Stowarzyszenie Elektryków Polskich odznaczyło szczeciński oddział Enei Oświetlenie medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego. Wyróżnienie przyznawane jest firmom szczególnie zasłużonym dla rozwoju przemysłu elektrotechnicznego. To także wyraz podziękowania za wieloletnią współpracę spółki z tą organizacją.

- Nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich trwa od wielu lat i sięga czasów, gdy istniał jeszcze Zakład Energetyczny Szczecin, a potem wydzielona spółka oświetleniowa – mówi Mariusz Kądziołka, prezes Enei Oświetlenie. Do stowarzyszenia należy także wielu naszych pracowników - dodaje.

Szczecińskie oddziały Enei Oświetlenie i SEP-u podejmowały i podejmują wiele wspólnych działań. Przykładowo członkowie organizacji - studenci Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - mogą odbywać w spółce praktyki studenckie. Enea Oświetlenie współpracuje także z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa SEP.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które powstało w 1919 r., to jedna z organizacji naukowo-technicznych w Polsce, które zrzeszają najwięcej członków. 

Kazimierz Szpotański to postać szczególna. Był wybitnym organizatorem polskiego przemysłu elektrotechnicznego, wielkim patriotą i społecznikiem. W 1918 r. założył pierwsze i największe w Polsce przedsiębiorstwo aparatury elektrycznej – Fabrykę Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka. Należał do założycieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1919 r.) i był jego prezesem w latach 1938-1946 oraz członkiem honorowym.