Szukaj

Władze Spółki

  • Luiza Jelewska- Przewodnicząca RN
  • Przemysław Andrzejewski;
  • Andrzej Liberadzki;
  • Anna Piórkowska;
  • Paweł Smal;
  • Renata Stefaniuk;
  • Justyna Wdowiak
  • Katarzyna Dąbrowska

Bogusław Rybacki – Prezes Zarządu

Bogusław Rybacki jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie eksploatacji elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej, oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki oraz działania przedsiębiorstw energetycznych w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Swoje życie zawodowe związał z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. – w obszarze produkcyjnym, od stanowiska mistrza po dyrektora Elektrociepłowni Czechnica wchodzącej w skład Kogeneracji S.A. oraz w obszarze handlu i rozwoju, na stanowisku zastępcy dyrektora oraz dyrektora tego pionu.

W latach 1994 – 1997 był członkiem Rady Nadzorczej Kogeneracji S.A., a w 2009 r. prezesem Termhydralu, spółki zależnej Kogeneracji S.A. Od 1998 r. członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, od 2016 r. członek Komisji Rewizyjnej PTEZ.

 

Krzysztof Pawełek – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Krzysztof Pawełek jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie inżynierskie w remontach i modernizacjach urządzeń energetycznych.

Z Elektrownią Połaniec związany jest od 35 lat. Swoją karierę zawodową w elektrowni rozpoczynał jako pierwszy obchodowy urządzeń blokowych w Wydziale Ruchu Bloków. 

Swoje doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu rozwijał w spółkach Elporem i Elpoautomatyka, gdzie pełnił funkcję kierownika w wydziale remontów, a także dziale ogólnotechnicznym. Był zaangażowany w projekty dotyczące m.in. instalacji tymczasowej oraz budowy nowej sprężarkowni; instalacji rozdziału suchego popiołu; realizacji instalacji przygotowania i rozdrabniania drewna wraz z układem transportu do magazynu zrębków w Elektrowni Połaniec.

Od 2018 r. Krzysztof Pawełek jako członek zarządu Enea Bioenergia sp. z o. o. nadzorował obszar techniczny w spółce odpowiadając za obszary eksploatacji urządzeń biomasy, popiołów i gipsu w Elektrowni Połaniec. W 2020 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki Enea Połaniec Serwis realizującej usługi remontowe i utrzymania ruchu w zakresie cieplno-mechanicznym, AKPiA i elektrycznym.

 

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.