Szukaj

O nas

Enea Power&Gas Trading jest spółką z Grupy Kapitałowej Enea. Została zawiązana jako spółka celowa, która przejmie w wyniku podziału ENEA Trading zorganizowaną część jej działalności polegającą na świadczeniu obsługi poszczególnych spółek GK ENEA w obszarach: handlu hurtowego energią elektryczną (z uwzględnieniem uczestnictwa poszczególnych spółek GK ENEA w rynku bilansującym) oraz paliwem gazowym, handlu paliwami produkcyjnymi (węgiel, biomasa, oleje opałowe), handlu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, rynku mocy (pierwotnego i wtórnego), przygotowując w ten sposób ENEA Trading do wyjścia wraz ze spółkami ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. z GK ENEA do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego zgodnie z planowaną transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Obecnie ENEA Power&Gas Trading uczestniczy jako spółka przejmująca w procesie podziału ENEA Trading, a działalność gospodarczą w pełnym wymiarze rozpocznie z dniem wydania stosownych postanowień przez sądy rejestrowe właściwe dla spółek uczestniczących w podziale.

Piotr Tomaszewicz – Członek Zarządu 

Piotr Tomaszewicz związany jest z Grupą Kapitałową ENEA od początku 2019 r., zajmując stanowiska kierownicze związane ze świadczeniem jako radca prawny obsługi prawnej i kierowaniem zespołami w tym obszarze, ale również w obszarze zarządzania ryzykiem i obszarze finanosywm. Nadal pozostaje pracownikiem ENEA Trading sp. z o.o., kierując obsługą prawną w spółce.

Z sektorem energetycznym związany jest całą swoją karierę zawodową, najpierw wykonując zawód adwokata, a potem radcy prawnego. W latach 2013-2018, prowadząc własną kancelarię adwokacką, związany był ze spółką z grupy kapitałowej PGE (do roku 2017 należącą do koncernu EDF). Odpowiadał za obsługę prawną działalności w zakresie hurtowego i detalicznego obrotu energią elektryczną, czy też istotne zadania w przeprowadzanych przekształceniach podmiotowych.

Wcześniej zdobywał doświadczenie jako aplikant adwokacji w kancelarii adwokackiej, zajmując się prowadzeniem sporów sądowych, przede wszystkim w sprawach cywilnych, w szczególności  gospodarczych. 

Ukończył równolegle studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2020 ukończył roczny program „Management” prowadzony przez ICAN Institute w Warszawie. 

 

 


Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.