Aktualności

Prezes URE zatwierdził nową taryfę ciepła dla Enei Elektrowni Połaniec

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 8 października 2020 r. zatwierdził XVI Taryfę dla ciepła Enei Elektrownia Połaniec, obowiązującą odbiorców od 1 listopada 2020 r. przez okres 12 miesięcy. W zatwierdzonej przez URE taryfie ustalone zostały nowe ceny ciepła (stałe i zmienne) oraz stawki opłat przesyłowych (opłata stała i zmienna), których średni wzrost wynosi ok. 18%.

Ceny ciepła w Polsce są pochodną wielu czynników, m.in. sytuacji rynkowej, regulacji prawnych czy też wzrostu kosztów wytwarzania. W ostatnich latach największy wpływ miały na nie koszty paliwa i uprawnień do emisji CO2. Z raportu opublikowanego przez URE za 2019 r. wynika, że wzrost ceny zakupu węgla w latach 2017–2019 wyniósł prawie 20 proc., natomiast cena uprawnień CO2 w tym czasie wzrosła pięciokrotnie, z 5 do 25 euro za tonę. Enea Elektrownia Połaniec stosuje tzw. uproszczoną metodę kalkulacji cen i stawek opłat do taryfy na ciepło, która jest korzystniejsza dla odbiorców, gdyż zakłada mniejsze wahania cen niż przy tzw. metodzie kosztowej. Zwłaszcza w czasie, gdy koszty wytwarzania energii cieplnej, w tym ceny węgla, jego transportu oraz uprawnień do emisji CO2 rosną z roku na rok.

Z Komunikatu Prezesa URE nr 18/2020 wynika, że średnia cena sprzedaży ciepła dla jednostek wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji i opalanych paliwami węglowymi w Polsce wyniosła w 2019 r. 46,67 zł/GJ. Nowa taryfa na ciepło Enei Elektrowni Połaniec jest o około 40% niższa.

W kształtowaniu cen ciepła nie ma dowolności, a każde przedsiębiorstwo energetyczne, czyli wytwórca i sprzedawca ciepła, kalkuluje swoją taryfę zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i rozporządzenia taryfowego Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.718.

Należy podkreślić, że ciepło nie jest produktem ubocznym procesu produkcji energii elektrycznej w Enei Elektrowni Połaniec, spółka ponosi pełne koszty jego wytworzenia. Nowa taryfa dotyczy wszystkich odbiorców zarówno przemysłowych (ciepło technologiczne) jak i bytowych (podłączonych do sieci miejskiej, której właścicielem jest PGK Połaniec).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.