Szukaj

Władze Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej           -

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  - Joanicjusz Nazarko           

Sekretarz Rady Nadzorczej                       - Jerzy Mager             

Członek Rady Nadzorczej                          - Jadwiga Boraczewska          

Członek Rady Nadzorczej                          - Alicja Borowczyk     

Członek Rady Nadzorczej                          - Józef Mozolewski

Członek Rady Nadzorczej                          - Wojciech Sońta

Wiktor Dulewicz - Prezes Zarządu

Andrzej Wysocki - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Monika Walicka - Wiceprezes Zarządu ds.  Finansowych

 

 

Enea Ciepło
sp. z o.o. w Białymstoku
ul. Warszawska 27, 15-062 BIAŁYSTOK
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000121456

REGON: 050038558, NIP 5420201908, kapitał zakładowy: 151.055.500 PLN 

Centrala  85 714 94 00
Fax  85 714 94 07
Pogotowie Ciepłownicze  993
Sekretariat Zarządu 85 714 94 05
Zamówienia publiczne 85 714 94 48
Biuro Obsługi Klienta 85 714 94 14

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.