Szukaj

Dzierżawa terenów pod farmy fotowoltaiczne i wiatrowe

Dzierżawa terenów pod farmy fotowoltaiczne i wiatrowe

Enea Nowa Energia sp. z o.o. poszukuje - do wydzierżawienia - gruntów inwestycyjnych, umożliwiających realizację inwestycji polegającej na budowie turbin wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, spełniających następujące warunki:

Program wspierający rozwój OZE na terenach gmin wiejskich i miejsko - wiejskich we współpracy z samorządami wpisuje się w transformację energetyczną Grupy Enea, która nastawiona jest na budowę źródeł zeroemisyjnych. Enea swoimi działaniami dąży do zwiększenia dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii celem dywersyfikacji miksu paliwowego, rozwoju rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenia udziału Segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej.

 

  • powierzchnia przewidziana pod turbiny wiatrowe - minimum 0,1 ha (w granice nieruchomości musi dać się wpisać okrąg o średnicy 150 m), zaś powierzchnia przewidziana pod fotowoltaikę - minimum 1 ha (dopuszczalne są działki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą),
  • bliska odległość od linii SN, WN lub GPZ,
  • klasa gruntu wyłącznie IV – VI lub nieużytki, teren niezalesiony,
  • grunty poza obszarem Natura 2000,
  • tereny poza strefami archeologicznymi oraz strefami ochrony krajobrazu (zabytki),
  • działki bez drzew i zabudowań - dopuszczalne są jedynie drzewa i krzewy możliwe do wycięcia,
  • nieruchomości zlokalizowane poza terenem zalewowym,
  • dla farm fotowoltaicznych: grunty nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub z zapisami w MPZP dopuszczającymi pozyskiwanie energii z OZE,
  • dla turbin wiatrowych: teren dla którego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza lokalizację elektrowni wiatrowej lub jest możliwość jego opracowania oraz odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej min 500 m.

 

Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy, nawet do 29 lat.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie danych kontaktowych i informacji o lokalizacji działki (nr działki, obręb, gmina, powiat, województwo oraz - jeżeli właściciel jest w posiadaniu - wypis i wyrys z rejestru gruntów) na adres: ene.wspolpraca@enea.pl

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 48 335 35 31

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.