Szukaj

Inwestycje finansowane przez Unię Europejską

Przebudowa systemu ciepłowniczego Białegostoku z likwidacją węzłów grupowych

Dnia 28 lutego 2019 r. została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0021/18-00 projektu pt. „Przebudowa systemu ciepłowniczego Białegostoku z likwidacją węzłów grupowych”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. W ramach projektu zostaną przebudowane wybrane odcinki sieci ciepłowniczej o łącznej długości 18,5 km. Zostanie również wymieniona armatura, wentylacja grawitacyjna oraz odwodnienie komór cieplnych. W zakres projektu wchodzi również likwidacja 2 węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi wraz z budową sieci ciepłowniczych do tych węzłów o łącznej długości 149 m. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 47 177 012,38 zł brutto. Przyznana kwota dofinansowania to 12 000 000,00 zł. 

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii - etap II

 

Dnia 13 września 2017 r. została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0004/16-00 projektu pt. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. W ramach projektu zostaną przebudowane wybrane odcinki sieci ciepłowniczej o łącznej długości 23,40 km. Ponadto zostanie wymieniona armatura, wentylacja grawitacyjna oraz odwodnienie komór cieplnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 62.074.275,25 zł brutto. Przyznana kwota dofinansowania to 25.800.000,00 zł.

 

Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji

 

W dniu 27.09.2017 r.  została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie nr POIS.01.06.02-00-0006/16-00 projektu pt. „Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. W ramach projektu zostanie wybudowana nowa sieć ciepłownicza o długości 2,36 km oraz sześć węzłów cieplnych w celu przyłączenia projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych A, B, C, D, E i F wraz z lokalami usługowymi przy ul. Ciołkowskiego i Plażowej w Białymstoku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 4.663.334,89 zł brutto. Przyznana kwota dofinansowania to 590.000,00 zł.

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Białegostoku wraz z likwidacją węzłów grupowych

 

Dnia 5 marca 2018 r. została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0007/17-00 projektu pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Białegostoku wraz z likwidacją węzłów grupowych”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. W ramach projektu zostaną przebudowane wybrane odcinki sieci ciepłowniczej o łącznej długości 5,68 km. Zostanie również wymieniona armatura, wentylacja grawitacyjna oraz odwodnienie komór cieplnych. W zakres projektu wchodzi również likwidacja 10 węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi wraz z budową sieci ciepłowniczych do tych węzłów o łącznej długości 0,84 km. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 14.137.005,55 zł brutto. Przyznana kwota dofinansowania to 3.545.000,00 zł. 

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Wychodząc temu naprzeciw zostało opracowane proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać ze formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.