Szukaj

Napisz do nas

Masz problem z oświetleniem na swoim terenie? Potrzebujesz porady? Napisz do nas. Postaramy się pomóc.

"*" - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator). We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji- odpowiedzi na pytania, zgłoszenia, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- wyrażonej zgody. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Może Pan/ Pani w każdym momencie cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną lub telefoniczną, a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia danych – o ile zachodzi sytuacja wskazana w art. 17 ust. 1 RODO, ograniczenia przetwarzania. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy. Realizacja praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych (eosw.iod@enea.pl).

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.