Szukaj

Informacje dla Akcjonariuszy

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Enea Elektrownia Połaniec S.A.  (dalej jako: „Spółka), informuje o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 Ustawy Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki tj. Zawada 26, 28-230 Połaniec, pokój nr 514 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki  drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez niego adres do korespondencji.

Złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28.02.2021 r.  Zalecamy jednak składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem, tak aby Spółka mogła zgłosić dane do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Enea Elektrownia Połaniec S.A.  (dalej jako: „Spółka), informuje o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

         Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 Ustawy Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

 

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki tj. Zawada 26, 28-230 Połaniec, pokój nr 514 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki  drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez niego adres do korespondencji.

 

Złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28.02.2021 r.  Zalecamy jednak składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem, tak aby Spółka mogła zgłosić dane do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Enea Elektrownia Połaniec S.A.  (dalej jako: „Spółka), informuje o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

         Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 Ustawy Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki tj. Zawada 26, 28-230 Połaniec, pokój nr 514 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki  drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez niego adres do korespondencji.

 

Złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28.02.2021 r.  Zalecamy jednak składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem, tak aby Spółka mogła zgłosić dane do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Enea Elektrownia Połaniec S.A.  (dalej jako: „Spółka), informuje o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

         Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 Ustawy Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

 

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki tj. Zawada 26, 28-230 Połaniec, pokój nr 514 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki  drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez niego adres do korespondencji.

 

Złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28.02.2021 r.  Zalecamy jednak składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem, tak aby Spółka mogła zgłosić dane do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Enea Elektrownia Połaniec S.A.  (dalej jako: „Spółka), informuje o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

         Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 Ustawy Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

 

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki tj. Zawada 26, 28-230 Połaniec, pokój nr 514 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki  drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez niego adres do korespondencji.

 

Złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28.02.2021 r.  Zalecamy jednak składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem, tak aby Spółka mogła zgłosić dane do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.