Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla Klientów ENEA Oświetlenie sp. z o.o

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, rozliczenia usługi bądź umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego, przez czas obowiązywania umowy i windykacji, okres gwarancyjny dotyczący produktu/usługi i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21.  

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań
na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy,
że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, eksploatacji oświetlenia, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla Kontrahentów ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, eksploatacji oświetlenia, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Osoby od których Spółka nabywa produkty/usługi, dzierżawcy, strony umów sponsoringowych:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, rozliczenia usługi bądź umowy

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego, przez czas obowiązywania umowy i windykacji, okres gwarancyjny dotyczący produktu/usługi i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Projektanci, kierownicy budów, geodeci, archeolodzy:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia spraw związanych realizacją procesu projektowania i budowy, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przechowywane przez okres prowadzenia spraw związanych z procesem projektowania i budowy, okres gwarancyjny i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
lub przez okres istnienia obiektu wybudowanego, którego Administrator jest właścicielem.

 1. Wykonawcy wykonujący prace na sieci oświetlenia:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia spraw związanych realizacją prowadzenia eksploatacji na sieci oświetleniowej, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO i przechowywane przez okres prowadzenia prac na sieci oświetlenia przez Administratora lub przez okres istnienia obiektu, którego Administrator jest właścicielem.

Obowiązek informacyjny dla osób występujących do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw związanych realizacją procesu projektowania i budowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO i przechowywane przez okres istnienia budowli, której Administrator jest właścicielem. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

 

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu RODO – w granicach art. 21 RODO.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

 

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, eksploatacji oświetlenia, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla osób prowadzących korespondencję z ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowej, udzielenia odpowiedzi na pytania, zgłoszenia, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO- wyrażonej zgody i art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes, którym jest obsługa zgłoszonej awarii, obsługi zgłoszonego wniosku. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Może Pan/ Pani w każdym momencie cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną lub telefoniczną,
a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji, a po jej ustaniu do 2 lat od ostatniego kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji.


Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21.  

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań
na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy,
że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, eksploatacji oświetlenia, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

Obowiązek informacyjny dla osób przebywających w budynkach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.: e-mail: eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego w Spółce,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w uzasadnionym celu Administratora- zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia na terenie obiektu i przechowywane nie dłużej niż to niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, tj. maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zrejestrowania wizerunku..

Ma Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,

c) usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na  zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Obowiązek informacyjny dla osób wskazanych w umowach z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. jako osoby do kontaktu, realizacji umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, rozliczenia usługi bądź umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pana/Pani, Administrator otrzymał te dane od kontrahenta/klienta, w imieniu którego Pan/Pani działa. Zakres danych otrzymanych to: imię i nazwisko, firma, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego, przez czas obowiązywania umowy i windykacji, okres gwarancyjny dotyczący produktu/usługi i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21.  

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań
na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy,
że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, eksploatacji oświetlenia, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla osób wskazanych w umowach z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. jako osoby reprezentujące kontrahentów i klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, rozliczenia usługi bądź umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego, przez czas obowiązywania umowy i windykacji, okres gwarancyjny dotyczący produktu/usługi i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.  

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań
na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy,
że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, eksploatacji oświetlenia, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla osób wykonujących dla ENEA Oświetlenie sp. z o.o. czynności eksploatacyjne na sieci energetycznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jako prowadzącym eksploatację sieci elektroenergetycznej, w związku z § 2 pkt.7), § 5 ust. 1, § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, wobec czego podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a nieudostępnienie ich uniemożliwia wykonywanie przez Pana prac eksploatacyjnych na sieci Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
 2. wykonanie umowy - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) RODO
 3. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem a Administratorem
  - podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pana dane osobowe, w postaci: imienia i nazwiska, miejsca zatrudnienia, wykształcenia, ilości lat pracy na stanowisku eksploatacyjnym, stanowiska służbowego, numeru uprawnień zawodowych, PESEL, zostały pozyskane od kontrahenta - Pana pracodawcy, który zawarł z Administratorem umowę
w sprawie utrzymania i konserwacji elementów oświetleniowych na sieci Administratora.

Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy w sprawie utrzymania
i konserwacji elementów oświetleniowych przez Pana pracodawcę oraz ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń pomiędzy Panem a Administratorem, a w przypadku wykonywania i podpisywania przez Pana dokumentacji dot. sieci energetycznej- do momentu prowadzenia eksploatacji sieci przez Administratora.

Ma Pan prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu - w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.: eosw.iod@enea.pl. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana narusza przepisy.

 

Administrator może ujawnić Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom będącym właścicielem sieci energetycznej, podmiotom Grupy ENEA. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, budowlane, eksploatacyjne, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocników ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana danych osobowych jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator). W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo: eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakresu umocowania oraz prowadzenia nadzoru nad dokumentami pełnomocnictw w Spółce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony dla przechowywania dokumentów korporacyjnych w spółce z o.o.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, eksploatacji oświetlenia, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny ENEA Oświetlenie sp. z o.o. dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.: tel. 61 884 84 29, e-mail: eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora- działań marketingowych usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i przechowywane przez okres pracy lub pełnienia przez Pana/Panią funkcji w organach samorządu terytorialnego. Pana/Pani dane osobowe są pozyskiwane ze źródeł powszechnie dostępnych- urzędowych stron internetowych
w zakresie imienia, nazwiska, pełnionej funkcji w organach samorządu terytorialnego lub stanowiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu– w granicach art. 21 RODO.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy. Realizacja praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych (eosw.iod@enea.pl)

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla właścicieli gruntów, na których ENEA Oświetlenie sp. z o.o. prowadzi i/lub będzie prowadzić prace związane z eksploatacją i/lub budową oświetlenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw związanych z realizacją procesu projektowania i budowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przechowywane przez okres istnienia obiektu wybudowanego, którego Administrator jest właścicielem. Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres, nr działki zostały pozyskane z operatu ewidencyjnego lub od Inwestora prowadzącego proces projektowania i budowy.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,

c) usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu- w granicach art. 21 RODO.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja dot. budowy. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, eksploatacji oświetlenia, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.