Szukaj

L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Remont (wymiana) szaf zasilająco sterowniczych układu odgazowania próżniowego oraz układu nerki wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz wymianą sterowników i urządzeń zasilająco sterowniczych w Ciepłowni Zachód w Białymstoku ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku.OZ/261/EB/U/114/241713952800
2Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
,,Wykonanie badań i oznaczeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, kalibracja i sprawdzenie systemów pomiarów gazowo-pyłowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. lokalizacja Świerże Górne w latach 2024-2025”KZP-KS.2112.3.2024; ŚWIERŻE GÓRNE1713866400
3Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy regulatorów różnicy ciśnień i przepływu.OZ/261/EB/D/130/241713866400
4Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonywanie prac związanych z bezwykopowym umieszczaniem rur pod powierzchnią ziemi poprzez zastosowanie przecisków lub przewiertów sterowanych z wykorzystaniem rur Zamawiającego lub Wykonawcy OZ/261/JM/U/103/241713862800
5Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Układanie światłowodu, skrętki wraz z osprzętem na trasach kablowych przenośników biomasowych dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku 1713340800
6Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie napraw reaktorów SCR bloków nr 2, 3 i 7 wraz z przynależnymi kanałami spalin - zapytanie o informację cenową1713348000
7Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów dla Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.1.20241713776400
8Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Inkorporacja 5 Spółek celowych do Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.ORI.OA-JK.ŁP.2112.1.20241713517200
9Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Lipiny 2 o mocy zainstalowanej do 2,1 MW oraz PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968 MWOAZ.ORR-PW.2113.5.20241713513600
10Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy wymienników ciepła (znak sprawy: OZ/261/MWI/D/149/24)OZ/261/MWI/D/149/241714035600
L.p.Nazwa spółkiNazwa postępowaniaNumer postępowaniaTermin składania ofert
1Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wynajem koparki obrotowo – kołowej z operatorem, Wynajem koparko – ładowarki i mini – koparki z operatorem OZ/261/MW/U/29/241708592400
2Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej wraz z rozbiórką istniejących sieci i przyłączy kanałowych na odcinku od pkt. P – 473 do komory Kecb – 10, przy ul. Bitwy Białostockiej w Białymstoku.OZ/261/MW/RB/47/241709629200
3Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej wraz z rozbiórką istniejących sieci i przyłączy kanałowych na odcinku od pkt. P – 473 do komory Kecb – 10, przy ul. Bitwy Białostockiej w Białymstoku.OZ/261/MW/RB/47/241709629200
4Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej związana z likwidacją grupowego węzła ciepłowniczego przy ul. Jarzębinowej 20 wraz z rozbiórką istniejących sieci i przyłączy kanałowych kolidujących z nowymi sieciami ciepłowniczymi.OZ/261/MW/RB/123/241712304000
5Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa i rozładunek wody amoniakalnej dla potrzeb Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 3, 6 lub 12 miesięcy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1712958900
6Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa urządzenia do mycia”Badanie rynku 1712217600
7Enea Elektrownia Połaniec S.A.Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku oraz czynności obsługowe, konserwacyjne sieci i instalacji p-poż. w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 17 miesięcy - zapytanie o informację cenową1712224800
8Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wykładzin i ślimaków do podajników węglaKZP-SD.2110.40.20241712131200
9Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup licencji (przedłużenie wsparcia) IBM MQ Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal na okres 3 latKZP-MB.2112.6.20241712217600
10Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont zastawek remontowych górna i dolna woda, ramy chwytakowe zastawek EW KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2111.5.20241712653200
11Enea Elektrownia Połaniec S.A.Świadczenie usług agencji celnej w związku z realizacją dostawy modułów katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin bloków energetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, Zawada 26, 28-230 POŁANIEC - zapytanie o informację cenową1711548000
12Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych"Badanie rynku 1712322000
13Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów do palników pyłowychKZP-SD.2110.33.20241712217600
14Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowej mobilnej ręcznej zakuwarki do węży"Badanie rynku 1712228400
15Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa pompy i jej elementówKZP-SD.2110.36.20241712044800
16Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa nowych oraz odbiór i utylizacja zużytych mas jonitowychKZP-SD.2110.32.20241711530000
17Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont agregatów UOC (układ olejowo ciśnieniowy) H-1 i H-2 EW SmukałaOAZ.OWH.K.AP.2111.4.20241712653200
18Enea Elektrownia Połaniec S.A.Kompleksowa usługa ochrony mienia, terenów i obiektów w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy - zapytanie o informację cenową1711364400
19Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa syropów owocowych” Badanie rynku 1710936000
20Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci cieplnej od komory cieplnej BK-126 do punktu T4 wraz z przyłączami cieplnymi do budynków przy ul. Bohaterów Getta 5 i ul. Żabiej 16 i 18 w Białymstoku.OZ/261/MW/RB/115/241712217600
21Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy magnezytu prażonego w ilości 92 t do magazynu ENEA Ciepło Sp. z o.o., Ciepłownia „Zachód” ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku w latach 2024 – 2025OZ/261/BA/D/98/241711616400
22Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie kompleksowej obsługi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” w okresie od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r. - zapytanie o informację cenową1710932400
23Enea Elektrownia Połaniec S.A.Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku oraz czynności obsługowe, konserwacyjne sieci i instalacji p-poż. w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 17 miesięcy - zapytanie o informację cenową1710846000
24Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem przemysłowej myjki ręcznej."Badanie rynku1711108800
25Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
”Realizacja w formule „pod klucz” zabudowy zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne na Składowisku Żużla i Popiołu w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych” KZP-AM.2113.2.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1710846000
26Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Zabudowa instalacji odprowadzenia pirytów z młyna MPS 280s bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.3.20241712055600
27Enea Elektrownia Połaniec S.A.Bieżące utrzymanie w czystości eksploatowanych obiektów, urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy - zapytanie o informację cenową1710932400
28Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie ocen stanu technicznego obiektów mostowych w latach 2024-2028OAZ.OWI.LI.2112.5.20241711447200
29Enea Elektrownia Połaniec S.A.Remont kapitalny turbozespołu 13K240-ND41-M2 (TG-7) w Enea Elektrownia Połaniec S. A.” W związku z powyższym za - zapytanie o informację cenową1710511200
30Enea Elektrownia Połaniec S.A.Świadczenie usług agencji celnej w związku z realizacją dostawy modułów katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin bloków energetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, Zawada 26, 28-230 POŁANIEC - zapytanie o informację cenową1712581200
31Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa elektronarzędzi, urządzeń spalinowych, elektrycznych oraz masek spawalniczych” Badanie rynku 1711116000
32Enea Ciepło
Sp. z o.o.
 Budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej związana z likwidacją grupowego węzła ciepłowniczego przy ul. Gruntowej 6C wraz z rozbiórką istniejących sieci i przyłączy kanałowych kolidujących z nowymi sieciami ciepłowniczymiOZ/261/KD/R/96/241711098000
33Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Kompleksowe wykonanie przeglądu zawiesi, lin oraz wciągów” Badanie rynku 1710770400
34Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Przebudowa elewacji frontowej budynku kotłowni, maszynowni i nawy elektrycznej – elewacja północno-wschodnia w Enea Ciepło sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/RB/37/241710846000
35Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług serwisowych w zakresie elektrycznym polegających na: usuwaniu usterek i awarii na potrzeby układu elektrycznego w okresie od 01.05.2024 r do 31.12.2024r. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłowni BiałystokOZ/260/MW/U/03/241710752400
36Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostosowanie hydrozespołów H-1 i H-2 do pracy wyspowej i równoległej. EW Koronowo OAZ.OWHK-MD.2113.6.20241711537200
37Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Pickap przystosowanego do przewozu osób i materiałów ”Badanie rynku 1710511200
38Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Koszenie traw na obiektach Biura KoronowoOAZ.OWH.K.AP.2112.4.20241710496800
39Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja łazienek w Budynku Administracyjnym w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych – dostosowanie do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”KZP-AS.2113.2.20241710417600
40Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych spalinowych” Badanie rynku 1710147600
41Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostosowanie do przepisów ppoż. tuneli kablowych bloków 200 MW w kotłowni na poziomi -3,6 m w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.1.20241711108800
42Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa ruryKZP-SD.2110.25.20241709888400
43Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zaworów regulacyjnych do wtrysków pary pierwotnej wraz z częściami zamiennymiKZP-SD.2110.24.20241709715600
44Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa oraz rozładunek nowych i nieużywanych płyt żelbetowych pełnych” Badanie rynku 1710147600
45Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 3 szt. samochodów ciężarowych brygadowych do 3,5t masy całkowitej.OZ/261/EB/D/55/241709809200
46Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
 „ŚWIADCZENIE USŁUGI WYNAJMU AUTOMATÓW VENDINGOWYCH WRAZ Z WRZUTNIAMI I RĘKAWICAMI DLA POTRZEB ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.”KZP-SJ.2112.10.2023, 1709283600
47Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa kamienia drogowego – tłucznia oraz klińca dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”. Badanie rynku 1709542800
48Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa paneli ekranowych komory paleniskowejKZP-SD.2110.22.20241709283600
49Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont betonów stopnia wodnego Tryszczyn – etap 3OAZ.OWI.LI.2111.3.20241710151200
50Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rur i elementów rurociągówKZP-SD.2110.23.20241709110800
51Enea Elektrownia Połaniec S.A.Bieżące utrzymanie w czystości eksploatowanych obiektów, urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy - zapytanie o informację cenową1708945200
52Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej wraz z rozbiórką istniejących sieci i przyłączy kanałowych na odcinku od pkt. P – 473 do komory Kecb – 10, przy ul. Bitwy Białostockiej w Białymstoku.OZ/261/MW/RB/47/241709629200
53Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie wymurówki w obrębie złoża fluidalnego kotłów K-5 i K-6 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/EB/U/49/241709550000
54Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków chwastobójczych” Badanie rynku 1708506000
55Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych dla potrzeb modernizacji kotła Bloku nr 1 w 2024 r.KZP-SD.2110.16.20241709024400
56Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów do kruszarek żużlaKZP-SD.2110.17.20241709024400
57Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont hali maszyn i pomieszczeń socjalnych EW Tryszczyn OAZ.OWI.LI.2113.4.20241708682400
58Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostosowanie urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych do podawania biomasy do zasobników przykotłowych bloków 2-7 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1712052000
59Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa i montaż myjni wysokociśnieniowej do mycia sprzętu ciężkiego oraz samochodów osobowych.” do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1708344000
60Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 13 08 99* - Inne niewymienione odpady w postaci zanieczyszczonego oleju napędowego. Badanie rynku 1708092000
61Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa elementów mielących młyna MKM-33 - zapytanie o informację cenową1708340400
62Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wynajem koparki obrotowo – kołowej z operatorem, Wynajem koparko – ładowarki i mini – koparki z operatorem OZ/261/MW/U/29/241708592400
63Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa armatury przemysłowejKZP-SD.2110.9.20241708419600
64Enea Elektrownia Połaniec S.A.Usługi projektowe związane z projektem wstępnym, projektem budowlanym i projektem wykonawczym, systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1708599600
65Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów promocyjnych dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-MB.2112.1.20241708935300
66Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa szyn i rozjazdów kolejowychKZP-WnJ.2110.1.20241708333200
67Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń AGD dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1708333200
68Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowej przenośnej wytaczarki z funkcją wytaczania i napawania w zakresie naprawy otworów” do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1708084800
69Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zasuwy wlotowe EW Rejowice - modernizacjaOAZ.OWH-P-GN.2113.2.20241708077600
70Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
„Remont z rozbudową drenażu głębokiego zlokalizowanego na osuwisku w Samociążku wzdłuż drogi dojazdowej do EW Koronowo”OAZ.OWI.LI.2111.2.20241708336800
71Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa blachKZP-SD.2110.8.20241707728400
72Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Rewizja kotła i walczaka wraz z wykonaniem badań diagnostycznych kotłów OFB-105 K-5 i K-6 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/KD/U/09/231708678800
73Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie żużlu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/KD/U/01/241709715600
74Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Wykonanie przeglądu i legalizacji gaśnic dla Enea Bioenergia sp. z o.o." Badanie rynku 1707728400
75Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie remontów planowych wywrotnic wagonowych WW1, WW2 i WW3 wraz z przenośnikami taśmowymi T2a, T4a, T1a, T1b, T3a, T3b oraz ładowarko-zwałowarek ŁZKS-1 i ŁZKS-2 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2111.1.20241707739200
76Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie napraw, remontów i dostaw części do 2 szt. ładowarek łyżkowych Caterpillar 962M oraz wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów”Badanie rynku 1707919200
77Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie kompleksowej obsługi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1707908400
78Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie drenażu pionowego zapory w PieczyskachOAZ.OWI.LI.2111.1.20241707987600
79Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przejęcie wód nadmiernych ze skarpy zapory Pieczyska w obrębie lewego rowu oraz stabilizacja skarpy rowuOAZ.OWI.LI.2113.1.20241707991200
80Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie produktu poreakcyjnego tzw. PPR-u jako produktu ubocznego z instalacji odsiarczania spalin w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w okresie od 01.04.2024r do 31.12.2024r.OZ/260/MW/U/02/241707382800
81Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. Pakiety A i B w okresie 12 miesięcy - zapytanie o informację cenową1706526000
82Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80.Badanie rynku 1706191200
83Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 24). Badanie rynku 1706191200
84Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku - Żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 – Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.Badanie rynku 1706191200
85Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.6.20241707123600
86Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa druków dzienników i książek, wg załączonych wzorów” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1705914000
87Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla bocznicy kolejowej” do Enea Bioenergia sp. z o.o.1705924800
88Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Regeneracja śruby wygarniającej wybieraka ślimakowego biomasy w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/BA/U/375/231706086800
89Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Obsługa biotechnologiczna Biogazowni Liszkowo OAZ.OWB.PH.2112.42.20231705053600
90Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa koszy grzewczych do Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza typu BD18/A/1300 kotłów K-5 i K-6 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. OZ/261/KD/D/397/23
91Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zaworów wtryskowych pary wtórnej i do wtórnego przegrzewu kotła bloku nr 11KZP-SD.2110.117.20231704272400
92Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2024 rok:KZP-SJ.2110.391705482000
93Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji tych robót dla zamierzenia pn. „Projekt remontu umocnień brzegowych, przelewu stałego z jazem oraz murów oporowych EW Płoty” oraz dla zamierzenia pn. „Projekt remontu umocnień brzegowych, jazów oraz murów oporowych EW Gucisz”OAZ.OWH-P-GN.2112.36.20231705312800
94Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Opracowanie projektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych dla konstrukcji stalowej dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1704445200
95Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siarczanu żelazowego PIX 112 i PIX 113 dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z transportemKZP-SD.2100.6.20231704789000
96Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po budowie sieci ciepłowniczych w pasie drogowym i dojazdach po przekopach związanych z budową, wymianą lub awarią sieci cieplnych w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/AC/U/382/231703847600
97Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie projektu i dostawa sita odwadniającego wraz ze zbiornikiem i lejem sita odżużlacza kotła bloku nr 11KZP-AS.2113.15.20231703073600
98Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont hali maszyn i pomieszczeń socjalnych EW Tryszczyn OAZ.OWI.LI.2113.17.20231703671200
99Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. Projekt FW Bejsce o łącznej mocy do 20 MWOAZ.FWB.TP.2112.1.20231705312800
100Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zasuwy wlotowe EW Rejowice - modernizacjaOAZ.OWH-P-GN.2113.16.20231704448800
101Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych dla potrzeb modernizacji kotła Bloku nr 5 w 2024r.KZP-SD.2100.5.20231704357000
102Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont umocnień EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2111.23.20231703239200
103Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa węży hydraulicznych, końcówek do zakuwania węży hydraulicznych oraz innych elementów hydrauliki siłowej (końcówki, złączki, tuleje itp.) do maszyn i pojazdów” Badanie rynku 1702544400
104Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Obsługa biotechnologiczna Biogazowni Liszkowo OAZ.OWB.PH.2112.40.20231702375200
105Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Prowadzenie eksploatacji oraz wykonywanie usług konserwacyjno – serwisowych w zakresie mechanicznym i elektrycznym na instalacjach i urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Enea Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w BiałymstokuOZ/261/BA/U/346/231702458000
106Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport wywaru do Biogazowni LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.41.20231703066400
107Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa Operatorska związana z eksploatacją bieżącą Biogazowni Gorzesław w 2024 r.OAZ.OWB.PH.2112.35.20231702288800
108Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do pojazdów Iveco będących własnością Enea Bioenergia sp. z.o.o.”Badanie rynku 1702044000
109Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa i montaż myjni wysokociśnieniowej do mycia sprzętu ciężkiego oraz samochodów osobowych.” Badanie rynku 1701950400
110Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa ciągnika siodłowego dla Enea Bioenergia sp. z o.o."."Badanie rynku 1702371600
111Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Monitoring wód w rejonie składowiska i miejsca magazynowania odpadów paleniskowych „Pióry”, magazynu gipsu „Tursko” oraz w rejonie zbiornika retencyjnego.Badanie Rynku 1702303200
112Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Monitorowanie i ochrona obiektów wpisanych na listę Wojewody podlegających obowiązkowej ochronie przez Grupy Interwencyjne SUFO – Specjalistyczne Uzbrojone Formacje OchronneOAZ.OAA.PB.2112.39.20231702278000
113Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA IZOLATORÓW WSPORCZYCH DLA WYPROWADZENIA MOCY Z GENERATORA BLOKU 11KZP-SZ.2110.77.20231701331200
114Enea Elektrownia Połaniec S.A.Remont kapitalny turbozespołu 13K240-ND41-M2 (TG-7) w Enea Elektrownia Połaniec S. A. - zapytanie o informację cenową1701860400
115Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawy nowych opon do ładowarek należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku 1701439200
116Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WYŁĄCZNIKÓW EMAXKZP.SZ.2110.76.20231701158400
117Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
„Wycinka drzew rosnących w obrębie obiektów hydrotechnicznych stopnia piętrzącego Tryszczyn” OAZ.OWI.LI.2112.37.20231701162000
118Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa środków sanitarno-higienicznych dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o., na rok 2024:KZP-SJ.2110.36.20231700730000
119Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją prac odtworzeniowych na turbozespole TZ1 w Elektrociepłowni Białystok w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA w roku 2024 OZ/261/JM/U/353/231701424800
120Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do spychacza Dressta TD-25S”Badanie rynku 1701180000
121Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym"Badanie rynku 1701093600
122Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa elementów mielących młyna węglowego MKM 33  - zapytanie o informację cenową1700046000
123Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Dzierżawa używanych lokomotyw spalinowych"Badanie rynku1700229600
124Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowej przenośnej wytaczarki z funkcją napawania"Badanie rynku 1700136000
125Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch samochodów osobowych oraz jednego samochodu brygadowegoOAZ.OAA.WW.2110.14.20231700218800
126Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA PODCHLORYNU SODUKZP-SŁ.2110.24.2023,1700121600
127Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup agregatu do obróbki oleju transformatorowegoKZP-SD.2110.95.20231699952400
128Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa części do armatury przemysłowejKZP-SD.2110.94.20231699347600
129Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja zbiornika żużla bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.13.20231699358400
130Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODORU SPRĘŻONEGO TECHNICZNEGOKZP-SZ.2110.73.20231700121600
131Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA NOWYCH ORAZ ODBIÓR I UTYLIZACJA ZUŻYTYCH ŻYWIC JONOWYMIENNYCHKZP-SZ.2110.72.20231700121600
132Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Kompleksowe wykonanie przeglądu elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych oraz spalinowych”Badanie rynku 1699876800
133Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wymiana modułów katalizatora w reaktorach SCR bloków nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 2024 – 2025 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1700218800
134Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Diagnostyka oraz ewentualna naprawa urządzeń elektrycznych, elektronarzędzi i urządzeń spalinowych” Badanie rynku 1699358400
135Enea Serwis
Sp. z o.o.
Projektowanie, dostawa i montaż Systemów Zabezpieczeń Technicznych farmy fotowoltaicznej PV Jastrowie II o mocy 8 MW01/10/EW17/20231699873200
136Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 50% roztworu wodorotlenku sodowego do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/JM/D/337/231700042400
137Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie projektu przebudowy zespolonej konstrukcji mostu oraz jazu EW ŻurOAZ.OWI.LI.2112.29.20231699264800
138Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport kiszonki z kukurydzy od P. Kądziela Gospodarstwo, Czerskie Rumunki 6a, 87-603 Wielgie Rolne do Elektrowni Biogazowej LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.34.20231699437600
139Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Ochrona fizyczna obiektów Prefabet i PolimexOAZ.OAA.PB.2112.33.20231699005600
140Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN2A/B oraz wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN5A/B- zapytanie o informację cenową1698400800
141Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup nowej tokarki uniwersalnej CNC, model RLX 355x1000 firmy XYZ w ramach projektu I9999N0022KZP-WnJ.2110.4.20231698307200
142Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa analizatorówKZP-SJ.2110.32.20231698220800
143Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wynajem samochodu osobowo-towarowego wraz z kierowcą dla potrzeb działania ciągłości pracy Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy - zapytanie o informację cenową1698400800
144Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37-40%KZP-SZ.2110.68.20231698303600
145Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA ŚRODKA PRZECIWPIENIĄCEGO KURITA FC 6167 LUB LADIPER 167KZP-SZ.2110.69.20231698130800
146Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa zaworów kulowych do Enea Ciepło sp. z o.o. w BiałymstokuOZ/261/AC/D/318/231698314400
147Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodów osobowych klasy DKZP-SD.2110.92.20231698048000
148Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Przegląd, serwis rowerów dla Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku1698220800
149Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO MIN. 29%, GAT. IIKZP-SZ.2110.67.20231697787000
150Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez ENEA Bioenergia sp. z o.o. w obiektach administracyjno-socjalnych o powierzchni do 1600 m2”. ”Badanie rynku1697450400
151Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wapna hydratyzowanego CI 90-S luzem wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.3.20231699432200
152Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa części ciśnieniowych dla kotłów Bloków 200 i 500 MWeKZP-SD.2110.89.20231697529600
153Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Zagospodarowanie odpadu w postaci zużytych opon (kod odpadu 16 01 03)."Badanie Rynku 1698411600
154Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem koparki kołowej dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1697198400
155Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Naprawa konstrukcji stalowej wywrotnicy wagonowej nr 3 (WW3) w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych”KZP-JR.2111.11.20231697540400
156Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie produktu poreakcyjnego tzw. PPR-u z instalacji odsiarczania spalin w Enea Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok w 2024 r.OZ/260/MW/U/07/231699347600
157Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa kompletu wężownic przegrzewaczy pary I i III st. dla kotła OFB-105 K-6 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/D/287/231697616000
158Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
KZP-SJ.2112.7.2023, Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego kalorymetru izoperibolicznego wraz z wyposażeniem w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SJ.2112.7.2023, Nr Z382/1999301697097600
159Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 24% wody amoniakalnej do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.OZ/261/MW/D/283/231698134400
160Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla Enea Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Transport 20230002/EW20/20231697184000
161Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy kształtek gwintowanychOZ/261/KD/D/302/231697536800
162Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.4.20231699345800
163Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Naprawa łożyska prowadzącego Elektrowni Wodnej Smukała (zapas)OAZ.OWH.K.MM.2111.19.20231697619600
164Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Wynajem mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym do Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku1696510800
165Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.9.20231696975200
166Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Diagnostyka, badanie techniczne/rejestracyjne pojazdów do 3,5 tony” Badanie rynku1696586400
167Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń przeciwpożarowych w ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok” w latach 2024 – 2026OZ/261/KD/U/189/231697184000
168Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup agregatu do obróbki oleju transformatorowego KZP-SD.2110.86.20231696924800
169Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu-Pojazdy, sprzęt specjalistyczny- Minikoparka wraz z przyczepą z rampą najazdową/ zjazdową przystosowaną do przewozu minikoparki, dla Enea Serwis sp. z .o.o. Oddział Zachód, Rejon Gorzów. 45/EW22/20231697011200
170Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej do Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1696406400
171Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa wapna hydratyzowanego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/D/06/231698220800
172Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont szandorów wlotu wieży zasuw Zapora PieczyskaOAZ.OWH.K.MM.2111.20.20231696240800
173Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa części ciśnieniowej dla modernizacji kotła Bloku nr 10 w 2024r.KZP-SD.2110.84.20231695888000
174Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa i montaż mebli oraz dostawa krzeseł i foteli biurowych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1695812400
175Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Legalizacja ponowna 10 sztuk liczników energii elektrycznej znajdujących się na Farmie Wiatrowej Baczyna oraz 2 sztuk liczników znajdujących się na Farmie Wiatrowej DarżynoOAZ.OWW.RK.2112.30.20231695333600
176Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SOLI TRÓJSODOWEJKZP-SZ.2110.63.20231695366000
177Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowej naczepy samowyładowczej typu „wywrotka” do Enea Bioenergia sp. z.o.o. Badanie rynku 1695024000
178Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Przebudowa drogi i placu manewrowego przy budynku D w Enea Ciepło sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok wraz z infrastrukturą techniczną. OZ/261/MW/RB/249/231695888000
179Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Badania rurociągów pary świeżej 1R302 oraz 0R302 zlokalizowanych w obrębie bloku nr 1 na potrzeby rewizji wew. UDT w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/JM/U/255/231695722400
180Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem pomieszczenia biurowego wraz z mediami dla ekspedytorów w miejscowości Łęg 28-230 Połaniec dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1695628800
181Enea Elektrownia Połaniec S.A.Kompleksowa usługa ochrony mienia, terenów i obiektów w Enea Elektrownia Połaniec S.A1694556000
182Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodów osobowych klasy D PremiumKZP-SD.2110.82.20231695369600
183Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa urządzeń i urządzeń do klimatyzacji samochodowej” do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1695628800
184Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie i dostawa kompletów lemieszy, ślizgów wraz ze śrubami mocującymi oraz zębów do łyżek maszyn należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku 1695646800
185Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 7 sztuk rowerów” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1695034800
186Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa kawy ziarnistej dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1694782800
187Enea Elektrownia Połaniec S.A."Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy’’ - zapytanie o informację cenową1694599200
188Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zaworówKZP-SD.2110.81.20231695110400
189Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa worków typu Big-Bag”. dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1695110400
190Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport kiszonki z kukurydzy od Gospodarstwo Rolne K. Warszawska - Lipienica 17, 86-182 Świekatowo do Elektrowni Biogazowej LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.31.20231695286800
191Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych z logo dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” - badanie rynkuBADANIE RYNKU 1694178000
192Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wężownic spiralnychKZP-SD.2110.77.20231694419200
193Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie drenażu pionowego zapory w PieczyskachOAZ.OWI.LI.2111.18.20231695204000
194Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Usługa doradcy do spraw przewozu materiałów niebezpiecznych” do Enea Bioenergia.BADANIE RYNKU 1694505600
195Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne dla zadania PV Jastrowie II o łącznej mocy 8MW02/08/EW17/20231694077200
196Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa paneli fotowoltaicznych dla zadania PV Jastrowie II o łącznej mocy 8MW03/08/EW17/20231694077200
197Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa falowników dla zadania PV Jastrowie II o łącznej mocy 8MW01/08/EW17/20231694077200
198Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
System do wizualizacji i zarządzania technicznymi systemami ochrony: CCTV, SSWiN na FW i PV Darżyno, za pomocą aplikacji umożliwiającej integrację i wizualizację systemów bezpieczeństwa dla Wydziału Farm Wiatrowych i Fotowoltaicznych w Enea Nowa EnergiaOAZ.OWW.JL.2113.11.20231696838400
199Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie tymczasowych dróg technologicznych oraz remontów placów wykonanych z płyt betonowych”Badanie rynku 1693814400
200Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa ciekłego azotu oraz gazów technicznych dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1694073600
201Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Sprzedaż odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w 2024 r. w postaci olejów przepracowanych: kod odpadu 13 02 08* oraz 13 01 10* "Badanie rynku1693918800
202Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w 2024"Badanie Rynku 1693918800
203Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych i urządzeń z podziałem na zadania” Badanie rynku 1693987200
204Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarek łyżkowych VOLVO L120G,L150H i chwytakowych VOLVO L180EHL”1694782800
205Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarki łyżkowej Doosan DL420-5, koparki kołowej Doosan DX170W-5 oraz koparki gąsienicowej Doosan DX380LC-5”1694782800
206Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa części do samochodów ciężarowych, osobowych oraz maszyn budowlanych"Badanie rynku 1693479600
207Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Przegląd serwisowy stacji osuszania sprężonego powietrza instalacji SCR kotłów K1÷K2 i K4÷K8 oraz naprawa i serwis osuszaczy sprężonego powietrza sterowniczego kotła bl. nr 9 i 10 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych, w latach 2023÷2025” KZP-JR.2111.10.20231693911600
208Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla warsztatu z podziałem na zadania” do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1693555200
209Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa kosiarki bijakowej (na młotki) do ciągnika Case Farmer 95A dla Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku 1693468800
210Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Kompleksowa dostawa 1 sztuki konstrukcji stalowej dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” Badanie rynku 1693382400
211Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport kiszonki z kukurydzy od Gospodarstwo Rolne K. Warszawska - Lipienica 17, 86-182 Świekatowo do Elektrowni Biogazowej LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.28.20231693299600
212Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa Doradcy Technicznego do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyboru Wykonawcy projektu Modernizacji Biogazowni Gorzesław w formule „zaprojektuj i wybudujOAZ.OWB.PH.2112.25.20231693213200
213Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie aktualizacji projektu „Ogólnoelektrowniany kolektor pary 0,5M Pa bloków 1-10, Etap II - bloki 500 MW”KZP-WnJ.2113.2.20231692864000
214Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Obsługa i nadzór nad urządzeniami i układami odpopielania w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział ElektrociepłowniaOZ/261/MW/U/233/231693382400
215Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa węży hydraulicznych i końcówek do ich zakuwania.Badanie rynku 1692968400
216Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o.1692622800
217Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Organizacja spotkania z okazji Dnia Energetyka dla pracowników ENEA Nowa Energia sp. z o.o. w dniu 23.09.2023 r.OAZ.OAA.PB.2112.27.20231692262800
218Enea Elektrownia Połaniec S.A.Przystosowanie młynów węglowych MKM - 33 do rozdrabniania paliwa biomasowego w Enea Elektrownia Połaniec S.A - zapytanie o informację cenową1693224000
219Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 600 sztuk klocków hamulcowych typ W14 do lokomotyw TEM2 dla Enea Bioenergia Sp. z o.o.” Badanie rynku 1691618400
220Enea S.A.Badanie rynku "Obsługa reklamowa ENEA S.A."1691964000
221Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WĘGLA AKTYWNEGO ECODEX C-502-HKZP-SZ.2110.54.20231692169200
222Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykoszenie skarp i rowów na składowisku Pióry i Magazynie TurskoBadanie rynku 1680267600
223Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja instalacji wentylacyjnej na II piętrze budynku „D” na terenie Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/RB/227/231692691200
224Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa wysokoparametrowego preizolowanego przyłącza sieci cieplnej do budynku ozn. nr 24 przy ul. Węglowej 8OZ/261/KD/RB/232/231692174600
225Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ1 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/04/231693468800
226Enea Centrum
Sp. z o.o.
Potwierdzanie tożsamości Klientów za pomocą elektronicznego dowodu osobistegoBadanie rynku1691359200
227Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Regeneracja podzespołów do pojazdów samochodowych i maszyn budowalnych do Enea Bioenergia sp. z o.o.” Badanie rynku 1691672400
228Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Świadczenie Usług Asysty Technicznej asysty technicznej (ATiK) do oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcyKZP-MB.2112.8.20231691478900
229Enea Centrum
Sp. z o.o.
Kompleksowa obsługa wydruku masowego dokumentacji wychodzącej dla GK EneaBadanie rynku1690840800
230Enea Centrum
Sp. z o.o.
Potwierdzanie tożsamości Klientów za pomocą mojeIDBadanie rynku1691099940
231Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Remont elewacji budynku biurowo-socjalnego przy ul. Bitwy Białostockiej 14 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/MW/RB/207/231691136000
232Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji systemów technicznej ochrony mienia: systemu telewizji przemysłowej CCTV, systemu kontroli dostępu ACC oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w zespole budynków Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku, zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 25, 27, Augustowskiej 6 oraz Ciepłowni Zachód przy ul. Starosielce 2/1OZ/261/BA/RB/208/231692777600
233Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres wrzesień 2023 – sierpień 2024 OAZ.OWB.PH.2110.11.20231691398800
234Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rur i elementów rurociągówKZP-SD.2110.60.20231690876800
235Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.61.20231691481600
236Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku administracyjno – biurowym ENEA Nowa Energia sp. z o.o oraz EW KoronowoOAZ.OAA.PB.2112.20.20231692266400
237Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa zakiszania i transportu wysłodków buraczanych z kampanii buraczanej 2023/2024 dla Enea Nowa Energia sp. z o.o. - Biogazownia LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.21.20231691053200
238Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII” - Badanie Rynku.Badanie rynku1690808400
239Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów geodezyjnych polegających na inwentaryzacji placów magazynowych biomasy do Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1690203600
240Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”Badanie rynku1690203600
241Enea Serwis
Sp. z o.o.
Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym z gotowych modułowych obiektów kontenerowych dostarczonych przez Zamawiającego wraz z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu.05-EW12-20231691413200
242Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wywóz nieczystości płynnych z szamb, zbiornika na odcieki ze Składowiska Mieszanki Popiołowo-Żużlowej i nastawni kolejowej EKm na Zakładową Oczyszczalnię Ścieków Sanitarnych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2112.4.20231690282800
243Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę dla instalacji  PV Lubno III OAZ.OWW.PR.2112.18.20231691668800
244Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie projektu rewitalizacji pomieszczeń budynku administracyjno – biurowego Enea Nowa Energia sp. z o.o. Biuro JastrowieOAZ.OAA.PB.2112.17.20231691744400
245Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja przenośnika taśmowego T18 oraz Ładowarko-Zwałowarki Kołowo Szynowej (ŁZKS nr1) w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.6.20231690369200
246Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków profilaktycznych”Badanie rynku1689937200
247Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Energetyka dla pracowników ENEA Nowa Energia sp. z o.o. w dniu 23.09.2023 r.OAZ.OAA.PB.2112.18.20231689930000
248Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie projektu odtworzenia układu uzupełniania wody powrotnej w Elektrowni Kozienice NGT.SB.221.3.5.20231689937200
249Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Modyfikacja układu sprężonego powietrza w Elektrowni Kozienice - dokumentacja NGT.SB.221.4.8.20231690801200
250Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów osiadania reperów kontrolnych zlokalizowanych w obrębie Składowiska Odpadów Paleniskowych Pióry”.Badanie rynku1689944400
251Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie piaskowników przy korycie Brdy w KoronowieOAZ.OWI.LI.2111.15.20231689670800
252Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie drenażu pionowego zapory w PieczyskachOAZ.OWI.LI.2111.16.20231692183600
253Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Pobór i przygotowanie próbek laboratoryjnych z eksploatacji: węgla kamiennego, żużlu i popiołu lotnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/198/231690531200
254Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiaru hałasu przenikającego z instalacji do środowiska w porze dziennej i nocnej dla Instalacji do składowania odpadów paleniskowych „Pióry” i Magazynu gipsu Tursko”Badanie rynku1689080400
255Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki z lawetą01-EW12-20231689598800
256Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa wciągarki kablowej dla Enea Serwis sp. z o.o. Rejon Szczecin02-EW12-20231689598800
257Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów PV – umowa ramowa dla inwestycji na terenie całego kraju w ilości 50 szt.OAZ.ORP-JM.2112.15.20231689318000
258Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla Enea Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Transport 20230001-EW20-20231689152400
259Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do koparki przeładunkowej Sennebogen 821” Badanie rynku1688940000
260Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa preparatów wspomagających procesy technologiczne i uzupełniających składniki mineralne Biogazowni Liszkowo w 2023 r.OAZ.OWB.PH.2110.10.20231688558400
261Enea Elektrownia Połaniec S.A."Kompleksowa usługa ochrony mienia, terenów i obiektów w Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1688464800
262Enea Trading
Sp. z o.o.
Postępowanie zakupowe usługi przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa1687946400
263Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Malowanie konstrukcji jazuOAZ.OWH.K.AP.2111.13.20231688374800
264Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja systemu kontroli dostępu w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/171/231692608400
265Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przetarg na dostawę minikoparki wraz z lawetą dla Enea Serwis Rejon PiłaEW13-20231688544000
266Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa koszy grzewczych do Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza typu BD22/1600 kotłów K-7 i K-8 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.  OZ/261/KD/D/185/231688542200
267Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wulkanizacja opon w pojazdach i maszynach budowlanych należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie Rynku. Badanie rynku1688076000
268Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Spycharka DRESSTA TD-25S - remont/wymiana podwozia oraz osprzętu lemiesza” - Badanie Rynku. Badanie rynku1688335200
269Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywne dostawy paliwa płynnego w postaci oleju napędowego ON do stacji paliw znajdującej się na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.” - Badanie Rynku. Badanie rynku1688335200
270Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie czyszczenia oraz monitoringu drenażu poziomego budynku głównego bloków 200 MW NGB.SK.221.3.1.20231687777200
271Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO TECHNICZNEGO GAT. I, 33% WP. NA 100% AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.44.20231687503600
272Enea Elektrownia Połaniec S.A."Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1686909600
273Enea Elektrownia Połaniec S.A.Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1676034000
274Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach bazy składowiska Pióry” Badanie Rynku 1687179600
275Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów do przenośników taśmowychKZP-SD.2110.48.20231687766400
276Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU (ŁUGU SODOWEGO) 100% AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.43.20231687244400
277Enea Elektrownia Połaniec S.A.Malowanie hali w budynku F11/07/06/20231687262400
278Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Świadczenie czynności kompleksowej diagnostyki i naprawy samochodów ciężarowych oraz naczep samowyładowczych dla Enea Bioenergia Sp. z.o.o. Badanie rynku1686866400
279Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa używanych lokomotyw spalinowych typu TEM2-SM48 do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1686747600
280Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie popiołu z biomasy o kodzie odpadu 10 01 03 odebranego z terenu ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w postaci wilgotnejOZ/260/MW/U/03/231690790400
281Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont stropu zamka wodnego w EW KoronowoOAZ.OWI.LI.2111.11.20231686571200
282Enea Serwis
Sp. z o.o.
Rozbudowa budynku garażowego Enea Serwis sp. z o.o. Odział Centrum Rejon Gniezno006-ew11-20231688022000
283Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Prace naprawczo – remontowe elementów maszyn i pojazdów” dla Enea Bioenergia Sp. z.o.o. Badanie rynku1686747600
284Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja układów olejowych turbozespołu Bloku nr 9KZP-PT.2113.4.20231686556800
285Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dzierżawa używanych lokomotyw spalinowych” Badanie rynku 1686315600
286Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana uszczelnień dławic wału H-1 i H-2 EW GródekOAZ.OWH.K.JK.2111.8.20231685966400
287Enea Elektrownia Połaniec S.A."Kompleksowa usługa ochrony mienia, terenów i obiektów w Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1685700000
288Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie przeglądu oraz ewentualnych napraw dwóch analizatorów typu Eltra CS 580”. dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1685916000
289Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Odbiór ścieków ze zbiorników gromadzących nieczystości płynne kanalizacji sanitarnej” do Enea Bioenergia sp. z o.o Badanie rynku1684828800
290Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Świadczenie czynności kompleksowej diagnostyki i naprawy samochodów ciężarowych oraz naczep samowyładowczych dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1685534400
291Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem sprzętu ciężkiego dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie Rynku. Badanie rynku1685534400
292Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 33% kwasu solnego do ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/D/132/231685347200
293Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa przepustnic dn 900 pn 25 z napędem ręcznym z możliwością późniejszego montażu napędu elektrycznego , przyłącze z końcówkami do spawania z potrójnym mimośrodem- 2 sztOZ/261/AC/D/40/241709110800
294Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń dla bocznicy kolejowej do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1684965600
295Enea Centrum
Sp. z o.o.
Składanie podpisów elektronicznych w procesie zawarcia umowy i ich automatyczna weryfikacjaBadanie rynku 1686088800
296Enea Centrum
Sp. z o.o.
Potwierdzanie tożsamości klientów za pomocą mojeIDBadanie rynku 1686088800
297Enea Centrum
Sp. z o.o.
Potwierdzanie tożsamości klientów za pomocą elektronicznego dowodu osobistegoBadanie rynku 1686088800
298Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie iniekcji komór turbinowych OAZ.OWH-P-GN.2111.14.20231685005200
299Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wyłącznik blokowy H-2 ŻurOAZ.OWHK-MD.2111.7.20231684918800
300Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Pobór materiału i wykonania pełnej analizy fizykochemicznej odpadu o kodzie 10 01 80 (mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych)” Badanie rynku 1685451600
301Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów stężenia pyłu emitowanego z 5 emitorów (odpylni) znajdujących się na instalacji do magazynowania, transportu i przygotowania biomasy leśnej i agro wraz z ich opracowaniem w postaci Raportu” Badanie rynku1684965600
302Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regeneracja siłowników H-1 EW KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2111.9.20231685091600
303Enea Serwis
Sp. z o.o.
Remont pokrycia dachowego w siedzibie ENEA Serwis sp. z o.o. Gronówko 30 - budynek A22-EW14-20231684828800
304Enea Elektrownia Połaniec S.A."Dostawa modułów katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin bloków energetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1684994400
305Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.40.20231685001600
306Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowania w 2023 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80 dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1684242000
307Enea Elektrownia Połaniec S.A."Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy’’ - zapytanie o informację cenową1684497600
308Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.9.20231684832400
309Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowej naczepy samowyładowczej typu „wywrotka” do Enea Bioenergia sp. z.o.o.” Badanie rynku1685484000
310Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
sprzedaż odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1684360800
311Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV JastrowieOAZ.OWH-J-MR.2113.9.20231684400400
312Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przeprowadzenie procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001 wraz z przeprowadzeniem dwóch Audytów w nadzorze” Badanie rynku1684490400
313Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont zasuw i mechanizmów jazu SamociążekOAZ.OWH.K.MM.2111.12.20231683882000
314Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja awaryjnego zasilania serwerowni zapory i wieży zasuw Zapory PieczyskaOAZ.OWH-K-KK.2113.8.20231684314000
315Enea Elektrownia Połaniec S.A."Wykonanie usług w zakresie kontroli parametrów biomasy dostarczanej na teren Enea Elektrownia Połaniec S.A.’’ - zapytanie o informację cenową1684130400
316Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa wciągarki kablowej z osprzętem dla Enea Serwis sp. z o.o. Oddział Centrum Rejon Gniezno004-EW11-20231684393200
317Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont lewego kanału upustu jałowego i kanału roboczego EW Trzebiatów IOAZ.OWH-P-GN.2113.10.20231683795600
318Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ASTKZ zapora Pieczyska OAZ.OWH-K-KK.2113.7.20231684314000
319Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont umocnień brzegowych Elektrowni Wodnej PtuszaOAZ.OWH-J-MO.2113.2.20231685016000
320Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO HCL GAT. II, O STĘŻENIU MIN. 29%KZP-SZ.2110.34.20231683615600
321Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż odpadu o kodzie 16 01 03 zużyte opony wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1683205200
322Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowegoKZP-SD.2110.38.20231683187200
323Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37 DO 40%KZP-SZ.2110.33.20231683183600
324Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów i urządzeń spalinowych z podziałem na zadania” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1683324000
325Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Pomiar ruchu wieży względem fundamentu na FW Bardy-Dygowo OAZ.OWW.KW.2112.8.20231683187200
326Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja zasuw wlotowych EW BledzewOAZ.OWH-P-GN.2113.5.20231683187200
327Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów PVOAZ.ORP-JM.2112.12.20231683550800
328Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Rozdzielnica DC potrzeb własnych Żur oraz wymiana prostownika 24V DC + 220V DC ŻurOAZ.OWH-K-JK.2113.4.20231683795600
329Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa łożyskKZP-ŁA.2110.13.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1683189000
330Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy miejskiej sieci cieplnej w kierunku osiedla Zawady przy ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku wraz ze studium wykonalnościOZ/261/MW/U/100/231683615600
331Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa i uruchomienie kontenerowej wytwornicy pary o mocy nie mniejszej niż 1200 kWOZ/261/MW/D/199/231688457600
332Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa dysz do palników pyłowychKZP-SD.2110.35.20231682582400
333Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Udrożnienie koryta Martwej Brdy – wycinka drzew rosnących w korycie i na brzegach koryta oraz usunięcie powalonych drzew i tam bobrowychOAZ.OWI.LI.2111.5.20231683277200
334Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Sterowanie wody H-1 i H2 EW KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2113.6.20231682326800
335Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 600 sztuk klocków hamulcowych typ W14 do lokomotyw TEM2 dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”. Badanie rynku1682496000
336Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Kompleksowa dostawa 1 sztuki garażu dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1682496000
337Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przegląd hydrozespołów w EW Kamienna, EW BledzewOAZ.OWH-P-GN.2112.9.20231682067600
338Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Telemechanika rozdzielni 110 kV w elektrowni KoronowoOAZ.OWH-MD.2113.3.20231682499600
339Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont UOC H-1, H-2, H-3 EW GródekOAZ.OWH.K.MM.2111.6.20231681941600
340Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja systemu prowadnic kablowych do wózków wygarniających pod zasobnikiem WW4KZP-AM.2113.2.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1683799200
341Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW: MODUŁÓW POMIAROWYCH I MODUŁÓW DO LOKALIZACJI AWARII W LINIACH KABLOWYCH ŚREDNIEGO ORAZ NISKIEGO NAPIĘCIA, ZABUDOWA MODUŁÓW NA SAMOCHODACH ZAMAWIAJĄCEGO.003-EW11-20231681801200
342Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja zasobnika wywrotnicy wagonowej nr 2 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.3.20231682074800
343Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Kompleksowa organizacja sceny głównej podczas Dnia Energetyka-Pożegnania Lata 2023”KZP-IP.2112.13.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1681812000
344Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WĘGLA AKTYWNEGO O GRAN. 0,6 DO 1,7 MMKZP-SZ.2110.28.20231681455600
345Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa filtrów do maszyn i samochodów ciężarowych” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1681423200
346Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie usługi litrażowania maszyn i pojazdów będących własnością Enea Bioenergia Sp. z o.o. Badanie rynku1680696000
347Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.6.20231681286400
348Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie spalin emitowanych z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny na terenie Elektrowni Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec” Badanie rynku1680040800
349Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa soków owocowych” Badanie rynku 1679914800
350Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków czystości dla Pracowników Enea Bioenergia sp. z o.o.”. Badanie rynku1679914800
351Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2023 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 24). Badanie rynku 1691499600
352Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Remont podpór estakady popiołowej etap 4 oraz wieży reflektorowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2111.2.20231680087600
353Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych. Badanie rynku1680008400
354Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych dla kotła Bloku nr 9 w 2023r.KZP-SD.2100.2.20231681284600
355Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Ochrona obiektów Prefabet i PolimexOAZ.OAA.PB.2112.11.20231679306400
356Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.22.20231679562000
357Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków na komary i kleszcze” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku1678921200
358Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa samochodu kontenerowego KZP-SD.2110.21.20231679302800
359Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji zabudowy nowych odcięć na rurociągach wody chłodzącej bloków 200 MW w Elektrowni KozieniceNGT.SB.221.3.1.20231680260400
360Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego bądź umowy najmu długoterminowego na okres 36 miesięcy dla dwóch samochodów służbowych klasy D premiumOF.JA.01.20231679313600
361Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.1.20231679047200
362Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie ekspertyzy dot. potencjalnej kwalifikacji stanowisk pracy w Spółce do „Wykazu stanowisk pracy w Enea Bioenergia sp. z o.o., na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgodnie z Ustawą o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r.” Badanie rynku1679043600
363Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup mączki kamienia wapiennego wraz z transportemKZP-WnJ.2100.9.20221680679800
364Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Moduły systemu sterowania i nadzoruOZ/261/BA/D/25/231679302800
365Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie osadnika ścieków deszczowo-przemysłowych w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok OZ/261/MW/RB/46/231679562000
366Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie iniekcji komór turbinowych OAZ.OWH-P-GN.2111.4.20231679306400
367Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Uzyskania dostępu do portalu informacji prawnej w zakresie ochrony środowiska wraz z możliwością porad eksperckich”Badanie rynku1678284000
368Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres sierpień 2023 r. - sierpień 2024 r. OAZ.OWB.PH.2110.3.20231678780800
369Enea Centrum
Sp. z o.o.
Zapytanie o informację cenową - Elektroniczna Platforma Zakupowa na potrzeby Spółek Grupy EneaBadanie rynku1679050800
370Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie kompleksowego serwisu z przeglądami co 6 miesięcy ( odgrzybianie i konserwacja) klimatyzatorów stacjonarnych- ściennych oraz przenośnych”.Badanie Rynku 1679061600
371Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Wykonanie, dostawa i wymiana zbiornika spustów 9ZS1 dla kotła bloku nr 9”KZP-AM.2113.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1678964400
372Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa armatury przemysłowejKZP-SD.2110.16.20231678438800
373Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Kompleksowe wykonanie przeglądu zawiesi, lin oraz wciągów”Badanie rynku1679061600
374Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Kompleksowa dostawa 3 sztuk garaży dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku1678266000
375Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przebudowa systemu drenażowego zapory i remont konstrukcji upustu dennego stopnia wodnego Żur OAZ.OWI.LI.2111.1.20231678442400
376Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Opracowanie projektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych dla posadowienia 3 sztuk garaży typu blaszak o wymiarach 6 m długości x 7 m szerokości, 5 m długości x 3 m szerokości oraz 7 m długości x 5 m szerokości dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1678093200
377Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do pojazdów Iveco będących własnością Enea Bioenergia sp. z.o.o.”Badanie rynku1677852000
378Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamierzenia pn. „Remont umocnień brzegowych dolnego i górnego stanowiska Elektrowni Wodnej Bledzew” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robótOAZ.OWH-P-GN.2112.6.20231678183200
379Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamówienia obejmującego „Projekt remontu elewacji budynku EW Trzebiatów 1 oraz gospodarczego i boksu odpadowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robótOAZ.OWH-P-GN.2112.5.20231679648400
380Enea Elektrownia Połaniec S.A.Bieżące utrzymanie w czystości eksploatowanych obiektów, urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S. A. w okresie 12 miesięcy- zapytanie o informację cenową1677160800
381Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku1678093200
382Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie ocen stanu technicznego obiektów budowlanych i hydrotechnicznych w latach 2023-2027OAZ.OWI.LI.2111.3.20231678356000
383Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa oraz rozładunek nowych i nieużywanych płyt żelbetowych pełnych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1677661200
384Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa kamienia drogowego - tłucznia dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”.Badanie rynku1677574800
385Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont betonów stopnia wodnego Tryszczyn – etap 2OAZ.OWI.LI.2111.3.20231677578400
386Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA OLEJÓW PRZEMYSŁOWYCHKZP-SZ.2110.8.20231676934000
387Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa nowych oraz odbiór i utylizacja zużytych żywic jonowymiennychKZP-SZ.2110.7.20231677052800
388Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa środków chwastobójczych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1676365200
389Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa węży gumowych do przesyłu wody i sprężonego powietrzaBadanie rynku1676883600
390Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa sieci cieplnej magistralnej od punktu A do komory cieplnej AK-310 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Suraskiej nr 6 i 2 oraz rozbiórkę istniejącej sieci cieplnej – I etapOZ/260/MW/RB/01/231678784400
391Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizacja układu filtrującego odwróconej osmozy na stacji DEMI e ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SZ.2113.1.20231676361600
392Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Realizacja projektu wydzielenia pomieszczenia biurowego i aneksu kuchennego w biurowcu Enea Nowa EnergiaOAZ.OAA.PB.2113.1.20231679047200
393Enea Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie przewiertów sterowanych dla budowy kablowego przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV do hali magazynowo produkcyjnej w Sierakowie przy ul. Poznańskiej.3-EW14-20231676451600
394Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla bocznicy kolejowej.Badanie rynku1676847600
395Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja Biogazowni GorzesławOAZ.ORR-OWB.2113.22.20221680854400
396Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 16 01 03 - Zużyte oponyBadanie rynku1675897200
397Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa druków dzienników i książek, wg załączonych wzorów dla Enea Bioenergia sp. z o.o." - Badanie rynkuBadanie rynku1676242800
398Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie ekspertyzy obudowy budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S. A. - zapytanie o informację cenową1675256400
399Enea Elektrownia Połaniec S.A.Udostępnienie Zamawiającemu Platformy Zakupowej dla celów prowadzenia Postępowań i Aukcji oraz udzielenie Licencji w celu korzystania z tej Platformy - zapytanie o informację cenową1660125600
400Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„ Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego Klasy D ” - Badanie rynkuBadanie rynku1675810800
401Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosku ws. oceny wodnoprawnej dla EW KoronowoOAZ.OWI.LI.2112.1.20231676019600
402Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie usuwania usterek i bieżących napraw obiektów budowlanych i budowli na terenie Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r.OZ/261/MW/U/08/231676365200
403Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów PVOAZ.ORP-JM.2112.3.20231677452400
404Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sprzedaży w 2023 r. gipsu jako produktu ubocznego" - Badanie rynkuBadanie rynku1675432800
405Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dobudowa boksu do istniejących boksów z bloczków betonowych w systemie „LEGO” dla Enea Bioenergia sp. z o.o." - Badanie rynkuBadanie rynku1675069200
406Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Wykonanie remontów planowych wywrotnic wagonowych WW1, WW2 i WW3 wraz z przenośnikami taśmowymi T1a, T1b, T3a, T3b oraz Ładowarko-Zwałowarek ŁZKS-1 i ŁZKS-2” KZP-AM.2111.1.2023; ŚWIERŻE GÓRNE1675681200
407Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od BK-241 przy ul. Solidarności do komory BK-9/1 przy ul. Antoniukowskiej i od komory BK-24/5 do komory BK-9/3 przy ul. Antoniukowskiej wraz z przyłączami do bud. przy ul. Wierzbowej 3A, Antoniukowskiej 23, 21, 19, 19A, 17, 17A, 17B, 15, 15A, 15B, 11A, 9, Broniewskiego 1, 1A w Białymstoku.OZ/260/MW/RB/15/221677574800
408Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do ładowarek należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675378800
409Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Automatycznej Linii Próbopobiernia i Przygotowania Próbek Biomasy Wikpol ALPPB-12NR.04.16B02S1646308800
410Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Prace remontowe na układach chemoodpornych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2023-2025”kZP-AS.2111.1.20231674820800
411Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Przekładki kabli stanowiących kolizje dla BGP a potrzebnych do funkcjonowania dla pozostałej części elektrowni - projektNGE.DK.221.3.1.20231675771200
412Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po budowie sieci ciepłowniczych w pasie drogowym i dojazdach po przekopach związanych z budową, wymianą lub awarią sieci cieplnychOZ/261/MW/U/423/221675760400
413Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Modyfikacja układu mazutu - projektowanieNGT.SB.221.3.1.20231675173600
414Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 10 szt. foteli biurowych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675155600
415Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zadania” do Enea Bioenergia sp. z o.o. - Badanie rynkuBadanie rynku1675069200
416Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
"Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w 2023"Badanie Rynku 1674514800
417Enea Elektrownia Połaniec S.A.Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1676034000
418Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy w 2023r. EPS/ZO/4500/FZ/024/221674219600
419Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.1.20231674721800
420Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „MODERNIZACJA BIOGAZOWNI GORZESŁAW W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”OAZ.ORR-OWB.2112.46.20221676278800
421Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 33% kwasu solnego do ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w 2024rOZ/261/MWI/D/343/231699952400
422Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Świadczenie czynności kompleksowej diagnostyki i naprawy samochodów ciężarowych oraz naczep samowyładowczych Badanie rynku1673305200
423Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Analiza akustyczna na Składowisku odpadów paleniskowych Pióry”Badanie rynku1673218800
424Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
KZP-SJ.2110.103.2022, Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:KZP-SJ.2110.103.20221674637200
425Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sprzedaż odpadów przemysłowych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o. w postaci olejów przepracowanych: kod odpadu 13 02 08* ”Badanie rynku1672927200
426Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa koszy zimnego końca ZK do obrotowych podgrzewaczy powietrza BD-26-1800 kotła bloku nr 7KZP-WnJ.2110.9.20221672736400
427Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO GNRFZE 315L/3, 220V, 380A, 75kW, S1KZP-SZ.2110.96.20221673337600
428Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w 2023 roku - zapytanie o informację cenową1672236000
429Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wymiana kabli 6kV z rozdz. 6kV P9 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.17.20221673956800
430Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Ochrona obiektów Prefabet i PolimexOAZ.OAA.PB.2112.43.20221672210800
431Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni LiszkowoOAZ.OWB.PH.2110.26.20221674036000
432Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem pojazdu osobowego Klasy D – dedykowany dla Prezesa Zarządu Enea Bioenergia sp. z o.o.”Badanie rynku1672927200
433Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Y700H 4.75KZP-SZ.2110.94.20221672214400
434Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie i montaż klatki na butle z tlenem technicznym dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1672354800
435Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup kontenerów socjalno-biurowych”EPS/ZO/4500/FZ/022/221671800400
436Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Jednorazowa dostawa środków czystości EPS/ZO/4500/FZ/015/221656592200
437Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup ukosowarek do rurEPS/PO/4500/FZ/021/221671541200
438Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie napraw, remontów i dostaw części do 2 szt. ładowarek łyżkowych Caterpillar 962M oraz wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów” - Badanie rynkuBadanie rynku1674774000
439Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Zawarcie umowy leasingu operacyjnego bądź najmu długoterminowego na okres 36 miesięcy dla dwóch samochodów służbowych marki VW model ARTEON klasy D Premium NO.JA.2604.12.20221671710400
440Enea Elkogaz
Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji modyfikacji układu mazutu Bloków 200MWe i 500 MWeNGT.SB.221.3.1.20221671796800
441Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
"Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów spalin na SCR na bloku nr 7"KZP-AM.2112.8.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1671102000
442Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
"Kompleksowa obsługa serwisowa aparatury pomiarów emisji zanieczyszczeń spalin firmy SICK na obiektach Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w latach 2023, 2024 i 2025"KZP-AM.2112.6.2022; ŚWIERŻE GÓRNE1670410800
443Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowego kontenera do przyczepy hakowej PRONAR T185” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.  - Badanie rynkuBadanie rynku1671058740
444Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów elektrochemicznych (pH, O2, SiO2, przewodność) na bloku nr 7 w 2023 r. w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.16.20221670932800
445Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1670626740
446Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Transport wywaru do Biogazowni LiszkowoOAZ.OWB.PH.2112.36.20221670925600
447Enea Centrum
Sp. z o.o.
Dostawy, montażu i wdrożenia systemu do wsparcia obsługi klientów.Badanie rynku1670922000
448Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa fabrycznie nowej naczepy samowyładowczej typu „wywrotka” do Enea Bioenergia sp. z.o.o.” - Badanie rynkuBadanie rynku1669762800
449Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Serwis systemów sygnalizacji pożaru, systemów gaszenia, systemów oddymiania i systemu różnicowania ciśnień w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2112.6.20221670587200
450Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa operatorska Biogazowni Gorzesław w 2023 r.OAZ.OWB.PH.2112.37.20221670583600
451Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA KWASU SOLNEGO TECHNICZNEGO GAT. I, 33% WP. NA 100%, AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.88.20221670572800
452Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2023 roku odpadu o kodzie 10 01 99 – Inne niewymienione odpady (z czyszczenia kotła fluidalnego) wytworzone przez Enea Elektrownia Połaniec S.A.Badanie Rynku 1670335200
453Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHEMIKALIÓW DO UZDATNIANIA WODY CHŁODZĄCEJ BLOKU 11KZP-SZ.2110.86.20221670400000
454Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU (ŁUGU SODOWEGO) 100%, AUTOCYSTERNYKZP-SZ.2110.87.20221670313600
455Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy przepustnic i napędów do Enea Ciepło Sp. z.o.o.OZ/261/MWI/D/401/221670583600
456Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Obsługa biotechnologiczna Biogazowni Liszkowo w 2023 r.OAZ.OWB.PH.2112.35.20221670324400
457Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siarczanu żelazowego PIX112 i PIX 113 dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z transportemKZP-SD.2100.4.20221671525000
458Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
 „Sukcesywna dostawa płynu-wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu w spalinach samochodów z silnikami Diesla (AdBlue) wyposażonych w katalizatory z systemem SCR (Selective Catalitic Reduction).” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. - badanie rynkuBadanie rynku1669762800
459Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy zaworów kulowychOZ/261/BA/D/386/221669885200
460Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA FeCl3 O STĘŻENIU 37-40%KZP-SZ.2110.82.20221669190400
461Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa przyrządu do pomiaru odległości wewnętrznych płaszczyzn kół zestawów kołowych do Enea Bioenergia sp. z o.o." - badanie rynkuBadanie rynku1669118400
462Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa gazów technicznychEPS/ZO/4500/FZ/019/221668776400
463Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup 2 sztuk samochodów używanych”EPS/ZO/4500/FZ/018/221669640400
464Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa nowych opon do pojazdów Iveco będących własnością Enea Bioenergia sp. z.o.o.” badanie rynkuBadanie rynku1669330800
465Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA WODORU SPRĘŻONEGO TECHNICZNEGOKZP-SZ.2110.81.20221669017600
466Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądu i legalizacji gaśnic dla Enea Bioenergia sp. z o.o.” Badanie rynku1669107600
467Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn.: Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MWOAZ.ORP.MM.2112.33.20221670580000
468Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa kwasu solnego i soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.3.20221669710600
469Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa elementów ciśnieniowych kotła Bloku nr 2 i 7KZP-SD.2110.133.20221669021200
470Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA PODCHLORYNU SODUKZP-SZ.2110.80.20221671091200
471Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wody amoniakalnej wraz z transportemKZP-WnJ.2100.8.20221669105800
472Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy piasku i żwiru na potrzeby realizacji planu Inwestycji i Remontów OZ/261/KD/D/354/221668074400
473Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont kanału wlotowego prawego upustu jałowego EW Trzebiatów I oraz remont umocnień tamy rozdzielczej (grobli) pomiędzy jazem a Elektrownią Wodną Trzebiatów IIOAZ.OWH-P-GN.2111.13.20221667991600
474Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MW.01/10/EW17/20221668078000
475Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA ELEMENTÓW MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0057/EW12/20221667473200
476Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa zamocowań typu LISEGA dla potrzeb modernizacji zamocowań głównych rurociągów parowych Bloku nr 7 w 2023r.KZP-SD.2110.127.20221667379600
477Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych spycharek gąsienicowych wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym” Badanie rynku1666702800
478Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wynajem 2 sztuk spycharek gąsienicowych wraz z serwisem” do Enea Bioenergia sp. z o.o. - badanie rynkuBadanie rynku1666648800
479Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa środka przeciwpieniącego KURITA FC6167KZP-SZ.2110.77.20221667203200
480Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zakup wapna hydratyzowanego CI 90-S luzem wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.2.20221668501000
481Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.12.20221666954800
482Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odbiór i zagospodarowanie produktu poreakcyjnego tzw. PPR-u z instalacji odsiarczania spalin w ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok w 2023 r.OZ/260/MW/U/08/221667466000
483Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.14.20221666861200
484Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.6.20221664355600
485Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wymiana podzespołów przekładni młynowej – KAU 203-19,8 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-AS.2113.13.20221666695600
486Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wykonanie badań i oznaczeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok w latach 2023 - 2024OZ/261/BA/U/324/221667466000
487Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dostępu do oprogramowania do zarządzania stacjami ładowania wraz z jego wdrożeniemOAZ.ORP-AM.2110.19.20221666774800
488Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/09/221666771200
489Enea Ciepło
Sp. z o.o.
„Dostawa 50% roztworu wodorotlenku sodowego do ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok”.OZ/261/MJ/D/129/231685001600
490Enea Elektrownia Połaniec S.A.„Dostawa i rozładunek wody amoniakalnej o stężeniu 24% ± 0,9% na potrzeby Enea Elektrownia Połaniec S.A. na okres 12 miesięcy- wstępne konsultacje rynkowe1665493200
491Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.KZP-SD.2100.1.20221667464200
492Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 33% kwasu solnego do ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MWI/D/318/221666087200
493Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch samochodów osobowych dla handlowcówOAZ.OAA.WW.2110.21.20221665741600
494Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa technicznego roztworu mocznika o stężeniu 40% do ENEA Ciepło Sp. z o.o., Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/D/301/221668070800
495Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Pobór i przygotowanie próbek z dostaw paliw stałych: węgla kamiennego i biomasy w okresie: 01.01.2023 r. ÷ 31.12.2024 r. w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/BA/U/292/221666252800
496Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Usługa doradcy do spraw przewozu materiałów niebezpiecznychBadanie rynku1665612000
497Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa 24% wody amoniakalnej do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MW/D/309/221668078000
498Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.110.20221664956800
499Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa wężownic spiralnychKZP-SD.2110.107.20221664784000
500Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.12.20221664535600
501Enea Elektrownia Połaniec S.A.Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1665147600
502Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pomiarów geodezyjnych polegających na inwentaryzacji placów magazynowych biomasy” do Enea Bioenergia sp. z o.o.BADANIE RYNKU 1665957600
503Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez ENEA Bioenergia sp. z o.o. w obiektach administracyjno-socjalnych o powierzchni do 1600 m2”. ”BADANIE RYNKU 1664316000
504Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”1666011600
505Enea Serwis
Sp. z o.o.
Wykonanie robót budowalnych polegających na modernizacji oświetlenia bloku energetycznego nr 3 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.01/09/EW17/20221664532900
506Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa piasku jako materiału złoża do kotła fluidalnego’’ - zapytanie o informację cenową1664283600
507Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy gadżetów firmowych z logo spółki do Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku1663711200
508Enea S.A.Drukowania oraz dystrybucji materiałów firmowychBadanie rynku1663279200
509Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych (EW Żur)OAZ.OWH-K-JK.2111.6.20221664355600
510Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wciągarek elektrycznychEPS/ZO/4500/FZ/017/221664798400
511Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Czyszczenie drenażu pionowego zapory w PieczyskachOAZ.OWZ.DD.2112.23.20221664532000
512Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup materiałów promocyjnych z logo EneaOAZ.OAK.MM.2110.17.20221665396000
513Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont pomieszczeń oraz hali maszyn w budynku elektrowni SmukałaOAZ.OWZ.LI.2111.12.20221664791200
514Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1663711200
515Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont łożysk HZ-3 EW GródekOAZ.OWH.K.AP.2111.8.20221663664400
516Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Naprawa umocnienia brzegu z płyt betonowych oraz rozbiórka budynku sterowni pochylni dla tratewOAZ.OWZ.LI.2111.9.20221663232400
517Enea S.A.Wstępne Konsultacje Rynkowe w przedmiocie ”Usługa doradcza oraz usługa wdrożeniowa w zakresie zapewnienia zgodności raportowania z wymogami Taksonomii UE”Wstępne Konsultacje Rynkowe1662645600
518Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Projekt remontu umocnień brzegowych Elektrowni Wodnej PtuszaOAZ.OWH-J-MO.2112.21.20221663668000
519Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa i montaż mebli” dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie Rynku 1663106400
520Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCHKZP-SZ.2110.59.20221662966000
521Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Prace naprawczo-remontowe elementów maszyn i pojazdów” dla Enea Bioenergia Sp. z.o.o"1662674400
522Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarek łyżkowych VOLVO L120G,L150H i chwytakowych VOLVO L180EHL”1663279200
523Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0047/EW12/20221662638400
524Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Modernizację instalacji wentylacji pomieszczenia dmuchaw powietrza utleniającego w budynku urządzeń elektrycznych IOS III w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2113.10.20221663326000
525Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia0006/EW20/20221662710400
526Enea Serwis
Sp. z o.o.
DOSTAWA MODUŁOWEGO SYSTEMU KONTENEROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE, POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, SOCJALNE I TECHNICZNE REJONU SZCZECIN ENEA SERWIS SP. Z O.O.RPZ/0056/EW12/20221663840800
527Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont dachu (EW Żur) i (EW Gródek)OAZ.OWH-K-JK.2111.7.20221663142400
528Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do spychacza Dressta TD-25S”1663279200
529Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Usługa zakiszania i transportu wysłodków buraczanych z kampanii buraczanej 2022/2023 dla Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OWB.PH.2112.7.20221662627600
530Enea Serwis
Sp. z o.o.
Rozbudowa istniejącego budynku wraz z infrastrukturą w m. Żary w ramach zadania "Modernizacja stacji WN/SN Żary - Zakładowa.53/EW14/20221663228800
531Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wymiana kotłów węglowych WRm 40 nr K4 i WRp 40 nr K5 na kotły zasilane olejem i gazem wraz z instalacją magazynowania i doprowadzenia paliw w Ciepłowni „Zachód” w BiałymstokuOZ/260/MW/RB/06/221664438400
532Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wymiana kotłów węglowych WRm 40 nr K4 i WRp 40 nr K5 na kotły zasilane olejem i gazem wraz z instalacją magazynowania i doprowadzenia paliw w Ciepłowni „Zachód” w BiałymstokuOZ/260/MW/RB/06/221665734400
533Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do ładowarki łyżkowej Doosan DL420-5, koparki kołowej Doosan DX170W-5 oraz koparki gąsienicowej Doosan DX380LC-5”1663279200
534Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie i dostawa kompletów lemieszy, ślizgów wraz ze śrubami mocującymi oraz zębów do łyżek maszyn należących do Enea Bioenergia sp. z o.o.”1662674400
535Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa siłowników regulacyjnych dla UAR poziomów, ciśnień i przepływów na bloku 9KZP-WnJ.2110.7.20221661932800
536Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont cykliczny elewacji i ściany oporowej EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2111.11.20221662541200
537Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Pomiary przemieszczeń budowli hydrotechnicznych w latach 2022-2026OAZ.OWZ.LI.2112.18.20221661940000
538Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa ciekłego azotu oraz gazów technicznych dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1661983200
539Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 750 sztuk worków kontenerowych typu Big-Bag typ C oraz 1500 sztuk worków kontenerowych typu Big-Bag typ B” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.1661983200
540Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych przez Enea Bioenergia sp. z o.o.1661724000
541Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy - wstępne konsultacje rynkowe1660827600
542Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja części wylotowej Elektrowni Wodnej KoszyceOAZ.OWH-J-MPO.2113.17.20221661421600
543Enea Elektrownia Połaniec S.A.Modernizacja dźwigu Q-7,5 T w bud. IOS w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1661328000
544Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową.026/EW11/20221661238000
545Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR w EW ŻurOAZ.OWHK-MD.2111.10.20221660903200
546Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku administracyjno-warsztatowego GorzówOAZ.OWH-P-GN.2113.18.20221661335200
547Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa tokarki CNC typ XYZ Proturn RLX 555X3000KZP-WnJ.2110.6.20221660723200
548Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Badanie płyt katalitycznych dla instalacji SCR w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych w latach 2022-2024KZP-EK.2111.10.20221660734000
549Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wciągarek elektrycznychEPS/ZO/4500/FZ/016/221660651200
550Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem pomieszczenia biurowego wraz z mediami dla ekspedytorów dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1660773600
551Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa części do samochodów ciężarowych, osobowych oraz maszyn budowlanych” 1660946400
552Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Sukcesywne dostawy paliwa płynnego w postaci oleju napędowego ON do stacji paliw znajdującej się na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.”1660600800
553Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż mikrosfer z popiołów lotnych – kod odpadu 10 01 81 dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Badanie rynku 1660309200
554Enea Serwis
Sp. z o.o.
Przetarg na dostawę wciągarki kablowej dla Enea Serwis sp. z o.o. Rejon Piła02/EW13/2022 1660809600
555Enea Elektrownia Połaniec S.A.Udostępnienie Zamawiającemu Platformy Zakupowej dla celów prowadzenia Postępowań i Aukcji oraz udzielenie Licencji w celu korzystania z tej Platformy - zapytanie o informację cenową1660125600
556Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN6A/B  - zapytanie o informację cenową1660204800
557Enea Elektrownia Połaniec S.A.Remont klimatyzacji nastawni blokowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/26/07/20221660118400
558Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Energetyka dla pracowników Enea Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2112.17.20221659952800
559Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU BIUROWEGO I SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO ENEA SERWIS SP. Z O.O. ODDZIAŁ PÓŁNOC REJON PIŁA 1659081600
560Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont cykliczny elewacji i ściany oporowej EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2111.5.20221659603600
561Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Pomiar, dostawa i montaż mebli na wymiar” 1659081600
562Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Kart Informacyjnych dla projektów PVOAZ.ORR.2112.15.20221658829600
563Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa oraz montaż moskitier okiennych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1659081600
564Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Regeneracja podzespołów do pojazdów samochodowych i maszyn budowalnych (alternatory, rozruszniki, przekładnie kierownicze, pompy wtryskowe i wspomagające, turbosprężarki, kompresory klimatyzacji, siłowniki hydrauliczne) do Enea Bioenergia sp. z o.o.” 1658149200
565Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia0005/EW20/20221658476800
566Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowania w 2022 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 24) dla Enea Bioenergia sp. z.o.o.Badanie rynku 1658494800
567Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie w 2022 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku – kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82Badanie rynku 1658494800
568Enea Elektrownia Połaniec S.A.Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie na Platformie Integrującej w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu Wizyjnego, Systemu Awizacji- wstępne konsultacje rynkowe1657630800
569Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dobudowanie dwóch pól rozdzielnicy znajdującej się na GPZ Dygowo OAZ.OWW-PR.2113.17.20221658397600
570Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych spycharek gąsienicowych wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym” 1658149200
571Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Opracowanie projektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych dla zabudowy kontenera typu „Biurowy” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”1658304000
572Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU1657836000
573Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Przegląd rowerów wraz z wymianą uszkodzonych części dla Enea Bioenergia sp. z o.o.Przegląd rowerów wraz z wymianą uszkodzonych części dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1657872000
574Enea Elektrownia Połaniec S.A.Utrzymanie budynków, budowli, sieci, instalacji oraz centralnego odkurzania w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy  - zapytanie o informację cenową1657612800
575Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa taśm do przenośników węglaKZP-SD.2110.73.20221657612800
576Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa dwóch zestawów modułów pomiarowych i modułów do lokalizacji awarii w liniach kablowych średniego oraz niskiego napięcia, zabudowa modułów na samochodach Zamawiającego.010/EW11/20221657695600
577Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1657717200
578Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym do Enea Bioenergia sp. z o.o.1654866000
579Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie prac dotyczących prowadzenia książki obiektów budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów budowlanych” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.
580Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie okresowej obsługi technicznej w zakresie przeglądów oraz napraw, remontów i dostawy części do koparki przeładunkowej Sennebogen 821”1657890000
581Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa silników elektrycznych KZP-SZ.2110.46.20221657868400
582Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja mostu skośnego bl. 8x200 MW - wzmocnienie konstrukcji stalowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079KZP-AS.2113.8.20221657796400
583Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie turbozespołu TZ4 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/260/MW/U/03/221659427200
584Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków profilaktycznych” do Enea Bioenergia sp. z o.o. Badanie rynku 1657278000
585Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza typu gwiazdowego wraz z pełnym serwisem technicznym”1657285200
586Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu –Pojazdy, sprzęt specjalistyczny- Minikoparki wraz z wyposażeniem 2 szt.27/EW22/20221657008900
587Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wymiana elementów części ciśnieniowej kotła OFB 105 K-6 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. OZ/261/MJ/U/420/231707303600
588Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja awaryjnego układu zasilania (z agregatu) w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/BA/U/154/221658390400
589Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Jednorazowa dostawa środków czystości EPS/ZO/4500/FZ/023/221671629400
590Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z osprzętem i przyczepą transportową.009/EW21/20221656576900
591Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-09/2022/ECS  Zakup i dostawa samochoduZR-09/2022/ECS  Zakup i dostawa samochodu1657616400
592Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV PłotyOAZ.OWH-P-GN.2113.15.20221656669600
593Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – kod odpadu 10 01 80.1656939600
594Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. popiołu lotnego ze spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku - Żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), powstających wskutek spalania biomasy w kotle fluidalnym Zielonego Bloku – kod odpadu: 10 01 01, alternatywnie zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 – Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym).1656939600
595Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowania w 2023 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 241656939600
596Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja armatury Welland & Tuxhorn oraz zaworów trójdrożnych regeneracji wysokoprężnej wraz z układami sterowań bloku nr 11 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerżach Górnych”KZP-AS.2113.7.20221657231200
597Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup elementów aparatury armatury odcinającej i zabezpieczeń elektrycznychEPS/PO/4500/FZ/014/221656417600
598Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Dostawy oleju napędowego do zbiornikaZR-07/2022/ECS  dostawy oleju napędowego do zbiornika1658008800
599Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-08/2022/ECS  Zakup pojazduZR-08/2022/ECS zakup pojazdu1658008800
600Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa dla Enea Serwis carportów.9/RS/20221666252800
601Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regulatory hydrauliczne KoronowoOAZ.OWH.K.MM.2113.13.20221656324000
602Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa preparatów wspomagających procesy technologiczne i uzupełniających składniki mineralneOAZ.OWB.PH.2110.10.20221656064800
603Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla projektów PVOAZ.ORR.2112.14.20221655978400
604Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - „Wykonanie przeglądu oraz ewentualnych napraw dwóch analizatorów typu Eltra CS 580, dostawa materiałów i odczynników chemicznych używanych przy wykonywaniu analiz na analizatorze Eltra CS 580” 1656316800
605Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zakup i montaż kontenera typu „Biurowy” wraz z wyposażeniem dla Enea Bioenergia sp. z o.o..1656316800
606Enea S.A.Badanie rynku - realizacja procesów sprzedażowych100622-13332821655762340
607Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Świadczenie usług dla EPSEPS/ZO/4500/FZ/013/221656936000
608Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja zasuw jazu EW DobrzycaOAZ.OWH-J-MO.2113.10.20221656925200
609Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie usług w zakresie Utrzymanie urządzeń dźwigowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy  - zapytanie o informację cenową1656057600
610Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie usług w zakresie utrzymania budynków, budowli, sieci i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy - zapytanie o informację cenową1656057600
611Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów z magazynu MO-8 ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.FHU.2425.7.20221655935200
612Enea Elektrownia Połaniec S.A.Zaprojektowanie dostawa, montaż i uruchomienie dwóch młynów przystosowanych do rozdrabniania paliwa biomasowego w Enea Elektrownia Połaniec S. A.- wstępne konsultacje rynkowe1654866000
613Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa zestawu powietrza uszczelniającego 3HTW20 (IOS III) w ENEA Wytwarzanie sp. o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.8.20221656021600
614Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa podestu ruchomego oraz samochodu ciężarowego0003/EW20/20221655971200
615Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Jednorazowa dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.1655384400
616Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Sprzedaż i dostawa oleju napędowego do zbiornikaZR-07/2022/ECS1654851600
617Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup auta osobowegoZR-08/2022/ECS1655197200
618Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Awaryjne hydrodynamiczne mycie koszy obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła OP-650 typ BD 26-1800, AP-1650 typ BD 28-1800 oraz HLD 10 i HLD 20 kotła nr 11 typ LCVZQ 34.7/2200 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”KZP-AS.2111.3.20221655118000
619Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowego klasy VAN OAZ.OAA.WW.2110.11.20221654855200
620Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Regeneracja siłowników aparatu kierowniczego OAZ.OWH.K.MM.2111.4.20221655114400
621Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych do Enea Bioenergia sp. z o.o.1655125200
622Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
PV DarżynoOAZ.OWW-PR.2113.14.20221656658800
623Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO KZP-SZ.2110.39.20221654812000
624Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa środków transportu dla ENEA Serwis sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.0002/EW20/20221655280900
625Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Zakup kontenera typu „Biurowy’’ wraz z wyposażeniem dla Enea Bioenergia sp. z o.o."Badanie rynku 1654848000
626Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 07/EW22/20221654599600
627Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1PNR 06/EW22/20221654599600
628Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym do Enea Bioenergia sp. z o.o.1654866000
629Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 05/EW22/20221654599600
630Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1P.NR 04/EW22/20221654599600
631Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK2X-2P.NR 03/EW22/20221654599600
632Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa zestawów montażowych „kitów” złączy kablowo pomiarowych nn ZK1X-1P NR 02/EW22/20221654599600
633Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
-= (Uzupełnij) Skrócona nazwa postępowania =-ZR-06/2022/ECS - wynik postępowania1656280800
634Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o..Badanie rynku 1654675200
635Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie spalin emitowanych z silników Diesla – mierzone jako węgiel elementarny na terenie Elektrowni Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec”Badanie rynku 1654250400
636Enea S.A.Remont silników 6 kV oraz silników 0,4 kV w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.7.20221654599600
637Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-06/2022/ECSZR-06/2022/ECS1653469200
638Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa krzeseł”Badanie rynku 1654070400
639Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Remont drenażu OAZ.OWH-J.MO.2113.9.20221654074000
640Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.59.20221653948000
641Enea Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa minikoparki wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową.0011/EW11/20221654498800
642Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układu ASTKZ EW SmukałaOAZ.OWH-K-KK.2113.8.20221653386400
643Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV KrzęcinOAZ.ORP-MM.2113.11.20221656064800
644Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-06/2022/ECS  Zakup i dostawa dwóch pojazdówZR-06/2022/ECS1653296400
645Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie ekspertyzy obudowy budynku kotłowni w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/05/05/20221653897600
646Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch stacji ładowaniaOAZ.ORR.AM.2113.6.20221655197200
647Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wynajem mobilnego przesiewacza.Badanie rynku.1653397200
648Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa transformatora o mocy 50/25/25 MVA, typu TWAR3C 50000/20 PN rezerwowego dla potrzeb własnych bloków energetycznych 500 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.6.2022 1655809200
649Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Pobranie próbek i wyznaczenie na podstawie podsiadanej przez Zamawiającego „Instrukcji średniej gęstości objętościowej i wilgotności naturalnej mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu: 10 01 80) magazynowanej w kwaterach w obrębie składowiska odpadów paleniskowych „Pióry” w celu weryfikacji ilości zmagazynowanych odpadów w jednostce masy [Mg]” średniej gęstości objętościowej i średniej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego wraz z wilgotnością naturalną magazynowanej na kwaterze 4N mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu: 10 01 80).Badanie rynku 1653602400
650Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie ekspertyzy fundamentów młynów nr 3 i 4 bloku nr 6 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.1/05/05/20221652824800
651Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie pełnej analizy fizykochemicznej odpadu o kodzie 10 01 80 (mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych)”.Badanie rynku 1653429600
652Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa ciągnikaOAZ.OWH.K.MM.2110.8.20221652778000
653Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa soków owocowychEPS/ZO/4500/FZ/012/221652097600
654Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Zabudowa instalacji połączenia kolektora pary technologicznej bloków nr 1÷10 z kolektorem parowym bloku nr 11 wraz z koniecznymi obiektami i instalacjami na podstawie koncepcji technologicznej”KZP-AM.2113.4.20221653300000
655Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Wykoszenie skarp i rowów na składowisku Pióry i Magazynie TurskoBadanie rynku 1651842000
656Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII”Badanie rynku 1652706000
657Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Przegląd hydrozespołów w EW Kamienna, EW BledzewOAZ.OWH-P-GN.2112.11.20221652259600
658Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1650373200
659Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa elektromagnesu separatora S9 typu SNK 18.18 EX-3D w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach GórnychKZP-EK.2111.5.20221650538800
660Enea Elektrownia Połaniec S.A.Zaprojektowanie, dostarczenie oraz wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu, Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV oraz Systemu Awizacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. - zapytanie o informację cenową1655676000
661Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa rury stalowej ze szwem wzdłużnym spiralnymKZP-SD.2110.36.20221650405600
662Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup materiałów elektrotechnicznych do zabezpieczeń instalacyjnychEPS/PO/4500/FZ/009/221650542400
663Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup wyżarzarki EPS/ZO/4500/FZ/006/221650456000
664Enea Serwis
Sp. z o.o.
REMONT BUDYNKU1656576000
665Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
„Zakup wózków platformowych”EPS/ZO/4500/FZ/008/221649937600
666Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa systemu do laserowego osiowania wałówEPS/ZO/4500/FZ/005/221649937600
667Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego, dla Enea Bioenergia Sp. z o.o.Badanie rynku 1649854800
668Enea Elektrownia Połaniec S.A.Dostawa kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec w okresie 12 miesięcy’’ - zapytanie o informację cenową1649714400
669Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie zasobników węgla kotła K7OZ/261/KD/U/101/221652090400
670Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa defektoskopuEPS/ZO/4500/FZ/007/221649678400
671Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sprzedaż odpadu w postaci gruzu betonowego o kodzie odpadu 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.Badanie rynku 1649250000
672Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup dwóch samochodów osobowych klasy VANOAZ.OAA.WW.2110.6.20221652263200
673Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji „Remont umocnień brzegowych dolnego stanowiska EW Kamienna ”OAZ.OWH-P-GN.2112.10.20221649754000
674Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa węży hydraulicznych i końcówek do ich zakuwania. 1649768400
675Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układów napędowych i sterowania zasuw oraz uszczelnień jazu EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.7.20221651226400
676Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja rozdzielni 3kV KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.4.20221650016800
677Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa środków czystości do Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648591200
678Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja rurociągów żużla w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ”KZP-AM.2113.2.20221649325600
679Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
ŚWIERŻE GÓRNE_„Wykonanie modernizacji mostu skośnego bl. 8x200 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. inw. I9020M0079_KZP-AS.2113.3.2022KZP-AS.2113.3.20221649934000
680Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Dostawa olejów eksploatacyjnych dla ENEA Nowa Energia sp. z o.o.OAZ.OAA.PB.2110.5.20221649930400
681Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz usuwania usterek i awarii urządzeń dźwigowych znajdujących się w Enea Ciepło sp. z o.o.OZ/261/BA/U/90/221651046400
682Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa śruby wygarniającej do wygarniaczy EENA70AF101, EENA71AF101 – szt. 1 do Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/D/80/221649836800
683Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa środków czystości do Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648162800
684Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa soków owocowych dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1648076400
685Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Rewitalizacja pomieszczeń w JastrowiuOAZ.OAA.PB.2113.3.20221649754000
686Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wymiana wyłączników blokowych w EW KoronowoOAZ.OWH-K-MD.2111.3.20221649152800
687Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
ZR-05/2022/ECS Zakup i dostawa wywrotki IIZR-05/2022/ECS1648116000
688Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych firm Wilo i Grundfos OZ/261/MW/D/86/221650448800
689Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa wózka Dolly dla Enea Bioenergia sp. z o.o. 1647471600
690Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Badanie rynku: Dostawa zakrętarki udarowej z możliwością wiercenia do prac kolejowych1647950400
691Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa obciążników do badań suwnicy Q160/50T Blok 11KZP-SD.2110.17.20221648198800
692Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Dostawa ekranów komory paleniskowej dla kotłów Bloków nr 1, 4 i 5KZP-SD.2110.18.20221647385200
693Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Wywóz popiołu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok na składowisko w SowlanachOZ/261/BA/U/36/221649232000
694Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Modernizacja wentylatora powietrza pierwotnego 1WPP kotła OFB 105 K-5 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/MJ/U/407/231707382800
695Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie remontu komina żelbetowego nr 31/07/03/20221647954000
696Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Badanie rynku: Dostawa materiałów eksploatacyjnych z podziałem na zadania1647432000
697Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów elektrycznych OZ/261/KD/D/12/221647248400
698Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Odtworzenie układów magazynowania chemikaliów i układów regeneracji ciągów SUW2 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/RB/514/211648717200
699Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Dostawa III pakietu katalizatora SCR dla K-7 do Enea Ciepło sp. z o.o. OZ/261/KD/D/492/211647255600
700Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy ciepłomierzy ultradźwiękowych OZ/261/MWI/D/08/241707123600
701Enea Ciepło
Sp. z o.o.
Badania rurociągów pary świeżej 3R302 oraz 0R302 zlokalizowanych w obrębie bloku nr 3 na potrzeby rewizji wew. UDT. w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia BiałystokOZ/261/KD/U/498/211646989200
702Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Automatycznej Linii Próbopobiernia i Przygotowania Próbek Biomasy Wikpol ALPPB-12NR.04.16B02S1646308800
703Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wymiana rozdzielnicy 0,4kV RN9A/B w Enea Elektrownia Połaniec S. A. - zapytanie o informację cenową1647990000
704Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
BADANIE RYNKU - Zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - kod odpadu 10 01 801647007200
705Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
„Dostawa 19 szt. foteli operatorskich” - zapytanie o informację cenową 1646661600
706Enea Bioenergia
Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla Enea Bioenergia Sp. z o.o. - badanie rynku1646056800
707Enea Elektrownia Połaniec S.A.Wykonanie kompleksowej obsługi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - zapytanie o informację cenową1646402400
708Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Naprawa układu zasilania gwarantowanego pompy ONG8 w pompowni mazutu nr 2KZP-EK.2113.3.20221646136000
709Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
Wykonanie pomiarów grubości ścianek oraz wymiana rur komory paleniskowej kotłów OP-650 nr 1, 4 i 5 w 2022 rokuKZP-EK.2111.1.20221646913600
710Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
„Modernizacja układu tłoczonego pomp wody chłodzącej PC1 i PC3 w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”KZP-AM.2113.1.20221646996400
711Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Zakup materiałów elektrotechnicznych do zabezpieczeń instalacyjnych dla Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. EPS/PO/4500/FZ/002/221646658000
712Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Odbiór odpadów wytworzonych przez Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. EPS/PO/4500/FZ/001/221646312400
713Enea Połaniec Serwis
Sp. z o.o.
Dostawa materiałów dodatkowych do spawania.EPS/ZO/4500/FZ/003/221646305200
714Enea S.A.Badanie rynku1646434740
715Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup pojazdu - wywrotkiZR-04/2022/ECS1646348400
716Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja układów napędowych i sterowania zasuw oraz uszczelnień jazu EW KamiennaOAZ.OWH-P-GN.2113.2.20221645786800
717Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowegoZR-03/2022/ECS1646262000
718Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres wrzesień 2022 – wrzesień 2023OAZ.OWB.PH.2110.3.20221647255600
719Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup i dostawa koparko - ładowarkiZR-02/2022/ECS1646866800
720Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku administracyjno-warsztatowego GorzówOAZ.OWH-P-GN.2113.5.20221657879200
721Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Zakup kiszonki z kukurydzy dla Biogazowni Liszkowo na okres maj 2022 – wrzesień 2022OAZ.OWB.PH.2110.1.20221646996400
722Enea Nowa Energia
Sp. z o.o.
Wykonanie Zabezpieczeń technicznych Zapory Pieczyska - KoronowoOAZ.OWH-K.JH.2113.34.20211647252000
723Enea Ciepło Serwis
Sp. z o.o.
Zakup dwóch pojazdówZR-01/2022/ECS1646089200

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.