Informacja dla turystów wodnych

Najważniejsze informacje

 • Lokalizacja progu spiętrzającego: 223,65km rzeki Wisły
 • Stosowanie: zapewnienia ciągłości funkcjonowania elektrowni w przypadku niskich stanów wody na Wiśle
 • Nr kontaktowy dla przepływających: Dyżurny Inżynier Ruchu 15 865 61 66
 • Przeprawa dla małej żeglugi (kajak, ponton) wzdłuż prawego brzegu umożliwia bezpieczne ominięcie przeszkody
 • Turyści płynący z obu kierunków informowani są o zagrożeniu oznakowaniem drogi wodnej
 • Gdy próg jest podniesiony zapala się czerwone światło i uruchamiane jest oznakowanie
 • Od strony Krakowa na moście w Połańcu umieszczony jest znak świetlny (telebim) informujący o zagrożeniu.

Próg piętrzący oznakowany jest tablicami informacyjnym i ostrzegawczymi pod nadzorrem Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie oraz RZGW Kraków – Zarząd Zlewni Sandomierz. 

W obrębie progu piętrzącego czynna jest także sygnalizacja świetlna i akustyczna uruchamiana w trakcie spiętrzenia wody.

Ze względów bezpieczeństwa, szczególnie dla małych jednostek pływających, przed progiem piętrzącym są zastosowane dodatkowe informacje i ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu związanym z napełnieniem progu piętrzącego:

 • przed I odcinkiem kanału zrzutowego, znajduje się panel świetlny informujący o zagrożeniu w związku z napełnieniem progu piętrzącego.
 • w odległości 900 m przed progiem na konstrukcji mostu przez Wisłę został zainstalowany panel świetlny informujący o potencjalnym zagrożeniu w związku
  z zainstalowanym progiem piętrzącym,
 • w miejscowości Winnica (powyżej ujęcia wody) na rzece Czarnej została zainstalowana tablica informująca o potencjalnym zagrożeniu w związku z możliwością napełnienia progu piętrzącego na rzece Wiśle.

Przy progu piętrzącym działa oświetlenie z wyłącznikiem zmierzchowym, co pozwala poprawić widoczność progu po zmierzchu.

Poniżej oraz powyżej progu piętrzącego wykonano stanowiska do cumowania jednostek pływających, gdy żegluga jest zamknięta, tzw. awanporty górny i dolny na czas zorganizowania przez służby Elektrowni ich transportu aby ominąć próg piętrzący. Teren awanportów jest widoczny z kamer przemysłowych Elektrowni.

Przeprawa przez próg piętrzący dla małej żeglugi (kajak, ponton, itp.) jest możliwa na prawym brzegu rzeki Wisły, gdzie w obrębie progu piętrzącego jest przygotowane miejsce umożliwiające bezpieczne wyjście z wody i ominięcie istniejącej przeszkody.

 

Informacje techniczne

Próg piętrzący poprawia warunki eksploatacji pomp wody chłodzącej  poprzez  okresowe  podniesienie lustra wody  do ok. 0,8m w rzece przy poziomie wody na ujęciu ≤ 152,80 m npm , i jego rozprężenie gdy poziom na progiem przekroczy rzędną 152,90 m npm

Podstawowym elementem progu piętrzącego jest elastyczny rękaw piętrzący o długości 51,0 m, który jest napełniany wodą pochłodniczą z V odcinka kanału zrzutowego zakończony obustronnie króćcami do samoczynnego odpowietrzania w trakcie napełniania.

W obrębie progu piętrzącego tj. w odległości ok. 15 m przed progiem piętrzącym i ok. 75 m za progiem piętrzącym zainstalowano pomiary, które pozwalają ocenić stopień spiętrzenia rzeki, jak również przepływ wody za progiem ze względu na wymogi pozwolenia wodno prawnego.

Do napełniania i opróżniania rękawa piętrzącego służy rurociąg doprowadzający wodę pochłodniczą do rękawa. Rękaw elastyczny napełniany jest grawitacyjnie instalacją wyposażoną w armaturę odcinającą i kosz ssawny znajdujący się w kanale zrzutowym na rzędnej 153,00 m n.p.m. bądź przy użyciu pompy

Do opróżniania rękawa zastosowano pompę membranową zasilaną sprężonym powietrzem z zaworem odcinającym z kolektora sprężonego powietrza

Dla zapewnienia migracji ryb w rzece w godzinach nocnych od godz. 24.00 do 5.00 w okresach od: 01.03. do 05.06. oraz 01.09. do 15.11 poziom spiętrzenia wody na progu utrzymywany jest w max wysokości 40÷50 cm.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.