ.OWZ.LI.2112.18.20221661940000
183Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa ciekłego azotu oraz gazów technicznych dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1661983200
184Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 750 sztuk worków kontenerowych typu Big-Bag typ C oraz 1500 sztuk worków kontenerowych typu Big-Bag typ B” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1661983200
185Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o.1661724000
186Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy - wstępne konsultacje rynkowe1660827600
187Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja części wylotowej Elektrowni Wodnej KoszyceOAZ.OWH-J-MPO.2113.17.20221661421600
188Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Modernizacja dźwigu Q-7,5 T w bud. IOS w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1661328000
189Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową.026/EW11/20221661238000
190Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR w EW ŻurOAZ.OWHK-MD.2111.10.20221660903200
191Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku administracyjno-warsztatowego GorzówOAZ.OWH-P-GN.2113.18.20221661335200
192Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa tokarki CNC typ XYZ Proturn RLX 555X3000KZP-WnJ.2110.6.20221660723200
193Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Badanie płyt katalitycznych dla instalacji SCR w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2022-2024KZP-EK.2111.10.20221660734000
194Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wciągarek elektrycznychEPS/ZO/4500/FZ/016/221660651200
195Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem pomieszczenia biurowego wraz z mediami dla ekspedytorów dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1660773600
196Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa części do samochodów ciężarowych, osobowych oraz maszyn budowlanych” 1660946400
197Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywne dostawy paliwa płynnego w postaci oleju napędowego ON do stacji paliw znajdującej się na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.”1660600800
198Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż mikrosfer z popiołów lotnych – kod odpadu 10 01 81 dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1660309200
199Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przetarg na dostawę wciągarki kablowej dla Enea Serwis sp. z o.o. Rejon Piła02/EW13/2022 1660809600
200Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Udostępnienie Zamawiającemu Platformy Zakupowej dla celów prowadzenia Postępowań i Aukcji oraz udzielenie Licencji w celu korzystania z tej Platformy - zapytanie o informację cenową1660125600
201Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN6A/B  - zapytanie o informację cenową1660204800
202Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Remont klimatyzacji nastawni blokowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/26/07/20221660118400
203Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Energetyka dla pracowników Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2112.17.20221659952800
204Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU BIUROWEGO I SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO ENEA SERWIS SP. Z O.O. ODDZIAŁ PÓŁNOC REJON PIŁA 1659081600
205Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont cykliczny elewacji i ściany oporowej EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2111.5.20221659603600
206Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Pomiar, dostawa i montaż mebli na wymiar” 1659081600
207Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Kart Informacyjnych dla projektów PVOAZ.ORR.2112.15.20221658829600
208Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa oraz montaż moskitier okiennych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1659081600
209Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Regeneracja podzespołów do pojazdów samochodowych i maszyn budowalnych (alternatory, rozruszniki, przekładnie kierownicze, pompy wtryskowe i wspomagające, turbosprężarki, kompresory klimatyzacji, siłowniki hydrauliczne) do Enea Bioenergia sp. z o.o.” 1658149200
210Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia0005/EW20/20221658476800
211Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowania w 2022 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 24) dla Enea Bioenergia sp. z.o.o.Badanie rynku 1658494800
212Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2022 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku – kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82Badanie rynku 1658494800
213Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie na Platformie Integrującej w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu Wizyjnego, Systemu Awizacji- wstępne konsultacje rynkowe1657630800
214Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dobudowanie dwóch pól rozdzielnicy znajdującej się na GPZ Dygowo OAZ.OWW-PR.2113.17.20221658397600
215Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych spycharek gąsienicowych wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym” 1658149200
216Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Opracowanie projektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych dla zabudowy kontenera typu „Biurowy” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”1658304000
217Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU1657836000
218Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Przegląd rowerów wraz z wymianą uszkodzonych części dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Przegląd rowerów wraz z wymianą uszkodzonych części dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1657872000
219Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Utrzymanie budynków, budowli, sieci, instalacji oraz centralnego odkurzania w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy  - zapytanie o informację cenową1657612800
220Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.73.20221657612800
221Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa dwóch zestawów modułów pomiarowych i modułów do lokalizacji awarii w liniach kablowych średniego oraz niskiego napięcia, zabudowa modułów na samochodach Zamawiającego.010/EW11/20221657695600
222Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1657717200
223Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym do Enea Bioenergia sp. z o.o.1654866000
224Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.
225Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do koparki przeładunkowej Sennebogen 821”1657890000
226Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa silników elektrycznych KZP-SZ.2110.46.20221657868400
227Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079KZP-AS.2113.8.20221657796400
228Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/03/221659427200
229Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków profilaktycznych” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku 1657278000
230Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym”1657285200
231Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu –Pojazdy, sprzęt specjalistyczny- Minikoparki wraz z wyposażeniem 2 szt.27/EW22/20221657008900
232Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja awaryjnego układu zasilania (z agregatu) w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/154/221658390400
233Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Jednorazowa dostawa środków czystości EPS/ZO/4500/FZ/023/221671629400
234Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową.009/EW21/20221656576900
235Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-09/2022/ECS  Zakup i dostawa samochoduZR-09/2022/ECS  Zakup i dostawa samochodu1657616400
236Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV PłotyOAZ.OWH-P-GN.2113.15.20221656669600
237Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80.1656939600
238Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku - Żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), powstających wskutek spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku – kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 – Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym).1656939600
239Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 241656939600
240Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja armatury Welland & Tuxhorn oraz zaworów trójdrożnych regeneracji wysokoprężnej wraz z układami sterowań bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.7.20221657231200
241Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup elementów aparatury armatury odcinającej i zabezpieczeń elektrycznychEPS/PO/4500/FZ/014/221656417600
242Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Dostawy oleju napędowego do zbiornikaZR-07/2022/ECS  dostawy oleju napędowego do zbiornika1658008800
243Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-08/2022/ECS  Zakup pojazduZR-08/2022/ECS zakup pojazdu1658008800
244Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa dla Enea Serwis carportów.9/RS/20221666252800
245Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regulatory hydrauliczne KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2113.13.20221656324000
246Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa preparatów wspomagających procesy technologiczne i uzupełniających składniki mineralneOAZ.OWB.PH.2110.10.20221656064800
247Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla projektów PVOAZ.ORR.2112.14.20221655978400
248Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie przeglądu oraz ewentualnych napraw dwóch analizatorów typu Eltra CS 580, dostawa materiałów i odczynników chemicznych używanych przy wykonywaniu analiz na analizatorze Eltra CS 580” 1656316800
249Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zakup i montaż kontenera typu „Biurowy” wraz z wyposażeniem dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1656316800
250Enea S.A.Badanie rynku - realizacja procesów sprzedażowych100622-13332821655762340
251Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Świadczenie usług dla EPSEPS/ZO/4500/FZ/013/221656936000
252Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja zasuw jazu EW DobrzycaOAZ.OWH-J-MO.2113.10.20221656925200
253Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie usług w zakresie Utrzymanie urządzeń dźwigowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy  - zapytanie o informację cenową1656057600
254Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie usług w zakresie utrzymania budynków, budowli, sieci i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy - zapytanie o informację cenową1656057600
255Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.7.20221655935200
256Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Zaprojektowanie dostawa, montaż i uruchomienie dwóch młynów przystosowanych do rozdrabniania paliwa biomasowego w Enea Elektrownia Połaniec S. A.- wstępne konsultacje rynkowe1654866000
257Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa zestawu powietrza uszczelniającego 3HTW20 (IOS III) w ENEA Wytwarzanie sp. o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.8.20221656021600
258Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa podestu ruchomego oraz samochodu ciężarowego0003/EW20/20221655971200
259Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Jednorazowa dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.1655384400
260Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Sprzedaż i dostawa oleju napędowego do zbiornikaZR-07/2022/ECS1654851600
261Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup auta osobowegoZR-08/2022/ECS1655197200
262Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Awaryjne hydrodynamiczne mycie koszy obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła OP-650 typ BD 26-1800, AP-1650 typ BD 28-1800 oraz HLD 10 i HLD 20 kotła nr 11 typ LCVZQ 34.7/2200 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”KZP-AS.2111.3.20221655118000
263Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowego klasy VAN OAZ.OAA.WW.2110.11.20221654855200
264Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regeneracja siłowników aparatu kierowniczego OAZ.OWH.K.MM.2111.4.20221655114400
265Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.1655125200
266Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV DarżynoOAZ.OWW-PR.2113.14.20221656658800
267Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO KZP-SZ.2110.39.20221654812000
268Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.0002/EW20/20221655280900
269Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Zakup kontenera typu „Biurowy’’ wraz z wyposażeniem dla Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku 1654848000
270Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 07/EW22/20221654599600
271Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1PNR 06/EW22/20221654599600
272Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym do Enea Bioenergia sp. z o.o.1654866000
273Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 05/EW22/20221654599600
274Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1P.NR 04/EW22/20221654599600
275Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 03/EW22/20221654599600
276Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1P NR 02/EW22/20221654599600
277Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
-= (Uzupełnij) Skrócona nazwa postępowania =-ZR-06/2022/ECS - wynik postępowania1656280800
278Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku 1654675200
279Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie spalin emitowanych z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny na terenie Elektrowni Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec”Badanie rynku 1654250400
280Enea S.A.Remont silników 6 kV oraz silników 0,4 kV w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.7.20221654599600
281Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-06/2022/ECSZR-06/2022/ECS1653469200
282Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa krzeseł”Badanie rynku 1654070400
283Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont drenażu OAZ.OWH-J.MO.2113.9.20221654074000
284Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.59.20221653948000
285Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową.0011/EW11/20221654498800
286Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układu ASTKZ EW SmukałaOAZ.OWH-K-KK.2113.8.20221653386400
287Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV KrzęcinOAZ.ORP-MM.2113.11.20221656064800
288Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-06/2022/ECS  Zakup i dostawa dwóch pojazdówZR-06/2022/ECS1653296400
289Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyzy obudowy budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/05/05/20221653897600
290Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch stacji ładowaniaOAZ.ORR.AM.2113.6.20221655197200
291Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem mobilnego przesiewacza.Badanie rynku.1653397200
292Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa transformatora o mocy 50/25/25 MVA, typu TWAR3C 50000/20 PN rezerwowego dla potrzeb własnych bloków energetycznych 500 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.6.2022 1655809200
293Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Pobranie próbek i wyznaczenie na podstawie podsiadanej przez Zamawiającego „Instrukcji średniej gęstości objętościowej i wilgotności naturalnej mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu: 10 01 80) magazynowanej w kwaterach w obrębie składowiska odpadów paleniskowych „Pióry” w celu weryfikacji ilości zmagazynowanych odpadów w jednostce masy [Mg]” średniej gęstości objętościowej i średniej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego wraz z wilgotnością naturalną magazynowanej na kwaterze 4N mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu: 10 01 80).Badanie rynku 1653602400
294Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyzy fundamentów młynów nr 3 i 4 bloku nr 6 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/05/05/20221652824800
295Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pełnej analizy fizykochemicznej odpadu o kodzie 10 01 80 (mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych)”.Badanie rynku 1653429600
296Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa ciągnikaOAZ.OWH.K.MM.2110.8.20221652778000
297Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa soków owocowychEPS/ZO/4500/FZ/012/221652097600
298Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Zabudowa instalacji połączenia kolektora pary technologicznej bloków nr 1÷10 z kolektorem parowym bloku nr 11 wraz z koniecznymi obiektami i instalacjami na podstawie koncepcji technologicznej”KZP-AM.2113.4.20221653300000
299Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykoszenie skarp i rowów na składowisku Pióry i Magazynie TurskoBadanie rynku 1651842000
300Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII”Badanie rynku 1652706000
301Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przegląd hydrozespołów w EW Kamienna, EW BledzewOAZ.OWH-P-GN.2112.11.20221652259600
302Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1650373200
303Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa elektromagnesu separatora S9 typu SNK 18.18 EX-3D w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.5.20221650538800
304Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV oraz Systemu Awizacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1655676000
305Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.36.20221650405600
306Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup materiałów elektrotechnicznych do zabezpieczeń instalacyjnychEPS/PO/4500/FZ/009/221650542400
307Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup wyżarzarki EPS/ZO/4500/FZ/006/221650456000
308Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU1656576000
309Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup wózków platformowych”EPS/ZO/4500/FZ/008/221649937600
310Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa systemu do laserowego osiowania wałówEPS/ZO/4500/FZ/005/221649937600
311Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego, dla Enea Bioenergia Sp. z o.o.Badanie rynku 1649854800
312Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec w okresie 12 miesięcy’’ - zapytanie o informację cenową1649714400
313Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie zasobników węgla kotła K7OZ/261/KD/U/101/221652090400
314Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa defektoskopuEPS/ZO/4500/FZ/007/221649678400
315Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1649250000
316Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch samochodów osobowych klasy VANOAZ.OAA.WW.2110.6.20221652263200
317Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji „Remont umocnień brzegowych dolnego stanowiska EW Kamienna ”OAZ.OWH-P-GN.2112.10.20221649754000
318Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa węży hydraulicznych i końcówek do ich zakuwania. 1649768400
319Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układów napędowych i sterowania zasuw oraz uszczelnień jazu EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.7.20221651226400
320Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja rozdzielni 3kV KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.4.20221650016800
321Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa środków czystości do Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648591200
322Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja rurociągów żużla w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ”KZP-AM.2113.2.20221649325600
323Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
ŚWIERŻE GÓRNE_„Wykonanie modernizacji mostu skośnego bl. 8x200 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079_KZP-AS.2113.3.2022KZP-AS.2113.3.20221649934000
324Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla ENEA Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.5.20221649930400
325Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz usuwania usterek i awarii urządzeń dźwigowych znajdujących się w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/BA/U/90/221651046400
326Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa śruby wygarniającej do wygarniaczy EENA70AF101, EENA71AF101 – szt. 1 do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/D/80/221649836800
327Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa środków czystości do Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648162800
328Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa soków owocowych dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648076400
329Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Rewitalizacja pomieszczeń w JastrowiuOAZ.OAA.PB.2113.3.20221649754000
330Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana wyłączników blokowych w EW KoronowoOAZ.OWH-K-MD.2111.3.20221649152800
331Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-05/2022/ECS Zakup i dostawa wywrotki IIZR-05/2022/ECS1648116000
332Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych firm Wilo i Grundfos OZ/261/MW/D/86/221650448800
333Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa wózka Dolly dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1647471600
334Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Badanie rynku: Dostawa zakrętarki udarowej z możliwością wiercenia do prac kolejowych1647950400
335Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa obciążników do badań suwnicy Q160/50T Blok 11KZP-SD.2110.17.20221648198800
336Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa ekranów komory paleniskowej dla kotłów Bloków nr 1, 4 i 5KZP-SD.2110.18.20221647385200
337Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wywóz popiołu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok na składowisko w SowlanachOZ/261/BA/U/36/221649232000
338Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie żużlu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MJ/U/03/231676890800
339Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie remontu komina żelbetowego nr 31/07/03/20221647954000
340Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Badanie rynku: Dostawa materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zadania1647432000
341Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów elektrycznych OZ/261/KD/D/12/221647248400
342Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie układów magazynowania chemikaliów i układów regeneracji ciągów SUW2 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/RB/514/211648717200
343Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa III pakietu katalizatora SCR dla K-7 do Enea Ciepło sp. z o.o. OZ/261/KD/D/492/211647255600
344Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy rur stalowychOZ/261/MWI/D/28/231678100400
345Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Badania rurociągów pary świeżej 3R302 oraz 0R302 zlokalizowanych w obrębie bloku nr 3 na potrzeby rewizji wew. UDT. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/U/498/211646989200
346Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Automatycznej Linii Próbopobiernia i Przygotowania Próbek Biomasy Wikpol ALPPB-12NR.04.16B02S1646308800
347Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN9A/B w Enea Elektrownia Połaniec S. A. - zapytanie o informację cenową1647990000
348Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - kod odpadu 10 01 801647007200
349Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 19 szt. foteli operatorskich” - zapytanie o informację cenową 1646661600
350Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Enea Bioenergia Sp. z o.o. - badanie rynku1646056800
351Enea Elektrownia Połaniec
Sp. z o.o.
Wykonanie kompleksowej obsługi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - zapytanie o informację cenową1646402400
352Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa układu zasilania gwarantowanego pompy ONG8 w pompowni mazutu nr 2KZP-EK.2113.3.20221646136000
353Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie pomiarów grubości ścianek oraz wymiana rur komory paleniskowej kotłów OP-650 nr 1, 4 i 5 w 2022 rokuKZP-EK.2111.1.20221646913600
354Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja układu tłoczonego pomp wody chłodzącej PC1 i PC3 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AM.2113.1.20221646996400
355Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup materiałów elektrotechnicznych do zabezpieczeń instalacyjnych dla Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. EPS/PO/4500/FZ/002/221646658000
356Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Odbiór odpadów wytworzonych przez Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. EPS/PO/4500/FZ/001/221646312400
357Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów dodatkowych do spawania.EPS/ZO/4500/FZ/003/221646305200
358Enea S.A.Badanie rynku1646434740
359Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup pojazdu - wywrotkiZR-04/2022/ECS1646348400
360Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układów napędowych i sterowania zasuw oraz uszczelnień jazu EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.2.20221645786800
361Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowegoZR-03/2022/ECS1646262000
362Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres wrzesień 2022 – wrzesień 2023OAZ.OWB.PH.2110.3.20221647255600
363Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa koparko - ładowarkiZR-02/2022/ECS1646866800
364Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku administracyjno-warsztatowego GorzówOAZ.OWH-P-GN.2113.5.20221657879200
365Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres maj 2022 – wrzesień 2022OAZ.OWB.PH.2110.1.20221646996400
366Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie Zabezpieczeń technicznych Zapory Pieczyska - KoronowoOAZ.OWH-K.JH.2113.34.20211647252000
367Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup dwóch pojazdówZR-01/2022/ECS1646089200

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.