W ubiegłym tygodniu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki piątego przetargu na wybór przedsięwzięć służących efektywności energetycznej. Wśród zwycięzców, którzy otrzymają białe certyfikaty, znalazła się Enea Oświetlenie.

Spółka zgłosiła do przetargu modernizacje oświetlenia drogowego, pozwalające oszczędzać energię.

- Nowoczesne oświetlenie jest energooszczędne, dlatego mogliśmy uczestniczyć we wszystkich przetargach organizowanych przez URE  – mówi Mariusz Kądziołka, prezes Enei Oświetlenie. I co nas cieszy, po raz kolejny wszystkie nasze oferty zwyciężyły - zaznacza.

W ostatnim przetargu była rekordowa konkurencja, bo wiedza o białych certyfikatach i zainteresowanie nimi są coraz większe.  Uczestników nie odstrasza ani konieczność przygotowania skomplikowanej dokumentacji przetargowej, ani kilkumiesięczny czas oczekiwania na wyniki. Zgłoszonych zostało 2425 ofert z całej Polski, to ponad dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji. Do zwycięzców przetargu trafi ponad 800 tys. białych certyfikatów.

Świadectwa efektywności energetycznej, określane także jako białe certyfikaty, stanowią mechanizm wspierania działań służących oszczędzaniu energii.  W naszym kraju wprowadziła je w 2011 r. Ustawa o efektywności energetycznej.

Nowoczesne oprawy Enei Oświetlenie są energooszczędne, dzięki temu spółka mogła uczestniczyć we wszystkich przetargach organizowanych przez URE