Szukaj

Władze Spółki

  • Luiza Jelewska- Przewodnicząca RN
  • Przemysław Andrzejewski;
  • Andrzej Liberadzki;
  • Anna Piórkowska;
  • Paweł Smal;
  • Justyna Wdowiak
  • Bartosz Borkowski
  • Mariusz Goraj

Bogusław Rybacki – Prezes Zarządu

Bogusław Rybacki jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie eksploatacji elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej, oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki oraz działania przedsiębiorstw energetycznych w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Swoje życie zawodowe związał z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. – w obszarze produkcyjnym, od stanowiska mistrza po dyrektora Elektrociepłowni Czechnica wchodzącej w skład Kogeneracji S.A. oraz w obszarze handlu i rozwoju, na stanowisku zastępcy dyrektora oraz dyrektora tego pionu.

W latach 1994 – 1997 był członkiem Rady Nadzorczej Kogeneracji S.A., a w 2009 r. prezesem Termhydralu, spółki zależnej Kogeneracji S.A. Od 1998 r. członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, od 2016 r. członek Komisji Rewizyjnej PTEZ.

 

Krzysztof Pawełek – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Krzysztof Pawełek jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie inżynierskie w remontach i modernizacjach urządzeń energetycznych.

Z Elektrownią Połaniec związany jest od 35 lat. Swoją karierę zawodową w elektrowni rozpoczynał jako pierwszy obchodowy urządzeń blokowych w Wydziale Ruchu Bloków. 

Swoje doświadczenie w obszarze utrzymania ruchu rozwijał w spółkach Elporem i Elpoautomatyka, gdzie pełnił funkcję kierownika w wydziale remontów,            a także dziale ogólnotechnicznym. Był zaangażowany w projekty dotyczące m.in. instalacji tymczasowej oraz budowy nowej sprężarkowni; instalacji rozdziału suchego popiołu; realizacji instalacji przygotowania i rozdrabniania drewna wraz z układem transportu do magazynu zrębków w Elektrowni Połaniec.

Od 2018 r. Krzysztof Pawełek jako członek zarządu Enea Bioenergia sp. z o. o. nadzorował obszar techniczny w spółce odpowiadając za obszary eksploatacji urządzeń biomasy, popiołów i gipsu w Elektrowni Połaniec. W 2020 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki Enea Połaniec Serwis realizującej usługi remontowe i utrzymania ruchu w zakresie cieplno-mechanicznym, AKPiA i elektrycznym.

 

 

Agnieszka Wojdan- Członek Zarządu ds. Finansowych

Agnieszka Wojdan jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniki Radomskiej Wydziału Finansów. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów a także  doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dodatkowo ukończyła studia Executive Master of Business Administration (MBA), organizowane przez Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu i Politechnikę Krakowską.

Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Międzynarodowy Certyfikat Specjalisty Cen Transferowych TPE. Ponadto uzyskała uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od 1998 roku związana zawodowo z Elektrownią Połaniec oraz jej Spółkami zależnymi, w których była odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie obszarów księgowości, finansów, kontrolingu, rozliczeń i zakupów. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich. W swojej karierze zawodowej sprawowała między innymi funkcje Wiceprezesa Zarządu, Głównego Księgowego a ostatnio zajmowała stanowisko Dyrektora ds. finansów                    i administracji w Spółce Enea Bioenergia sp. z o.o.

Od 2014 roku pełni społecznie funkcję Prezesa Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu, której Fundatorem jest Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 

Janusz Paruzel - Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Janusz Paruzel posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek, handlu oraz marketingu.
 
Doświadczenie zawodowe w zakresie sprzedaży, logistyki i marketingu zdobywał od 1993 r. w międzynarodowych korporacjach Reckitt Benckiser, Pepsico oraz Kronospan, następnie pełnił funkcje Dyrektora Handlowego oraz Członka Zarządu
w spółkach zależnych NFI XII Piast (Wisan SA, Miranda SA), a także szereg funkcji (Członek Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Rad Nadzorczych) w organach spółek zależnych Grupy Litex (obecnie Lubawa SA).

W latach 2004-2010 pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Dominet Bank (Fortis BNP) w Stalowej Woli. W kolejnym okresie pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółkach samorządowych PMKS w Tarnobrzegu, ZUM w Dębicy.

Od 2016 pełnił funkcję Likwidatora KiZPS Siarkopol Tarnobrzeg, a następnie Prezesa Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg, przeprowadzając proces wstrzymania likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę Skarbu Państwa tworząc strukturę holdingową dla spółek zależnych. Od 2016 roku pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek Rafamet SA w Kuźni Rac. 

Od 2018 obejmował stanowisko managerskie w Tauron Wytwarzanie, a następnie pełnomocnika zarządu w Elektrociepłowni Stalowa Wola SA.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.