Szukaj

Informacje o Spółce

ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. działa w ramach Grupy Kapitałowej Enea.

Właścicielem 100% udziałów Spółki ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. jest Enea S.A. (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Enea), ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 marca 2022 r.

Skład Zarządu:

Marek Różycki – Prezes Zarządu

Dominik Szary – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Nazwa Spółki: ENEA ELKOGAZ sp. z o.o.

Siedziba Spółki:  al. Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice

Zarejestrowana: w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000966746

NIP: 5252905192

REGON: 521622178

Kapitał zakładowy: 39.000.000,00 zł

Adres e-mail: eeg.sekretariat@enea.pl

Inspektor Ochrony Danych ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. 

Nowicki Jakub

dane kontaktowe: eeg.iod@enea.pl

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.