Ogłoszenia Enea Ciepło

 

Enea Ciepło Sp. z o.o. wynajmie ogrodzoną nieruchomość zabudowaną budynkiem zlokalizowaną na działce nr 23/1 obr. 18 przy ul 42 Pułku Piechoty róg ul. Rodzinnej. Powierzchnia użytkowa budynku 154 m 2, wymiary wewnętrzne: 12,50 m na 12,47 m wysokość 5,4 m.

Budynek wyposażony jest w przyłącze elektryczne siłowe, nie posiada natomiast mediów tj. instalacji CO, wodnej, kanalizacyjnej.

Najemca we własnym zakresie i na swój koszt, zadba o ewentualne podłączenie mediów jak również wykona remont adaptacyjny budynku dostosowując do własnych potrzeb.

Ogólny stan techniczny nieruchomości: nieruchomość wymaga remontu.

Budynek dostępny będzie od 10.07.2020 r. Termin składania ofert najmu upływa
w dniu 30.06.2020 r. Ofertę należy złożyć w siedzibie Wynajmującego: Enea Ciepło Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok (kancelaria).

Cena wyjściowa za wynajem 2500 zł netto/miesięcznie.

Najemca ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne (opłaty za energię elektryczną, wodę i pozostałe). Zobowiązuje się również do przepisania licznika energii elektrycznejna siebie.

W dniu 23.06.2020 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej budynku.

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.07.2020 r. Wynajmujący o wyniku postępowania powiadomi jedynie Najemcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

W oparciu o przepisy RODO informujemy, że administratorem danych osobowych potencjalnego Najemcy jest Enea Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej można zapoznać się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny

Nr telefonu do kontaktu: 85 654 99 13

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.