Szukaj

Władze Spółki

  • Luiza Jelewska- Przewodnicząca RN
  • Przemysław Andrzejewski;
  • Andrzej Liberadzki;
  • Anna Piórkowska;
  • Paweł Smal;
  • Justyna Wdowiak
  • Bartosz Borkowski
  • Mariusz Goraj

Agnieszka Wojdan- p.o. Prezesa ZarząduCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Agnieszka Wojdan jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniki Radomskiej Wydziału Finansów. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów a także  doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dodatkowo ukończyła studia Executive Master of Business Administration (MBA), organizowane przez Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu i Politechnikę Krakowską.

Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Międzynarodowy Certyfikat Specjalisty Cen Transferowych TPE. Ponadto uzyskała uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od 1998 roku związana zawodowo z Elektrownią Połaniec oraz jej Spółkami zależnymi, w których była odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie obszarów księgowości, finansów, kontrolingu, rozliczeń i zakupów. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich. W swojej karierze zawodowej sprawowała między innymi funkcje Wiceprezesa Zarządu, Głównego Księgowego a ostatnio zajmowała stanowisko Dyrektora ds. finansów                    i administracji w Spółce Enea Bioenergia sp. z o.o.

Od 2014 roku pełni społecznie funkcję Prezesa Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu, której Fundatorem jest Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 

Krzysztof Pawełek – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Krzysztof Pawełek jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie inżynierskie w remontach i modernizacjach urządzeń energetycznych.

Z Elektrownią Połaniec związany jest od 35 lat. Swoją karierę zawodową w elektrowni rozpoczynał jako pierwszy obchodowy urządzeń blokowych w Wydziale Ruchu Bloków. 

Swoje doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu rozwijał w spółkach Elporem i Elpoautomatyka, gdzie pełnił funkcję kierownika w wydziale remontów,            a także dziale ogólnotechnicznym. Był zaangażowany w projekty dotyczące m.in. instalacji tymczasowej oraz budowy nowej sprężarkowni; instalacji rozdziału suchego popiołu; realizacji instalacji przygotowania i rozdrabniania drewna wraz z układem transportu do magazynu zrębków w Elektrowni Połaniec.

Od 2018 r. Krzysztof Pawełek jako członek zarządu Enea Bioenergia sp. z o. o. nadzorował obszar techniczny w spółce odpowiadając za obszary eksploatacji urządzeń biomasy, popiołów i gipsu w Elektrowni Połaniec. W 2020 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki Enea Połaniec Serwis realizującej usługi remontowe i utrzymania ruchu w zakresie cieplno-mechanicznym, AKPiA i elektrycznym.

 

Jacek Janas, Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Jacek Janas jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki (SGH) oraz restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (Politechnika Śląska, Uniwersytet Minnesota). Od początku swojej pracy zawodowej związany jest z energetyką. Karierę rozpoczął w 1989 r. w Zespole Elektrociepłowni Bytom, gdzie przeszedł wszystkie jej szczeble, od maszynisty kotła do stanowiska prezesa zarządu.

Swoje doświadczenie w energetyce rozwijał między innymi w TAURON Wytwarzanie, gdzie od 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa - dyrektora ds. produkcji, a od lutego 2016 r. objął stanowisko prezesa zarządu. Uczestniczył w realizacji inwestycji takich jak budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno, budowa oraz przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego 460 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola, budowa nowej elektrociepłowni w Bielsku-Białej, budowa kotła biomasowego w elektrowni Jaworzno II oraz instalacji biomasowej w Elektrowni Stalowa Wola.

W latach 2017-2020 pełnił funkcję Prezesa Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. W ostatnim czasie jako dyrektor w Veolia Energia Poznań koordynował przygotowanie i wdrożenie inwestycji budowy nowych jednostek kogeneracji gazowej w elektrociepłowni Karolin w Poznaniu. W swojej karierze zawodowej sprawował także funkcję Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Prezesa Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.