Informacja dla turystów wodnych

Najważniejsze informacje

 • Lokalizacja progu spiętrzającego: 223,65km rzeki Wisły
 • Stosowanie: zapewnienia ciągłości funkcjonowania elektrowni w przypadku niskich stanów wody na Wiśle
 • Nr kontaktowy dla przepływających: Dyżurny Inżynier Ruchu 15 865 61 66
 • Przeprawa dla małej żeglugi (kajak, ponton) wzdłuż prawego brzegu umożliwia bezpieczne ominięcie przeszkody
 • Potrzebę przewozu/przeprawy dla dużych jednostek (dł. do 8m, szer. do  2,2m, wys. do. 4m lub ciężar do. 30t) należy zgłosić z 3-dniowym wyprzedzeniem do Dyżurnego Inżyniera Ruchu
 • Turyści płynący z obu kierunków informowani są o zagrożeniu oznakowaniem drogi wodnej
 • Gdy próg jest podniesiony zapala się czerwone światło i uruchamiane jest oznakowanie
 • Od strony Krakowa na moście w Połańcu umieszczony jest znak informujący o zagrożeniu.

Informacje ogólne

Próg piętrzący oznakowany jest tablicami informacyjnym i ostrzegawczymi pod nadzorrem Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie oraz RZGW Kraków – Zarząd Zlewni Sandomierz. 

W obrębie progu piętrzącego czynna jest także sygnalizacja świetlna i akustyczna uruchamiana w trakcie spiętrzenia wody.

Ze względów bezpieczeństwa, szczególnie dla małych jednostek pływających, przed progiem piętrzącym są zastosowane dodatkowe informacje i ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu związanym z napełnieniem progu piętrzącego:

 • przed I odcinkiem kanału zrzutowego, znajduje się panel świetlny informujący o zagrożeniu w związku z napełnieniem progu piętrzącego.
 • w odległości 900 m przed progiem na konstrukcji mostu przez Wisłę został zainstalowany panel świetlny informujący o potencjalnym zagrożeniu w związku
  z zainstalowanym progiem piętrzącym,
 • w miejscowości Winnica (powyżej ujęcia wody) na rzece Czarnej została zainstalowana tablica informująca o potencjalnym zagrożeniu w związku z możliwością napełnienia progu piętrzącego na rzece Wiśle.

Przy progu piętrzącym działa oświetlenie z wyłącznikiem zmierzchowym, co pozwala poprawić widoczność progu po zmierzchu.

Informacje o przeprawie

Poniżej oraz powyżej progu piętrzącego wykonano stanowiska do cumowania jednostek pływających, gdy żegluga jest zamknięta, tzw. awanporty górny i dolny na czas zorganizowania przez służby Elektrowni ich transportu aby ominąć próg piętrzący. Teren awanportów jest widoczny z kamer przemysłowych Elektrowni.

Dla małej żeglugi (kajak, ponton, itp.) przeprawa przez próg piętrzący jest możliwa na prawym brzegu rzeki Wisły, gdzie w obrębie progu piętrzącego jest przygotowane miejsce umożliwiające bezpieczne wyjście z wody i ominięcie istniejącej przeszkody.

Duże jednostki pływające (o maksymalnych wymiarach: długość do 8 metrów, szerokość do 2,2 metra, wysokość do 4 metry, ciężar do 30 ton) będą przewożone przez pracowników Elektrowni.

Ważne!
Potrzebę przewozu/przeprawy przez próg należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem do Dyżurnego Inżyniera Ruchu tel. 15 865 61 66 podając dane o wymiarach, wadze i czasie przeprawy. 
Aby skorzystać z przewozu/przeprawy wymagane jest wypełnienie i złożenie „Oświadczenia korzystającego z przenoski”  
pobierz oświadczenie

Dla największych jednostek (dł. pow. 8m, szer. pow. 2,2m, wys. pow. 4m lub ciężar pow. 30t) próg będzie rozpiętrzany.

 

Informacje techniczne

Próg piętrzący poprawia warunki eksploatacji pomp wody chłodzącej  poprzez  okresowe  podniesienie lustra wody  do ok. 0,8m w rzece przy poziomie wody na ujęciu ≤ 152,80 m npm , i jego rozprężenie gdy poziom na progiem przekroczy rzędną 152,90 m npm

Podstawowym elementem progu piętrzącego jest elastyczny rękaw piętrzący o długości 51,0 m, który jest napełniany wodą pochłodniczą z V odcinka kanału zrzutowego zakończony obustronnie króćcami do samoczynnego odpowietrzania w trakcie napełniania.

W obrębie progu piętrzącego tj. w odległości ok. 15 m przed progiem piętrzącym i ok. 75 m za progiem piętrzącym zainstalowano pomiary, które pozwalają ocenić stopień spiętrzenia rzeki, jak również przepływ wody za progiem ze względu na wymogi pozwolenia wodno prawnego.

Do napełniania i opróżniania rękawa piętrzącego służy rurociąg doprowadzający wodę pochłodniczą do rękawa. Rękaw elastyczny napełniany jest grawitacyjnie instalacją wyposażoną w armaturę odcinającą i kosz ssawny znajdujący się w kanale zrzutowym na rzędnej 153,00 m n.p.m. bądź przy użyciu pompy

Do opróżniania rękawa zastosowano pompę membranową zasilaną sprężonym powietrzem z zaworem odcinającym z kolektora sprężonego powietrza

Dla zapewnienia migracji ryb w rzece w godzinach nocnych od godz. 24.00 do 5.00 w okresach od: 01.03. do 05.06. oraz 01.09. do 15.11 poziom spiętrzenia wody na progu utrzymywany jest w max wysokości 40÷50 cm.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.